Het werkje gaat na of de bloedkwestie bij de Christelijke Getuigen van Jehovah al dan niet fundamentalistisch is. Wat het  fundamentalisme inhoud en wat hiervan de uiteindelijke conclusie is. Vervolgens bespreekt het kort de

        “ontwikkeling en groei in deze tijd”

        “wie zijn zij”

        “wat geloven zij”

Dit onderdeel  is  gebaseerd op de brochure “ Jehovah’s Getuigen in de twintigste eeuw”.

Een volgend onderdeel bespreekt de oorsprong van het nuttigingverbod van bloed in de bijbel, zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament en hoe de eerste christelijke kerken reageerden op dit verbod.  Ook het medisch gebruik van bloed door de geschiedenis heen, van voor christelijke tijden tot en met heden, komt aan bod.

Ten slotte wordt er een eindconclusie gegeven

Fragmenten uit het boek

terug hoofdpagina