Wij heten U hartelijk welkom op de webstek van
het 11 julicomité Oostende vzw

Het 11 julicomité Oostende vzw werd in 1958 opgericht met als doel alle Vlaamse socio-culturele verenigingen die actief zijn in Oostende samen te brengen om op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, ongeacht hun politieke of ideologische overtuiging, zich te verenigen rond het Vlaamse symbool: de leeuwenvlag.

Het comité heeft ook tot doel de Vlaamse belangen in de kuststad te behartigen. Ieder jaar staat het 11 juli comité in voor de organisatie van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Oostende.