François D'Argent (1897-1949)

Zijn Wereldoorlog I (1914-1918)

Een jongen van net geen zeventien uit een armoedige buurt van Gent vertrekt op iets wat voor velen in die dagen een soort picknick lijkt, een blijde kruisvaart schrijft Fritz Francken, collega in het zelfde regiment van François.

Hij belandt echter in een vreselijke kruistocht. Hij is één elementje in een oorlog die de wereld verwoest, confronteert met zichzelf en voor eeuwig de maatschappij verandert.

De ontberingen brengen na meer dan vier jaar een volwassen man terug naar Gent die kritischer is geworden en aan de universiteit van het leven is afgestudeerd. Hij is ontelbare ervaringen rijker, heeft bier leren drinken, waarschijnlijk zijn eerste liefde gekend, gas ingeademd en honger geleden. Hij heeft mensen van de vijf continenten gezien, ontmoet, misschien zelf gesproken.

Hij is zeker vernederd geweest door superieuren, officieren en heeft er een wrok naar oversten en zeker naar Duitsers verworven. Wellicht heeft hij diepe kameraadschap gevonden en gevoeld ergens ver in Frankrijk in een koortsig ziekbed of in de polders tijdens een artilleriebeschieting...

Wellicht zullen we veel nooit weten, wat we wel weten willen we met u delen.

Zijn Eretekens

  • 16/09/1919 - Oorlogskruis met Palm, met eervolle vermelding op het legerdagorder: "Pour le courage et le devouement dont il a fait preuve au cours de l'offensive des Flandres commencée le 28 septembre 1918"
  • 1923 - Bijkomende Palm
  • 08/08/1919 - Overwinningsmedaille (als oorlogsveteraan)
  • 18/09/1919 - Herinneringsmedaille oorlog 1914-1918 (als oorlogsveteraan)
  • na februari 1934 - Vuurkruis met vuurkaart