• Geregistreerd als erkend aannemer - 040411 -
  • Aangesloten bij Grondbank - 2004/0126 -
  • Aangesloten bij Valipack
  • Aangesloten bij Copro
Dewil R. bvba
Dorpstraat 118
3350 Linter
BTW: 0424 133 488

Tel: 011/78.11.50
Fax: 01178.25.80

Containerservice:
Tel: 0475/70.87.74
Grondwerken:
Tel: 0475/24.27.08

info@dewil-r.be