ENERGIEEN

Home GEDICHTEN van Ingrid Links  

Up ZAKENPANDEN WONINGEN ENERGIEEN ENTITEITEN GEOPATISCHE BELASTING


Engelen
ENGELENKAARTJE
Over Mij
Kanker patiŽnten
ZUIVEREN WONINGEN EN HANDELSPAND
LichtWesen producten
Kristallen & Edelstenen
CURSUS LICHTWESEN
CURSUS "ENGELEN"
CURSUS EDELSTENEN EN ENGELEN
WORKSHOPS/PARTY
I.E.T.
THERAPIEňN + CONSULTS
MEDITEREN
WEBSHOP    WEBWINKEL
AARTSENGELEN
BACHBOESEMS
SJANKARA produkten
Reportages


 

Hier ga ik speciaal in op ENERGIEňN    

 

Wegnemen van negatieve energieŽn in je woning   en/of in je bedrijf (handelspand).

Heb je het gevoel dat er iets aanwezig is in je huis, of voel je je slecht, verdrietig, angstig ... in een bepaalde ruimte van je huis ?
Dan kan er een negatieve energie of een entiteit in je huis aanwezig zijn.


Uit mijn ervaring is al langer gebleken dat alleen reinigen "energieŽn" vaak niet opgelost zijn.  EnergieŽn zijn de emoties van de bewoners van een huis : onenigheid in het huwelijk, ruzies en scheldpartijen, fustraties en wanhoop bij mislukkingen in beroep etc..., faling van de handelszaak, ziekte en langdurig onder een bepaalde stresserende omstandigheid leven, vooral gevuld met allerlei angsten, negatieve ingesteldheden, het gevoel niks waard te zijn, eetstoornissen, woede, onvergeeflijkheid, bedrog .....

Het probleem is dan enkel met "zuiveren" niet opgelost.  Indien het een woning betreft moet deze schoongehouden worden en de personen in een gerichte mentale therapie gaan : leren omgaan met zijn emoties en leren zijn gedachtenpatroon te veranderen van negatief naar positief : en hierbij geduld met zichzelf hebben. eventueel Therapie I.E.T. met mental coaching. 

Je leest dit omdat je erin geÔnteresseerd bent en een oplossing zoekt in je zoektocht naar innerlijke rust en harmonie met je omgeving thuis en op je werk.

 

Duur ? Ja, het is niet goedkoop, ja, het is een duurzame levenslange investering en een levenslange WIN-WIN situatie.

Te duur ?  Neen, zeker niet, je krijgt een levenslange standvastige steun voor een eenmalige te verwaarlozen uitgave in het grote geheel van de luxeartikelen die we ons soms onnadenkend aanschaffen in ons streven ons dan beter te voelen.

Je eigen woning : hier kan je zelf veel aan doen door therapie na de zuivering.  Indien je dit niet doet is het dweilen met de kraan open(*).  Het kristal dat je zal plaatsen helpt je om andere inzichten te krijgen, maar het leert je ook dat je niet alles alleen van "buiten jezelf" kan krijgen, maar ook daadwerkelijk er iets moet aan doen.  Het huis, de woning schoon houden is iets dat de bewoners zelf moeten doen. Hoe ? (**)

Voor het bedrijf : je kan de mensen natuurlijk niet allemaal naar een therapeut doen gaan, neen, door het plaatsen van de zwaarste glaskristallen bol met zijn unieke eigenschappen, elemineer je die negatieve uitstralingen van de mensen die werken in het bedrijf : toepasselijk op elke persoon op de hiŽrarchische ladder.    Immers elke mens heeft thuis, in zijn privťleven af te rekenen met emotioneel belastende gebeurtenissen, indrukken en/of heeft te lijden onder de druk van hoe het in zijn eigen woning is.  Elke mens brengt "zichzelf" mee in zijn werkomgeving.

Wanneer je zakenpand, handelszaak zuiveren ?

Stel je voor :

een immobiliŽnkantoor dat absoluut niet aantrekt, zeer weinig leefbare opbrengst, geen aanbod, moeizaam moeten werken

een advocatenpraktijk : weinig of geen succesverhalen, geen of weinig klanten,  moeizame dossiers ....

zo met alle vrije beroepen tandartsen, oogartsen, ....

ook met ateliers, fabrieken, ondernemers in bouw, garages,  enz...  men heeft de know how, men heeft alles in huis om te salgen, maar het geraakt niet van de grond zoals het moet, de orders blijven meer en meer uit, het gaat meer en meer bergaf...

Signalen :

zowel bedrijfsleiders, bedienden, werknemers :

- niet lekker in hun vel zitten, zich voortdurend ziek voelen of ongemakkelijk...
- Moe zijn - weinig of geen energie hebben  - men heeft zoveel plannen, maar komt tot niks...
- er is geen motivatie meer
- het gevoel hebben gevoel niet vooruit te komen
- niet goed meer functioneren
- Hoofdpijn, migraine hebben met onverklaarbare oorzaak
- last van maag : zonnevlecht chakra die ontregeld is
- drukkend gevoel op de borst
- pijn in nek, schouders of rug
- down gevoel - neerslachtigheid - innerlijke herfststemming
- depressies - aanhoudende deressieve klachten die alsmaar verergeren
- wisselende stemmingen
- kort lontje hebben, onderlinge naijver, jaloezie, elkaar niks gunnen, roddel...
- veel ziekteverzuim, veel ruzie en onenigheid tussen de mensen onderling
- enz.

(*)  reden van het dweilen met de kraan open :  voor de eigen woning en je handelszaak waarin "mensen" werken

Mijn ervaring is dat vooral de negatieve entiteiten niet zomaar rond jou komen hangen en zo in je huis zitten.  Meestal heb je deze entiteiten aangetrokken.  Deze entiteiten, eigenlijk zielen of vreemde energieŽn vinden alleen houvast bij personen waar voor hen een gemeenschappelijk resonantievlak, een gelijksoortige trilling, een soort verwantschap te vinden is.  Het kan een zware teleurstelling in je leven zijn, een depressie, verdriet, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, het ontwikkelen van kracht, het besef dat men niet goed in zijn vel zit, niet leren omgaan met onverwerkte emoties, het uitwerken van conflicten met overledenen, het oplossen van thema's zoals macht, afgunst, hebzucht en verslaving, niet over het gevoel een mislukkeling te zijn kunnen heenkomen en hun vlucht nemen in verslavingen.  Ieder onopgelost thema kan een ziel aantrekken die met hetzelfde thema bezig is.

Het is dan voor de persoon zeer moeilijk om zijn emoties te verwerken, uit zijn lethargie te komen, soms en dat noemt men dan symbiose, wordt de persoon door de entiteit gevoelens opgelegd die niet eens de zijne zijn...

Entiteiten onttrekken kostbare energie aan je lichaam : een symbiose zien we zoals bij een plant: zowel de plant als de parasiet heeft er baat bij, ook al brengt de indringer schade toe aan de plant.  Zo is het ook met boosaardige entiteiten bij ons als mens.  Door het voortdurend afnemen van energie raak je totaal uitgeput.  Organen laten het af te funktioneren, lichamelijke ongemakken allerlei ...

Deze mensen, die meer en meer aan lager wal geraken, vooral de alcoholiekers, drugverslaafden, gokverslaafden, personen met een zeer laag "eigenwaardegevoel",  hebben entiteiten rond zich die zich vermaken en terug meegenieten van de verslavingen van die persoon, precies zoals zij deden toen ze nog leefden.

Entiteiten verblijven dicht in het energieveld van een levend persoon, sommige verbinden zich zelfs met het energieveld van een persoon.

Bij het verbreken van een symbiose van een persoon met een entiteit, of het verbreken van dicht om die persoon hangende entiteiten is het belangrijk dat dit gedaan wordt door een persoon die dit onderneemt heel goed weet wat hij doet en steeds met respect en liefde behandelt en haar weg naar het Lichtrijk mogelijk maakt.  Het is geen oplossing om de ziel "uit haar huis te zetten", want dan zoekt zij meteen onderdak bij een andere persoon of keert na een tijdje weer terug.

 

Hoe bescherm je jezelf voor beÔnvloeding van entiteiten:  de eigen resonantievlakken zuiveren

Mensen die zulke vreemde energieŽn "bevrijden" ervaren vaak dat een werkelijke bevrijding onmogelijk is als de betreffende persoon zijn thema niet uitgewerkt heeft.  De vreemde entiteit heeft het voor hem ook praktisch onmogelijk gemaakt.  Dit kan enkel door bij een ervaren mental coacher die stap voor stap deze bevrijde persoon begeleid naar het oplossen van zijn thema en zijn negatieve gedachten patroon laat veranderen en die persoon begeleidt naar een terugkomen in zijn centrum en een positieve ingesteldheid.

Er zijn weliswaar effectievere methoden om een symbiose te beŽindigen en de ziel naar het licht te sturen, zelfs als de menselijke persoon niks van die ingreep weet, maar wanneer die persoon zijn les niet geleerd heeft, zijn ressonantievlak niet verhoogt door aan zichzelf te willen werken, trekt zijn energiesysteem andere entiteiten aan die een soortgelijk ressonantievlak (patroon) hebben.

 

Hoe ? (**) werk je aan jezelf.  

Het is belangrijk, je bewust te worden van jezelf, jezelf te onderzoeken en er niet van overtuigd zijn dat alle onheil, alle miserie je aangedaan wordt door de boze buitenwereld.

Hier is het spreekwoord van toepassing : "als elkeen voor zijn eigen deurtje de straat opkuist, is heel de straat proper."

een aantal voorbeelden:

Beginnen met elke dag te schrijven : "Ik houd van mezelf, ik accepteer mezelf, ik waardeer mezelf.  Ik heb succes, ik ben gezond..."  Kijk dan hoe je lichaam reageert, het lichaam wijst je de weg waaraan je te werken hebt aan jezelf...

Stevig in je eigen schoenen leren staan, in liefde voor jezelf.

Je eigen "zelf" durven zijn, leg al die maskers weg : wees jezelf dat is moeilijk genoeg.  Probeer je niet elke dag te plooien naar wat je denkt dat de ander wil dat je bent, opdat je toch graag gezien zou worden of gewaardeerd.

Als jij jezelf leert liefhebben, accepteren en waarderen zoals je bent, zullen anderen dat ook doen : je oogst wat je zaait.

Dan durf je "neen" te zeggen, dan bepaal je duidelijk je grenzen en geeft die aan, dan ben je je bewust van jezelf en je omgeving.  Dan durf je die allesoverheersende controle los te laten.  Immers "controle" komt voort uit angsten in al zijn gezichten : falingsangst, angst om jezelf te zijn, angst om niet geaccepteerd te worden, angst... angst en nog eens angst.

Daarbij heb je hulp nodig : I.E.T. (Heling met Engelen) met de onvoorwaardelijke liefde van de engelen, waarbij ik hier nu je gids mag zijn naar die bewustwording en "wakker worden" en je mits mijn tekst en uitleg de weg mag wijzen naar een gelukkige, welvarende toekomst.

Hulp bij bevrijding en zuivering van je woning, handelspand etc...

Als je volgens de tekst, herkenning hebt in je eigen situatie en je het gevoel hebt dat er entiteiten in je huis of aura zitten die je lastig vallen en je leven beÔnvloeden, denk er dan eens over na wat je in jouw geval kan doen.

De Lichtwesenprodukten kunnen je op weg helpen om aan jezelf te werken.

De gecodeerde glaskristalbol kan je al een heel eind op weg helpen de entiteiten van rond jou en vanuit je woning of je bedrijf te verbannen. Hij maakt hier onmiddellijk een einde aan maken.  (U kan ook kiezen voor de Dominus Cervix) Gecodeerde glaskristal bollen wijzigen de negatieve energie (belastende) in positieve energie.

Uit respect voor de dolende zielen (entiteiten) die al zolang een weg naar het Licht zoeken laat je buiten een Lichtpoort plaatsen waartoe de dolende zielen toch aangemoedigd worden naar het Licht te gaan.  De entiteiten die de tocht naar het Licht willen aanvatten kunnen dit doen, Aartsengel MichaŽl is altijd bereid hen naar het Licht te begeleiden.  De entiteiten die niet bereid zijn naar het Licht te gaan, kunnen zich niet meer in jouw huis nestelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige Volgende
Copyright © 2006 levensvreugde. All rights reserved