2010 :

 • De vzw werd ondergedeeld in werkgroepen, waardoor er een vietal werkgroepen ontstaan : ROCKCAFE, KREKEROCK, WINTERBARBECUE en AVONDMARKT

 • In juni gaat vice-voorzitter Guy waterloos op bezoek naar de schooltjes

 • In LIBAONG heeft de overheid onze plannen om een volledige school te bouwen, ondermijnd door zelf een derde lokaal bij te bouwen. Daardoor werd de bouw van het 3e klasje niet gerealiseerd, maar werd er in BATAD een klaslokaal bijgebouwd.  De nodige fondsen werden door Guy meegebracht vanuit België

 • In juli gaat penningmeester Denis Pierpont samen met één van onze sponsors (Geert Rambour en zijn echtgenote) en bezoekt alle schooltjes. Hiermee is Denis de eerste van de vzw die ze allemaal heeft bezocht.

 • Intussen is ook Kristof Willaert in Cadaatan aangekomen en zal zich later in het jaar ontpoppen tot één van de meest nuttige leden.

 • Tijdens zijn aanwezigheid kon Denis het klaslokaal in Batad officiëel inhuldigen. 

 • Er worden plannen gemaakt om in het voorjaar van 2011 opnieuw een container te sturen, ditmaal met fietsen.  Het initiatief werd door het ACV van Lichtervelde, onder impuls van Kristof nieuw leven ingeblazen, waardoor het streefdoel van 100 fietsen in een minimum van tijd werd bereikt.

 • Tijdens zijn aanwezigheid in de Filippijnen was Kristof ook getuige van een schrijnend tafereel : een meisje van 3,5 jaar (Aileen MAGLASANG) met een misvormd gezichtje.  Eigenlijk heeft het kindje een genetische afwijking doordat de moeder tijdens de zwangerschap ondervoed was. Kristof heeft bij zijn terugkomst onmiddellijk de koe bij de horens gevat en in samenwerking met het LILIANEFONDS in Nederland werd het kindje behandeld (dit betekent eerst controlebezoek van deskundigen terplaatse, daarna een bezoek met het kind aan de dokter en tenslotte tal van operaties, waarvan er begin december al één werd uitgevoerd). De vzw betaald hierin mee.

 • Eind augustus was het weer AVONDMARKT in Kortemark en de veel te kleine tent van de vzw, lokte teveel volk.  De regen zorgde toch voor domper op de feestvreugde. Maar het was zeker een succes te noemen. Afspraak in 2011 in een “alvast-grotere” tent

 • Op 2 oktober was er KREKEROCK – dit festival is een beetje de nieuwe versie van het terziele gegane END YEARS SWING NIGHT -, met als hoofdact THE KIDS werd jammer genoeg en ondanks het vele werk van de werkgroep onder leiding van Marc Waeyaert, toch geen echte meevaller.

 • Op 25 oktober was het ROCKCAFE en dat was dan weer wel een succes. Het was de eerste maal dat ROCKCAFE onder de vleugels van Cadaatan vzw werd georganiseerd.

 • De 9e editie van de winterbarbecue was onder leiding van Denis Pierpont - voorzitterLuc Waeyaert nam een sabbathjaar wegens verbouwingen - opnieuw gekenmerkt door het grote aantal aanwezigen. Er werd een tent bijgeplaatst om de groentenbedeling te doen, want alle mogelijke hoekjes en kantjes van de zaal werden volgeplaatst met stoelen en tafels. Tijdens de namiddag overhandigde Western Union een cheque van maar liefst 12000 euro aan de vzw.

 • Kristof Willaert gaat eind 2010 opnieuw richting Cadaatan en start er het boerderijproject op, met name de bouw van het woonhuis en de eerste varkensstallen. De nodige fondsen werden overgemaakt om dit project op te starten (€ 10 000). € 1000 zal worden gebruikt ter ondersteuning van de revalidatie van het kindje Aileen Maglasang of voor andere noden.

 • Niene Dauphin en Kristof Willaert zijn dan weer nieuwe effectieve leden geworden in 2010 op 19 november

 • De 9e WINTERBARBECUE gaat door op zondag 28 november