Meer dan 40 jaar Arbefil Postzegel club...

Het is een eeuwigheid. Toch is de oprichting van de postzegel club "Arbefil" al zolang geleden en is alles zo vlug voorbij gegaan.

Ik herinner mij nog levendig de oprichting van de postzegel club in de schoot van het jeugd huis "De Kibboets" alsof het gisteren was. De kameraden die aan de wieg stonden, zij die om diverse redenen afhaakten, zij die in de loop der jaren de ploeg kwamen versterken en de evolutie van de kring een bepalende richting hebben ingestuurd, en zij die ons spijtig genoeg ontvallen zijn.

Arbefil postzegel club heeft desondanks gedurende zijn 40 jarig bestaan toch prachtige resultaten neer gezet:

Gedurende meer dan 40 jaar wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd met alle filatelistische diensten.

Was verantwoordelijk voor meer dan tien eerste dag afstempelingen met voorverkoop. Openingsplechtigheden werden vereerd door de aanwezigheid van talrijke prominenten met o.a. Kamervoorzitter A. Van Acker, Minister van Staat en Burgemeester van Brugge Frank Van Acker, verscheidene volksvertegenwoordigers en senatoren, schepenen en gemeenteraadsleden.

Vroeger konden gebeurtenissen als deze met veel filatelistische hoogstandjes als competitieve tentoonstellingen, gelegenheidsafstempelingen, voorverkopen van bijzondere uitgiften met eerste dag afstempeling opgeluisterd worden. De mogelijkheden en de uitgifte politiek die de Posterijen in het verleden hanteerden zijn nu niet meer van dezelfde orde. Alsook de stijgende kosten en de verminderde sponsor inkomsten om dergelijke manifestaties op touw te zetten lopen als een rode draad door het verhaal.

Provinciale, federale en gewestelijke competitieve tentoonstellingen werden georganiseerd zowel in de schoot van de Socialistische Federatie als bij de Koninklijke Lands Bond.

Leden werden opgeleid tot bekwame exposanten op provinciale, nationale en internationale tentoonstellingen, zowel voor jeugd als voor de volwassenen klasse en dit in alle disciplines. Zij waren echte ambassadeurs voor onze vereniging.

De vergrijzing van de filatelisten heeft ons ledenaantal fel doen dalen. Verstokte verzamelaars haken af, door gezondheidsredenen, geen opvolging door nabestaanden, de evolutie in de manier van verzamelen (via de PC), gebrek aan interesse bij de jeugd voor alles wat verenigingsleven inhoud enz...

Graag wil ik besluiten met de vaststelling en een wens.

Arbefil Postzegel club leeft nog altijd, zij het met minder leden dan in de periode van hoogconjunctuur, maar met een bestuursploeg die wekelijks in staat voor de goede werking van de club. Gerenommeerde clubs zijn al verdwenen, niet alleen bij gebrek aan leden, maar door gebrek aan mensen die bestuursverantwoordelijkheid willen opnemen.

Arbefil Postzegel club heeft al 40 jaar achter de rug, 10 jaar scheiden ons nog om ons 50 jarig jubileum te kunnen vieren.

Met de hulp van iedereen moet het ons lukken dit doel te bereiken. Als ieder lid een vriend verzamelaar overtuigt om lid te worden van onze vereniging, zijn we een heel grote stap vooruit in de goede richting en dit is geen onmogelijke of kostelijke inspanning..

Doen!!!