DE ELOHIM, bewaarders van de   KLEURSTRAAL

Door de  Straal en je daarmee binnenkomend autentieke Licht, leef je al gauw nog meer vanuit je Geest en een groter bewustzijn. Geestelijk word je steeds krachtiger. Een hogere Waarheid, eenheidsdenken, oprechtheid nestelen in je intellect. Oude emoties, verdriet, pijn, overtuigingen, blokkades en gedragspatronen uit heden- en verleden levens, genen en DNA, transformeren door toenemende bewustzijnsgroei en healing vanuit deze blauwe Straal en de integratie in je persoonlijkheid.

 

Je laat je makkelijker leiden door een hoger innerlijk weten welke niet van je ego afkomstig is. Je Keelchakra opent zich verder. Jouw wil en mening verruimen zich tot een hogere Wil en visie. Vanuit je hart en ziel levend zie je achter het gedrag van de ander ook diens ziel en daarmee verbind je je ook.

 
Je overstijgt je ego en dat van de ander en je voelt je minder vaak aangevallen, afgewezen of gekwetst. Je bent opener dan ooit en je verdedigingsmuurtjes gaan om. Engelen, het hoger zelf van het sterrenbeeld Vissen en Melchizedek helpen je de nieuwe Aarde te steunen vanuit "wij"-denken, eenheidsdenken. De energie van Neptunes, de Pleiaden en lichtmeester Lao Tse en eventueel je naar de workshop meegebrachte, geactiveerde Lapis Lazuli-edelstenen, helpen je verder. De ankeringsplaats van deze blauwe Straal voor de wereld bevindt zich in Frankrijk.

 

 

De energie van het sterrenbeeld 

planeet :

Bergkristallen : ruw, in een opengewerkte kei, gegtrommeld ...

 

 

I


 

 

 

 

Copyright 2006 levensvreugde. All rights reserved