1. Wat is elektriciteit? (als lading en elektron niet beantwoorden aan het huidige model !)
2. Welke rol speelt de ruimte in de fysica ?
3. Wat is materie en massa ?
4. Wat is energie, energieopslag en energie-uitwisseling ?
5. Is lichtsnelheid een absoluut verschijnsel ?
6. Wat is gravitatie ?
7. Is de waarnemer een objectieve factor in fysica ?
8. Waarom is er tegenstrijdigheid tussen de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica ?
9. Waarom beperkt de fysica zich tot afgeleiden van tweede orde ?


        
        
1. Wat is elektriciteit? (als lading en elektron niet beantwoorden aan het huidige model !)

Elektriciteit is de studie van ladingsconcentraties en ladingsbewegingen, waarbij de georganiseerde vervorming van de ruimte-tijd door de gewilde creatie van elektrische en magnetische velden leidt tot resulterende ladingsbewegingen die de gewenste effecten veroorzaken.

De vervorming van ruimte-tijd vraagt energie die moet aangevoerd worden op continue wijze.

De vervorming van ruimte-tijd is aan beperkingen onderhevig: als de vervormingen te groot worden verliest men de controle over de ladingsbewegingen.

top


2. Welke rol speelt de ruimte in de fysica ?

Er is geen materie of energie zonder ruimte: energie en ruimte vormen een dualiteit.

top


3. Wat is materie en massa ?

MateriŽle elementaire deeltjes zijn sterk vervormde deelruimten die zich ten opzichte van elkaar hebben afgescheiden als een energietop enerzijds en een energieput anderzijds, en die zich meer (elektron) of minder (proton) gemakkelijk ten opzichte van de omgeven ruimte kunnen bewegen en deze ook vervormen.
Massa is de resultante van alle elementaire vervormingen waarbij door de gedeeltelijke opheffing van elkaars invloeden een schaaleffect van 10 exp(-36) ontstaat ten opzichte van de elementaire deeltjes.

top


4. Wat is energie, energieopslag en energie-uitwisseling ?

Energie ontstaat door elastische ruimtevervorming: voor statische deeltjes geldt de ruimtevervorming als een energieopslag en voor bewegende deeltjes is er een energie-uitwisseling met de nieuwe positie in de ruimte. Deze energie-uitwisselingen gebeuren met een snelheid (c-v).

top


5. Is lichtsnelheid een absoluut verschijnsel ?

De lichtsnelheid (of de snelheid van een foton) wordt beÔnvloed door de vervorming van de ruimte en is dus niet absoluut constant.

top


6. Wat is gravitatie ?

Gravitatie is de actie van een vervormde ruimte-tijd op een massa, waardoor de massa een baan en een snelheid krijgt die door de lokale ruimte-tijd gedicteerd wordt.

top


7. Is de waarnemer een objectieve factor in fysica ?

De waarnemer is een storende factor en/of vervormende factor bij het meten van fysische fenomenen, en dit vooral als de metingen uitgevoerd worden in een ruimte-tijd die in zijn vervorming een schaalverschil heeft met onze ruimte-tijd.

top


8. Waarom is er tegenstrijdigheid tussen de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica ?

De tegenstrijdigheid tussen ART (Algemene Relativiteitstheorie) en QM (kwantummechanica) wordt wellicht veroorzaakt door het niet toepassen van de ART-beginselen, zoals de vervormingen van ruimte-tijd in een ruimte waarin men de elementaire deeltjes bestudeert, en dit tot in zijn ultieme consequenties.

top


9. Waarom beperkt de fysica zich tot afgeleiden van tweede orde ?

De fysica van de bewegingen houdt op bij de studie van versnellingen, terwijl de complexiteit van de beweging toeneemt naarmate de hogere afgeleiden van de afgelegde weg naar de tijd een concrete waarde hebben. Is het de drang naar eenvoud of een gebrek aan verbeelding dat ons belet een beweging correct te bestuderen?

top