De cijfers bewijzen het. In 3 op 4 gevallen is overdreven of onaangepaste snelheid de oorzaak van een ongeval. We wensen dat de infrastructuur in onze straten zo wordt aangepast dat het snel rijden er onmogelijk wordt gemaakt.

Eerste actie een succes!

(maar de strijd is nog niet gewonnen)

 

Na een voorbereidende bijeenkomst en een persconferentie op 4 december hebben een 40-tal inwoners uit de Potaardeberg, de Bergwegel en de Kerkstraat met de nodige toeters en bellen op dinsdagavond 7 december bij de start van de Gemeenteraad aan Burgemeester Luc De Keukelaere de petitie overhandigd. Daarna werd de petitie (ondertekend door ongeveer 200 personen!) uitgedeeld aan alle aanwezige leden van de gemeenteraad. Geen enkel lid van het gemeentebestuur zal nog kunnen beweren niet van onze zorgen op de hoogte te zijn!

 

Burgemeester De Keukeleire beloofde ten laatste tegen eind januari 2005 het aantal voertuigen en hun snelheid te laten meten om het probleem in kaart te brengen. Hij verklaarde letterlijk: “Als blijkt dat er een structureel probleem is, zal de gemeente vlug moeten optreden en in zijn begroting 2005 de nodige structurele wijzigingen moeten aanbrengen om preventief op te treden tegen de snelheid”. We zullen de burgemeester en de leden van het College de komende weken op ludieke manier aan hun belofte herinneren.

 

Om dit georganiseerd aan te pakken, volgende oproep aan al wie zich verder voor deze zaak wil inzetten (door bijvoorbeeld mee te helpen affiches of brieven rond te dragen, de website uit te bouwen, …):

geef uw telefoonnummer en / of e-mailadres door

aan Edgard of Machteld

en vermeld hoe u kan / wil helpen.

 

Onze eerste actie was een succes, maar we moeten doorgaan als we snel een concreet resultaat willen.

 

De initiatiefnemers :

 

Edgard Eeckman                                              

Potaardeberg 58

9820 Merelbeke

Tel 0475 96 0067                                               

E-mail score.bvba@pandora.be

 

 

 

Een veilige verkeersinfrastructuur

in Potaardeberg, Bergwegel

en Kerkstraat

Toelichting met afgeronde rechthoek: “We moeten doorgaan als we snel een concreet resultaat willen!”
Ovale toelichting: “”Ja, ik wil ook meehelpen om concrete acties te organiseren. Daarom geef ik meteen mijn telefoonnummer en / of e-mailadres door aan Edgard of Machteld”

Machteld Galle – Van den Meersche

Potaardeberg 17

9820 Merelbeke

Tel 0477 46 60 70

E-mail machteld.galle@terbeke.be