De Wiccacultuur

Wat is Wicca?

Wicca is een natuur-georiŽnteerde musterie-relegie die uitgaat van het goddelijke in alles. Wicca's zien de wereld, zowel materieel als niet materieel, als een uitdrukking van het goddelijke. De essentie van het goddelijke doordringt alles en iedereen. Ze geloven in een goddelijk paar, de Godin en de God. Wicca, of het Oude Geloof, kun je ook wel de moderne hekserij noemen.

Wie of wat wordt vereerd door Wiccaanen?

Het goddelijke
In de wicca wordt het Goddelijke doorgaans gezien als een dualiteit. In de eerste plaats betekent dit dat er zowel een God als een Godin in het geloof aanwezig zijn. Welke vormen deze Godin en God aannemen in het geloof varieert echter van groep tot groep en van persoon tot persoon.

Sommigen geven er de voorkeur aan de Godin een bepaalde naam te geven, naar ťťn van de oude Godinnen uit bijvoorbeeld het Keltische of Noorse pantheon, anderen hebben het gewoon over 'De Godin' en geven haar verder geen naam, dit omdat het geven van een naam aan een God of Godin ook het geven van beperkingen inhoudt. Elke oude God of Godin wordt tenslotte met bepaalde dingen geassocieerd en met anderen niet.

Weer anderen geloven in verschillende Goden en Godinnen. Het kan zijn dat ze geloven dat er daadwerkelijk verschillende Goden en Godinnen zijn maar veel meer komt het voor dat ze elke God of Godin als ťťn van de vele 'gezichten' van hetzelfde Goddelijke wezen zien.

De natuur
Voor alle Wicca's speelt de natuur een centrale rol. Men gelooft dat het Goddelijke in alles te vinden is en dus ook de natuur. Dit betekent dat de natuur en alles om ons heen met respect behandelt wordt omdat het deel uit maakt van het Goddelijke.

Tevens is de natuur onze leermeester. In de natuur is een cyclish proces waar te nemen door de seizoenen heen. In de lente komt de natuur tot leven, in de zomer tot bloei, in de herfst begint het verval en in de winter is het meeste gestorven. Dit is symbolisch voor ons eigen leven. Net als de natuur kennen wij een lente, zomer, herfst en winter periode in ons leven.

Maar net als in de natuur zal de winter niet het einde van ons bestaan zijn. In een volgende leven keren we weer terug, in de lente, als het eerste leven weer terugkeert. Veel hiervan is terug te zien in de acht jaarfeesten waar steeds een deel van het jaar gevierd wordt.

Magie
Wicca's geloven in Magie. Wat magie is, is moeilijk te beschrijven. Sommigen beschrijven het als het naar believen kunnen veranderen van je bewustzijnstoestand anderen beschrijven het als veranderingen bewerkstelligen met de kracht van de geest.

Voor beide theoriŽn is iets te zeggen. Om magie te kunnen werken is als eerste een bewustzijnsverandering nodig, van je normale bewustzijn moet je in je 'onderbewustzijn' terecht komen, want dit deel van je bewustzijn weet nog hoe energie gebruikt wordt om verandering te bewerkstelligen. Om dit te bereiken zijn verschillende mogelijkheden.

Een voorbeeld hiervan is visualisatie, een vorm van meditatie waarbij je je bepaalde veranderingen voorstelt. Het doel is dat het onderbewuste de energieŽn gebruikt om de verandering tot stand te brengen. Een andere mogelijkheid is en ritueel. Dit kan bestaan uit zang, dans, spel of een strak opgezet 'magisch ritueel' waarbij de opgewekte energie wordt gebruikt om een verandering tot stand te brengen. Het gebruik van magie (net als het dagelijks leven van een Wicca) is gebonden aan twee regels,

Wie was de grondlegger van de Wicca?

Wicca is een moderne religie die zijn wortels heeft in de oude vormen van de Hekserij. Rond 1950 werd in Engeland een wet die hekserij verbood afgeschaft. Voor Gerald Gardner, die zich ondanks het verbod op Hekserij reeds enige tijd met het onderwerp bezig hield, was dit de kans om met zijn visie op de Hekserij naar buiten te komen. Het herstellen van de oude Hekserij bleek echter een moeizaam proces. Van de oude traditie was nog maar weinig kennis overgebleven, veel was tijdens de inquisitie (de Heksenvervolging) en de ban die sindsdien op Hekserij rustte. Om de gaten op te vullen is Gardner gaan 'lenen' bij andere tradities waaronder de rituele magie. Deze herstelde vorm van Hekserij werd de eerste stroming die nu de Gardneriaanse stroming genoemd wordt.

Later zijn talloze andere tradities ontstaan. De verschillende tradities vershillen op een aantal punten, zo leggen de Alexandrijnen meer nadruk op het ritueel dan de Gardnerianen, de Dianics daarentegen richtten zich doorgaans alleen op de Godin en niet op de God.

Wat zijn de 'regels' van de Wicca?

Binnen de Wicca zijn er 2 sterke regels:

  1. Doe wat je wilt, mits het niemand schaadt!
  2. Datgeen wat je doet komt 3 keer terug

Hieronder vind je een filmpje waar de kern van de Wiccacultuur in voorkomt

Is wicca hetzelfde als Satanisme?

NEE, zeker niet. Wicca is zeer positief, en respect voor de natuur. Wicca zit boordevol vreugde, en vrede.
Satanisme is een 'religie' waar totaal geen respect in voorkomt. Er is eigenlijk geen sprake van een god. Bij Satanisme draait het eigenlijk allemaal om het ik-persoon. Ze eren zichzelf. De term Satan komt vanuit de Bijbel. ALs Jezus in de woestijn is, wordt hij op de proef gesteld door de duivel, Satan.Jezus weerstaat de verlijding om aan zichzelf te denken, en blijft dus leven voor de anderen. Als je dat niet doet, wordt je een satanist genoemd. Satanisten aanbidden misschien ook wel en beetje aan Satan.

In het Wicca wordt ook een pentagram gebruikt.Deze wordt echter met de 2 punten naar beneden getekent of gedragen (dit kunt u ook in het filmpje bekijken). Het pentagram heeft vele goede eigenschappen. De 5 punten staan voor aarde, water, lucht, vuur, en de geest. Een pentagram is ook een symbool van bescherming.
Het Satanisme heeft ook een pentagram. Dit met maar 1 punt naar beneden Dit stelt een geitenkop voor, zoals u kunt zien op de afbeelding.
SATANISTISCHE MANTRA: