Verdeling van de reeksen

Een overzicht van de verschillende reeksen

setwd("~/Speelplaneet/Quiz Junior")
scores <- read.csv2("Scores.csv")
scores2 <- subset(scores, select = -c(1:4))
summary(scores2)
##   Reeks.1     Reeks.2    Reeks.3    Reeks.4   
## Min.  : 3.00  Min.  : 2.0  Min.  : 2.0  Min.  : 2.00 
## 1st Qu.:11.50  1st Qu.: 8.0  1st Qu.: 8.0  1st Qu.: 9.00 
## Median :13.50  Median :10.0  Median :11.0  Median :12.50 
## Mean  :12.85  Mean  :10.2  Mean  :10.3  Mean  :12.40 
## 3rd Qu.:16.25  3rd Qu.:12.5  3rd Qu.:12.5  3rd Qu.:16.25 
## Max.  :19.00  Max.  :14.0  Max.  :16.0  Max.  :20.00 
##  Tafelronde.1   Reeks.5    Reeks.6    Reeks.7  
## Min.  : 7.00  Min.  : 2.0  Min.  : 0.0  Min.  : 4.0 
## 1st Qu.:13.75  1st Qu.:11.5  1st Qu.: 9.5  1st Qu.: 8.0 
## Median :16.50  Median :14.0  Median :12.0  Median :10.0 
## Mean  :15.65  Mean  :13.0  Mean  :11.9  Mean  :10.5 
## 3rd Qu.:18.00  3rd Qu.:16.0  3rd Qu.:16.0  3rd Qu.:12.5 
## Max.  :20.00  Max.  :18.0  Max.  :20.0  Max.  :18.0 
##   Reeks.8    Tafelronde.2   Reeks.9    Joker   
## Min.  : 2.00  Min.  : 4.00  Min.  : 8  Min.  : 2.00 
## 1st Qu.: 6.75  1st Qu.:14.75  1st Qu.:12  1st Qu.:12.75 
## Median :11.50  Median :15.50  Median :16  Median :16.00 
## Mean  :10.25  Mean  :14.75  Mean  :15  Mean  :14.25 
## 3rd Qu.:13.25  3rd Qu.:16.25  3rd Qu.:18  3rd Qu.:17.00 
## Max.  :18.00  Max.  :19.00  Max.  :20  Max.  :19.00

Vergelijking van reeksen en ploegen

Een staafdiagram met de totalen per reeks en een staafdiagram per ploeg van beste naar slechtste. De mediaan is hoger dan het gemiddelde, dus de middelste ploeg qua score scoort beter dan het gemiddelde. Met andere woorden, meer dan de helft van de ploegen scoort beter dan het gemiddelde. 11 Van de 20 om exact te zijn, de 12de zit er exact op.