OEFENINGENDe oefeningen in dit gedeelte zijn opgedeeld volgens de richtgraden waarbij ze horen. Voorlopig zijn er nog niet voor alle richtgraden oefeningen

Kies de gewenste richtgraad en klik op 'GO'.
Als u oefeningen op een ander niveau wenst te maken, keert u terug via de 'back'-knop van uw browser
Voor de mensen die niet vertrouwd zijn met de indeling in richtgraden maar gewoon zijn te werken met (5) niveaus: Rg1.1 en 1.2 komt overeen met niveau 1, Rg 2.1 en 2.2 met niveau 2, Rg 2.3 en 2.4 met niveau 3, Rg 3.1 en 3.2 met niveau 4 en Rg 4.1 en 4.2 met niveau 5

De indeling in richtgraden loopt ook min of meer parallel met de 'levels' die door de Raad van Europa werden gedefinieerd (3.1/3.2 komt bv. overeen met 'Vantage').