Scrabble hoogste zetscore 1 972 punten

Vlaamse makelijVL

: openingszet

Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!

© Wees gegroet ©

, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren

Mijn RSS-kanaal met scrabblescrabble

Al mijn eigen RSS-kanalen

Als openingszet is de hoogst mogelijke score 128 met qalytje!

Opgave

Het is duidelijk dat een woord van 15 blokjes op een rand van het bord (dus maal 3*3*3, dit is maal 27) de hoogste score kan geven. Het is daarbij duidelijk dat de Q op een vakje met dubbele letterwaarde veel helpt: 20 * 27 = 540 (als die Q er nog niet lag en dus het vakje nog dubbel telt: 2 * 10 = 20).
Als alle 15 letters van dat woord gelijktijdig op het bord mogen gelegd worden zonder aanbouw, en er geen beperkt aantal letters van elke soort zouden zijn, zouden CHEQUEAFSCHRIFT en JACQUETKOSTUUMS de winnaars zijn met 62 * 27 = 1674.
JACQUARDWEEFSEL zou 60, en CHEQUEFORMULIER en JACQUARDMACHINE zouden 59 * 27 geven. CHEQUENUMMERTJE zou 58, FREQUENTIECURVE, CALQUEERSTIFTJE en CHEQUEBEDRAGJES 57 en POLYSYNTHETISCH, PSYCHODYNAMISCH en VRUCHTENYOGHURT zouden 56 * 27 geven.
De doorstreepte eisen blancoblokjes (Vlaamse!) of onmogelijke woorden die er al moeten liggen. Om dezelfde laatste reden is jacquardweefsel minder goed: de F moet er al liggen en kan dus niet meer maal twee tellen.

Bij JACQUETKOSTUUMS, JACQUARDMACHINE, FREQUENTIECURVE, POLYSYNTHETISCH en VRUCHTENYOGHURT is het onmogelijk 8 letters reeds klaar te leggen zonder nonsens te krijgen door letters die achter elkaar liggen en geen woord vormen.

Bij CHEQUEAFSCHRIFT moet een f (liefst niet in het midden) vervangen worden door een blanco, hetgeen 4 * 27 = 108 punten kost.  Dit geeft 58 * 27.  Ook verliest men dan nog 4 * 3 = 12 punten voor aanbouw in de loodrechte richting.  Bij PSYCHODYNAMISCH moet een blanco dienen voor (liefst) de eerste Y; hierdoor verlies van 8 * 27, dus 48 * 27 over.  Bij JACQUARDWEEFSEL moet men de Q of de F reeds op voorhand gelegd hebben, waardoor die letter bij de maal 27 niet meer dubbel telt.  Dit kost 4 * 27 punten (als men de F op voorhand legt).  Dit geeft 56 * 27.

Verder kan nog een kleine 300-tal punten extra bijeengesprokkeld worden door 'gewichtige' woorden in loodrechte richting op de 'maal 3'-plaatsen.  Die woorden moeten dan beginnen of eindigen (naargelang het 15-letterwoord op A1 respectievelijk O1 of A15 begint) met de letter op dat 'maal 3'-vakje en bovendien ook bestaan zonder die begin- respectievelijk eindletter (want de rest van dat woord moet er reeds liggen).  Leuke woorden daarbij zijn: 

Apolitiek, Areligieuzeren, Asymmetrietjes, Atechnischeren, Atraditioneels
boA
Blauwenden, Blauweren, Blauwers, Blauwsten, Blauwtjes, Blouwenden, Bouweltjes, Brauwtjes, Brouwenden, Brouwertjes slaB
Chanterenden, Crayonerenden, Crayonnetjes biC, hiC, marC, seraC, siC, tiC, toniC, topiC, traC
Darmbeweginkjes (15) aaneenbrengenD, zinkograferenD
Edelingen, Emigrantjes, Eroderenden aaltjesziekerE, zwijnachtigerE
Flauwden, Flauweren, Flauwers, Flauwsten, Flauwtjes, Flokkenden, Flouwtjes, Fluxmetertjes administratieF, selectieF, representatieF
Grauwend, Grauwere, Grauwers, Grauwigen, Grauwigs, Grauwigsten, Grauwsten, Grauwtjes, Grouwend dubbelslaG
Hemeltjes, Houwers locH, sikH
Ivorige hadjI
Jachtknoopjes hadJ
Klauwend, Klauwers, Klauwtjes, Kloterijtjes, Krauwend, Krauwtje milieupolitieK, verzinK
Lasbanden, Legaliserenden, Leurenden, Lijzigsten, Loervogeltjes, Louwers erectieL, kawauweL, mosseL, projectieL, retractieL
Marmeren, Meertjes modeM
Neertjes aanbetrouwendeN, zwijnachtigsteN
Oplettenden, Overschimmelend, Overvallenden kanO
Pletterenden, Prauwtjes, Preutelenden schaP, stroP
Quiltjes, Quitte /
Rakkertjes, Rijzelenden, Rijzertjes, Roervogeltjes, Rouweren, Rouwers aardappelrooieR, zilverkleurigeR
Sjouwenden, Stouwend, Stouwers, Stouwtjes aagjesappeltjeS, adjectiefS, darmbeweginkjeS, wouwouS, zwoerdrolletjeS
Trouwend, Trouweren, Trouwers, Trouwmis, Trouwpak, Trouwsten aaneenkluisterT, rugbyT, stamT, zilverkleurigsT
Uitten menU
Vlouwen, Vlouwtjes, Vrouwen, Vrouwtjes boV, loelaV
Wakenden, Weertjes, Wouwen af/be/in/tegen/toehouW
/ lateX
Yellenden, Yelletjes, Yuppietjes bodY, cosY, ponY
Zeurenden, Zuiltjes, Zwaaienden, Zwerenden chintZ, ersatZ, exahertZ, witZ

Met een wat normalere negenklapper kan ook veel, in de veronderstelling dat slechts één letter reeds op het bord ligt op een plaats die niet dubbel telt.
CALQUEJE, CHIQUERS, CLAQUEJE, CLIQUEJE, JACQUARD, JACQUETS, KUMQUATS, TRUQUEUR op A1 H of V, A15 H of O1 V:
39 * 9 + 50 = 351 + 50 = 401

38 leveren: CHIQUERE, CHOQUANT, CHOQUEER, CHOQUERE, CLIQUETS(, LYMFOCYT: 30)

37: BLOQUEJE, CALQUEER, CALQUERE, CRAQUELÉ, EXEQUIËN, FARYNXJE, PLAQUEJE(, PLAYBOYS, POLYGYNS, POLYTYPE: 29), UBIQUIST

CACIQUES op A8 V, H1 of H15 H of O8 V: 39 * 9 + 50 = 351 + 50 = 401

(HOBBYBOX: 36)

38: OBLIQUUS(, SYMFYSES, SYMFYSIS: 30)

(37: SYMFYSEN: 29)

36: (SYNCYTIA: 28,) BUGGY'TJE, BULLY'TJE, CASAQUES, CYCLUSJE, GUPPY'TJE, HUSKY'TJE, JIFFYBAG, JIFFY'TJE(, LUXAFLEX: 28), PUPPY'TJE

Bij de Vlaamse Blokjes werd volgend spel gespeeld.  In het begin waren we nog niet goed wakker, maar dat beterde naar het eind toe!

  A B C D E F G H I J K L M N O
1. IMMEXYW IMME H8 16 16
2. SCHLEND VERSCHIMMEL H5 84 153
3. VERXYWZ VERSCHIMMELEND H2 99 188
4. SPEKZOO SPEKZOOL 12A 90 278
5. NETJESX NETJES A7 33 311
6. RAYONXZ RAYONNETJES A2 32 343
7. OEKTENX OEKTEN 5A 18 361
8. UITTEXW UITTE D2 20 381
9. BUKXWQP BUK 2C 10 391
10. UJQXCPL UK E1 7 398
11. HEXCQPJ HE 1B 9 407
12. AVEXCQP AVE 2G 6 413
13. EXCQJWF EX I2 34 447
14. FAWSDQJ FA G1 5 452
15. ENDIENN INDIENNE 8H 80 532
16. ASBANDN ASBANDEN L2 74 606
17. VOGLTJE VOGELTJE O5 70 676
18. PANTOWQ PANTO 2K 16 692
19. ERCGLQS OERVOGELTJES O2 27 719
20. MUQCRDS MU 1J 14 733
21. IECQRAD IE 1M 7 740
22. CELOQRR Oplossing beurt 22      
1   H E   U   F     M U   I E  
2 R   B U K   A V E   P A N T O
3 A     I       E X     S     E
4 Y     T       R       B     R
5 O E K T E N   S       A     V
6 N     E       C       N     O
7 N             H       D     G
8 E             I N D I E N N E
9 T             M       N     L
10 J             M             T
11 E             E             J
12 S P E K Z O O L             E
13               E             S
14               N              
15               D              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrabble hoogste zetscore 1 972 punten, oplossing

  A B C D E F G H I J K L M N O
1. IMMEXYW IMME H8 16 16
2. SCHLEND SCHIMMELEND H5 137 153
3. VERXYWZ VERSCHIMMELEND H2 35 188
4. SPEKZOO SPEKZOOL 12A 90 278
5. NETJESX NETJES A7 33 311
6. RAYONXZ RAYONNETJES A2 32 343
7. OEKTENX OEKTEN 5A 18 361
8. UITTEXW UITTE D2 20 381
9. BUKXWQP BUK 2C 10 391
10. UJQXCPL UK E1 7 398
11. HEXCQPJ HE 1B 9 407
12. AVEXCQP AVE 2G 6 413
13. EXCQJWF EX I2 34 447
14. FAWSDQJ FA G1 5 452
15. ENDIENN INDIENNE 8H 80 532
16. ASBANDN ASBANDEN L2 74 606
17. VOGLTJE VOGELTJE O5 70 676
18. PANTOWQ PANTO 2K 16 692
19. ERCGLQS OERVOGELTJES O2 27 719
20. MUQCRDS MU 1J 14 733
21. IECQRAD IE 1M 7 740
22. CELOQRR CHEQUEFORMULIER 1A 1972 2712
1 C H E Q U E F O R M U L I E R
2 R   B U K   A V E   P A N T O
3 A     I       E X     S     E
4 Y     T       R       B     R
5 O E K T E N   S       A     V
6 N     E       C       N     O
7 N             H       D     G
8 E             I N D I E N N E
9 T             M       N     L
10 J             M             T
11 E             E             J
12 S P E K Z O O L             E
13               E             S
14               N              
15               D              

Missers:
Beurt 1, score: 30 (+14), woord(en): geen
Beurt 3, score: 42 (+7), woord(en): ZWERVE (C, 13)
Beurt 4, score: 92 (+2), woord(en): ZEESPOOK (G, 13) ZEESPOOK (G, 3)
Beurt 5, score: 74 (+41), woord(en): NIXETJES (G, 8)
Beurt 6, score: 46 (+14), woord(en): ORYXEN (C, 8)
Beurt 7, score: 44 (+26), woord(en): EXOTEN (C, 8) EXOTEN (H, 3) EXOTEN (H, 13)
Beurt 8, score: 40 (+20), woord(en): UWE (D, 4)
Beurt 9, score: 34 (+24), woord(en): BUK (C, 3) PUK (C, 3)
Beurt 10, score: 87 (+80), woord(en): CRAYONNETJES (A, 1)
Beurt 11, score: 87 (+78), woord(en): CRAYONNETJES (A, 1)
Beurt 12, score: 222 (+216), woord(en): CHEQUE (A, 1)
Beurt 13, score: 222 (+188), woord(en): CHEQUE (A, 1)
Beurt 14, score: 36 (+31), woord(en): WAFJES (C, 8)
Beurt 16, score: 98 (+24), woord(en): DANSBAND (H, 15)
Beurt 17, score: 110 (+40), woord(en): VOGELTJE (O, 1)
Beurt 18, score: 64 (+48), woord(en): WANT (L, 1) WONT (L, 1)
Beurt 19, score: 90 (+63), woord(en): LOERVOGELTJES (O, 1)
Beurt 20, score: 81 (+67), woord(en): ROERVOGELTJES (O, 1)
Beurt 21, score: 104 (+97), woord(en): IEL (M, 1)

Webstek van mij, beheerder van deze webstek
© Auteursrecht Frans mijn voeten n H2O(s)   rommel moc.liaMG@sjiNsnarF
Vlaanderen onafhankelijkTen laatste -07-11 Vlaanderen onafhankelijk!  © © © © © © © © © © © © © © Houzee © © © © © © © © © © © © © ©

Vlaams

Naar mijn beginpagina

Naar mijn OneDriveOnedrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden

Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina

foxyform

Creative Commons-Licentie
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.