327 Vlaamse gemeenten en hun deelgemeenten

Vlaamse makelijVL

: kleine tekstcorrectie en schikking

Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!

© Wees gegroet ©

, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren

Oude plaatsnaamonderdelen (ter verklaring van plaatsnamen)

Postcodes; slogans (waarvan 5, verrassend genoeg, veelzijdig gelijke! en 2 met 'stroomopwaarts': Boom en Temse)

Alternatieve etymologische en veel andere info over gemeenten in het Meetjesland!

Gemeente (bij Wikipedia) Stad? Provincie Webstek Oppervlakte Inwoners Deelgemeenten
Herkomst naam: De Vlaamse gemeentenamen door Frans Debrabandere, Magda Devos, Paul Kempeneers, Vic Mennen, Hugo Ryckeboer, Ward Van Osta
ISBN 978-90-5826-751-1 (Davidsfonds) [in alle 11 bibs van Gent; hoofdbib zelfs 3, waarvan 2 uitleenbaar]; ook gehuchten en dergelijke
+ met (-inga, -ingun, -ingen, Latijn -iacum = lieden, en) heem (van haim: woning => -gem, -(k)om, -kum)
* met zele (van sali-: zaal, grote woning)
aard(e):
 • woest terrein, enkel geschikt om dieren te laten weiden
 • "aardachtige" vroonte (=domeingoed; Kempen, naast betekenis woest terrein)
 • aanlegplaats (Oost-Vlaanderen, vanuit Gent)
 • veld tussen hoofdwegen (Vlaams-Brabant)
aer/aren/aern: arend of Ara: arend als mansnaam
-akom [Keltisch] => -iacas/-(i)acum [Latijn]: woonplaats
-ara: wateraanhangsel
breugel, briel, broel, brogel, bruil, bruul [van brogilos, verkleinwoord van brogi:rans, grens, omheining, veld]ingesloten gebied=>natte weide, (met struikgewas)
broka=>broke=>broec, brouc, bruc => broek:moeras => beemd, drooggelegd moeras
burg (berg, borg, borch[t], burch[t]): vluchtburg, (berg)vesting => stad, later kasteel, versterkte hoeve
dal => dale => daal: laagte tussen heuvels
donk = inzinking (onderaardse ruimte voor voedergewassen) => ook opduiking (ernaast gelegen: heuvel)
dra[=>ter/teer(vgl. tree):stekelige boom]-ja[verzameling]boom
drecht = (dregen, dragen, Engels:drag) waterdeel waar schepen worden voortgetrokken
goor: moeras (veen, slijk, ...) => turf(uitbatingsterrein); zie natuurlijk ook moer
hamma => ham(me): knieboog, buiging => bocht, inham
hof, hove, hoeve (van hofa=hoogte):  omheind erf met boerderij
(holt =>) hout: bos
-ina, -ana, -ona: (zij)rivier (van)
-iom, -ion =>-ium: woonplaats
-isa:water
-ition: verzamelsuffix
-itja: verzameling
laak/leek [van laku-: natuurlijke wateerloop in moeras/of laki:moerassige plaats]: meer, poel, plas, beek, sloot, verlande stroombedding, afwateringsgracht
laar: open plek in bos => onbebouwd land
lede:
 • lede, leede, leide (van laidu- => laido-): waterloop, waterleiding (hier nergens van toepassing)
 • lede (van hlitha): helling
hlaiwa => leeuw: (graf)heuvel
lo (-lo =>-le, -l): (van leukos, lux) open plaats in bos => open bos, restbos, maar ook plas!
maal
 • mathl/mahal => mael => mallum/mallus: vergaderplaats, rechtsdag [van de Franken]
 • mael, male: (grens)teken => grens => afgegrensd gebied = mark: gemeenschappelijke grond van de gemeente
 • malho[zak] => maal: laagte
mel: [Welsh melyn; Latijn mel=honing] geel of [Grieks mela, Lets melns] zwart
moer [mora = moeras]: zie verder goor
monasterium => munster: klooster
mont, munt(e) (van Latijn mons, montem): berg; soms munitio: versterking => beschermde plaats op een hoogte
mort, moort: van mel (= wrijven, malen) => grint => rulle aarde
neder, neer = laag of stroomafwaarrts
ouwe (auwe, awe), uwe, ooie (ooye, oye, hoye, oge), aaie (van ahwa [water, Latijn aqua; Aa in Antwerpen, Nederland, ...] => agwjo):
      bij het water (horend, liggend) => beemd, alluviale (aangeslibde) grond bij waterloop
rausa => roos: riet
rode = ontboste plaats (om aan landbouw te doen)
schote =>
 • skuta => schoot: beboste hoek hoger land uitspringend in moerassig gebied
 • skauta => schot (datief: schote): afgeschoten, afgeperkte ruimte; ook schutplaats voor vee
-t: verzameling
(tot der=>)ter
vicus => wijk[dorp,gehucht]
vliet: natuurlijke waterloop in de polders
voort, voord, voorde: doorwaadbare plaats (zonder te verdrinken)
vorst:domeinbos,vorstelijk bos
ware => waar: wacht, uitkijkpost
Aalstlogo Aalst stad Oost-Vlaanderen [1] 78 76 000 Aalst (aloxinum=>aloks en -t: alsemstruiken), Baardegem (Bardo+), Erembodegem (Erembald, Erembold+), Gijzegem (Giso+), Herdersem (Hardingas=van Harding+), Hofstade (hofstede), Meldert (Oost-Vlaanderen) (Meldhara=geelachtige beek), Moorsel (rulle aarde *), Nieuwerkerken (Aalst) (nieuwe kerk)
Aalterlogo Aalter   Oost-Vlaanderen [2] 82 19 000 Aalter (halaha-dra-ja:jeneverbessen), Bellem (Bethlehem), Lotenhulle (Lo=>Lo bij Poeke [ter onderscheiding van Lochristi]=>Lo-ten-hulle: op de heuvel [hil, Engels hill]), Poeke (naam van beek, misschien van pek-, pok-: glanzen, ...)
Aarschotlogo Aarschot stad Vlaams-Brabant [3] 63 28 000 Aarschot (aer, aern; schot), Gelrode (halu:hellend), Langdorp (ligt over lange afstand langs Demer), Rillaar (rien:verhoogde akkerzoom als grens; laar)
Aartselaarlogo Aartselaar   Antwerpen [4] 11 14 000 aard+welluidenheids-s+overgangs-e+laar
Affligemlogo Affligem   Vlaams-Brabant [5] 18 12 000 Affligem (Abulo/Avilo+), Essene (es:essenbos), Hekelgem (Hacco=>verkleinwoord Haligo+), Teralfene (ter;Albhana: het witte[albh, alp, vgl. album] water [nu Bellebeek]; vgl. Alphen, NL en Elbe, D)
Alkenlogo Alken   Limburg [6] 28 11 000  Allius-(i)acum
Alveringemlogo Alveringem   West-Vlaanderen [7] 80 5 000 Alveringem (Albuhari+), Beveren-Aan-De-IJzer (Bhebhrana=>Bhebhrona (Germaans bebru-): roodbruin [beverkleur] water), Gijverinkhove (Givahard met -inga en hof), Hoogstade (hoge stade, plek), Izenberge (Isan berga: berg van Iso), Leisele (linde*), Oeren (hurnjon=>horn=>hoorn: spits), Sint-Rijkers (rik hari: rijk, machtig leger=> Richarius), Stavele (staf en lo:hoogstambos[je])
Anderlechtlogo Anderlecht   Brussel H.G. [8] 18 89 000  
Antwerpenlogo Antwerpen stad Antwerpen [9] 221 449 000 Antwerpen (Andawerp:[land, dam] door mensen opgeworpen tegen [dreiging]; vgl. antwoord; => andawerpja: bewoner ervan), Berchem (Berchem), Berendrecht-Zandvliet-Lillo (3 deelgemeenten in 1 district; beer[=slijk]drecht of van Bernerus of [De] Bere; aan de zandbeek, -kreek; lindebos[lo]), Borgerhout (bos bij de borg[het Steen]), Deurne (thorn-in: doornig=>thurnino:de doornige [wijkplaats voor bevolking]), Ekeren (Ak-rina:uitbuigende rivier[Eker, nu Laarse beek]), Hoboken (aan de hoge beuken), Merksem (+ bij de mark[grens]), Wilrijk (Villariacum: woonplaats tot een langoed behorend[villaris, villare])
Anzegemlogo Anzegem   West-Vlaanderen [10] 42 14 000 Anzegem (Ansuwald/Ansoud+), Gijzelbrechtegem (Gijzelbrecht+), Ingooigem (ingwi[god{van de Ingveonen of Kustgermanen}] en alda[heerser]=>Ingwiwald=>Ingold+), Kaster (castra=kamp), Tiegem (Thietbolf=>Dieboud+), Vichte (spei:modderig=>Pipita=>Fifta:de beek in Vichte)
Ardooielogo Ardooie   West-Vlaanderen [11] 35 9 000 Ardooie (hardu[slecht] en ooie), Koolskamp (Kolo en veld)
Arendonklogo Arendonk   Antwerpen [12] 55 12 000 (aer, aern: arend en donk)
Aslogo As   Limburg [13] 22 7 000 As ([a]sak-: schitterend=>aska:waternaam voor As[beek, nu Bosbeek]), Niel-bij-As (zie Niel;onderscheid met Niel-bij-Sint-Truiden)
Asselogo Asse   Vlaams-Brabant [14] 50 28 000 Asse (zie As, maar nu Broekbeek), Bekkerzeel (Bakkin*), Kobbegem (Godabert=>Kobbo+), Mollem (molen+), Relegem (Radilo+), Zellik (Setilius/Satilos en acum=>Setiliacum)
Assenedelogo Assenede   Oost-Vlaanderen [15] 87 14 000 Assenede (as=es en -ithja[verzamelsuffix]), Bassevelde (Badso en veld), Boekhoute (zie Bocholt), Oosteeklo (oost en Eeklo)
Avelgemlogo Avelgem   West-Vlaanderen [16] 22 9 000 Avelgem (zie Affligem), Bossuit (buksothu[plaats met buksboom]), Kerkhove (kerckhof), Outrijve (Alta Ripa: hoge [Schelde]oever), Waarmaarde (awer-[uitbuigen]=>Weramara[waternaam;meander]Wermaretion:aan een meander van de Schelde)
Baarle-Hertoglogo Baarle-Hertog   Antwerpen [17] 7 2 000 (baer:naakt en lo[plas]; hertog na verdeling [ander deel: Baarle-Nassau])
Balenlogo Balen   Antwerpen [18] 73 20 000 Balen (Banelo:poel] bij een weg), Olmen (verzamelnaam bij olm)
Beernemlogo Beernem   West-Vlaanderen [19] 72 15 000 Beernem (Berno+), Oedelem (Othilo/Odilo[kleine Otho/Odo]+), Sint-Joris (heilige Gregorius/Joris)
Beerselogo Beerse   Antwerpen [20] 37 16 000 Beerse (baars/bars/borstel=>beers:stoppel=>stoppelveld), Vlimmeren (vliemer/vliemere:aderlater/chirurgijn=>Vlimmerle:(echel)poel, waar dus bloedzuigers werden gekweekt)
Beersellogo Beersel   Vlaams-Brabant [21] 30 23 000 Beersel (bher-:hoog,heuvel*), Alsemberg (berg van Also), Dworp (thurnu[doorn]en -apa[water]), Huizingen (Huntso+), Lot (laak[afwateringsgracht]-t=>lookt =>lokt)
Begijnendijklogo Begijnendijk   Vlaams-Brabant [22] 18 9 000 Begijnendijk (dijk bij gronden van begijnen van Aarschot), Betekom (Beto[vleinaam voor Bertho]+=>-kom)
BekkevoortBekkevoort   Vlaams-Brabant [23] 37 6 000 Bekkevoort (Bakkin en voort), Assent (asans[oogst]=>asn-othu[oogst-plaats]:oogstland), Molenbeek-Wersbeek (beek met molen[32 met die naam in Vlaanderen] en wers, wars=>dwarsbeek)
Beringenlogo Beringen stad Limburg [24] 78 40 000 Beringen (Bero en -ingen), Beverlo (zie Beveren-Aan-De-IJzer en lo), Koersel (curticella[verkleinwoord van curtis, vgl. cohorte{omsloten ruimte} en Korsele]boerderijtje), Paal (pael:houten of stenen paal, grens, terminus)
Berlaarlogo Berlaar   Antwerpen [25] 25 10 000 Berlaar (baar:open,bloot en laar), Gestel (geest:zandgrond en poel)
Berlarelogo Berlare   Oost-Vlaanderen [26] 38 14 000 Berlare (beer:modder en laar), Overmere (over het meer[waterplas:Donkmeer]gezien vanuit=>), Uitbergen (bheregh-[heeg,verheven]=>persoonsnaam Bherghinos=>Bherginion[woonst van]; later uit[=stroomafwaarts] erbij voor onderscheid met Destelbergen)
Bertemlogo Bertem   Vlaams-Brabant [27] 30 9 000 Bertem (berhta[schitterend]+), Korbeek-Dijle (kort en beek;Dijle voor onderscheid met Korbeek-Lo), Leefdaal (leiw-[schitterend; vgl.lividus:blauwachtig]=>Leve[waternaam, vgl.Lieve, Leie] en daal)
BeverBever   Vlaams-Brabant [28] 20 2 000 (zie Beveren-Aan-De-IJzer)
Beveren-Waaslogo Beveren   Oost-Vlaanderen [29] 150 45 000 Beveren-Waas (zie Beveren-Aan-De-IJzer en Waas), Doel (dal:uitdieping, greppel=>als grensscheiding=>hoop aarde daarbij ontstaan:wal[achter schijf schietbaan]:inpoldering), Haasdonk (haveksdonk:donk van haviken), Kallo (kalwa=>caluw=>calu:kaal en lo:bos), Kieldrecht (kil[diepte tussen zandbanken of watergeul] en drecht), Melsele (melde*), Verrebroek (pars=>persus[perzikkleurig]=>Parasis=>Parsis=>Verre[waternaam]en broek), Vrasene (Parasis=>Parsis=>Verre[waternaam]met -ina:zijrivier van)
Bierbeeklogo Bierbeek   Vlaams-Brabant [30] 40 9 000 Bierbeek (birnu=beer, modder), Korbeek-Lo (zie Korbeek(-Dijle) met bos), Lovenjoel (Lovanium=>verkleinwoord[met -inion, later -iniol]:klein Leuven), Opvelp (stroomopwaarts tegenover Neervelp;felwa:wilg en -apa:water)
Bilzenlogo Bilzen stad Limburg [31] 76 29 000 Bilzen (bhal-[glanzend, wit]-isa=>bhalisia), Beverst (zie Beveren-Aan-De-IJzer en uss/uesse: water en -t analoog met namen met die verzameluitgang), Eigenbilzen (aigina: allodiaal en Bilzen), Grote-Spouwen (spalde, spoude:kloof, spleet[spouw];onderscheid met Kleine-Spouwen), Hees (haisjo=>hasi=>hese=>hees:jonge beuk=>bos van laag struikgewas), Hoelbeek (hula:hol,in ravijn), Kleine-Spouwen (zie Grote-Spouwen), Martenslinde (heilige Martinus later toegevoegd), Mopertingen (Maldbrecht en -ingen), Munsterbilzen (klooster en Bilzen), Rijkhoven (Hrotho/Hrutho en -inga en hof), Rosmeer (rausa, riet en meer), Waltwilder (walt=>wout:woud en villare:booerderij)
Blankenbergelogo Blankenberge stad West-Vlaanderen [32] 17 18 000 Blankenberge (witte, blanke, glanzende duintop), Uitkerke (buiten het centtrum gelegen kerk)
Bocholtlogo Bocholt   Limburg [33] 59 12 000 Bocholt (buc/boek=>beuk en holt), Kaulille (ca,cauwe[kauw,kraai] lindelo:lindenbos), Reppel (reep:smalle strook en lo=>langwerpig bosgebied)
Boechoutlogo Boechout   Antwerpen [34] 21 12 000 Boechout (zie Bocholt), Vremde (fri[vrij] made/mede[weide, hooiland])
Bonheidenlogo Bonheiden   Antwerpen [35] 29 14 000 Bonheiden (Bodo=>Bode: des Boden heyde), Rijmenam (Rimo en ham)
Boomlogo Boom   Antwerpen [36] 7 15 000 (opmerkelijke, geÔsoleerde boom)
Boortmeerbeeklogo Boortmeerbeek   Vlaams-Brabant [37] 19 11 000 Boortmeerbeek (boord:oever van de Meerbeek[beek aan een plas of in vochtig weiland]), Hever (hśfer[bok]=>verzamelnaam hafar: park van geitenbokken)
Borgloonlogo Borgloon stad Limburg [38] 51 10 000 Borgloon (borg en lon[datief van lo:met loofbossen]), Bommershoven (Bodmar en hof), Broekom (broek[moeras]+=>-kom), Gors-Opleeuw (eerst apart: Godfrieds leeuw[helling] en op[hoger gelegen]leeuw[helling]), Gotem (Gobert/Godfrid/Godhard=>Godo+), Groot-Loon (groot:vrije rijksheerlijkheid [als 1 der Elf banken van Sint-Servaas] en zie (Borg)loon), Hendrieken (kan-[schitterend]=>Kanarikinos), Hoepertingen (Huguberht[Hubert] en -ingen), Jesseren (ges[schuimen] bij samenvloeiing beken), Kerniel (kerk[ter onderscheid met Servaas-Niel=Groot-Loon] en zie Niel), Kuttekoven (Cotto/Cutto=>Kottinga hofum[bij de hoeven]), Rijkel (rikja=>rike[machtig, aanzienlijk] en lo), Voort (waterovergang over de Herk)
Bornemlogo Bornem   Antwerpen [39] 46 20 000 Bornem (born[bron]+), Hingene (hangende, hellende plaats), Mariekerke (kerk heilige Marja), Weert (waard[eiland binnen rivierarmen])
Borsbeeklogo Borsbeek   Antwerpen [40] 4 10 000 (bursa[klis]=>burs-itja beek)
BoutersemBoutersem   Vlaams-Brabant [41] 31 7 000 Boutersem (Baldheri+), Kerkom (kerk+=>-kom), Neervelp (neer en zie Opvelp), Roosbeek (rausa[riet]beek), Vertrijk (Varitius=>Vritiacum=>Verteke met r naar analogie met andere), Willebringen (Willebrecht/Willebrand en -ingun=-ingen)
Brakellogo Brakel (brako=>brak[varen,struikgewas] en lo[bos])
  Oost-Vlaanderen [42] 56 14 000 Elst (elsen-t:elzenbos), Everbeek (ever[zwijn]), Michelbeke (migilo[op urine lijkende modder]:pisbeek), Nederbrakel (laag), Opbrakel (hoog), Parike ([s]per-[spar, dakbalk]=>Parnankom=>Parnankiom), Zegelsem (Sig-wulf=>Sigulf+)
Brasschaatlogo Brasschaat   Antwerpen [43] 38 37 000 (Brecht[persoon] en gate:weg[naar hem])
Brechtlogo Brecht   Antwerpen [44] 91 25 000 Brecht (brakti-[bergkam]waterscheidingskam [tussen Schelde en Maas]), Sint-Job-in-'t-Goor (heilige Job en goor), Sint-Lenaarts (heilige Leonardus, edelman van Chlodovech)
Bredenelogo Bredene   West-Vlaanderen [45] 13 14 000 (braida[breed]=>braidan[met de brede]ahwo=>aa=>ee[natuurlijke waterloop in zeekleigebied])
Breelogo Bree stad Limburg [46] 65 14 000 Bree (brida-[plank]=>bridja[verzameling]:plankenwoning/-gehucht), Beek (aan de Abeek), Gerdingen (Gard-ingum:bij de lieden van), Opitter (op[stroomopwaatrs tegenover Neeritter]en aidh-, ait-[vgl. Grieks Itharos]zuiver, helder=>Itter[waternaam]), Tongerlo (Tungri[volksstam]lo)
Bruggelogo Brugge stad West-Vlaanderen [47] 138 117 000 Brugge (brugjo[{haven}brug, knuppeldam]), Assebroek (hrussa[ros,paard]broek:paardenweide), Dudzele (Duda*), Koolkerke (Kolo en kerk), Lissewege (weg met lis), Sint-Andries (heilige Andries), Sint-Kruis (heilig kruis), Sint-Michiels (heilige Michael)
Brussellogo Brussel stad Brussel H.G. [48] 33 134 000 Brussel (broek*), Haren (haru-[zandige heuvelrug]=>harum:op zandige heuvelrug), Laken (bij de afwateringsgrachten), Neder-Over-Heembeek (laag[ten opzichte van Overheembeek]over[hoger]hain[stijve zegge]beek)
Buggenhoutlogo Buggenhout   Oost-Vlaanderen [49] 25 14 000 Buggenhout (bokina[beuken]hout), Opdorp (oppe[op, hoog]dorp[meestal dochter bij grotere plaats]), (Opstal [gemeenschappelijk weiland] en Briel [briel]enkel volgens gemeente zelf)
Dammelogo Damme stad West-Vlaanderen [50] 90 11 000 Damme (bij de dam), Hoeke (bij de hoek[-vormig stuk grond]), Lapscheure (Lappo schuur), Moerkerke (kerk in moer), Oostkerke (oostelijke kerk ten opzicht van Westkerke), Sijsele (segh=>sighi=>sali[sterk, stevig, uitstekend]*)
Deerlijklogo Deerlijk   West-Vlaanderen [54] 17 11 000 (Thrasilo en -akom=>-iacas:Thrasiliacas)
De Haanlogo De Haan   West-Vlaanderen [51] 42 12 000 De Haan (naam herberg), Klemskerke (heilige Clemens kerk), Vlissegem (Flaskjo=>Fleski+), Wenduine (wegja-=>wegin-[glooiend]duin)
Deinzelogo Deinze stad Oost-Vlaanderen [55] 76 28 000 Deinze (dheun-[uitbuigend]=>Dhunasa[waternaam]=>dunsa=>donsa=>doinse=>duinse=>duise=>deinse), Astene (asat[uitbuigend, schitterend]en -ana=>Astana[waternaam]), Bachte-Maria-Leerne (bhagh[uitbuigend, schitterend]=>Bhakita[waternaam]en lei-[stromen]en -arna[wateraanhangsel]=>Lederne=>Leerne;achteraf+heilige Marja[naam sloeg ook op Sint-Martens-Leerne]), Gottem (Godbert,Godfrid,Godhard=>verkort:Godo+), Grammene (Grem[m]inios=>Greminiom), Meigem (Mago+), Petegem-aan-de-Leie (Bertho=>Betto/Beto=>Petto+;onderscheid Petegem-aan-de-Schelde), Sint-Martens-Leerne (zie Bachte-Maria-Leerne; achteraf+heilige), Vinkt (vinke[maagdenpalm, later ook liguster]en -t), Wontergem (Gundihar+;met w door hypercorrectie van vermeende Romaanse g), Zeveren (seu-[regenen, stromen]=>Sava[beek] en -ina=> Sabrina)
Denderleeuwlogo Denderleeuw   Oost-Vlaanderen [56] 14 17 000 Denderleeuw (zie Dender[monde]; Leeuw; later onderscheid met Sint-Pieters-Leeuw), Iddergem (Idohari+), Welle (welle[bron,put]=>bij de bron)
Dendermondelogo Dendermonde stad Oost-Vlaanderen [57] 56 43 000 Dendermonde (ten-[dreunen]en -ara=>Tenara=>Thenra en monde[monding]), Appels (ap-[uitbuigen]=>Apalanos[waternaam]), Baasrode (Badso en rode), Grembergen (granda[kiezelzand]=>grind=>grend en [datief van]berg), Mespelare ([datief]mespelaar[analoog aan appelaar,...]), Oudegem (Aldo+), Schoonaarde (schoon[klaar voor bebouwing]aard), Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Suebi[Zwaven]=>Suebius[persoon]-iacum=>Zwijveke;verhuis parochiekerk:heilige Egidius[Gillis];onderscheid met Sint-Gillis-Waas)
Dentergemlogo Dentergem   West-Vlaanderen [58] 26 8 000 Dentergem (Dandi/Dando=>Dandihari+), Markegem (Marko+), Oeselgem (Ozilo+), Wakken (Wakko)
De Pannelogo De Panne   West-Vlaanderen [52] 24 10 000 De Panne (Kerkpanne[laagte met kerk]), Adinkerke (Audan kirika:kerk van Audo)
De Pintelogo De Pinte   Oost-Vlaanderen [53] 18 10 000 De Pinte (plaatselijke herberg), Zevergem (Saiwara+)
DesselDessel   Antwerpen [59] 27 9 000 (d'Escloo:essenbos)
Destelbergenlogo Destelbergen   Oost-Vlaanderen [60] 27 17 000 Destelbergen (zie Desteldonk), Heusden (Oost-Vlaanderen) (Kusidinios of Kusidhubhnion van samengestelde persoonsmaan Kusi en dhubhnos met -ion=>Kusidiniom)
Diepenbeeklogo Diepenbeek   Limburg [61] 41 17 000 (theudan-baki[beek van Theudo])
Diestlogo Diest stad Vlaams-Brabant [62] 58 22 000 Diest (dheus[goddelijk,heilig] en -ta: heilige plaats), Deurne (thorn=>dorn=>doorn en -in=>dornijn:doornig,doornen;met doornstruiken beplante schans als wijkplaats), Kaggevinne (kaak[schandpaal]vinne:ven), Molenstede (laats bij de molen), Schaffen (schave[van schaven]hooiland op uitgeveende bodem), Webbekom (Wibbo+=>-kom)
Diksmuidelogo Diksmuide stad West-Vlaanderen [63] 149 15 000 Diksmuide (dikas[dijk]munthjan:monding van sloot), Beerst (bariza[gerst]en-t:gersteveld), Esen (ejes-[vuurkleurig]=>aisna=>Esen[waternaam]), Kaaskerke (Casekin[verkleinvorm Nicasius]), Keiem (kei+), Lampernisse (lamba[lam]hernesse[kudde, weide]), Leke (laak), Nieuwkapelle (nieuwe kapel), Oostkerke (oostelijke kerk), Oudekapelle (oude kapel), Pervijze (paradisus[park, omheining]=>parevis=>parvis:kerkplein), Sint-Jacobskapelle (kapel heilige Jakob), Stuivekenskerke (Stuvin=>Stuvekinskerke[vlei -in => verklein -kin]), Vladslo (Frawarad en lo), Woumen (wold[woud]en nes[buitendijks land])
Dilbeeklogo Dilbeek   Vlaams-Brabant [64] 41 38 000 Dilbeek (dheidh[schitterend]=>Dhdhila[waternam]), Groot-Bijgaarden (garda[omheining]=>bij gardum:erbij ingesloten gaard;later+groot), Itterbeek (zie Opitter en beek), Schepdaal (schep[waar men water schept] en daal), Sint-Martens-Bodegem (Bodo later+; later heilige Maarten), Sint-Ulriks-Kapelle (kapel en heilige Udalricu=Ulrik)
Dilsen-StokkemDilsen-Stokkem stad Limburg [65] 66 18 000 Dilsen (theresne=>Feresne=>Felsen), Elen (kel en -n[watersuffix]=>kelina=>helina:helder water), Lanklaar (langa-[lang]laar[woest weideland]), Rotem (rode++), Stokkem (stukka-[stronk]+:nederzetting bij gerooid bos)
Drogenboslogo Drogenbos   Vlaams-Brabant [66] 2 5 000 (struikgewas op droog terrien)
Duffellogo Duffel   Antwerpen [67] 23 16 000 (Duvo+lo)
Edegemlogo Edegem   Antwerpen [68] 9 22 000 (Aio/Ais+[d hypercorrect zoals wijden, bevrijden])
Eeklologo Eeklo stad Oost-Vlaanderen [69] 30 19 000 (eek=>eik en lo)
Elsenelogo Elsene   Brussel H.G. [70] 6 73 000 (els*)
Erpe-Merelogo Erpe-Mere   Oost-Vlaanderen [71] 34 19 000 Aaigem (Aio=>Aingahaim), Bambrugge (ban[rechtsgebied]brug=>Banbrugge:brug op scheiding tussen 2 bannen), Burst (bursa=>bors[klis en andere stekelige]-itja), Erondegem (Hariwald=>Erold+), Erpe (ereb-[roodbruin]=>Arpia[waternaam]), Mere (meer:waterplas), Ottergem (Otter[persoon!]+), Vlekkem (vlak+:woning in de vlakte)
Essenlogo Essen   Antwerpen [72] 47 17 000 (es:essenbos)
Etterbeeklogo Etterbeek   Brussel H.G. [73] 3 40 000 (jat-[schitterend, roodbruin]-ara=>Jatara en beek)
Everelogo Evere   Brussel H.G. [74] 5 32 000 (eburos[ijf]-ona:ijvenbeek; vroege volksetymologische associatie met ever)
Evergemlogo Evergem   Oost-Vlaanderen [75] 75 31 000 Evergem (Eber=>Ever+), Ertvelde (ten arten velde:veld met vaste bodem[geen moeras]), Kluizen (clusa=>cluse:kluis), Sleidinge (sliten[glijden]=>slaido:glibberige plaats; ik ben daar inderdaad al eens uitgegleden, in die tijd)
Galmaardenlogo Galmaarden   Vlaams-Brabant [76] 35 8 000 Galmaarden (gelma[garf]=>galm=>galmarda[met -aard]), Tollembeek (dholo-[wiel. meander]-one[watersuffix]:slingerend water; en beek), Vollezele (fula=>volen=>veulen*:woning bij de veulens, die intussen groter zijn)
Ganshorenlogo Ganshoren   Brussel H.G. [77] 2,5 20 000 (gans en horen[hoek]:plaats waar ganzen neerstrijken; nu onder andere in de Bourgoyen)
GavereGavere   Oost-Vlaanderen [78] 31 12 000 Gavere (gabra=>gaver:moeras), Asper (onbekende waternaam op -ara), Baaigem (Bado+), Dikkelvenne (Dikkele[waternaam]+ven:waar die doorstroomt), Semmerzake (Cimbras[i]us+-iacum), Vurste (fursi[stekelige brem, gaspeldoorn]-itja)
Geellogo Geel stad Antwerpen [79] 110 34 000 (gele-lo[poel]: met gele bodem)
Geetbetslogo Geetbets   Vlaams-Brabant [80] 35 6 000 Geetbets (beek=>[Romanisering]bets later met Gete[rivier]=>Geet ter onderscheid met Walsbets), Grazen (Ghrasa[waternaam, de bochtige]=>Ghrasiom), Rummen (woning van Ruminius)
Genklogo Genk stad Limburg [81] 88 63 000 (Ganius=Ganiaco)
Gentlogo Gent stad Oost-Vlaanderen [82] 156 226 000 Gent (Gandom=mond[ing]), Afsnee (Abhasna=uitbuiging, bocht), Desteldonk (theslo=bijl=>scherpe hoogte [t door associatie met distel]), Drongen (Truncinios, persoonsnaam), Gentbrugge (brug naar Gent), Ledeberg (lede=helling; later berg erbij), Mariakerke (meren: met meerdere vochtige gronden [mari, meer, mere]), Mendonk (miduma=middelste), Oostakker (akker=gemene landbouwgrond; ten oosten van Ledergem), Sint-Amandsberg (Sint-Amand, apostel van Vlaanderen, preekte op de heuvel), Sint-Denijs-Westrem (wester=westelijk [van eiland Maalte]+; heilige Dionysos toegevoegd voor onderscheid met Westrem, Wetteren), Sint-Kruis-Winkel (winkel=uithoek; later naam Heilig-Kruiskerk erbij), Wondelgem (Gundilo[verkleinvorm van Gund of Gond]+; W door hypercorrecte ontromanisering zoals wesp uit franse guÍpe), Zwijnaarde (gemene varkensweide; aarde)
Geraardsbergenlogo Geraardsbergen stad Oost-Vlaanderen [83] 80 31 000 Geraardsbergen (Gairowald en berg), Goeferdinge (Gondifried-inga), Grimminge (Grimo+), Idegem (Ido+), Moerbeke (moer en beek), Nederboelare (bon[vgl. Oudengels bune: riet] en laar; laag later, onderscheid met Overboelare), Nieuwenhove (nieuwe boerderij), Onkerzele (unkwiz[slang]*), Ophasselt (op[hoger, dan Nederhasselt] en hasla[hazelaar]=>hasel+-t), Overboelare (zie Nederboelare), Schendelbeke (scinle[schijnen, schitteren en lo]), Smeerebbe-Vloerzegem (smeer[vet als zalf]lubbja[kruid];Flodebert=>Flodo[verkort]=>Flortso[vleinaam]+), Viane (wej-[uitbuigend] en -n), Waarbeke (ware en beek), Zandbergen (bij zandige berg), Zarlardinge (Saruwald en -inga)
Gingelomlogo Gingelom   Limburg [84] 56 8 000 Gingelom (Gangilon haim;woonst van Gangilo), Boekhout (zie Bocholt), Borlo (bur[woning]lo), Buvingen (Buvo=>Buvingum[met -inga]:bij de leiden van Buvo), Jeuk (Gaudius=>Gaudiacum=>Geudik), Kortijs (cortilis[bij een curtis, hof horend]=>cortile), Mielen-boven-Aalst (milia=>mile[mijl]; vanuit Sint-Truiden gezien {Aalst} voor onderscheid met Nonnemielen[dat in de stad ligt]), Montenaken ([fundum:landgoed]Montiniacum[van Montinius]), Muizen (meu[modderig]=>musa[mos,moeras]-ina:modderige beek), Niel-bij-Sint-Truiden (zie Niel;onderscheid met Niel-bij-As), Vorsen (frisk=>versc,vorsc[fris=>vochtig]=>Fressina, Frescina[waternaam])
Gistellogo Gistel stad West-Vlaanderen [85] 42 11 000 Gistel (geest:zandgrond en lo), Moere (moer), Snaaskerke (Snelgers[van Snelgeer/Snelger]=>snels=>snals=>snaas en kerk), Zevekote (7 koten[huisjes])
Glabbeeklogo Glabbeek   Vlaams-Brabant [86] 27 5 000 Attenrode (Ato rode), Bunsbeek (Buno beek), Glabbeek-Zuurbemde (Zuurbemde) (glad[glad,glanzend,helder]beek;zuur ban[rechtsgebied] made[weide]:zure beemd), Kapellen (Vlaams-Brabant) ([nieuwe]kapel)
Gooiklogo Gooik   Vlaams-Brabant [87] 40 9 000 Gooik (Gaugius=>Gaugiacum), Kester (castra[legerkamp]=>castris), Leerbeek (laar en beek; nu Bosbeek), Oetingen (Oto en -inga, later *)
Grimbergenlogo Grimbergen   Vlaams-Brabant [88] 39 33 000 Grimbergen (zie Grembergen), Beigem (Beino+), Humbeek (zie Hombeek), Strombeek-Bever (Struntbaki:beek met struiken en zie Beveren-Aan-De-IJzer)
Grobbendonklogo Grobbendonk   Antwerpen [89] 28 11 000 Grobbendonk (greppe,grippe[greppel] en donk), Bouwel (Boudewijn=>Bouden[vleivorm]=>Boudelo)
Haachtlogo Haacht   Vlaams-Brabant [90] 31 13 000 Haacht (haag[bosje kreupelhout{mank?}]+-t), Tildonk (tilium=>til/tiel[linde]donk), Wespelaar (wese[weide]-apa[watersuffix]=>Wisapa:weidebeek en laar) (Kelfs en Wakkerzeel [Wakko*]enkel volgens Haacht zelf)
Haaltertlogo Haaltert   Oost-Vlaanderen [91] 30 17 000 Haaltert (zie Aalter met -t), Denderhoutem (zie Dender[monde] hout++;later onderscheid met andere Houtems), Heldergem (Hildihari+), Kerksken (kleine kerk)
Halenlogo Halen stad Limburg [92] 36 8 000 Halen (halha-[bocht in/van hoogland]=>halhum[bij de bochten]), Loksbergen (Lokko/Lukko berg), Zelem (salich/selich[gelukkig]+)
Hallelogo Halle stad Vlaams-Brabant [93] 44 34 000 Halle (Halen]), Buizingen (Buso/Boso+), Lembeek (leem beek)
Hamlogo Ham   Limburg [94] 33 9 000 Kwaadmechelen (kwśda=>quaet[klein{of |slecht/onvruchtbaar}]Mechelen), Oostham (ham[bocht]oostelijk van Kwaadmechelen in tegenstelling tot Ham)
Hammelogo Hamme   Oost-Vlaanderen [95] 40 23 000 Hamme (ham), Moerzeke (Mauricius=>Mariciacum)
Hamont-AchelHamont-Achel stad Limburg [96] 44 14 000 Achel (ahwo=>aha[water]lo), Hamont (hagenmont[omheiningheuvel]:beschermde plaats)
Harelbekelogo Harelbeke stad West-Vlaanderen [97] 29 26 000 Harelbeke (haru[zandige heuvelrug]=>harula[verkleinvorm]beek), Bavikhove (Bavo+hof), Hulste (hulst)
Hasseltlogo Hasselt stad Limburg [98] 102 69 000 Hasselt (zie Ophasselt), Kermt (carpinus[haagbeuk]=>carmenus/carmus en -t), Kuringen (Kuri en -ingum), Sint-Lambrechts-Herk (heilige Lambertus en rivier Herk[kar:uitstekend,schitterend]=>harcha), Spalbeek (spouden[splijten]=>spalde[kloof]beek; onderscheid met Herk-de-Stad), Stevoort (staina[steen]voort), Stokrooie (stukka-[stok, stronk]rode), Wimmertingen (Winibrecht en -inga)
Hechtel-Eksellogo Hechtel-Eksel   Limburg [99] 77 11 000 Eksel (Occo*), Hechtel (heket,heect,hecht[snoek]lo)
Heerslogo Heers   Limburg [100] 53 7 000 Heers (haru:hoogte,zandige heivelrug), Batsheers (berht[schitterend,beroemd]=>Berthto), Gutschoven (Godtso en hof), Heks (zie Herk en -ikja:nederzetting aan de Herk), Horpmaal (hurwa-[modder]pael[poel]m naar analogie met Vechmaal), Klein-Gelmen (Galmino-[de galmende,zingende,bruisende] klein voor onderscheid met Groot-Gelmen), Mechelen-Bovelingen (Mechelen Bobilo=>Bobilingum), Mettekoven (Matjo -inga hofum), Opheers (hoger gelegen Heers), Rukkelingen-Loon (Hrukawulf/Hrukawald -ingen in graafschap Loon in  tegenstelling tot Rukkelingen-aan-de-Jeker), Vechmaal (fehu[vee]maal[gemeenschapsgrond]), Veulen (fulla[vol]=||>folumnia[rijke aarde])
Heist-op-den-Berglogo Heist-op-den-Berg   Antwerpen [101] 86 38 000 Heist-op-den-Berg (haisjo-[jonge beuk]=>hees en -t), Booischot (Bode schot=> Boidenschot), Hallaar (heren-[haagbeuk]laar), Itegem (Iddo=>Idingaheem), Schriek (scric-[springen=>schrikken]=>hoek,bocht), Wiekevorst (...=>wice[Oudengels voor bergiep en andere met bigzame takken]vorst)
Hemiksemlogo Hemiksem   Antwerpen [102] 5 9 000 (Haming+)
Herentlogo Herent   Vlaams-Brabant [103] 33 19 000 Herent (heren[haagbeuk]-t), Veltem-Beisem (veld+-Berg=>Berges+), Winksele (Winiko*)
Herentalslogo Herentals stad Antwerpen [104] 49 26 000 Herentals (heren[haagbeuk]-t+holt, Morkhoven (Moring+hof), Noorderwijk (noorder[ten opzichte van zuidelijk deel van gemeente]vicus)
HerenthoutHerenthout   Antwerpen [105] 24 8 000 (heren[haagbeuk]-t+hout)
Herk-de-Stadlogo Herk-de-Stad stad Limburg [106] 43 12 000 Herk-de-Stad (Herk onderscheid met Sint-Lambrechts-Herk), Berbroek (baar[naakt,woest]broek), Donk (donk;,na verplaatsing parochiekerk, nu dus niet meer verheven), Schulen (schone[van vuilnis gezuiverd]lo)
Hernelogo Herne   Vlaams-Brabant [107] 45 6 000 Herne (kar-[schitterend,uitbuigend]-inas=>waternaam nog bewaard in 'Harebeek'), Herfelingen (Harifolc-ingum), Sint-Pieters-Kapelle (heilige Pieter,kapel)
Herseltlogo Herselt   Antwerpen [108] 52 14 000 Herselt (heer[leger]*;achteraf met -t naar analogie met andere op -lt, zoals Hasselt), Ramsel (hramas[look]lo)
Herstappelogo Herstappe
  Limburg [109] 1 82 (harja-=>her=>heer[leger],stapula[zuil,paal=>stapelplaats{=>etappe}, waar het leger gestald werd])
Herzelelogo Herzele   Oost-Vlaanderen [110] 47 16 000 Herzele (heer[leger]*), Borsbeke (zie Borsbeek), Hillegem (Hildo=>Hildin[verkleinvorm]+), Ressegem (Ratso+), Sint-Antelinks (heilige Antholianus; vroeger |hrabna[raaf]=>Ransbeek=>Ramsbeek[nu nog gehucht]), Sint-Lievens-Esse (Asko[waternaam]=>Askja[woonst bij;later met onbestaande heilige Livinus]), Steenhuize-Wijnhuize (nederzetting bij stenen huis;wijnhuus[herberg met vooral wijn), Woubrechtegem (Waldaberht+)
Heusden-Zolderlogo Heusden-Zolder   Limburg [111] 53 30 000 Heusden (Limburg) (zie Heusden [Oost-Vlaanderen]), Zolder (suur/suer[zuur]lo:bos op zure bodem)
Heuvellandlogo Heuvelland   West-Vlaanderen [112] 94 8 000 Dranouter (altare=>olt-=>out-[altaar]), Kemmel (Kemmel,ook Kemmelbeek[waternaam]), Loker (lucara[de heldere]), Nieuwkerke (nieuwe kerk), Westouter (westelijk altaar:westelijke kerk), Wijtschate (Wido+gat[doorgang]), Wulvergem (Wlfers,Wlfero=>Wulfer+)
HoegaardenHoegaarden   Vlaams-Brabant [113] 34 6 000 Hoegaarden (Hugwardum:bij de lieden van Hugward), Meldert (Vlaams-Brabant) (mel-dh[schitterend=>rood,geel]Meldhara=>Meldharation[woonplaats bij dat water]), Outgaarden (oud Hoegaarden)
Hoeilaartlogo Hoeilaart   Vlaams-Brabant [114] 20 10 000 (hol[laaggelegen]laar-t)
Hoeseltlogo Hoeselt   Limburg [115] 30 9 000 Hoeselt (huus[huis] en lo; -t naar analogie met andere), Romershoven (Rumahari=>Rumaharis hofum), Schalkhoven (skalka-=>schalk[knecht,slaaf]hof), Sint-Huibrechts-Hern (heilige Hubertus;zie Herne), Werm (warenna=>warande[bij werkwoord bewaren]bos of visplaats van de heer;zandige grond,braakland)
Holsbeeklogo Holsbeek   Vlaams-Brabant [116] 38 9 000 Holsbeek (hols[hulst]beek), Kortrijk-Dutsel (curtis[klein landgoed]=>curticula[verkleinwoord];Dudo*), Nieuwrode (nieuw gerooid bos), Sint-Pieters-Rode (heilige Pieter; gerooid bos)
Hoogledelogo Hooglede   West-Vlaanderen [117] 38 10 000 Hooglede (helling, later hoog erbij), Gits (Gidbertus=>Giddo[vleinaam], genitief)
Hoogstratenlogo Hoogstraten stad Antwerpen [118] 105 18 000 Hoogstraten (hoog[groot]straat), Meer (waterplas), Meerle (lo van Meer; zie vorig), Minderhout (minre[minder,kleiner]hout), Wortel (wort[kruid]lo)
HorebekeHorebeke   Oost-Vlaanderen [119] 11 2 000 Sint-Kornelis-Horebeke (hurnjon[{berg}spits]beek; later+heilige Kornelis), Sint-Maria-Horebeke (idem; later+heilige Marja)
Houthalen-Helchterenlogo Houthalen-Helchteren   Limburg [120] 78 29 000 Helchteren (halahdra[jeneverbessenstruik]met -ja[verzamelsuffix]=>halahdrja), Houthalen (hout lo)
Houthulstlogo Houthulst   West-Vlaanderen [121] 56 9 000 Houthulst (Woudhulst=>Outhulst=>Houthulst[hypercorrect]), Klerken (Clarius=>Clariacum), Merkem (Mark[grenswatertje]+)
Hovelogo Hove   Antwerpen [122] 6 8 000 ([laat]hof)
Huldenberglogo Huldenberg   Vlaams-Brabant [123] 40 9 000 Huldenberg (Hildo berg), Loonbeek (beek door kreupelbosjes[loon:datief meervoud van lo]), Neerijse (neer ais-,eis-[roestkleur,vgl.ijzer]=>Eisikᾱ:roestkleurige beek), Ottenburg (Otto burg), Sint-Agatha-Rode (rode;later:heilige Agatha)
Hulshoutlogo Hulshout   Antwerpen [124] 17 9 000 Hulshout (huls[hulst]bos), Houtvenne (bosven), Westmeerbeek (woest[latervolkstymologische=>west];zie Boortmeerbeek)
Ichtegemlogo Ichtegem   West-Vlaanderen [125] 45 13 000 Ichtegem (Hecto+=>Hictingehem), Bekegem (Bikko+), Eernegem (Arno+=>Arninga haim)
Ieperlogo Ieper stad West-Vlaanderen [126] 131 35 000 Ieper (ipara=>Ieper[waternaam=>Ieperleet[leet=aangelegd,aangepast]=>Ieperlee]), Boezinge (Boso+), Brielen (ten briele), Dikkebus (thekwj[dik]bos:dicht struikgewas), Elverdinge (Alifrith+), Hollebeke (in ravijn gelegen beek), Sint-Jan (kerk voor heilige Jan), Vlamertinge (Flanabert=>Flambert+), Voormezele (Frumo*), Zillebeke (swel[opborrelen]=>sul=>sil en beek), Zuidschote (zuidelijke schote tegenover Noordschote en Bikschote)
Ingelmunsterlogo Ingelmunster   West-Vlaanderen [127] 16 11 000 (Angelen/Engelen: volksnaam en klooster)
Izegemlogo Izegem stad West-Vlaanderen [128] 25 27 000 Izegem (Iso+), Emelgem (Immo=>Immilo+), Kachtem (Kako+)
Jabbekelogo Jabbeke   West-Vlaanderen [129] 54 14 000 Jabbeke (ajat-[rood]=>jat-=>Jatiabeek[waternaam]), Snellegem (snethlo=>Snello+), Stalhille (stal[woon-, staanplaats]hil[le]{heuvel}), Varsenare (fraxinaria[essenbos]), Zerkegem (Saruko+)
Jettelogo Jette   Brussel H.G. [130] 5 40 000 (ajat-=>jat-=>Jatia[waternaam])
Kalmthoutlogo Kalmthout   Antwerpen [131] 59 17 000 (calaminthij->calamentum=>calament[kruizemunt]hout)
Kampenhoutlogo Kampenhout   Vlaams-Brabant [132] 33 11 000 Kampenhout (campus=>kamp[veld]hout), Berg (berg[hoogte]), Buken (ten beuken), Nederokkerzeel (laag Hocco*)
Kapellen (Antwerpen)logo Kapellen (Antwerpen)   Antwerpen [133] 37 26 000 (de kapel)
Kapelle-op-den-Boslogo Kapelle-op-den-Bos   Vlaams-Brabant [134] 15 9 000 Kapelle-op-den-Bos (kapel op 'de' bos), Nieuwenrode (nieuw gerooid bos), Ramsdonk (hrabnas[van de raaf]donk)
Kaprijkelogo Kaprijke   Oost-Vlaanderen [135] 34 6 000 Kaprijke (Caprius met -akom=>-acum), Lembeke (adellijk geslacht 'van Lembeke')
Kasterleelogo Kasterlee   Antwerpen [136] 72 18 000 Kasterlee (caste, cast:korenschuur, magazijn en lo), Lichtaart (luft, lucht en aarde:winderig plein), Tielen (tuyl:bouwland?)
Keerbergenlogo Keerbergen   Vlaams-Brabant [137] 18 12 000 (bocht berg)
Kinrooilogo Kinrooi   Limburg [138] 55 12 000 Kinrooi (kien[pijnboom] rode: gerooid dennenbos), Kessenich (Cassinius=>Cassiniacum), Molenbeersel (watermolen op Aalbeek;beer[op aal lijkende modder]*), Ophoven (op[hoger gelegen]hof)
Kluisbergenlogo Kluisbergen   Oost-Vlaanderen [139] 30 6 000 Berchem (berg+:woning op een hoogte), Kwaremont (quadrum[vierkant] mons=>montem[berg]), Ruien (ruga[straat,huizenrij]=>rugam=>ruwen), Zulzeke (Sulcius=>Sulciacum)
KnesselareKnesselare   Oost-Vlaanderen [140] 37 8 000 Knesselare (klis[kleefkruid]laar), Ursel (ura[oeros]=>oeras=>urs lo)
Knokke-Heistlogo Knokke-Heist   West-Vlaanderen [141] 56 33 000 Heist (haisjo-[jong beukenbos,eigenlijk van heer Heis van Koekelare]-t), Knokke (knok[hoek{ige landtong}]), Ramskapelle (Hraban kapel), Westkapelle (wasu=>wase,waes[modder]=>Waestkapelle=>volketymologisch)
Koekelarelogo Koekelare   West-Vlaanderen [142] 39 8 000 Koekelare (koek[hoekvormige heuvel:rond of onregelmatig]laar), Bovekerke (Bobo kerk), Zande (dorp op zand)
Koekelberglogo Koekelberg   Brussel H.G. [143] 1,2 16 000 (koek[zie Koekelare]=>koekel[verkleinvorm]berg)
Koksijdelogo Koksijde   West-Vlaanderen [144] 44 20 000 Koksijde (een persoonsnaam en hiden[to hide, hoeden=>schuilen=>aanleggen schepen]), Oostduinkerke (kerk in de duin; later+oost ter onderscheid met Duinkerke in frankrijk), Wulpen (wul[wellen]-apa[watersuffix])
Kontichlogo Kontich   Antwerpen [145] 24 20 000 Kontich (Contius=>Contacum), Waarloos (ware[wacht,uitkijkpost] bij loos[waterlozing]sloot)
Kortemarklogo Kortemark   West-Vlaanderen [146] 55 12 000 Kortemark (kort[klein] Markjo[water als grenslijn]=>Markja:nederzetting aan de Mark[nu Krekelbeek]), Handzame (Hanno ham), Werken (werguntia=>Wirkundjo[waternaam]), Zarren (ser-/sor-[vloeien]=>Zarre[waternaam])
KortenakenKortenaken   Vlaams-Brabant [147] 49 7 000 Kortenaken (Curtius=>Curtiniacum), Ransberg (zie Ramsdonk berg), Hoeleden (hoge helling), Kersbeek-Miskom (kers[waterkers]beek;Miso+=>-kom), Waanrode (Walha[Waal]rode:verwijst naar tijdelijke romanisering van dit gebied)
Kortenberglogo Kortenberg   Vlaams-Brabant [148] 35 18 000 Kortenberg (kort[klein]berg), Erps-Kwerps (arpia=>erpe[donkerkleurig];kwaad[slecht,moeilijk bewerkbaar]rebbe/rib[smalle strook grond]), Everberg (ever berg), Meerbeek (zie Boortmeerbeek)
Kortessemlogo Kortessem   Limburg [149] 34 8 000 Kortessem (Curtrius en -akom=>-iacas=>Curtriacas), Guigoven (Gogo=>Godingo hofum), Vliermaal (vlier mael[rechtsdag]), Vliermaalroot (Vliermaal rode), Wintershoven (Winidhari hofa=>hofum)
Kortrijklogo Kortrijk stad West-Vlaanderen [150] 80 75 000 Kortrijk (Cortorius=>Cortoriacum en analogie met rijk-namen, zoals frankrijk), Aalbeke (aal[aalt]beek), Bellegem (Bello+), Bissegem (Bisso+), Heule (hol=>hole,heule[open riool,duiker;boogbrug over waterloop]), Kooigem (Kaujo+), Marke (waternaam Mark{e}grenswater), Rollegem (hroth[roem]=>Hrodilo[verkleinvorm]+)
Kraainemlogo Kraainem   Vlaams-Brabant [151] 6 13 000 (kraai ham)
Kruibekelogo Kruibeke   Oost-Vlaanderen [152] 33 15 000 Kruibeke (cruut[kruid,geneeskrachtige plant] beek), Bazel (baar[bloot,woest]*), Rupelmonde (reup-=>Rupila=Rupel[waternaam]monde[monding])
Kruishoutemlogo Kruishoutem   Oost-Vlaanderen [153] 47 8 000 Kruishoutem (hout++;later onderscheid met andere Houtems:heilig kruis), Nokere (nucarius=>noker[notenboom]), Wannegem-Lede (Wano en Hano=>Wanhand+ en helling)
Kuurnelogo Kuurne   West-Vlaanderen [154] 10 13 000 (kwirnu[handmolen]kwirnja[collectief]=>querne=>kweern)
Laakdallogo Laakdal (dal van de Laak[langzaam stromende rivier])   Antwerpen [155] 42 15 000 Eindhout (holt aan het eind van een domein), Varendonk (varen[plant]donk), Veerle (varre,verre,vare,vaer[{jonge}stier]lo), Vorst (vorst)
Laarnelogo Laarne   Oost-Vlaanderen [156] 32 12 000 Laarne (datief meervoud van laar), Kalken (Kalikinios[=Calcinius]=>Kalikiniom)
Lanakenlogo Lanaken   Limburg [157] 59 24 000 Lanaken (Hludo en -akom=>-iacas=>Hludiniacas), Gellik (ghal[sterk]=>ghalliaco=>Gallius[Kelt]Galliacum), Neerharen (neer Haren), Veldwezelt (wech[weg]sate[vgl. zitten]:woning aan weg;later veld ter onderscheid met [Markt]wezet), Rekem (Radbercht=>Rado[vleinaam]+)
Landenlogo Landen stad Vlaams-Brabant [158] 54 14 000 Landen (Londhinios=>Lhondiniom), Attenhoven (Atto hofum), Eliksem (Alin=>Eling+), Ezemaal (hees[bos van kreupelhout]maal), Laar (duidelijk, of moet daar een tekening bij?), Neerlanden (neer zie [Op]landen), Neerwinden (neer winjo[weide]-itja), Overwinden (hoger dan Neerwinden), Rumsdorp (Rumo dorp), Waasmont (Waas en mont), Walsbets (beek=>[Romanisering]bets;Wals[door ligging in vroeger Land van Luik]ter onderscheid met Geetbets), Walshoutem (Wals[door ligging in vroeger Land van Luik] hout++;later onderscheid met andere Houtems), Wange (wang[zachthellende weide]), Wezeren (wes-[uitbuigend]-ara=>Wesara[waternaam])
Langemark-Poelkapellelogo Langemark-Poelkapelle   West-Vlaanderen [159] 53 8 000 Bikschote (bika-[spits] schote tegenover Noordschote en Zuidschote), Langemark (lange en zie Kortemark), Poelkapelle (heerlijkheid ten Poele; kapel)
Lebbekelogo Lebbeke   Oost-Vlaanderen [160] 27 17 000 Lebbeke (lede beek), Denderbelle (zie Dender[monde] baculiolum[palissade]=>balliolum=>Belle; later onderscheid met Schellebelle), Wieze (weni-[vriend]=>Wenikos=>Wenikiom)
Ledelogo Lede   Oost-Vlaanderen [161] 30 17 000 Lede (helling), Impe (-am:uitbuigend/schitterend [wit/geel/rood] en -apa:water[nu Molenbeek]), Oordegem (Ordo+), Smetlede (smithjon=>smitte=>smette: smidse en helling), Wanzele (Wano*)
Ledegemlogo Ledegem   West-Vlaanderen [162] 25 9 000 Ledegem (Leudi[=volk, lieden]+), Rollegem-Kapelle (Hroth[roem]=Hrodilo[verkleinvorm]+;kapel door heer van), Sint-Eloois-Winkel (winkel[hoek]later heilige Elooi)
Lendeledelogo Lendelede   West-Vlaanderen [163] 13 5 000 (helling, linde later toegevoegd)
Lennik (Linius=>Liniacum)logo Lennik
  Vlaams-Brabant [164] 31 9 000 Gaasbeek ([a]ghas-[uitbuigend]=>Ghasana=>Gaas [nu Molenbeek]beek), Sint-Kwintens-Lennik (later heilige Kwinten), Sint-Martens-Lennik (later heilige Maarten)
LeopoldsburgLeopoldsburg   Limburg [165] 22 14 000 Leopoldsburg (naar legerkamp klootkoning), Heppen (Herbrecht=>Happe[vleivorm])
Leuvenlogo Leuven stad Vlaams-Brabant [166] 57 89 000 Leuven (leubh[lief]=>Lubhanos=>Lubhanion), Heverlee (Hever lo), Kessel-Lo (castellum[burg,fort,dorp]=>castel=>casteel lo), Wijgmaal (vicus=>wijc[dochternederzetting,gehucht]maal), Wilsele (Wilo*)
Lichterveldelogo Lichtervelde   West-Vlaanderen [167] 26 8 000 (luchter[links,linker]veld)
Liedekerkelogo Liedekerke   Vlaams-Brabant [168] 10 12 000 (lede kerk)
Lierlogo Lier stad Antwerpen [169] 50 32 000 Lier (liere[borstweringleuning]=>waternaam op -a), Koningshooikt (koningsbossen hooikt[hout])
Lierdelogo Lierde   Oost-Vlaanderen [170] 26 6 000 Lierde ([s]leur[slijk]waternaam=>Leurition)), Deftinge (Dava=>Davat[verkleinvorm]+;later viel heem weg), Hemelveerdegem (Ermenfrid+), Sint-Maria-Lierde (heilige[stoute]Marja-Magdalena en zie Lierde), Sint-Martens-Lierde (heilige Maarten en zie Lierde)
Lillelogo Lille   Antwerpen [171] 59 15 000 Lille (linde lo), Gierle (gier[vogel]lo), Poederlee (podel[modder]=>poder ven), Wechelderzande (wechel[jeneverbes]poel=>Wechele+Zand[gehucht])
Linkebeeklogo Linkebeek   Vlaams-Brabant [172] 4 5 000 (hlanku[krom]=>hlankin beek)
Lintlogo Lint   Antwerpen [173] 6 8 000 (linde -t)
Linterlogo Linter   Vlaams-Brabant [174] 36 7 000 Drieslinter (3 driesen lento[buigzaam]=>Lintara[nu Genovevabeek]), Melkwezer (wes-[vochtig]Wezer[modderige beek] later Melk-[talrijke weiden]), Neerhespen (neer[ter onderscheid met Overhespen] hasp[haak,kromming]), Neerlinter (neer[ter onderscheid met Oplinter];zie [Dries]linter), Orsmaal-Gussenhoven (hrussa[ros,paard]maal), Overhespen (over[noordelijk van Grote Gete,ter onderscheid met Neerhespen] Godtso hof), Wommersom (Wolmar heem)
Lochristilogo Lochristi   Oost-Vlaanderen [175] 60 19 000 Lochristi (lo; later heilig Kerst, onderscheid met Lo[tenhulle]), Beervelde (beer[op beer lijkende modder]veld), Zaffelare (stabh[staf,boomstam]laar), Zeveneken (7 eken[eiken])
Lokerenlogo Lokeren stad Oost-Vlaanderen [176] 67 37 000 Lokeren (leuk[helder,glanzend]-ara[ouder suffix]en -ana[jonger;beide water]=>-arna), Daknam (Dakko ham), Eksaarde (verkorte vorm van ekster aard[veld])
Lommellogo Lommel stad Limburg [177] 102 31 000 ([s]leum[vuiligheid]=>loeme[gat in ijs]lo:bos bij moerassig gebied)
Londerzeellogo Londerzeel   Vlaams-Brabant [178] 36 17 000 Londerzeel (Lundher*), Malderen (mel/mal[donker]-ara;later d), Steenhuffel (steen;hubila=>hubla=>huffel[heuvel])
Lo-Reningelogo Lo-Reninge stad West-Vlaanderen [179] 63 3 000 Lo (bos), Noordschote (noordelijke schote tegenover Zuidschote, en Bikschote) Pollinkhove (Pollo -inga hof), Reninge (ragin[raadgever]=>Reinbert/Reinhard/Reinboud=>Rinno[vleivorm]-inga)
Lovendegemlogo Lovendegem   Oost-Vlaanderen [180] 19 9 000 Lovendegem (Lubantos=>Luvand+), Vinderhoute (Wined-here=>vinder[door volksetymologie;keurmeester,rechter,bemiddelaar]hout)
Lubbeeklogo Lubbeek   Vlaams-Brabant [181] 46 14 000 Lubbeek (lede,beek), Binkom (Beino+=>-kom), Linden (ledh=>lendh[schitterend,uitbuigend]-ina), Pellenberg (Pellen berg)
Lummenlogo Lummen   Limburg [182] 53 14 000 Lummen (leu-m-[modder]=>lumina-[de modderige]), Linkhout (hlanku-[krom]hout:golvend bos), Meldert (Limburg) (mel-dh[schitterend=>rood,geel]=>Meldhara=>Meldharation)
Maarkedallogo Maarkedal   Oost-Vlaanderen [183] 46 6 000 Etikhove (Ato-inga-hofa), Maarke-Kerkem (marke=>mark[grens]=>Maarke[waterloop op die grens];kerk heem:woonplaats bij), Nukerke (nieuwe kerk), Schorisse (Skaurin[i]os=>Skaurinakom=>Skaurinakiom)
Maaseiklogo Maaseik stad Limburg [184] 77 23 000 Maaseik (aik[eik]=>aikja[verzameling]later Maaseik ter onderscheid met Aldeneik), Neeroeteren (neer at-/adh-[schitterend,uitbuigend]=>Atara; Oeter), Opoeteren (op[stroomopwaarts] zie [Neer]oeteren)
Maasmechelenlogo Maasmechelen   Limburg [185] 76 36 000 Boorsem (bursa-=>bors,burs[dicht{stekend}kreupelhout]heem), Eisden (asp-ithja[verzamelsuffix]=>espenbos), Kotem (enkel volgens gemeente zelf), Leut (lutan[nijgen]:laaggelegen plaats), Mechelen-aan-de-Maas (Mechelen later onderscheid), Meeswijk (Mosa[de vochtige]=>Maso[waternaam];vicus=>vicus), Opgrimbie (hoger gelegen[dan Daalgrimbie]Grimbo=>Grimbium=>Grimbeie), Uikhoven (Odo=>Udo -inga hof), Vucht (vucht/vocht[nat])
Machelen (Vlaams-Brabant)logo Machelen (Vlaams-Brabant)   Vlaams-Brabant [186] 12 12 000 Machelen (Vlaams-Brabant) (Mechelen), Diegem (Theudo+)
Maldegemlogo Maldegem   Oost-Vlaanderen [187] 95 22 000 Maldegem (Madalo+), Adegem (Addo+), Middelburg (gesticht door abdij van Middelburg[middelste burcht op Walcheren: tussen de Duinburcht (Domburg) en de Zuidburcht (Souburg)]), (Kleit is geen deelgemeente; slechts een kerkdorp)
Mallelogo Malle   Antwerpen [188] 52 14 000 Oostmalle (maal lo;later onderscheid), Westmalle (idem;later onderscheid)
Mechelenlogo Mechelen stad Antwerpen [189] 65 76 000 Mechelen (mathl/mahal=>mal=>machlin=>mechlin), Heffen (heffene/heffe[bezinksel]a[water]:modderbeek), Hombeek (hunu[honingkleurig=>donkerkleurig]beek), Leest (model van de voet=>voetspoor=>wagenspoor,weg), Muizen (meu[modderig]=>musa[mos,moeras,poel]-ina:modderige beek), Walem (Walho -heem)
MeerhoutMeerhout   Antwerpen [190] 36 9 000 (moerasbos)
Meeuwen-Gruitrodelogo Meeuwen-Gruitrode   Limburg [191] 91 13 000 Ellikom (Aljo=>Ello+=>-kom), Gruitrode (grutja[grof gemalen]=>gruit[zandkorrel]rode:gerooide plek op graf zand), Meeuwen (made,mede[weide]), Neerglabbeek (zie Glabbeek{-Zuurbemde};beek[de Itter]later neer ter onderscheid met Opglabbeek), Wijshagen (widesgate=>wide/wij[wilg]gat[toegang{sweg}])
Meiselogo Meise   Vlaams-Brabant [192] 35 18 000 Meise (main[lieflijk]Mainikja:liefelijke nederzetting), (Oppem), Wolvertem (Wulfafrid=>Wolfert heem)
Mellelogo Melle   Oost-Vlaanderen [193] 15 11 000 Melle (Melina[gele of donkerkleurige beek]=>Melinja:nederzetting bij), Gontrode (Rode later Gonte[waternaam] ter onderscheid met Schelderode)
Menenlogo Menen stad West-Vlaanderen [194] 33 32 000 Menen (main[gemeenschappelijk]=>Maininium), Lauwe (aleu[lichtend,helder]Lauka=>Lauho[waternaam]), Rekkem (rek-[uitstekend]ham:in een bocht van een beek)
Merchtemlogo Merchtem   Vlaams-Brabant [195] 37 14 000 Merchtem (marha[paard]=>marko=>Markatinios=>Markatinio=>Markatinum=>Markatinas=>uitgang -em naar analogie met andere), Brussegem (brod-=>Brodso/Brozo[vleinaam]+), Hamme (ham tussen Amelgemse Molenbeek en Hammer Vondelbeek)
Merelbekelogo Merelbeke   Oost-Vlaanderen [196] 37 22 000 Merelbeke (merle[mergel]beek), Bottelare (bottel[haagdoorn,kornoelje, andere rosaceeŽn]laar), Lemberge (lend[linde]berg), Melsen (Malcio[persoonsnaam]), Munte (mons[berg]=>montem), Schelderode (Rode later Schelde ter onderscheid met Gontrode)
Merksplaslogo Merksplas   Antwerpen [197] 45 8 000 (Mark[waternaam]blas/blaas[bro,wel,poel; zelfde als vlaas:plas,ven])
Mesenlogo Mesen kleinste stad West-Vlaanderen [198] 4 1 000 (machina[toestel, werktuig, molen])
Meulebekelogo Meulebeke   West-Vlaanderen [199] 29 11 000 (meulen[molen]beek)
Middelkerkelogo Middelkerke   West-Vlaanderen [200] 76 17 000 Middelkerke (kerk[kerkdorp]midden tussen Oostende en Westende), Leffinge (Leudfridus,Letfridus=>Lefridus -inga), Lombardsijde (Lombardije=>Lombardie=>Lombardsije naar analogie met Koksijde en Raversijde met hypercorrecte ide uit [West-Vlaamse] ie), Mannekensvere (Manno=>Mannekin[verkleinvorm] veer[overzetplaats]), Schore (schoor,schore[schor,kustlijn,aneslibd land dat rijp is om ingedijkt te worden]), Sint-Pieters-Kapelle (heilige Piet kapel), Slijpe (slipo[gelibberige plaats]), Westende (west ende:aan het westelijke eind van duinenrij Testerep,Testreep[tehstrea{rechts,westelijk}raipa{reep land}]), Wilskerke (Willem=>Willekin,Willeken[verkleinvorm]kerk)
Moerbeke-Waaslogo Moerbeke-Waas   Oost-Vlaanderen [201] 38 6 000 (moer, beek en Waas)
Mollogo Mol   Antwerpen [202] 114 32 000 (molde,molle[aarde,stof,mul,fijn zand,stuifzand])
MoorsledeMoorslede   West-Vlaanderen [203] 35 11 000 Moorslede (rulle aarde en helling), Dadizele (Dado-inga+*)
Mortsellogo Mortsel stad Antwerpen [204] 8 25 000 (mortele,mortere,moortel,moorter[modder,drassige plaats,moeras]*)
Nazarethlogo Nazareth   Oost-Vlaanderen [205] 35 11 000 Nazareth (bijbelse naam), Eke (eek[eik])
Neerpeltlogo Neerpelt   Limburg [206] 43 16 000 Neerpelt (neer[ten opzichte van Overpelt];pal[pael:poel,plas]-ithi[verzamelsuffix]), Sint-Huibrechts-Lille (zie {Kau}lille; later onderscheid met Kaulille)
Nevelelogo Nevele   Oost-Vlaanderen [207] 52 11 000 Nevele (niwja alha[nieuwe boerderij, nieuw huis]), Hansbeke (Gansbeke[beek met ganzen]), Landegem (Lando+), Merendree ({a}mar[uitbuigend,schitterend]-andh-r[verzamelsuffix]=>marindhra[waternaam]=>marindro), Poesele (Poeke*), Vosselare (vos laar)
Niellogo Niel   Antwerpen [208] 5 9 000 (niwialho:laagte, depressie)
Nieuwerkerken (Limburg)logo Nieuwerkerken (Limburg)   Limburg [209] 22 6 000 Nieuwerkerken (Limburg) (nieuwe kerk), Binderveld (bili-[spits]veld[woeste vlakte]), Kozen (kus[bruisen,borrelen]Kozenbeek), Wijer (villare[boerderij])
Nieuwpoortlogo Nieuwpoort stad West-Vlaanderen [210] 31 10 000 Nieuwpoort (nieuwe haven [port, poort], stad), Ramskapelle (Hraban kapel), Sint-Joris (heilige Gregorius {kerk})
Nijlenlogo Nijlen   Antwerpen [211] 39 21 000 Nijlen (niowol,nihol,niwel[voorovergeworpen,diep]=>niel=>nigel,nŁgel,nŁle), Bevel (bever lo), Kessel (castellum[burg,fort])
Ninovelogo Ninove stad Oost-Vlaanderen [212] 73 35 000 Ninove (Neunawion=>Neunahwja;later-ove naar analogie met namen op -hove), Appelterre-Eichem (appel dra[boom];eik heem), Aspelare (asp/esp[ratelpopulier]laar), Denderwindeke (Wenetius=>Wenetiacum; later Dender[windeke] ter onderscheid met Scheldewindeke), Lieferinge (Leudifrith+), Meerbeke (zie Boortmeerbeek), Nederhasselt (laag;zie Ophasselt), Neigem (aigina=>Eigen;-m door analogie met namen op -{g}em;begin-n uit 'ten Eigene'), Okegem (Uko+), Outer (alto-ara[beek met hoge oevers]), Pollare (polla[heuveltje]laar:uit water opduikende verhevenheid), Voorde (doorwaadbare plaats in Ophembeek)
Olenlogo Olen   Antwerpen [213] 23 11 000 (od[woest]lo)
Oostendelogo Oostende stad West-Vlaanderen [214] 38 68 000 Oostende (zie Westende), Stene (verzamelnaam: steenweg), Zandvoorde (voord in zandig terrein)
Oosterzelelogo Oosterzele   Oost-Vlaanderen [215] 43 13 000 Oosterzele (oostelijke *), Balegem (Badulo+), Gijzenzele (Giso++*), Landskouter (Lando kouter), Moortsele (mel[wrijven,malen]=>mort[grint=>rulle aarde]*), Scheldewindeke (Wenetius=>Wenetiacum en Schelde voor onderscheid met Denderwindeke)
Oostkamplogo Oostkamp   West-Vlaanderen [216] 80 21 000 Oostkamp (hrussa[ros,paard]=>Orskamp[paardenveld]=>{volksetemologisch}Oostkamp), Hertsberge (hert berg), Ruddervoorde (riden[rijden over]voord), Waardamme (Ware[waternaam]dam)
Oostrozebekelogo Oostrozebeke   West-Vlaanderen [217] 17 7 000 (rausa[riet]beek;later on derscheid met Westrozebeke)
Opglabbeeklogo Opglabbeek   Limburg [218] 25 9 000 (zie Glabbeek{-Zuurbemde};later op[hoger]tegenover Neerglabbeek)
Opwijklogo Opwijk   Vlaams-Brabant [219] 20 12 000 Opwijk (op[hoger gelegen]vicus), Mazenzele (Maso*)
Oudenaardelogo Oudenaarde stad Oost-Vlaanderen [220] 68 28 000 Oudenaarde (oude aanlegplaats), Bevere (zie Beveren-Aan-De-IJzer), Edelare (adula=aalt=>op gier lijkende modder en laar), Eine (agh=uitbuigend=>waternaam Agina, bochtige beek), Ename (ham, bocht in de waterloop Eine), Heurne (zie Oeren), Leupegem (Lupo+), Mater (waterloop Matr-ona, als moedergod vereerd), Melden (waternaam Mel-ina: gele of zwarte beek), Mullem (muldo=>moude=losse, mulle aarde; heem), Nederename (neder en Ename), Volkegem (Folko+), Welden (weni-: vriend=>Wenilinios=>Weniliniom)
Oudenburglogo Oudenburg stad West-Vlaanderen [221] 35 9 000 Oudenburg (oude burg), Ettelgem (Ado=>Athilo[verkleinvorm]+), Roksem (hrok[=>roek{vogel}roeke{zorg,aandacht}]Hroko+), Westkerke (kerk westelijk van Oostkerke)
Oudergemlogo Oudergem   Brussel H.G. [222] 11 29 000 (Aldahari+)
Oud-HeverleeOud-Heverlee   Vlaams-Brabant [223] 31 11 000 Oud-Heverlee (ouder dan Heverlee), Sint-Joris-Weert (heilige Weert), Blanden (bella[mooi]=>beal/bial;landa[beboste streek]), Haasrode (Haguhard rode), Vaalbeek (vale,valu[geelachtig,vaalbleek]beek)
Oud-Turnhoutlogo Oud-Turnhout   Antwerpen [224] 39 12 000 (oud:oorspronkelijke plaats van dat bos;thurno-[doorn]=>thurnin[doornig]=>te Thurneholt[in het doornhout])
Overijselogo Overijse   Vlaams-Brabant [225] 44 24 000 (hoger gelegen ten opzichte van Neerijse)
Overpeltlogo Overpelt   Limburg [226] 41 13 000 (hoger dan Neerpelt)
Peerlogo Peer stad Limburg [227] 87 16 000 Peer (perre,parre[=>perc:omheinde ruimte{voor vee}]), Grote-Brogel (breugel, groter dan Kleine-Brogel), Kleine-Brogel (kleiner dan Grote-Brogel), Wijchmaal (zie Wijgmaal)
Pepingenlogo Pepingen   Vlaams-Brabant [228] 36 4 000 Pepingen (Papo+), Bogaarden (bij de boomgaard), Heikruis (alta crux[hoog kruis]=>volksetymologisch onder invloed van 'heide':Heikruis), Elingen (Ali+), Beert (bher[uitstekend=>heuvel;vgl.bher-egh=>berg]ition[verzamelsuffix]:de heuvels,gebergte), Bellingen (Bello+)
Pittemlogo Pittem   West-Vlaanderen [229] 34 7 000 Pittem (put=>pit heem), Egem (hathu[strijd]=>Hadubrand,hadubald,Haduwig=>Hado[vleivorm]+)
Poperingelogo Poperinge stad West-Vlaanderen [230] 119 19 000 Poperinge (peup-[kind]=>pupurn-=>Pupur+), Krombeke (kromme beek), Proven (provende,prevende,proven{e}[prebende]), Reningelst (Reninge -elle[klein Reninge];later volksetymologisch door associatie met elst[elzenbos]), Roesbrugge-Haringe (hroth[roem]hard[sterk]=>Rohardi/Rohart=>Roeder=>Roeders[genitief]=>|Roeds=>Roes en brug;Hari -inga), Watou (wata[nat,vochtig,vgl. Engels 'wet']uwe,ouwe)
Puttelogo Putte   Antwerpen [231] 35 15 000 Putte (put,misschien als grensteken), Beerzel (baar[bloot,woest]*), (Grasheide, Peulis enkel volgens Putte zelf)
Puurslogo Puurs   Antwerpen [232] 33 16 000 Puurs (podel,poder[modder,slijk]=>Puodercela), Breendonk (breed donk), Liezele (leen,lien[leengoed]), Ruisbroek (ruis[riet]broek)
Ranstlogo Ranst   Antwerpen [233] 44 18 000 Ranst (hramas[look]t), Broechem (broek+), Emblem (Amilo=>Em[m]ilo=>emle+;later b erin), Oelegem (Oda=>Odilla[vleinaam]+=>OĢilinga haim)
Ravelslogo Ravels   Antwerpen [234] 95 13 000 Ravels (Raven[raaf]lo,bezits-s), Weelde (waela=>wael,waele[poel,plaskolk,kuil in weg,dijkdoorbraak,...]-ithja[verzamelsuffix]), Poppel (Robrecht=>[vleivormen Puppinck,Pup{p}in]=>Poppo[bakervorm]lo)
Retielogo Retie   Antwerpen [235] 48 10 000 (Retus of Rhetus -iacum=>-ium=:>-io=>-ie)
Riemstlogo Riemst   Limburg [236] 58 16 000 Riemst (reu[plukken=>rooien]), Genoelselderen (Godenoel/Godenolf van Elderen{aliza[els]=>aldir-,alderium[verzamelnaam]}), Herderen (harud[bos,beboste hoogte]=>herd,hard), Kanne (kan[glanzend,wit]=>kandha), Membruggen (main=>meem,mein[gemeenschappelijk]), Millen (melin[geelkleurig{water}]), Val-Meer (vallis[vallei,dal];plas,vijver,meertje), Vlijtingen (Fleido-ingen), Vroenhoven (frawan[heer]hof van), Zichen-Zussen-Bolder (sigan=>sigen[druppelen,afvloeien];sub,sup,sursum[boven]sigan[ligt boven Zichem];zie boelare)
Rijkevorsellogo Rijkevorsel   Antwerpen [237] 47 10 000 (fursa[stekende brem]lo;later rijk erbij[vruchtbaar of machtig])
Roeselarelogo Roeselare stad West-Vlaanderen [238] 60 55 000 Roeselare (rausa, riet laar), Beveren (Roeselare) (zie Beveren-Aan-De-IJzer), Oekene (-ak[uitbuigen]=>ok=>Okana[bocht in die beek]), Rumbeke (ruime beek)
Ronselogo Ronse stad Oost-Vlaanderen [239] 34 24 000 (rot [rollen]=>Rotina[bijbeek van Ronne]=>Rotanakom=>Rotanakiom=>Ronacse)
Roosdaallogo Roosdaal (rietdal)   Vlaams-Brabant [240] 22 11 000 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (kerk;loem,lum), Pamel (pa-[voederen,weiden]=>pabulum[veevoeder]), Strijtem (strijd-heem:woning waarover betwisting), Borchtlombeek (burggraaf van Liedekerke=>borcht=>burcht+loem,lum beek)
Rotselaarlogo Rotselaar   Vlaams-Brabant [241] 38 15 000 Rotselaar (Hroth-so=>Rozo[persoonsnaam]+laar), Wezemaal (Winzo-maal), Werchter (werf[waterwilg]+dra[boom])
Ruiseledelogo Ruiselede   West-Vlaanderen [242] 30 5 000 (met losse stenen bedekte helling)
Rumstlogo Rumst   Antwerpen [243] 20 14 000 Rumst (onzeker;ruum[ruim]met verzamelsuffix of st{ee}[woonst]), Reet (rede[rijweg;vgl. road:hoger gelegen weg), Terhagen (ter hage=>haag[{kreupel}bos])
Schaarbeeklogo Schaarbeek   Brussel H.G. [244] 8 107 000 (schaar[steile oever]beek)
Schellelogo Schelle   Antwerpen [245] 8 8 000 (Schelde)
Scherpenheuvel-Zichemlogo Scherpenheuvel-Zichem stad Vlaams-Brabant [246] 50 22 000 Averbode (aver[ouder,erfgenaam]boede,bode[klein huis]), Messelbroek (mescel[mestnat]+boek!=>{volksetymologisch}broek), Scherpenheuvel (scherp[steil]heuvel), Testelt (een plantnaamtoesel[distel]+verzamel-t), Zichem (sego[machtig]-ina;-em naar analogie met -em-namen)
Schildelogo Schilde   Antwerpen [247] 36 20 000 Schilde (skina-lo:glanzende poel[de Schijn zette omgeving blank]), 's-Gravenwezel (van de graaf; wese-lo=weidepoel)
Schotenlogo Schoten   Antwerpen [248] 30 33 000 (schoot)
Sint-Agatha-Berchemlogo Sint-Agatha-Berchem   Brussel H.G. [249] 3 19 000 (Berchem;later met patroonheilig)
Sint-Amandslogo Sint-Amands   Antwerpen [250] 16 8 000 Sint-Amands (Sint-Amand), Lippelo (Lippo=>Lippinga+lo), Oppuurs (hoger gelegen Puurs)
Sint-Genesius-Rodelogo Sint-Genesius-Rode   Vlaams-Brabant [251] 23 18 000 (rode;later patroonheilige)
Sint-Gillislogo Sint-Gillis   Brussel H.G. [252] 2,5 42 000 (Opbrussel=>Sint-Gillis-op-Brussel=>Sint-Gillis[Egidius])
Sint-Gillis-Waaslogo Sint-Gillis-Waas   Oost-Vlaanderen [253] 55 17 000 Sint-Gillis-Waas (heilige Egidius en Waas), De Klinge, Meerdonk, Sint-Pauwels
Sint-Jans-Molenbeeklogo Sint-Jans-Molenbeek   Brussel H.G. [254] 6 72 000 (molen+beek; later heilige)
Sint-Joost-ten-Nodelogo Sint-Joost-ten-Node   Brussel H.G. [255] 1,1 22 000 (Ode[woestenij]=n van ten Ode;later heilige Joost)
Sint-Katelijne-Waverlogo Sint-Katelijne-Waver   Antwerpen [256] 36 19 000 Sint-Katelijne-Waver (wabero-[rivier=>ravijn=>plas,...]:kronkelbeek; later heilige), Onze-Lieve-Vrouw-Waver (idem; later heilige)
Sint-Lambrechts-Woluwelogo Sint-Lambrechts-Woluwe   Brussel H.G. [257] 7 36 000 (Wilo/Wolo+ouwe/uwe=>Wilowa;later heilige Lambrecht)
Sint-Laureinslogo Sint-Laureins   Oost-Vlaanderen [258] 75 7 000 Sint-Laureins (heilige Laurentius), Sint-Jan-in-Eremo (er'mia[woestijn;vgl.eremiet]), Sint-Margriete (heilige), Waterland-Oudeman (waterziek land;oude heer |Lauwerijn die inpolderde{ten opzichte van zoon die verder deed}), Watervliet (vliet; zoals waterloop, ...)
Sint-Lievens-Houtemlogo Sint-Lievens-Houtem   Oost-Vlaanderen [259] 27 9 000 Sint-Lievens-Houtem (hout heem;later heilige voor onderscheid met andere Houtems), Bavegem (Bavo+), Letterhoutem (hout heem;later lettel[luttel,klein]=>letter ter onderscheid met andere Houtems), Vlierzele (fleuthar=>vlieder=>vlier*), Zonnegem (Sundfried/Sundmar=>Sunno/Sundo[verkleinvorm]+)
Sint-Martens-Latemlogo Sint-Martens-Latem   Oost-Vlaanderen [260] 14 8 000 Sint-Martens-Latem (laat+: woning van halfvrije;later heilige ter onderscheid), Deurle (durre/dorre[dor]lo)
Sint-Niklaaslogo Sint-Niklaas stad Oost-Vlaanderen [261] 84 68 000 Sint-Niklaas (heilige Klaas), Belsele (balwa=slecht of bela=wit), Nieuwkerken-Waas (nieuwe kerk en Waas), Sinaai (berg SinaÔ)
Sint-Pieters-Leeuwlogo Sint-Pieters-Leeuw   Vlaams-Brabant [262] 40 30 000 Sint-Pieters-Leeuw (leeuw;later heilige), Oudenaken (Haldo-in-iacas), Sint-Laureins-Berchem (Berchem;later heilige), Ruisbroek (Ruisbroek), Vlezenbeek (pel[vaal]-isa=>Vleze{nbeek}huidige beek)
Sint-Pieters-Woluwelogo Sint-Pieters-Woluwe   Brussel H.G. [263] 9 38 000 (Woluwe;later heilige)
Sint-Truidenlogo Sint-Truiden stad Limburg [264] 107 37 000 Sint-Truiden (heer van Haspengouw:heilige Trudo), Aalst (Aalst), Brustem (brust,brost[kleine verhevenheid]+), Duras (duro-=>duracio-[vesting]), Engelmanshoven (Angilimund=>Angilamundes hofum=>mon=>man onder invloed van 'man'), Gelinden (glinda-[hek]=>glindinja-=>gelende[rijswerk,afsluiting]), Gorsem (gorsa-[gaspeldoorn]gorsma-=>gorsmithum[datief meervoud, collectief]), Groot-Gelmen (groot tegenover Klein-Gelmen), Halmaal (hal[ruime zaal]maal[woeste grond in gemeen bezit]), Kerkom-bij-Sint-Truiden (Kerkom), Ordingen (hardu=>Ardo+), Runkelen (rumicum[braam]=>rumicarias[verzamelwoord:braambosje]), Velm (falwa[vaal],bleekgeel), Wilderen (villare[boerderij];Romaanse meervouds-s vervangen door leukere Germaanse -en), Zepperen (septem būrias[burja:kot]zeven koten)
Spiere-Helkijnlogo Spiere-Helkijn   West-Vlaanderen [265] 11 2 000 Helkijn (hildjo=>Hildico,Hillico=>Hillicinum), Spiere (spei[spuwen]-ara;beeknaam)
Stabroeklogo Stabroek   Antwerpen [266] 22 17 000 Stabroek (staec,stake[staak,paal,boomstam]broek:moeras met kleine boomstammen of palen{grenspaal?}), Hoevenen (hoeve[hofstede]-en,in:aan de hoeven=>Attenhove[naar Gillis van Attenhove]=>Ettenhoven;overgang naar gehuchtnaam in buurt na overstroming)
Staden
logo Staden
  West-Vlaanderen [267] 46 11 000 Staden (statha=>stada[oever,aanlegplaats]), Oostnieuwkerke (nieuwe kerk, in 't oosten tegenover Heuvelland), Westrozebeke (zie Oostrozebeke)
Steenokkerzeellogo Steenokkerzeel   Vlaams-Brabant [268] 23 11 000 Steenokkerzeel (Hocco*;later+steen[zulke bodem];ook Overokkerzeel genoemd tegenover Nederokkerzeel), Melsbroek (militha[honing{kleurig}]broek;s voor welluidendheid), Perk (park,perk[omsloten ruimte voor vee of herten])
Stekenelogo Stekene   Oost-Vlaanderen [269] 45 17 000 Stekene (staak=>Stakine[collectief]:omheinde ruimte, plaats met stokken afgebakend), Kemzeke (Camasius,Camasios=>Camasiacum)
Temselogo Temse   Oost-Vlaanderen [270] 40 26 000 Temse (Tamasius=>Tamasiacum), Elversele (Halfrid/Helfrid*), Steendorp (skaldu[lis]*[dorp nabij lis]=>Schouwsel;later steenbakkerijen[gelagen]=>'t Gelaag;later Steendorp), Tielrode (tegula[tegel]=>tigel+rode:gerooide plaats waar aarde opgedolven werd om tegels te bakken)
Ternatlogo Ternat   Vlaams-Brabant [271] 24 14 000 Ternat (naad,nad[verbindingslijn,grens]=>nat=>ter nat), Wambeek ((a)wam-[uitbuigend]=>wan[leeg,slecht;vgl.wanhoop]:droge beek), Sint-Katherina-Lombeek (loem,lum;later heilige)
Tervurenlogo Tervuren   Vlaams-Brabant [272] 33 20 000 Tervuren (Furo[vaart,loop=>Voer[bijrivier Dijle]=>ter Vuren), Duisburg (theud-[volk]=>Thud-so-n-burg:burg van Theudso), Vossem (fuhsa[vos]ham:)
Tessenderlologo Tessenderlo   Limburg [273] 51 16 000 (tehswa[rechter,rechts]-andra[water]=>Texandria+lo)
Tieltlogo Tielt stad West-Vlaanderen [274] 69 19 000 Tielt (tilium[linde]=>til), Aarsele (aard+*), Kanegem (Kano+), Schuiferskapelle (kapel door familie De Scuvere)
Tielt-Wingelogo Tielt-Winge   Vlaams-Brabant [275] 44 10 000 Houwaart (halahdra[jeneverbesstruik; zie ook Aalter]-t), Meensel-Kiezegem (mein,meen[gemeenschappelijk]*:woning op gemeenschapsgrond;Kiso+), Sint-Joris-Winge (Wanghia[de bochtige{bijrivier Demer}];later heilige), Tielt (Vlaams-Brabant) (Tielt)
Tienenlogo Tienen stad Vlaams-Brabant [276] 72 31 000 Tienen (deu=>deuniom:wat gevlochten of gebonden is, of de vereerde, de machtige), Bost (buxus=>buks+-t), Goetsenhoven (Godtso+hof), Hakendover (hake[zandplaat]+dubh[donker,zwart]=>dhubhara[Ramshovensebeek]), Kumtich (Comitius=>Comitiacum), Oorbeek (ura[oeros]:beek waar oerossen kwamen drinken), Oplinter ([ter onderscheid met Neerlinter];zie [Dries]linter), Sint-Margriete-Houtem (hout heem;later onderscheid met andere Houtems), Vissenaken (Fatswin=>Fasso[vleinaam]=>Fassiniacas)
Tongerenlogo Tongeren stad Limburg [277] 88 30 000 Tongeren (Tungri[stam]Tungrum=>), Berg (berg), Diets-Heur (tegenover Waalse plaats;udhara[glanzend water]), Henis (Hagan[haag:kreupelbosje]+iska=>isch=>is[water]), 's-Herenelderen (heer Willem van Hamal;onderscheid met Genoelselderen), Koninksem (Koenraad=>Kuno[vleinaam]+), Lauw (leeuw), Mal (maal+lo), Neerrepen (neer;reep,lager dan Overrepen), Nerem (neder[laag gelegen]heem), Overrepen (hoger gelegen reep), Piringen (peidh-[uitstekend]=>Pidaringum[persoonsnaam+inga]), Riksingen (Riko=>Rikso[vleivorm]-ingen), Rutten (hraiwa-[lijk]hraiwitjum[verzameling]), Sluizen (aqua exclusa=>slusa[sluis op Jeker]), Vreren (ferrariae:smidse), Widooie (wede,wide[wilg]ouwe)
Torhoutlogo Torhout stad West-Vlaanderen [278] 45 19 000 (Thuro,Turo+holt)
Tremelologo Tremelo   Vlaams-Brabant [279] 22 14 000 Tremelo (ter Amilo=>Emel-lo), Baal (zie Baarle)
Turnhoutlogo Turnhout stad Antwerpen [280] 56 39 000 (thurnu-[doorn]=>thurnin[doornig]hout)
Ukkellogo Ukkel   Brussel H.G. [281] 23 75 000 (Odomar,Odulf=>Ukko,Okko[vleinaam]-lo)
Veurnelogo Veurne stad West-Vlaanderen [282] 96 12 000 Veurne (Furno[waternaam]), Avekapelle (Ava,Ave:stichteres kapel), Booitshoeke (Boldwin,Boudewijn=>Bous=>Boid=>Boidekin[vleivorm]=hoek), Bulskamp (bul[stier]campus=>kamp[veld,weide]), De Moeren ('s Conincxmoere), Eggewaartskapelle (agjo-frithu=>Aggifrith,stichter kapel), Houtem (hout+heem), Steenkerke (stenen kerk{meeste in hout}), Vinkem (Fago+), Wulveringem (Wulfahari=>Wulfer+), Zoutenaaie (zouten[met zeewater]+aaie)
Vilvoordelogo Vilvoorde stad Vlaams-Brabant [283] 21 36 000 Vilvoorde (Filo+voorde), Peutie (Putius=>Putiacum=>Putium)
Vleterenlogo Vleteren   West-Vlaanderen [284] 38 4 000 Oostvleteren (apel[glanzen]=>pelat=>Platrina=>Vleteren,de Vleterbeek;later+oostelijk), Westvleteren (idem;westelijk), Woesten (wastina:woestenij)
VoerenVoeren (zie Tervuren)
  Limburg [285] 51 4 000 Moelingen (meu-l-[lief]=>waternaam[de lieve,aangename]-ingen), Sint-Martens-Voeren (Martinus), Remersdaal (Raginaberhtas+daal), Sint-Pieters-Voeren (heilige), Teuven (tofus[tufsteen]), 's-Gravenvoeren (graven van Dalhem)
Vorselaarlogo Vorselaar   Antwerpen [286] 28 7 000 (fursa-[stekende brem]laar)
Vorstlogo Vorst   Brussel H.G. [287] 6 46 000 (vorst)
Vosselaarlogo Vosselaar   Antwerpen [288] 12 10 000 (vos+laar)
Waarschootlogo Waarschoot   Oost-Vlaanderen [289] 22 8 000 (waar+schoot)
Waasmunsterlogo Waasmunster   Oost-Vlaanderen [290] 32 10 000 (wasu: drassige grond en klooster)
Wachtebekelogo Wachtebeke   Oost-Vlaanderen [291] 35 7 000 (wachtpost+beek)
Waregemlogo Waregem stad West-Vlaanderen [292] 45 36 000 Waregem (Waro+), Beveren (Leie) (zie Beveren-Aan-De-IJzer), Desselgem (Thrasawald+), Sint-Eloois-Vijve (spei-[modderig]=>peip-=>Peipia[waternaam]=>Vijvebeek+heilige)
Watermaal-Bosvoordelogo Watermaal-Bosvoorde   Brussel H.G. [293] 13 25 000 (water+maal)
Wellenlogo Wellen   Limburg [294] 27 7 000 Wellen (villana:behorend bij landgoed), Berlingen (Berilo+ingen), Herten (kar[uitstekend,schitterend]=>Karetinos=>Hartenas;nederzettingsnaam), Ulbeek (Aue=>Auel+beek)
Wemmellogo Wemmel   Vlaams-Brabant [295] 9 14 000 ({a}wam,{a}wem[schitterend,uitbuigend]=>Wamalina[waternaam]=>Wamalinos[nederzettingsnaam])
Werviklogo Wervik stad West-Vlaanderen [296] 44 18 000 Wervik (Wirovius,Virovius+-iacum), Geluwe (gelwa[geel]=>geluw:de gele beek)
Westerlologo Westerlo   Antwerpen [297] 55 22 000 Westerlo (westelijk lo), Oevel (oven[boven]lo), Tongerlo (Tungri[stam]lo), Zoerle-Parwijs (zoer[zuur]lo:bos{-weide}met zurige bodem;heren van Perwez)
Wetterenlogo Wetteren   Oost-Vlaanderen [298] 37 23 000 Wetteren (hwata[scherp]haru[zandige heuvelrug]), Massemen (Maximinus=>Maximinium), Westrem (westelijk heem)
Wevelgemlogo Wevelgem   West-Vlaanderen [299] 39 31 000 Wevelgem (Wivilo+), Gullegem (Gogo=>Godilo[verkleinvorm]+), Moorsele (Moorsel)
Wezembeek-OppemWezembeek-Oppem   Vlaams-Brabant [300] 7 14 000 (Winzo+beek;op[hoger]heem)
Wichelenlogo Wichelen   Oost-Vlaanderen [301] 23 11 000 Wichelen (wek-[uitbuigend{meander}]=>waternaam), Schellebelle (later onderscheid met Denderbelle), Serskamp (ceresiae campus:veld met kersenbomen)
Wielsbekelogo Wielsbeke   West-Vlaanderen [302] 21 9 000 Wielsbeke (Willo+beek), Ooigem (Audo+), Sint-Baafs-Vijve (onderscheid met Sint-Eloois-Vijve)
Wijnegemlogo Wijnegem   Antwerpen [303] 8 9 000 (Winibald,Winibrecht=>Wino[verkorte naam]+)
Willebroeklogo Willebroek   Antwerpen [304] 27 23 000 Willebroek (wild broek), Blaasveld (blada-harja=>Blatharius+veld), Heindonk (hei-donk), Tisselt (Testelt)
Wingenelogo Wingene   West-Vlaanderen [305] 68 13 000 Wingene (wegh[uitbuigend]-ina=>Wanghina[waternaam]=>Wanghinos), Zwevezele (Swabo/Suabo/Suabin/Suavus/Suevus van de Sueven[Schwaben]*)
Wommelgemlogo Wommelgem   Antwerpen [306] 13 12 000 (Wigimod,Wigmar,Wigman=>Wimo,Wimmo[vleinaam]Wimilo[verkleinvorm]+)
Wortegem-Petegemlogo Wortegem-Petegem   Oost-Vlaanderen [307] 42 6 000 Elsegem (Haliso+), Moregem (Mauro+), Ooike (Audius=>Audiacum), Petegem-aan-de-Schelde (Petto+), Wortegem (Warato+)
Wuustwezellogo Wuustwezel   Antwerpen [308] 89 18 000 Wuustwezel (wese[weide]-lo;later woest erbij ter onderscheid met 's-Gravenwezel), Loenhout (lo[poel]+hout)
Zandhovenlogo Zandhoven   Antwerpen [309] 40 12 000 Zandhoven (zand+hof), Massenhoven (Matso+hof), Viersel (vri[vrij]=>vir,vier+*), Pulderbos (bos van Pulle), Pulle (poel,poil,puel[moeras]+lo:moerasbos)
Zaventemlogo Zaventem   Vlaams-Brabant [310] 28 28 000 Zaventem (sabh-[uitbuigend]=>Sabhantia[de bochtige;waternaam]-em naar analogie met andere), Nossegem (Noto=>Nothso[vleinaam]+), Sint-Stevens-Woluwe (Woluwe;later heilige), Sterrebeek (ster[staart]beek:bovenloop maakt 60į met benedenloop)
Zedelgemlogo Zedelgem   West-Vlaanderen [311] 60 22 000 Zedelgem (Sidulo+), Aartrijke (Arturiacum), Loppem (Lodebert=>Loppo[vleinaam]heem), Veldegem (gehucht 'het Veld';later-gem naar analogie met andere)
Zelelogo Zele   Oost-Vlaanderen [312] 33 20 000 (*)
Zelzatelogo Zelzate   Oost-Vlaanderen [313] 14 12 000 (zel[zout{e veengrond}]zitten=>zate[plaats waar iets zich bevindt])
Zemstlogo Zemst   Vlaams-Brabant [314] 43 21 000 Zemst (seem[bies]-st[nederzetting]), Eppegem (Ippo+), Hofstade (hofstad: grond met hof, ...), Elewijt (Alja+widu[bos]), Weerde (eiland omsloten door rivierarmen;=waard)
Zingemlogo Zingem   Oost-Vlaanderen [315] 24 7 000 Zingem (Sigi...=>Siggo[vleinaam]+), Huise (usa-ja[waternaam]), Ouwegem (Aldo+)
Zoersellogo Zoersel   Antwerpen [316] 39 20 000 Zoersel (zoer[zuur]*), Halle (Halen[aan samenvloeiing Zenne en Grobbegracht])
Zomergemlogo Zomergem   Oost-Vlaanderen [317] 39 8 000 Zomergem (Sumarios=>Sumar+), Oostwinkel (Woestwinkel[ongecultiveerde uithoek];later-w en volketymologisch oost), Ronsele (hrundiz[rund]lo)
Zonhovenlogo Zonhoven   Limburg [318] 39 19 000 (Son[nu Roosterbeek]ouwe=>verkeerdelijk als hof geÔnterpreteerd)
Zonnebekelogo Zonnebeke   West-Vlaanderen [319] 68 12 000 Zonnebeke (sin[oud]=>sina[oud wintergras]beek=>hypercorrect West-Vlaams:Zunnebeke;dan associatie met zon), Beselare (Bevo,Bivo[bakernaam]laar), Geluveld (veld bij Geluwe[beek]), Passendale (Pascha=>Pasco+dal), Zandvoorde (voorde in zanderig terrein)
Zottegemlogo Zottegem stad Oost-Vlaanderen [320] 57 25 000 Zottegem (zoet=>Suto=>Sotto[vleivorm]+), Elene (Elen), Erwetegem (Hariwit+), Godveerdegem (Godafrith+), Grotenberge (groot berg[Breivelde in volksmond]), Leeuwergem (Leudiwar+), Oombergen (hunu[honingkleurig]berg), Sint-Goriks-Oudenhove (oud hof;heilige ter onderscheid), Strijpen (stripe[strook]=>Stripum), Sint-Maria-Oudenhove (oud hof;heilige ter onderscheid), Velzeke-Ruddershove (Felicius,Felicio=>Feliciacum;Hrothigair=>Rodger,Rutger+hof)
Zoutleeuwlogo Zoutleeuw stad Vlaams-Brabant [321] 47 8 000 Zoutleeuw (Leeuw;later zout[invoer in haven]), Budingen (Bodo=>Bodingun), Dormaal (thurnu[doorn]maal), Halle-Booienhoven (Halen;Budo+hof), Helen-Bos (Elen+bos)
Zuienkerkelogo Zuienkerke   West-Vlaanderen [322] 49 3 000 Zuienkerke (zuiden kerk), Houtave (hout ouwe), Meetkerke (made,mede[weide,maailand{vgl.madeliefje,Meetjesland}]kerk), Nieuwmunster (nieuw klooster; eigenlijk: nieuwe kerk, Novo Templo)
Zultelogo Zulte   Oost-Vlaanderen [323] 33 15 000 Zulte (sula[modderpoel]=>Sulitja), Machelen (Oost-Vlaanderen) (Mechelen), Olsene (hulst[stekelige plant])
Zutendaallogo Zutendaal   Limburg [324] 32 7 000 (soet,suet[aangenaam,liefelijk]dal)
Zwalm (swellan=zwellen=> zwellend water)logo Zwalm
  Oost-Vlaanderen [325] 34 8 000 Beerlegem (Barilo/Berilo+), Dikkele (dikili, verkleinwoord van dika=>dijkje, slootje), Hundelgem (Hundilo[kleine Hundo]+), Meilegem (Magilo+), Munkzwalm (munk=monnik; Zwalm), Nederzwalm-Hermelgem (zie neder en Zwalm;Hermulo+), Paulatem (Pau[bij-/familienaam] en laat en +:woonplaats van een of meer horigen; afgesplitst van Sint-Maria-Latem), Roborst (ro=rood[kleur adellijk geslacht;later toegevoegd];buks-t:buksboombos[je];r door hypercorrectie: in hun dialect valt r voor st weg), Rozebeke (riet), Sint-Blasius-Boekel (<=boek en lo: beukenbos=>), Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem (zie Paulatem)
Zwevegemlogo Zwevegem   West-Vlaanderen [326] 63 23 000 Zwevegem (zie Zwevezele), Heestert (heester=jonge beuk;en -t), Moen (amal-:uitbuigen=>Molana/Malana=>Molanos:aan een gebogen beek), Otegem (Oto[Odo/Audo]+), Sint-Denijs ([schijn]heilge)
Zwijndrechtlogo Zwijndrecht   Antwerpen [327] 18 18 000 Zwijndrecht (zwin=kreek; drecht), Burcht (berk en -t)

Terug naar vorige pagina

Webstek van mij, beheerder van deze webstek
© Auteursrecht Frans mijn voeten n H2O(s)   rommel moc.liaMG@sjiNsnarF
Vlaanderen onafhankelijkTen laatste -07-11 Vlaanderen onafhankelijk!  © © © © © © © © © © © © © © Houzee © © © © © © © © © © © © © ©

Vlaams

Naar mijn beginpagina

Naar mijn OneDriveOnedrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden

Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina

foxyform

Creative Commons-Licentie
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.