vzw CeBCO Sint-Denijseweg 71 te 8500 Kortrijk - www.cebco.be  

vzw CeBCO
.Centrum ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.
Denken kan je leren

Om te leren moet je denken

 

Momenteel is de vereniging aan herbronning toe.

 

Dat betekent dat de website momenteel niet  bijgewerkt wordt en dat er geen vormingsinitiatieven aangekondigd worden.