MELCHIZEDEK

Home GEDICHTEN van Ingrid Links  

MICHAĖL CHAMUĖL RAFAĖL GABRIĖL URIĖL JOPHIĖL METATRON HANIĖL ZADKIĖL MELCHIZEDEK KLEURSTRALEN AARTSENGELEN EDELSTENEN AARTSENGELEN Windstreken Aartsengelen


Engelen
ENGELENKAARTJE
Over Mij
Kanker patiėnten
ZUIVEREN WONINGEN EN HANDELSPAND
LichtWesen producten
Kristallen & Edelstenen
CURSUS LICHTWESEN
CURSUS "ENGELEN"
CURSUS EDELSTENEN EN ENGELEN
WORKSHOPS/PARTY
I.E.T.
THERAPIEĖN + CONSULTS
MEDITEREN
WEBSHOP    WEBWINKEL
AARTSENGELEN
BACHBOESEMS
SJANKARA produkten
Reportages

Elke PARFUM, TINCTUUR en/of EDELSTEEN  toegeschreven tot de engelen kan U zich aanschaffen in het webwinkeltje http://www.engelen-levensvreugde.be

aardengel MELCHICEDEK  VAN   LICHTWESEN                                           

Melchizedek (of Mekhisedech)

 

Melchizedek hoort niet bij de aardengelen, maar omdat hij aan de top van de materialisatiestraal staat wordt hij toch hier beschreven.

Hij is degene die de goddelijke impulsen aan de aardengelen doorgeeft.

De aardengelen Kristal, Boom en Zon zijn van een hogere orde dan de aardengelen van de vier elementen, die een lagere trilling hebben.

De aardengelen van de vier elementen zijn niet de elementen zelf. Zij zijn boven de elementen gesteld met als taak het geleiden van de impulsen naar de natuurgeesten en elementen onder hen. Deze engelen komen ook niet overeen met de elementkrachten Waarmee in het sjamanisme of in vroeger tijden gewerkt werd. Zij zijn het uitgebalanceerde, scheppende aspect van deze kwaliteiten, dat ons in harmonie brengt met deze krachten en ons leert om ze te gebruiken voor onze ontplooiing en vervolmaking.

Zij brengen ons de vreugde van het leven bij door de krachten van de elementen.

Melchizedek is tegenwoordig relatief onbekend. Toen wij voor de eerste keer contact maakten met zijn energie, werden wij verrast door de kracht en de macht die van hem uitgingen. Wij herkenden hem als degene die aan de top van de materialisatiestraal staat. Melchizedek wordt al in de Bijbel genoemd, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Hij was priester en koning van Salem, het huidige Jeruzalem, in de tijd dat Jeruzalem de ammonitische godsdienst aanhing. Hij wordt genoemd als priester van de 'de hoogste God'. In het Nieuwe Testament wordt van Jezus gezegd: 'Jezus die een hogepriester is geworden tot in eeuwigheid, op de wijze van Melchizedek' (Hebreeėn 6.20).

In tegenstelling tot andere hogepriesters was Melchizedek zowel priester als koning. Hij had niet alleen zoals vele priesters voor en na hem een spirituele taak, maar hij verenigde het spirituele met het materiėle. Hij was priester van de hoogste God en tegelijk heerser van het materiėle rijk. Dat Jezus in zijn orde (opvolging) geplaatst wordt, geeft aan dat ook Jezus de taak op zich nam om spiritualiteit en het dagelijks leven te combineren.

Melchizedek wordt in het Nieuwe Testament (Hebreeėn 7) bestempeld als koning van de gerechtigheid en vredevorst. Er staat over hem geschreven 'Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom en zijn leven kent begin noch einde. Zo is hij gelijk de Zoon van God en blijft hij priester in eeuwigheid'. Er zijn in deze traditie meerdere priesters geweest; er ontstond een priesterorde van Melchizedek.

Energie

Wie met Melchizedek in contact komt, stuit op buitengewone kracht en macht. Het lijkt alsof er geen grenzen zijn, alles is mogelijk, alles kan worden waargemaakt. Terwijl Metatron deze energie in het spirituele bereik vertegenwoordigt, doet Melchizedek hetzelfde voor de materie. Zijn energie is niet alleen zeer krachtig, maar ook liefdevol en vredig.

Algemene taken

Melchizedek zorgt samen met zijn helpers en de engelen dat de goddelijke impul¬sen worden omgezet tot schepping. Melchizedek staat aan de top van de materia-lisatiestraal (zie afbeelding van de 'spirituele hiėrarchie' op blz. 26), op dezelfde hoogte als Metatron boven de aartsengelen. Hij neemt de goddelijke impulsen op en bereidt de overgang naar een materiėle vorm voor. Dat is zijn bijdrage aan de schepping van de aarde, de mensen, het melkwegstelsel, het gehele universum, de gehele schepping.

Hij heerst over alle wetenschap, wijsheid en kennis. Meewerken aan het scheppingsproces is niet zijn enige taak. Hij ziet ook toe op de handhaving van de goddelijke orde, opdat niets van het plan afwijkt.

Bij zijn straal horen naast de aardengelen ook heelmeesters en kosmische artsen. Zij werken onder meer aan de genezing en instandhouding van de aarde, zij grijpen in bij natuurrampen en zij houden zich waarschijnlijk ook bezig met de schade die aan de aarde is toegebracht door de achteloosheid van de mens.

Dat Melchizedek en de zijnen het evenwicht op aarde in stand houden, betekent niet dat wij zelf geen verplichting en verantwoordelijkheid hebben.

Ik denk dat het de hoogste tijd is dat de mensheid leert om de verantwoordelijkheid voor haar doen en laten op zich te nemen en rekening te houden met de gevolgen van het menselijk handelen, om de aarde te kunnen behouden. In de Bijbel staat 'Maak de aarde aan u dienstbaar' wat betekent dat wij mensen de verantwoordelijkheid voor de aarde toegewezen hebben gekregen.

Toen wij de gevolgen van ons handelen nog niet konden overzien, kregen wij nog hulp. Maar de rampen van de laatste tijd wijzen er wellicht op dat wij nu beter moeten weten en wijzer zouden moeten zijn. Of heeft het goddelijke plan iets anders voor ons in petto? De plaats waar wij leven kan ten onder gaan, als wij mensen niet leren om voor de planeet Aarde te zorgen. Ook dat zou een ervaring zijn voor onze ziel.

Wat hij voor mensen doet

Melchizedek en zijn engelen steunen de mensen om de verantwoordelijkheid voor de materiėle wereld op zich te nemen en hiermee in harmonie te leven. In onze tijd is hij leraar en bemiddelaar. Hij brengt spiritualiteit en materiėle wereld, 'godsdienst' en dagelijkse verplichtingen samen en hij toont ons de weg naar een leven in harmonie met het materiėle. Niet voor niets wordt hij vredevorst genoemd.

Melchizedek is priester-koning. Hij leert ons om spiritueel te zijn in het dagelijks bestaan en hij leert ons om te gaan met de kracht en de verantwoordelijkheid van het schepper-zijn. Want wij zijn mede-scheppers en hebben ook macht. Melchizedek kan ons leren onze macht te accepteren en in overeenstemming met het kosmische plan in liefde te scheppen en te heersen. Hij verschaft kennis en inzicht, hij leert ons hoe wij onze taak kunnen vervullen en hij helpt ons daarbij. Hij helpt om liefde voor de aarde en het materiėle op te wekken en om hier onze taak en onze stappen in het leerproces uit te voeren. Het gaat - zoals al vaker is gezegd - niet alleen om de materiėle wereld, maar ook om de spirituele ontplooiing, om de harmonie tussen lichaam, ziel en geest. Melchizedek leert ons niet alleen om in harmonie te zijn met de aarde, maar ook met het stoffelijk lichaam.

Zijn kracht versterkt de band tussen lichaam, ziel en geest en hij laat ons zien hoe wij ons kunnen ontplooien in harmonie met het lichaam en in ons bestaan kunnen groeien.

Samen met aartsengel Raphaėl bevordert hij de lichamelijke genezing. Hij versterkt de wil om te leven en de ademhaling.

Te gebruiken in de volgende situaties:

• om spiritualiteit in het dagelijks leven te integreren

• om de eigen kracht en macht in liefde te ontplooien

• om de scheppingskracht sterker te maken

• voor spirituele leermeesters

• voor leidinggevende krachten en leidinggevende taken

• voor politici en staatshoofden

• om het lichaam te accepteren en lief te hebben

• om het lichaam te genezen, vooral tezamen met aartsengel Raphaėl

• voor de heling van vaderlijke thema's

• bij woede tegen het bestaan, tegen God

• voor de genezing van de aarde

• wanneer men zich verzet tegen de materie, tegen het leven op aarde

• voor inzicht in de materie, voor wetenschap en onderzoek

• voor de ontwikkeling van nieuwe technologieėn die goed zijn voor het milieu (dus niet alleen niet-belastend)

 

Lichtwesen essence      hier kopen

Light Miracles etherische olie en/of parfum                      hier kopen

Vorige Up Volgende

Copyright © 2006 levensvreugde. All rights reserved