Mijn naamkaartje

(Gerard Cox) 1948

photo van Frans Nijs Frans Nijs
bijnaam Frans (Nederlands)
*
Ik woon in Klein-Chicago
9000 GENTGENT
Oost-Vlaanderen
Vlaanderen
📱

480903-101-07; KBC 448-7652681-61

Mijn startpagina:
Ik werkte als leraarleraar scheikunde, natuurkunde,
biologie en informatica
in het Onderwijs.
Mijn volledige naam is:
 Hoogedelachtbare
Frans Nijs, leraar

Hoor 'n beiaard ♫mijn naam♬ spelen.

zoals je ongeveer kunt afleiden uit mijn rijksregisternummer, ben ik geboren in een schrikkeljaar en ben ik op dit ogenblik

ofMijn adres vinden op:

Mijn favoriete vogels:

Terug naar vorige pagina

Vlaamse makelijVL

: (N)ijsvogel, Vlaamse gaai

Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!

? Wees gegroet ?

, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren

Webstek van mij, beheerder van deze webstek
? Auteursrecht Frans mijn voeten n H2O(s)   rommel moc.liaMG@sjiNsnarF
Vlaanderen onafhankelijkTen laatste -07-11 Vlaanderen onafhankelijk!  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Houzee ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Vlaams

Naar mijn beginpagina

Naar mijn OneDriveOnedrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden

Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina

foxyform

Creative Commons-Licentie
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.