Christelijke Basisbeweging (CBB) vzw

 

Start
Geschiedenis
Activiteiten
Projecten
Agenda
Romerohuis
CBBkrant
Terugblik
Rijweg
Buurtwerking
Favorieten

 

Zaterdag 6 april: Eerstezaterdagviering “Wie werpt de eerste steen?”

Oordelen wij niet te vlug en te hard? Beschuldigen wij niet te snel? Durven wij ook in eigen boezem kijken vóór we uitspraken doen over iemand? Kunnen wij in Jezus’ strategie komen door op vragen eerst in het zand te schrijven, oordelen te laten rijpen en zo weer leven en toekomst mogelijk te maken voor mens en samenleving?  Kan mededogen en barmhartigheid de dragende grond van ons leven en de maatschappij zijn: ook ik veroordeel je niet, ga en zie dat je je doel niet mist in het leven!

Joh. 8,1-11 inspireert ons op de eerste zaterdagviering op 6 april om 19 uur. Vanaf 18 uur ben je met boterhammetjes al welkom voor een gezellige klap.

Afspraak locatie: ROMEROHUIS, Rijweg 110 B te Puurs.

ALLEN ZIJN WELKOM!!!

Woensdag 17 april: Meditatie met de Bijbel

Paasvakantie achter de rug en reeds met het gezicht naar schoolexamens toegekeerd voor een kort trimestertje. Wellicht stress genoeg in huishoudens… Dus toch even ontstressing in d’oog houden, en momenten opzoeken van verstilling en rust. Meditatie met de Bijbel is zo’n moment, met diepgang… Deze keer vallen wij stil bij Joh. 21,1-11. Een opstandings verhaal dat uitnodigt zelf op te staan uit sleur en slenter.

Je bent te Puurs, Rijweg 110 B in het Romerohuis welgekomen op woensdag 17 april te 20 uur stipt, om de meditatiesfeer niet te onderbreken. 

Andere meditaties nog op woensdagen 22 mei en 28 augustus. Je mag ook steeds geďnteresseerden meebrengen.

Donderdag 18 april: Witte Donderdag.

Op Witte Donderdag gedenken christenen het laatste avondmaal van Jezus. In feite hield hij samen met zijn leerlingen een sedermaal en herdachten zij – zoals elk gelovige Jood - het pascha, het voorbijkomen van JHWH. JHWH die de verdrukte Jood in Egypte zou bevrijden, kwam in een nacht van wake voorbij en gaf kracht aan het volk om te vertrekken uit de slavernij. Dit paasgeloof heeft in de menselijke geschiedenis menig mens en volk geďnspireerd in een emancipatiebeweging en een ontvoogdingstrijd.

Jezus voegt volgens de evangelies aan dit paasritueel nog het breken van het brood en het delen van een supplementaire beker toe met de vraag dit teken over zijn dood heen te blijven hernemen “tot zijn gedachtenis”. Merkwaardig is dat bij het evangelie van Johannes dit stuk wordt vervangen door de voetwassing. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen om als meester hun een voorbeeld te geven dat christen zijn dienen is, dat meester zijn dienen is...

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag gedenken christenen de kruisdood van Jezus. En in die kruisdood de vele onschuldigen die vandaag aan het kruis worden genageld en wiens onschuldige dood ons ter verantwoording roept.

 

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag en Pasen in de CBB

“Mij kun je doden maar ik leef voort in het Salvadorese volk”, zei Mgr. Romero.

Met Pasen komt God voorbij en wekt de gekruisigde Jezus tot een inspirerend leven. Zijn Geest blijft velen in beweging zetten en midden de tegenkantingen en de tegenspraak dragen in een inzet die we kunnen verstaan als goed nieuws aan armgemaakte mensen.

 

DE VIERINGEN VAN DE GOEDE WEEK hebben IN DE C.B.B. telkens om 19 uur plaats. Voor de Witte Donderdag verwittig je best Maria Vanschoonlandt (tel. 03/888.73.80) omwille van het avondmaal.

 

 

 Omhoog  

Laatst aangepast op 01/04/2019 19:15