Geïllustreerde Inventaris der Veilige Voetwegen te Herent

in het bijzonder de voetwegen op private wegzate die in de Atlas der Buurtwegen in dubbele punt-streeplijn werden getekend. Dit zijn wegen met een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Het gaat hier dus niet over feitelijke voetwegen of voetwegen op grond in eigendom van de gemeente. De studie is gebaseerd op geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit, Overzichts-,  Detail- en Wijzigingsplannen en de bijhorende tabellen.

Oorspronkelijk waren er 77,3 km voetwegen of “sentiers” op het grondgebied van het huidige Herent volgens de Atlas der Buurtwegen.

Elke voetweg werd opgedeeld in segmenten waarbij elk segment in principe tussen twee kruispunten ligt en dus afzonderlijk kan opgenomen worden in een wandel-of fietsroute. Op deze indeling in segmenten zijn enkele uitzonderingen om praktische redenen. De lengte werd opgemeten op de detailplannen van de Atlas.

Resultaat:

 

Lengte in m

 

Type voetweg

Herent

Veltem-Beisem

Winksele

Totaal

%

1: Veilige voetweg

7025

10693

11661

29379

38

2: Straat geworden waar auto's rijden

3718

1599

1125

6442

8

3: Voetweg aan rand van straat waar auto's rijden

1869

2647

1758

6274

8

4: Voetweg niet open

6084

9031

7875

22990

30

5: Afgeschaft

2876

4255

5025

12156

16

Totaal

21572

28225

27444

77241

100

 

 

 

 

 

 

 

Aantal

 

Type voetweg

Herent

Veltem-Beisem

Winksele

Totaal

%

1: Veilige voetweg

32

52

38

122

41

2: Straat geworden waar auto's rijden

22

9

1

32

11

3: Voetweg aan rand van straat waar auto's rijden

5

8

7

20

7

4: Voetweg niet open

19

33

28

80

27

5: Afgeschaft

14

13

19

46

15

Totaal

92

115

93

300

100

 

Er zijn op het grondgebied van Herent dus 122 veilige voetwegen van het hiervoor beschreven type open en bruikbaar. Deze hebben een totale lengte van 29,4 km. Sommige worden zeer goed onderhouden, andere minder, maar al deze voetwegen kunnen in een wandelroute worden opgenomen.

Om er mede voor te zorgen dat deze voetwegen niet verdwijnen en nuttig gebruikt worden werd een volledige inventaris gemaakt van alle voetwegen van het hiervoor beschreven type. Een deel van de inventaris  vind je hier in een digitale versie van de “Geïllustreerde Atlas van Veilige Voetwegen”. Dit is een dynamisch document dat regelmatig zal worden bijgewerkt. Hierin staan deze 122 voetwegen met telkens:

-          een referentie

-          een beschrijving met de routes die gebruik maken van dit wegsegment

o   Bovenbergwandeling

o   Fietsroute bunkers binnenste buiten

o   Heersemmolenwandeling

o   Mollekensbergwandeling

o   Mountainbikeroute Herent

o   MTB Herent Bertembos Veltem-Beisem

o   MTB Herent Veltem Tildonk

o   Natuurleerpad

o   Wandelnetwerk Demer en Dijle

o   Wandelpad Kastanjebos

o   Wandelroute Kastanjebos

o   Paardenroute Equitrail

-          de referentie van IGO met de nr. op de overzichtskaarten die op de website van de gemeente staan. Deze kaarten zijn te downloaden op Trage wegen Gemeente Herent

-          het advies van IGO van 2013. Aan dit waardevol advies hebben verschillende Herentse verenigingen enkele jaren meegewerkt en dit advies is dus het resultaat van een openbaar onderzoek.

-          twee foto’s van de voetweg

-          twee uittreksels uit de Atlas der Buurtwegen van Herent, Winksele en Veltem-Beisem, een uit het overzichtsplan en een uit het detailplan

-          een weergave van de wijzigingsplannen indien er een officiële wijziging werd goedgekeurd door de deputatie. Veel voetwegen werden gewijzigd, verbreed of verhard zonder goedkeuring door de deputatie en zijn dus officieel nog steeds een voetweg op private wegzate.

Klik op de foto om verder te gaan of neem ook eens een kijkje op Onbegaanbare voetwegen te Herent