FLP-technics10 jaar

Industriële elektriciteit en automatiseringen

verikalelijn Logo van FLP
 
ZONNE-ENERGIE / FOTOVOLTAISCHE CELLEN
Steunmatregelen voor de INDUSTRIE

Vanaf 1 januari 2006 kent de Vlaamse overheid hogere terugleververgoedingen en een extra investeringsubsidie toe. Daar houdt het niet op want als industrïeel gebruiker heb je ook nog recht op een terugdraaiende meter en een belastingsvermindering. Verder heb je als groene stroomleverancier ook het marketing aspect. Een bedrijf dat een deel van zijn energieverbruik haalt uit zonnepanelen zou wel eens de voorkeur kunnen hebben op andere.
Je hebt als bedrijf recht op volgende steunmaatregelen.

Steunmaatregel 1: terugdraaiende kilowattuurmeter

Een kilowattuurmeter werkt in twee richtingen. Verbruik je energie telt hij op en lever je energie dan telt hij af. Zoals eerder vermeld is de netdistributiebeheerder (kostenloos) verplicht om de teller aan te passen op hun kosten.
Voor vermogens tot 10kW wordt ongeveer 5 cent/kWh terugbetaald. Alles hangt af van het contract en bij welke leverancier je bedrijf zijn electriciteit aankoopt. De terugleververgoeding is standaard beperkt tot het jaarlijks verbruik.

Vermogens tussen 10 en 100 kW mogen nog aangesloten worden op het interne net op voorwaarde dat je niet meer opwekt dan dat je jaarlijks verbruikt.

Voor vermogens van meer dan 100 kW is een aparte kWh-meter verplicht samen met een maandelijkse elektronische uitlezing van de netbeheerder. Wek je meer op dan je jaarlijks verbruikt dan zal er niet automatisch compensatie zijn van levering en verbruik. In dat geval zal je dus moeten onderhandelen met je leverancier voor de levering van stroom door je bedrijf.

Steunmaatregel 2: Groenestroomcertificaten

Al wie groene stroom produceert heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding of beter groenestroomcertificaten zijn er dus ook voor eigenaars van fotovoltaïsche zonnepanelen.
Deze bedraagt voor nieuwe installaties vanaf 2010 per kwh 0.35 eurocent.
1000 kWh per jaar levert je dus 350 euro op. Deze vergoeding is gegarandeerd over een periode van 20 jaar, na erkenning van de installatie door de VREG (Vlaamse Regulieringsinstantie voor Electriciteit en Gasmarkt). Na de plaatsing moet je dus je aanvraag indienen bij de VREG. Het is de lokale distributienetbeheerder die verplicht is om je groenestroomcertificaten aan te kopen.

Ook voor vermogens van meer dan 10 kW blijft de vergoeding per kW gelijk. Er is geen beperking van het aantal opgewekte kWh.

Steunmaatregel 3: Ecologiepremie van het Vlaamse Gewest

Wedstrijdsysteem:
De ecologiepremie werkt op basis van een call-systeem, een soort wedstrijdsysteem waarbij bedrijven met hun project kunnen meedingen naar een premie.
Meer info op de website van de Vlaamse Gemeenschap

Steunmaatregel 5: Verhoogde investeringsaftrek

Voor alle energiebesparende investeringen heb je als bedrijf recht op een verhoogde belastingsaftrek, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst. Ze bedraagt 15.5%.
Deze steun is cumuleerbaar met de ecologiepremie. Rekening houdend met de venootschapbelasting komt dit neer op een subsidie van 5% via de belasting op de winst.

Enkele fiscale aspecten

De groenestroomcertificaten zijn vrijgesteld van BTW, wel belastbaar als inkomsten.
De BTW van de investeringskost is recupereerbaar.

hier kan u de folder downloaden van ODE (organisatie duurzame energie vlaanderen) waarin alle steunmaatregelen voor de industrie verduidelijkt staan.

hier kan u het dossier downloaden voor deelname aan het wedstrijdsysteem.

Terug naar menu