DE CONTROLEGEREEDSCHAPPEN

 

1.De winkelhaak

 

 

1.1. Omschrijving.

 

De winkelhaak is een controlegereedschap om werkstukken te controleren op vlak-, en haaksheid. Eveneens kan een winkelhaak gebruikt worden voor het aftekenen van plaatwerk.

Een winkelhaak is vervaardigd uit gehard staal en geslepen; laat hem daarom nooit vallen.     

 

         1.2. Onderdelen.

 

De twee benen( = blad en voet)  van een winkelhaak moeten juist een hoek van 90° vormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

1.3.Soorten.

h Gewone winkelhaak; dient om werkstukken te controleren op vlak-, en    haaksheid.

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                h Blokwinkelhaak; dient vooral om werkstukken af te tekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

h De verstekhaak; dient om werkstukken met hoeken te controleren van 135° of 45°.                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h De zwaaihaak; dient om hoeken van verschillende grootte af te tekenen  op een werkstuk.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Gebruik.

 

 

Om de vlakheid met een winkelhaak te controleren, plaats je het blad van de winkelhaak op het te controleren vlak en draai je de winkelhaak  75° naar je toe.  

Zo krijgen we een maximale lichtinval. Om de winkelhaak tijdens het controleren te verplaatsen, moet je hem telkens opheffen.

                 

Een vlak is “vlak” als het blad van de winkelhaak precies aansluit op het werkstuk.

 

Om te controleren als twee vlakken haaks ten opzichte van elkaar staan, drukt je de voet van de winkelhaak tegen een reeds bewerkt vlak (= basis- of referentievlak).

Daarna laat je de winkelhaak zakken tot het blad van de winkelhaak in aanraking komt met het te controleren vlak van het werkstuk.

 

 

 

 

Een vlak is “haaks” als de winkelhaak op alle plaatsen aansluit en indien het vlak tevens vlak is.

 

 

 

         1.5. Onderhoud.

 

 

h Leg de winkelhaak steeds bij het andere meetgerief; zo voorkom je onnodige  beschadigingen.

 

h Laat de winkelhaak nooit vallen. De nauwkeurige hoek kan hierdoor veranderen.

 

h Schuif de winkelhaak nooit nutteloos over het werkstuk, hij zal er vroegtijdig door verslijten.

        

MET EEN BESCHADIGDE WINKELHAAK KAN JE NOOIT EEN GOEDE CONTROLE DOEN OF JUIST AFTEKENEN.