1. Het is de bedoeling dat er (kortelings?) een boek gepubliceerd wordt, waarin de ideeŽn en opvattingen waarmede men kennis gemaakt heeft op deze web-site, uitvoeriger en systematischer zullen beschreven worden. Titel en inhoud van het boek zien er uit als volgt:

  Naar de bronnen van de fysica

  1. Ruimte, fysica en metafysica.
  2. Einstein en de vervorming van de ruimte-tijd.
  3. Lading en massa.
  4. Elementaire deeltjes en ruimtekwanta.
  5. Energie, tijd en afhankelijkheid.
  6. Beweging in de ruimte-tijd.
  7. Krachten in de ruimte-tijd.
  8. Gravitatie en statistiek.
  9. Golven en velden in de ruimte-tijd.
  10. Fotonen, licht en energiekwanta.
  11. Warmte, informatie en entropie.
  12. Waarnemen en dimensies in de fysica.
  13. Mechanica en elektriciteit als gebeurtenissen in de ruimte-tijd.
  14. Elektriciteit in een nieuw perspectief.

 2. Alle hoofdstukken uit het boek kunnen ook in artikelvorm gepubliceerd worden. Er zal contact opgenomen worden met sommige populair-wetenschappelijke tijdschriften om na te gaan of er in deze hoek belangstelling is.