Naamgeving van levende wezens

Vlaamse makelijVL

: Oermondigen verder uitgewerkt

Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!

© Wees gegroet ©

, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren

Mijn RSS-kanaal met Nederlandse taalkunde
Al mijn eigen RSS-kanalen

🗂 Inhoudstafel

 

Inleiding

Bij koppelingen naar Nederlandstalige Wikipediapagina's waar je vindt dat er niet genoeg uitleg staat, kun je op die pagina links klikken op English.

Niet te veel zwammen!

Van Dale geeft aan dat het woord geit🐐 komt uit 1285 van het Latijn (dat latijn is voor mij) haedus (bok).

Mensen vereenvoudigen graag en veel.  Als een bij🐝 nogal lijkt op een wesp, is alles wat daarop lijkt een bij🐝; dus ook een wesp, die helemaal geen bij🐝 is.  'Blinde bij' is een volksnaam voor zekere zweefvlieg: Eristalis tenax.  (Blind genoemd omdat ze niet is wat ze optisch lijkt: kan niet steken zoals een bij🐝; weeral misleidend.)
In dezelfde aard:

Als men een koppel geiten🐐 houdt, spreekt men van het wijfje als geit🐐 en van het mannetje als bok.  Sommigen vinden het dan ook niet te doen om die naam geit🐐 ook nog eens voor de soort te gebruiken.  Wat dacht je echter van volgende woorden die soms ook enkel het wijfje aanduiden: eend, kip🐔, poes🐈 en kat🐈; of enkel het mannetje: auerhaan (= auerhoen), heihaan (korhoen)?

Omdat een spin (4 paar poten) wat lijkt op een insectkruipend insect (3 paar poten), denkt men wel eens dat het een insect (men laat dus wat poten verdwijnen) is.

Een haas🐰 en een konijn🐇 lijken ook erg op mekaar.  Een agoeti of goudhaas wordt ook konijn genoemd.

Het woord vink wordt gebruikt voor gelijk welk klein vogeltje🐦: wel makkelijk!

Muil is zowel een muildier als een vis geboren uit een zalmeitje dat door een forel bevrucht is!

In de volksmond heeft men soms misleidende namen: zie ook voorwerpen (of andere) met beestennamen

Een (Vlaamse) leeuw is geen luipaard en een iris is geen (franse) lelie.

Namen als eend🦆, gans (en zwaan), zijn niet echt afgelijnd in de biologie omdat ze als volksnaam geen duidelijk omschreven groep vormen!  Analoog voor kikkers🐸 (niet de blits-, drift-, graf-, lijp-, maf-, opkikker) en padden, muizen en ratten, ...

Knaagdieren (Rodentia) hebben ťťn paar knaagtanden in boven- en onderkaak: bever, hamster🐹, eekhoorn, slaapmuizen, muizen, ...  De muskusrat (waterkonijn!) hoort tot de woelmuizen(onderfamilie van de Knaagdieren).  Niet alle dieren die knagen, zijn knaagdieren: bijvoorbeeld wij.  Konijnen🐇 en hazen🐰 behoren tot de Haasachtigen (Lagomorpha): twee paar knaagtanden in bovenkaak (achterste duidelijk kleiner); ťťn paar in onderkaak.  (Prisma vindt de haas nog steeds een knaagdier en dat moet je dan als zoektochter maar aanvaarden!)

godsdienstachtigen

Onder druk van de vuile godsdiensten (die enkel dienen om mensen te onderdrukken!), willen velen nog steeds niet aanvaarden dat mensen dieren zijn.  De taalkundigen houden dan ook vast aan het totaal verouderde principe dat een tegenwoordig deelwoord enkel een uitgang -en mag hebben bij mensen en dus niet bij andere dieren.  Maar wat dacht je van: lopenden, toegepast op paarden?

In de biologie (leer van de levende wezenslevende wezens) rangschikt men de wezens volgens verwantschap, en dat is erg ingewikkeld.  Veel mensen zullen bijvoorbeeld niet begrijpen waarom een walvis🐋 een zoogdier is en een vleermuis (let ook op het laatste stuk in die naam) geen vogel🐦, en ook geen muis🐁.  Het zijn niet altijd de meest zichtbare zaken die meest inzicht geven, en dat geldt niet enkel in de biologie!  Natuurlijk komen biologen niet in alle details overeen, maar wel in de voornaamste zaken.

De (hogere) plantenplanten, dierendieren en de zwammenzwammen (Fungi) staan apart en min of meer op gelijke hoogte (maar zwammen en dieren toch iets dichter bijeen) in de indeling der levende wezens (namelijk bij de wezens met celkern).  Vereenvoudigend rekenen veel mensen de paddenstoelen🍄 (meest zichtbaar deel van sommige zwammen) tot de planten, omdat die in de levende natuur voorkomen en, net zoals de planten, niet zo snel bewegen als de dieren.

Zie ook levensboom (in English) en Classificatie en Evolutie (bevat wel erg storende fouten bij Planten en Dieren)

Beknopte indeling der levende wezens in horizontale boom: ('rijk', 'stam' en dergelijke, worden minder gebruikt)
Verkort, algemeen (geschikt voor de lagere school):

Nog korter (voor de kleuter- of kabaskes- of kakschool)

Samenvatting voor voorschoolse opvang:


Verkort (op de mens toegespitst):

Slangen🐍 behoren dus tot de Viervoeters, maar hebben hun poten verloren.

De vroegere indeling is dus zeker niet meer geschikt!  (Tussen haakjes de meest zichtbare kenmerken, maar dat zijn niet de belangrijkste[!], en ook Van Dale)

Hier kan je je kennis over ongewervelden, amfibieŽn, reptielen, vissen, vogels en zoogdieren oefenen!

De mens is dus ontstaan uit:

Geen enkele indeling is perfect en het beste voorbeeld hiervan is: Elysia chlorotica, bladgroene wierslak🐌.  Die is niet heterotroof, zoals de andere dieren, maar autotroof, zoals de planten!

Index

Webstek van mij, beheerder van deze webstek
© Auteursrecht Frans mijn voeten n H2O(s)   rommel moc.liaMG@sjiNsnarF
Vlaanderen onafhankelijkTen laatste -07-11 Vlaanderen onafhankelijk!  © © © © © © © © © © © © © © Houzee © © © © © © © © © © © © © ©

Vlaams

Naar mijn beginpagina

Naar mijn OneDriveOnedrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden

Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina

foxyform

Creative Commons-Licentie
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.