BACHBOESEMS
Home GEDICHTEN van Ingrid Links  

Engelen ENGELENKAARTJE Over Mij Kanker patiŽnten ZUIVEREN WONINGEN EN HANDELSPAND LichtWesen producten Kristallen & Edelstenen CURSUS LICHTWESEN CURSUS "ENGELEN" CURSUS EDELSTENEN EN ENGELEN WORKSHOPS/PARTY I.E.T. THERAPIEňN + CONSULTS MEDITEREN WEBSHOP    WEBWINKEL ColloÔdaal Zilver ColloÔdaal Goud AARTSENGELEN BACHBOESEMS SJANKARA produkten Reportages


Engelen
ENGELENKAARTJE
Over Mij
Kanker patiŽnten
ZUIVEREN WONINGEN EN HANDELSPAND
LichtWesen producten
Kristallen & Edelstenen
CURSUS LICHTWESEN
CURSUS "ENGELEN"
CURSUS EDELSTENEN EN ENGELEN
WORKSHOPS/PARTY
I.E.T.
THERAPIEňN + CONSULTS
MEDITEREN
WEBSHOP    WEBWINKEL
ColloÔdaal Zilver
ColloÔdaal Goud
AARTSENGELEN
BACHBOESEMS
SJANKARA produkten
Reportages

   

 

BLOESEMS : volledig overzicht en uitgebreide beschrijving.

Wij verdelen de Bach Bloesem Remedies : Bach ORIGINAL FLOWER REMEDIES

geprepareerd door Dr. Edward Bach Centre  (behoren tot de derde dimentie)

Deze kan je online bestellen in onze webshop.

 

Gemoedstoestanden

Bach heeft zijn bloesems ingedeeld in verschillende hoofdgroepen: 

 

1      Angst

2     Onzekerheid

3     Onvoldoende interesse in het nu

4     Eenzaamheid

5     Overgevoelig voor invloeden en ideeŽn

6     Moedeloos en waanhoop

7     Overbezorgd voor het welzijn van anderen

 

 

Bloesems van A tot Z      

 

Cijfer geeft aan tot welke hoofdgroep gemoedstoestanden deze bloesem behoort.

Naast het cijfer : aanwijzing wat de bloesem voor ons doet.

 

 

AGRIMONY     agrimonie

De patiŽnt tracht zijn innerlijke onrust te verbergen achter een faÁade van vrolijkheid en zorgeloosheid. Wil koste wat kost de lieve vrede bewaren, gaat confrontaties en ruzies uit de weg. 

5        Geeft het vermogen en durf om confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke

gevoelens.

 

ASPEN     ratelpopulier

Onverklaarbare vage angsten en voorgevoelens en de heimelijke vrees voor een of ander ongedefinieerd naderend onheil. Angst voor het ongrijpbare. Angst voor de eigen innerlijke wereld. 

      1  Geeft onbevreesdheid, moed en rust. 

 

BEECH     beuk

Zucht tot bekritiseren, arrogantie, onverdraagzaamheid. Anderen worden veroordeeld, omdat ieder vermogen tot het zich inleven in andermans gevoelens ontbreekt. Zegt bijvoorbeeld er komt niets van hem terecht. 

      7  Geeft verdraagzaamheid en meevoelen. Haalt de scherpe kantjes eraf. 

 

CENTAURY     duizendguldenkruid

Te bereidwillig ten opzichte van de wensen van anderen; de goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuit en de patiŽnt kan niet nee zeggen. Wil ook dienstbaar zijn. Vraagt geen hulp voor zichzelf, kan en durft eigenlijk niet te ontvangen. 

     5  Geeft zelfverwerkelijking, zelfbewustzijn en zelfwaardering

 

 

CERATO          loodkruid

Gebrek aan vertrouwen in de eigen intuÔtie. Zij vragen voortdurend raad aan anderen en laten zich op een dwaalspoor brengen. Afhankelijk van bevestiging en goedkeuring van een ander. Door onzekerheid meewaaien met alle winden.

     2  Geeft innerlijke zekerheid. Leert je bij jezelf te blijven. 

 

CHERRY PLUM      kerspruim

Angst voor de innerlijke ontspanning, voor de mogelijkheid het verstand te verliezen, voor psychische kortsluitinghandelingen en voor onbeheerste driftaanvallen. Wanneer je de controle verliest kunnen er van allerlei dingen gebeuren die niet passen in het beeld van jou werkelijkheid. Je probeert alles in de hand te houden. 

     1  Geeft kalmte, rust, overgave en vertrouwen. 

 

CHESTNUT BUD      knop v.d. paardekastanje 

Betrokkene maakt steeds dezelfde fouten, doordat hij zijn ervaringen niet echt verwerkt en er dus niet of nauwelijks lering uit trekt. Als bepaalde. situaties zich steeds herhalen. 

     3  Geeft ervaring, inzicht en een moment van stilstaan. 

 

CHICORY      cichorei Uitgesproken bezitterige geesteshouding, tot uiting komend in de neiging zich met alles en iedereen te bemoeien, anderen te bedillen en kritiek te leveren. Betrokkene verwacht van zijn omgeving onvoorwaardelijke sympathie en geeft zich over aan zelfmedelijden als hij zijn zin niet krijgt. Niemand heeft ooit eens begrip voor mij. 

     7  Geeft onzelfzuchtige liefde. 

 

CLEMATIS     bosrank

Dagdromer; vertoeft in gedachten altijd elders; toont weinig belangstelling voor de gebeurtenissen in de eigen omgeving en het nu. Droomt zich een toekomst en vergeet zelf actief te zijn. 

    3  Geeft scheppend idealisme. Helpt te aarden en maakt wakker. 

 

CRAB APPLE      appel

Betrokkene voelt zich innerlijk of uitwendig vies, onrein of geÔnfecteerd. Hij staart zich blind op details. CreŽert een angst voor allerlei vieze dingen (bacteriŽn, aanrakingen, insecten). 

   6  Geeft ordening, uitzuivering. Stelt orde op zaken. 

 

ELM      veld iep

Het tijdelijke gevoel niet langer opgewassen te zijn tegen de eigen taken en verantwoordelijkheden. Tijdelijke uitputting. Vaak overdreven taakbewustzijn, wereldverbeteraar. 

   6  Geeft zicht op verantwoordelijkheden, geloof en vertrouwen. 

 

GENTIAN     gentiaan

Scepsis, pessimisme, twijfel, depressie van bekende oorsprong. Gemakkelijk ontmoedigd door de problemen waarmee je geconfronteerd wordt. Kijken naar problemen vanuit een beperkte visie. 

   2  Geeft geloof, optimisme, basisvertrouwen, bemoediging. 

 

 GORSE      gaspeldoorn

Geen hoop meer, ten prooi aan vertwijfeling, het-heeft-toch-geen-zin-meer gevoel. Gelatenheid, berusting. 

    2  Geeft hoop, geloof in wonderen, uitzicht. 

 

HEATHER      struikheide

Voortdurend bezig met zichzelf en heeft voortdurend 'publiek' nodig; de geesteshouding is die van het behoeftige kleine kind. Zoekt eigenlijk kontact met zichzelf door middel van anderen. Vraagt oprechte aandacht voor zijn mens zijn en zijn problematiek. 

   4  Geeft invoelen, hulpvaardigheid. Helpt je jezelf te vinden. 

 

HOLLY      hulst

Jalousie, wantrouwen, gevoelens van haat en afgunst op alle niveaus. Agressie en boosheid. Eigenlijk is dit een onvermogen om innerlijk met deze thema's om te gaan. De keerzijde ervan is liefde. 

   5  Geeft liefde, helpt je om de keerzijde van agressie te zien. 

 

HONEYSUCKLE      kamperfoelie

Heimwee naar het verleden (nostalgie); spijt over gemiste kansen; leeft niet in het hier en nu. Vroeger toen..... 

   3  Geeft verbinding, verandering nu. De kracht van het nu in jezelf. 

 

HORNBEAM      haagbeuk

Vermoeidheid; mentale uitputting als tijdelijke of chronische toestand. Het gevoel dat het allemaal te veel is geworden. Maandagochtend gevoel. Je denkt dat het niet gaat lukken. 

   2  Geeft innerlijke levendigheid, een zeker gevoel van kunnen. 

 

IMPATIENS      reuzenbalsemien

Ongeduldig, snel geÔrriteerd, razendsnelle reacties. Wil dat anderen alles doen op zijn manier. Geestelijke spanning. Staat onder spanning van de factor tijd. 

   4  Geeft zachtmoedigheid, geduld, tolerantie. 

 

LARCH      lariks

Faalangst als gevolg van gebrek aan zelfvertrouwen; minderwaardigheidsgevoelens. Het gevoel niets te kunnen, niet goed genoeg te zijn. Uitingsvormen zijn of niets doen of overcompensatie. 

   6  Geeft zelfvertrouwen, ik kan. Leert je jezelf te waarderen. 

 

MIMULUS       maskerbloem

Specifieke, benoembare angsten; de angst die vooruitwijst naar narigheid. vreesachtigheid; angst voor de wereld, verlegen, zenuwachtig, teruggetrokken. 

   1  Geeft dapperheid, vertrouwen en moed

 

MUSTARD      herik

Plotseling opkomende en weer wegtrekkende perioden van ernstige zwaarmoedigheid, depressies van onbekende oorsprong, melancholie, naargeestig. In een donker hoekje weg willen kruipen. 

   3  Geeft helderheid en licht. 

 

 

OAK      eik

De teneergeslagen, uitgeputte strijder, die desondanks moedig voortgaat en nooit opgeeft. Vechter, doorzetter, vanuit plichtgevoel. Aan de buitenkant stevig maar van binnen uitholling van krachten. 

    6  Geeft uithoudingsvermogen, kracht en zorg voor jezelf. 

 

OLIVE      olijf

Totale uitputting; extreme vermoeidheid naar lichaam en geest. Na zwaar geestelijk of lichamelijk lijden. Je bent al moe voor je begonnen bent. Geen interesse of puf in alledaagse dingen. 

    3  Geeft regeneratie, heropbouw van krachten. 

 

PINE      den

Zelfverwijten, schuldgevoelens, moedeloosheid. Zichzelf de schuld geven. Nooit tevreden over hun prestaties. Dat wat geweest is steeds zien als fouten en schulden. Afkeuring van eigen innerlijk. 

    6  Geeft vergeving, genade, omkering, vergeving naar jezelf. 

 

RED CHESTNUT      rode kastanje

Overdreven bezorgdheid en angst om anderen. Overbezorgd voor de veiligheid van anderen. Wil graag voorkomen dat er iets gebeurt en legt daarmee een beperking op de vrijheid van de ander. 

    1  Geeft juiste steun en zorg, naastenliefde en vertrouwen

 

ROCK ROSE      zonneroosje

Bijzonder acute angsttoestanden; plotselinge paniek en doodsangst. Voor noodgevallen. Bij angst voor wat komen gaat (tandarts, examen) maar ook bij gevoelens van voortdurende schrikachtigheid en paniekerigheid. 

    1  Geeft moed en standvastigheid

 

ROCK WATER      bronwater

Starre, strenge inzichten en onderdrukte behoeften; betrokkene offert zijn persoonlijkheid op het altaar van zijn opgeschroefde idealen. Is voor zichzelf zo hard als een rots. Door zijn principiŽle leven en handelen ontzegt hij zichzelf veel zachtheid en vrijheid. Verliest zichzelf in de vorm, de uiterlijke leefwijze. 

     7  Geeft innerlijke vrijheid. Aanpassingsvermogen 

 

SCLERANTHUS      hardbloem

Besluiteloos en grillig; gebrek aan innerlijk evenwicht; de mening en de stemming zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, van het ene uiterste in het andere. Ook bij reisziektes. 

      2  Geeft innerlijk evenwicht, balans, beslissingskracht. 

 

STAR OF BETHLEHEM       vogelmelk

Nawerkingen van lichamelijke, psychische of geestelijke shocks, onverschillig of die kortgeleden zijn opgetreden of van oudere datum zijn. Vogelmelk is balsem voor de ziel en een geestelijke pijnstiller. 

     6  Geeft opwekking, heroriŽntering, troost. 

 

 

SWEET CHESTNUT       tamme kastanje

Volslagen wanhoop; betrokkene gelooft dat de grenzen van wat hij menselijkerwijze nog kan verdragen nu bereikt zijn. Extreme geestelijke vertwijfeling. Je kunt er niet omheen, muurvast zitten in je problematiek. Overspannen mens. Wachten op hulp. 

     6  Geeft verlossing, losmaking. Afstand nemen, impuls tot zelf doen. 

 

VERVAIN      ijzerhard

In zijn overijverigheid, zich voor een goede zaak inzettend, pleegt men roofbouw op zijn krachten; prikkelbaar tot fanatisch. Tracht anderen over te halen, is eigenwijs, halsstarrig. 

     7  Geeft zelfdiscipline, respect, rust, ontmoeting met de ander. 

 

VINE      wijnstok

Dominerend, meedogenloos en begerig naar macht: de 'kleine tiran'. Halen anderen op een dwingende manier over om zaken net zo aan te pakken als zij zelf, of zoals zij menen dat juist is. Dwingend gedrag door huilen, krijsen, niet eten, kapotmaken van dingen enzovoort. 

     7  Geeft natuurlijk overwicht. Vanuit het hart in plaats van uit de wil. 

 

WALNUT     walnoot

Tijdelijk gevoel van onzekerheid, toegenomen ontvankelijkheid voor vreemde invloeden en onevenwichtigheid tijdens een levensfase die voorafgaat aan een nieuw begin. Je laat je je voornemens uit het hoofd praten. Walnoot is de bloesem die de doorbraak bewerkstelligt. 

     5   Geeft onbevangenheid, nieuw begin. Helpt je bij jezelf te blijven. 

 

WATER VIOLET      waterviolier

Innerlijke gereserveerdheid, durft zichzelf niet bloot te geven waardoor afstandelijkheid. Vraagt geen hulp, kan zijn problemen zelf wel aan. Superioriteitsgevoel dat isolement schept. 

    4  Geeft wijsheid, nederigheid, brengt nader tot de ander. 

 

WHITE CHESTNUT     paardekastanje

Bepaalde gedachten draaien zonder ophouden in iemands hoofd rond, men kan ze niet kwijtraken. Voortdurend innerlijke discussies en dialogen met zichzelf. 

     3  Geeft onderscheidingsvermogen, geestelijke rust. 

 

WILD OAT      ruwe dravik 

De ambities hebben een vaag karakter en betrokkene is ontevreden, omdat hij zijn taak in het leven niet kan vinden. De eeuwige zoeker die steeds iets nieuws begint in de hoop hťt te vinden. 

    2  Geeft roeping en vastberadenheid, doelgerichtheid en rust. 

 

WILD ROSE     hondsroos

Onverschilligheid, apathie, berusting, innerlijke capitulatie. Geen eigen initiatief, bij de pakken neerzitten. 

    3  Geeft toewijding, motivatie, interesse in het leven, vitaliteit. 

 

WILLOW      wilg

Innerlijke ergernis en verbittering; betrokkene voelt zich slachtoffer van het lot. Opmerkingen als jij hebt makkelijk praten, ze moeten mij ook altijd hebben. Zinloosheid, wrok, zelfmedelijden. Schuiven de verantwoordelijkheden van hun eigen leven af. 

    6  Geeft zelfverantwoordelijkheid. Antwoord op diepere levensvragen. 

 

RESCUE REMEDY  Bach's eerste hulp remedie.

Tegen shock en verdoving, als middel tot integreren van de persoonlijkheid.

Tegen doodsangst en paniekgevoelens.

Tegen mentale stress en spanningen.

Tegen de angst de (zelf) beheersing te verliezen.

Tegen het gevoel van ver weg zijn dat dikwijls vooraf gaat aan bewustzijnsverlies.

Kortom, bij allerlei situaties waarbij je een steuntje in de rug nodig hebt, bijvoorbeeld bij examens, tandartsbezoek, ziekenhuisopname, ongelukken, ruzies, spanningen enzovoort.

Ook huisdieren en planten reageren goed op de rescue remedie.

De rescue remedie kan zelfs helpen bij het afkicken van verslavingen.

 

Samenstelling: vogelmelk, zonneroosje, reuzenbalsemien, kerspruim en bosrank .

 

 

 

 

 

 

Bach heeft zijn bloesems ingedeeld in verschillende hoofdgroepen:

 

1  Angst                                                                    Gemoedstoestanden 1     verder uitgewerkt 

2  Onzekerheid                                                         Gemoedstoestanden 2     verder uitgewerkt 

3  Onvoldoende interesse in het nu                          Gemoedstoestanden 3     verder uitgewerkt 

4  Eenzaamheid                                                        Gemoedstoestanden 4      verder uitgewerkt 

5  Overgevoelig voor invloeden en ideeŽn              Gemoedstoestanden 5      verder uitgewerkt 

6  Moedeloosheid en wanhoop                                Gemoedstoestanden 6      verder uitgewerkt 

7  Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen  Gemoedstoestanden 7     verder uitgewerkt 

 

De cijfers onder elke bloesem corresponderen met bovenstaande indeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige Up Volgende
Copyright © 2006 levensvreugde. All rights reserved