HOME

WAPENBRIEF VHR
In lazuur...   Wapenschild Spreuk Motivatie   Leden Vlaamse Heraldische Raad

 

 
 


Domeinbos 'Rhodesgoed' Kachtem-Izegem nu in 1995/96 eigendom van het Vlaams Gewest (~40 ha) "
Vlaanderen".

Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen;
Gelet op het besluit van de <Vlaamse> Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van voornoemd decreet;
Gelet op het verzoek ingediend door de aanvrager uit hoofde van artikel 10 van voornoemd decreet;
Gelet op het eensluidend advies van de <Vlaamse> Heraldische Raad;


Verleent de <Vlaamse> Regering aan Jean-Marie Achille De <Brabandere>, technicus elektronica, technicus Research & Development (R.-D.), geboren te
Wervik op 9 juli 1947, het recht het wapen te voeren zoals het hier is beschreven en afgebeeld :

Link:

 • Erfgoed net Heraldiek

 • BE HERALDIEK 2LINK

 • NL WAZAMAR 'VHR00060' Genealogie en Heraldiek in de Nederlanden
 • Lokalisatie Familienaam  België Frankrijk Nederland Duitsland Italië Zwitserland US

 • Americanheraldry.org

 • Coats-of-Arms of Scientists

 

De Natuur, de vier seizoenen, 4 elementen Aarde, lucht, water, vuur ......de celdeling...  elke vorm van leven heeft wisselwerkingen, interacties, gevoeligheden, gevoelens,  die de zin van het leven, het overleven zo wonderbaar maken.

"VHR" Registratie in het Belgisch Staatsblad
Brussel
, oktober 2004, Koningstraat, 14 'Errera Hotel'

  In lazuur een golvende schuinstaak van goud vergezeld van twee per tien gebundelde moderne bliksemschichten van hetzelfde, en een zoom van goud beladen met elf blokjes van sabel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied,


NL William Coolen heraldiek tekenaar

gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van goud en van lazuur. Helmteken : een een uitkomende leeuwenpoot van goud, geklauwd van keel, houdend een bundel bliksemschichten van het schild. Wapenspreuk : MIJN ZOEKEN MIJN STREVEN in letters van lazuur op een lint van goud;
Bepaalt dat voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke, waarbij enkel de mannelijke het wapen kunnen overdragen;
Beveelt aan de <Vlaamse> Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en hem in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.
Gegeven te Brussel op 1 september 2003.
Wapenregister onder nr. 60

ondertekening door:

De secretaris Basiel Eeckhout
De Voorzitter mevr. L. Viaene-Awouters
De Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen
De Minister-president
Bart Somers (2003-2004)

 

Afgeleverd door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van financiën en begroting en ruimtelijke ordening.
In aanwezigheid van Patrick van Waterschoot de nieuwe Secretaris van de Vlaamse Heraldische Raad.

Jean-Marie De Brabandere, overhandiging wapenbrief door Vice-Ministerpresident (2007) Vlaamse regering  Dirk Van Mechelen in de ambtswoning van de Minister-president.

preegstempel / droogstempel reliëfstempel > reliëfdruk blinddruk
 

 
Motivatie Wapenschild:
1. De kleuren van sabel en goud wijzen naar Brabant, in extenso naar de naam De Brabandere.
2. De elf blokjes van sabel wijzen naar de 11 kinderen van de markante voorouders Joannes De Brabandere- Florentia De Wulf, alsook naar de 11 kinderen van Hector Debrabandere x Juliana Vanneste: broers en zussen en mijn veel te vroeg overleden vader Roger (1923-1988). Elf verwijst ook naar verzoening: 11 november een dag van vrede. (Betekenis van het getal elf: 11 een keerpunt, 11 één ervaring rijker, 11 één team.)
3. De kleuren goud en lazuur zijn ontleend aan Kachtem, woonplaats van onze markante voorouder Joannes De Brabandere (1685-1761) hij verbleef er op het goed te Rhodes. Hij was burgemeester van de gelijknamige heerlijkheid. de golvende en versmalde schuinstaak staat voor de Rhodebeek, een stroompje dat het goed middendoor sneed.
4. De twee door een water gescheiden per tien gebundelde moderne bliksemschichten (energie, ook als vuurtorens, zendmasten, clusters: zelfbedruipende identiteiten)  wijzen naar de actuele generaties die bedrijvig zijn in de elektronica-informatica (kabeldistributie, communicatie, netwerken, dataverwerking, kwaliteitszorg, ...). Daar waar "communicatie" belangrijk is.

5. De spreuk "... Mijn zoeken, mijn streven..." alludeert naar de eigenaard van sollicitantes familie, alwaar filosofie van vrede en geborgenheid, communicatie, wetenschap, de leergierigheid en het ijverig zoeken naar oplossingen centraal staan.
- ["Mijn Zoeken", mijn zoektocht , mijn vraagstuk > Quaestio (Lat) > kwestie / vraagstuk > het zoeken, het onderzoek, wetenschappelijk onderzoek]
- ["Mijn streven" (Middelnederlands) uiterste best doen, mijn inspanningen, mijn strijdvaardigheid, mijn trachten > toeleggen op ..., strijden / inzetten / inspannen / energie / ijveren voor....., strevon (Oud-Saksisch): ijverig bezig zijn, ambitie > aspiraties> doelstelling > doelwit ....]

Aanvulling:
De twee bliksemschichten gescheiden door een weg, water (kanaal, stroom, rivier, beek) symboliseren de moderne communicatie. JM was werkzaam in de elektronica: technicus Research & Development (R&D).
- De proef met de vlieger (
vliegerproef). In het midden van de 18e eeuw (1752) werd de Amerikaanse natuurkundige Benjamin Franklin (17.01.1706 Boston - 1790 Philadelphia) fs (Josiah x 25.11.1689 Boston Abiah Folger) wereldberoemd, door aan te tonen dat de bliksem een elektrisch verschijnsel is. Jean-Marie Achille De Brabandere (JM KORTRIJK)


Wapenschild Familie Ben Franklin Etats-Unis V.S.
Benjamin Franklin De ontdekking van 'De Golfstroom' '
The Gulf Stream'
 

- "communicatie" VUURTOREN Een lichtbaken gebouwd voor de veiligheid, ~290 v.Chr. Aan het fort van Sultan Qait Bay aan de havenmond, stond ooit de vuurtoren van Pharos. Wereldwonder 7: De vuurtoren van Alexandrië

___________________________________________________

Naamdragende afstammelingen:

 Jean-Marie Achille De Brabandere (° 09.07.1947 Wervik): 
 - Peter Roger Daniel De Brabandere (° 27.02.1973 Mouscron) fs (Jean-Marie A De Brabandere) 

  - Mathis Jean-Marie Landry De Brabandere (° 25.03.2002 Roeselare) fs (Peter R D) fs (Jean-Marie A De Brabandere)

  - Tanguy Landry Jean-Marie De Brabandere (° 23.04.2004 Roeselare) ) fs (Peter R D) (Jean-Marie A De Brabandere)

 
Leden Vlaamse Heraldische Raad
  • Dr. André Vandewalle, Hoofdarchivaris stad Brugge, Voorzitter
  • Mr. Jozef Dauwe, Advocaat
  • Dr. Luc Duerloo, Hoofddocent Geschiedenis
  • Eric Houtman, Archivaris Rijksarchief Antwerpen
  • Dr. Monique Van Melkebeek, Hoofddocent aan de Universiteit Gent
  • Ir. Jean-Jacques van Ormelingen, Voorzitter Belgische Federatie voor genealogie en heraldiek
  • Lieve Viaene-Awouters, Erevoorzitter VHR
  • Patrick van Waterschoot, Secretaris
  • Dirk Van Mechelen, De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening
  • De Minister-president van de Vlaamse Regering Kris Peeters 28 juni 2007- 2009