DEZE SITE WERD VERPLAATST, CLICK HIER OM DE VOLLEDIGE ADVOSOFTSITE TE OPENEN...

 

Vindt ook u dat u teveel tijd verliest met de administratieve kant van uw zaken en daardoor héél wat minder tijd overhoudt om u te concentreren op uw cliënt?

Zou ook u graag ten allen tijde een correcte weergave willen van uw dossiers met zijn respectievelijke saldi, de totaal gepresteerde tijden, de aangemaakte brieven en documenten, afrekeningen, ereloonnotas en agendering?

Wenst u dat dit bovendien allemaal volledig automatisch en zo eenvoudig mogelijk gebeurt en tevens door meerdere personen gelijktijdig moet kunnen?

Hoopt u nog altijd ooit eens een degelijke rapportering van dit alles te kunnen maken?

Zoekt u daarnaast al geruime tijd naar een geïntegreerde boekhouding, zodat u niet telkens van het ene pakket naar het andere hoeft te switchen?

En, wenst u tenslotte dat u of uw kantoor de layout van uw briefwisseling, afrekening, ereloonnota edm zelf in de hand heeft?

Click hier voor de volledige AdvoSoftsite...