Vloeken, godverdomme

Vlaamse makelijVL

: nadeel

Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!

© Wees gegroet ©

, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren

Hier ziet men; god vloekt niet.  (Om grondig over na te denken.)

Vloeken is aandacht vragen op een krachtdadige manier; vloeken zijn krachttermen.  Men probeert de anderen zoveel mogelijk te schokkeren of te choqueren.  Dit doet men veelal uit onmacht, frustratie, omdat men niet weet hoe anders het bedoelde duidelijk te maken; dus meestal om zich af te reageren.  Soms ga je wat sport doen om je eens flink af te reageren, maar dat kan natuurlijk niet altijd en zal ook niet steeds helpen.  Vloeken lucht op en helpt je dus door momenten van frustratie.

Godsdienstigen (vroeger vooral katholieken en protestanten, maar nu dus ook al moslims) zeggen (omdat hen dat zo ingepompt is) dat vloeken fout is: je misbruikt de naam van god.  Dat is natuurlijk ook de bedoeling: om te choqueren!  Als je dat niet doet, kun je op de duur zoveel frustraties hebben, dat je ongelukken doet: daar zijn die godsdienstigen dan zeker mee verantwoordelijk voor!  Ik vloek er maar op los en doe dat heel graag.  Ik zal nooit toegeven aan onnozelaars (criminelen!) die ons willen verbieden te vloeken.

Vloeken zijn dus afgeleid van verschrikkelijk klinkende (om te choqueren) uitdrukkingen, zoals 'god verdoeme me'.  Onder druk van de criminele godsdienstfanaten zijn die uitdrukkingen meestal verbasterd: godverdomme, jeetje (van jezus), ...  De naam van god (jezus, ...) mocht zelfs niet gebruikt worden.

Bij onraad vloekt men ook soms.  Men raakt dan in paniek en roept een verondersteld sterk wezen, god, aan om te helpen; sommigen zelfs terwijl ze niet geloven!  Is men nog meer in paniek, roept men zelfs duizend goden aan: millidzjuŽ (mieledju volgens van Sterkenburg).  In uiterste paniek roept men zelfs een miljard goden aan: mieljaardedzjuŽ.

Nadeel kan zijn dat je te weinig inspanning doet om de frustratie aan te pakken: de vloek lijkt die weg te nemen.

Alles wat met

Toen mijn zoon amper kon praten, werd hij door zijn opa, langs moeders zijde, aangemaand niet te vloeken; hij moest in plaats van 'mieljaardeju', 'jezus-maria-jozef' zeggen.  Koentje werd dan naar oma geleid, want die was degene die haar man voor alles gebruikte en dus ook deze boodschap niet rechtstreeks bracht.  Opa zei dan: 'Koentje, zeg het nu eens mooi'.  Koentje zei: 'jezus-maria-jozef, mieljaardeju'.  Ik was er niet bij, maar kon achteraf wel genieten van mijn zoon die blijkbaar een waardige zoon van zijn vader was.

Zie ook 'god voor dommen'! en George Carlin-The Seven Words You Can't Say on TV, (in English) Alle scheldwoorden (vloeken) uit The Sopranos achter elkaar gemonteerd (in English)

Vloeken, schelden en schimpen

Vloeken, P.G.J. van Sterkenburg, sdu Uitgevers, Den Haag, ISBN 90 12 09026 1 (2001)

    zeer dik (dat boek), maar geeft vooral krachttremen als verwensing, terwijl, ik juist geÔnteresseerd ben in vloeken om zich af te reageren.

Vloekbord

Anagrammen van

Benaming:

Woorden met 'vloek':

Vloeken (begin maar te oefenen)

ww: werkwoord
on: onovergankelijk, dus geen gelede vorm van voltooid deelwoord (tenzij met 'zijn' vervoegd)
dp: werkwoord kan door alle personen uitgevoerd worden, dus ook eerste persoon en ook geleed onvoltooid deelwoord op -en
op: werkwoord kan op personen uitgevoerd worden, dus ook geleed voltooid deelwoord op -en

Webstek van mij, beheerder van deze webstek
© Auteursrecht Frans mijn voeten n H2O(s)   rommel moc.liaMG@sjiNsnarF
Vlaanderen onafhankelijkTen laatste -07-11 Vlaanderen onafhankelijk!  © © © © © © © © © © © © © © Houzee © © © © © © © © © © © © © ©

Vlaams

Naar mijn beginpagina

Naar mijn OneDriveOnedrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden

Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina

foxyform

Creative Commons-Licentie
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.