nieuw logo stapke 8-04-2016.jpgvakantie 201....  te ...........................................................................
van  ........................................tot ............................................. met
vzw Stapje in de wereld, Dellestraat 34, 3020 Herent

 

doorverwijsinstantie

 

 

naam instantie...................................................................................

straat en huisnr..................................................................................

postcode en gemeente.............. ........................................................

contactpersoon .................................................................................

email .................................................................................................

telefoon .............................................................................................

Deelnemer(s)

 

nr

familienaam

voornaam

m/v

verjaart

nationaliteit

contacttaal

maat T-shirt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres deelnemer(s)

 

straat en nr ...................................................................................................

postcode en gemeente.................................................................................

ouders idem? ja/neen

Adres ouder (s) indien anders naam.............................................................

adres: straat en nr .........................................................................................

postcode en gemeente..................................................................................

Telefoonnummer

deelnemer..............................................................................

mama.....................................................................................

papa.......................................................................................

E-mailadres

deelnemer........................................................................................

mama...............................................................................................

papa..................................................................................................

Wie contacteren in nood

Naam en voornaam:......................................................................................

Verwantschap :..............................................................................................

Telefoonnummer:.........................................................................................

mama of papa werkt

ja/neen

ziekenkas

CM - onafhankelijke ziekenkas - Partena – andere

huisdokter

naam

telefoon

adres: straat nr

postcode gemeente


Medische en sociale gegevens:

voornaam

mag sporten

kan /mag zwemmen

bloedgroep

allergieλn
+ wat doen indien probleem

voeding (veggy allergenen ea.

medicatie

andere aandachtspunten : pamper-nummer, soort fleswater en melkpoeder voor je baby en bv inentingen

naam medicament

wijze toedienen

dosis per keer

aantal x per dag

in frigo bewaren ja/nee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemmingen: Ik ondergetekende geef de toestemming

aan “Stapke in de wereld” om foto’s/films van deze deelnemers te gebruiken in hun publicaties, mails, sponsoraanvragen, facebook en dergelijke meer.

ja/nee

aan de begeleiding om in hoge nood aan deze deelnemers via de apotheek vrij verkrijgbare, pijnstillende en  koortswerende medicatie toe te dienen.

ja/nee

geef toestemming aan deze deelnemers om deel te nemen aan de activiteiten van “Stapke in de wereld”

ja/nee

en ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens volledig en correct zijn:

datum                                                                                 handtekening volwassen deelnemer  of ouder/voogd minderjarige deelnemers

.....................                                                                   ....................................................................................................................................

 

WIE KAN MEE:  we volgen de criteria Kind en Gezin en de inkomensgrens van vakantieparticipatie.

1.      Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.

Gezin: volwassene € 1.115,00 € en per extra gezinslid ouder dan 14 jaar + 557,5 € en per extra kind jonger dan 14 jaar + 324,5 €   - ziekte kosten 

een attest verhoogde tegemoetkoming ziekenkas telt eveneens (het eindnummer op het ziekenkasvignet is 1)

2.     Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beλindigd lager secundair onderwijs en/of niet kunnen lezen of schrijven.

3.      Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.

4.     Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.

5.     Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).

6.     Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.


 

Blad voor de administratie : …………………………………………………………………………………………………………

Nemen deel aan de vakantie met code : van ………………………………………... tot …………………………………………………… - programma gegeven  : 0 

Aantal volwassenen =

X 60 €

 

Aantal kinderen =

30 + 25 + 20 + 20=* schrappen wat te veel is

 

 

Totaal

 

Annulering op ……………………………

Termijn voor start vakantie: …. Dat is meer 3 weken voor de vakantie:  ja/neen

Terugbetaling op ……………………

vrijwilligersstage van ……….. dagen

30 € x

Betaald op ………………………………

Voorschot 10 € betaald via de bank BE73 0689 0443 1360  Stapje in de wereld of  cash aan ……………………………………………………. op ……………….. kwit ….. nr bank………..
Saldo betaald via de bank BE73 0689 0443 1360 Stapje in de wereld  of cash aan ………………………………………………………………………op …………………kwit ….. nr bank……….


Vervoer naar startplaats door ……………………………………………………………………………………………………………………….vrijwilligersfiche ingevuld 0
Terug naar huis vanaf startplaats door ………………………………………………………………………………………………………….vrijwilligersfiche ingevuld 0

 

Wat

Code

Waar

Wanneer

wie

monitoren

1

MOEDER-KINDVAKANTIE

18V

Berkelhoeve te Vorselaar

van dinsdag 21 augustus tem zondag 26 augustus 2018

6 Mama’s met kinderen tot 14 jaar en oma’s  

20 -27 augustus

2

GEZINSVAKANTIE + VRIJWILLGERSWERKSTAGE

18L

de Rιsidence de l’Amblθve te Ligneuville

zaterdag 7 april tot donderdag 12 april 2018

6 Gezinnen met kinderen tot 14 jaar en 6 singles

 6 - 12 april

3

KINDERKAMP

18Z

gasthof Lophem te Zedelgem

maandag 1 juli tem vrijdag 5 juli 2018

30 kinderen 6-11 jaar

1-5 juli

4

“OP DE TRAPPERS” FIETSKAMP ism AFYA

18M

Jh de Zandpoort

maandag 6 augustus tem vrijdag 10 augustus 2018

10 jongeren 12-15 jaar

6-10 augustus

 

 

MEMO voor deelnemer: 2018 VAKANTIES EN KAMPEN met vzw Stapje in de wereld

Ik ga op vakantie met Stapje in de wereld naar ……………………………………………………….met …… volwassenen en ………………..kinderen ouder dan 3 jaar

kostprijs: Niets mag mij hinderen om mee te komen : zij helpen me zo nodig met de ‘bagage’ en zelfs met de ‘prijs’.
All-in (behalve sigaretten en alcohol): 60 € volwassene (vanaf 18 jr en geen student meer) - 30 € kind 1 ;  25 € kind 2;  20 € kind 3en volgende - <3 jaar gratis
KORTING 30 € voor wie terug meekomt en een nieuw gezin meebrengt 

Aantal volwassenen =

X 60 €

 

Aantal kinderen =

30 + 25 + 20 + 20=* schrappen wat te veel is

 

 

Korting aanbreng ander gezin en wij gingen vorig jaar ook mee -30 €

 

 

Totaal

 

Het saldo stort ik ten laatste op ……………………………………….Dat is een maand voor de vakantie begint.

Het saldo betalen ze me terug indien de annulering ten laatste 3 weken gebeurt voor de start van de vakantie .

Ik stort op rekeningnummer   BE73 0689 0443 1360 van VZW Stapje in de wereld, Dellestraat 34 3020 Herent  of betaal cash aan ………………………….…………………… onmiddellijk een voorschot van 10 €

inschrijven via Stapje in de wereld of via een sociale organisatie zoals: CAW, ziekenkas, sociale dienst enz… op stapkeindewereld@gmail.com.

Je bent pas ingeschreven na storting/betaling  van 10 € voorschot ιn een inschrijfbevestiging die je van Stapje in de wereld ontvangt.

Startpunt van de vakantie: Ik zorg zelf voor vervoer tot aan het startpunt en terug naar huis – Ik vraag hulp voor die afstanden.

0 Lokaal dienstencentrum Mechelse steenweg 485 te Herent
0 Leuven lokethal station. (citytrip)
0 fietsvakantie: Heverlee aan het BUSO Woudlucht Prosperdreef 3

annuleren

Indien ik annuleer op minder dan 3 weken voor de vakantie start, vanaf ………………………. ben ik wat ik betaalde kwijt.

Indien ik vroeger annuleer betaalt men mij het saldo terug, maar de 10 € van de startbetaling krijg ik niet terug.

Die 10 € dient voor de kosten voor de administratie en om vervanging voor ons/mij te zoeken.