Begrippen als lading en energie confronteren de lezer van fysische tijdschriften en technische verklaringen steeds met een zekere onvoldaanheid, omdat hij nergens een gepast antwoord vindt op de vraag naar de diepere inhoud van die basisbegrippen.
In de wereld van productie en transport van elektrische energie worden de studiemodellen over lading en energie zonder verdieping toegepast, waardoor belangrijke verschijnselen als de voortplanting van elektrische energie langs hoogspanningsleidingen en de opslag van magnetische energie niet altijd een grondige verklaring krijgen.
Steeds opnieuw duiken bij het zoeken naar oplossingen twee kernvragen op:
   - wat is de oorzaak van een elektrisch veld ?
   - bestaat er enige structuur in de ruimte ?
Het internet is de gedroomde uitweg om de rigide verklaring van de gevestigde natuurkundigen te toetsen aan de meer creatieve meningen van (nog) onervaren amateurfysici, waarbij het verbazing wekt welke diversiteit er leeft onder de mensen die een probleem proberen op te lossen.
De ideeŽn en inzichten die in dit boek aangedragen worden als bijdrage om de twee kernvragen op te lossen werden grotendeel verworven na uitstap uit een actieve loopbaan die mij de gelegenheid bood om wat ervaring in de materie te krijgen.
Mogen deze ideeŽn en inzichten een bijdrage kunnen leveren als opstapje voor nieuwe zoektochten door steeds andere verkenners !