5 HANDEL
                                              HOME                                                                           MAUDI                                                                      STEPHANIEhh
In verband met onze lessen van bedrijfseconomie zijn we met heel onze klas en ook die van 6 handel een assisenzaak gaan bijwonen in het oude gerechtsgebouw. Daarna zijn we ook nog een kijkje gaan nemen in het nieuwe gerechtsgebouw.http://www.materdeibrasschaat.be/
assisenzaak
We hebben deze opdracht gekregen tijdens de les bedrijfseconomie. Het was onze taak om een website te maken waarin we onszelf even voorstellen.

We hebben hiervoor 4 lesuren de tijd gekregen.


Elke week hebben we 10 lesuren bedrijfseconomie. Deze lesuren worden verdeeld tussen 2 leerkrachten. Mevrouw Tollenaere waar we 6 uur les van krijgen en Mevrouw Leroy die ons 4 uur les geeft in de week.