1    Tutorial

1.1   Installatie

1.1.1   HJS

Het installatiepakket wordt gestart door op de file Setup.msi te klikken. Het merendeel van de stappen in de installatie wizard zijn vanzelfsprekend en hoeven verdere geen uitleg. Er is één stap waarin gevraagd wordt op welke locatie de HJS geïnstalleerd moet worden. Dit HJS zal standaard in de map ‘C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Hybrid Joining Selector\’ worden geïnstalleerd. De HJS wordt in deze map geïnstalleerd omdat er problemen zijn met de schrijfrechten wanneer er vanuit de HJS naar de database wordt geschreven als dit in ‘Program Files’ wordt geïnstalleerd (zie Figuur 1). De installatie is compleet als het venster te zien is zoals op Figuur 2. Er wordt een snelkoppeling op het bureaublad gezet.

Kiezen van installatiefolder HJS

Figuur 1: Kiezen van installatiefolder HJS

Installatie HJS voltooid

Figuur 2: Installatie HJS voltooid

Opmerking: Als er problemen optreden wanneer er op de knop Apply wordt gedrukt of bij het openen van de databasen komt dit waarschijnlijk omdat SQL Server 2016 Express LocalDB niet is geïnstalleerd. Hoe dit best wordt geïnstalleerd staat beschreven in volgende paragraaf.

1.1.2   SQL Server 2016 Express LocalDB

Ga naar https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-express om de SQL Server 2016 SP1 Express edition of een nieuwere versie te downloaden. Open het gedownloade bestand en volgend hoofdvenster zoals in Figuur 3 zal verschijnen. Om de LocalDB te installeren moet eerst het pakket LocalDB worden gedownload. Dit gebeurt door op Download Media te klikken. Selecteer in dit venster LocalDB en download (zie Figuur 4). Open het gedownloade bestand om het pakket LocalDB te installeren. De stappen in de installatie wizard spreken voor zich en hoeven geen verder uitleg. Na de installatie van het pakket LocalDB zou het probleem opgelost moeten zijn en kunnen de databasen geopend worden in de HJS.

Hoofdvenster

Figuur 3: Hoofdvenster

Downloaden van pakket LocalDB

Figuur 4: Downloaden van pakket LocalDB

1.2   Gebruik

De HJS kan geopend worden door het klikken op de snelkoppeling Hybrid Joining Selector op het bureaublad of in het Menu Start > Alle programma’s > Map Hybrid Joining Selector > Hybrid Joining Selector.

1.2.1   Selectie

Eerst moeten alle randvoorwaarden ingevuld worden in het programma om te kunnen starten. Dit gebeurt door via het menu File > New of via het icoon  in de werkbalk. Het Selectie venster zal openen. Als alle randvoorwaarden zijn ingevuld, kan er op de knop Apply worden gedrukt. Rechtsboven kan worden gekozen op welk type verbindingstechnieken dit moet worden toegepast. Als de resultaten beschikbaar zijn wordt de knop Results geactiveerd (zie Figuur 5). Via de knop Clear worden alle ingevoerde randvoorwaarden verwijderd.

Selectie venster met ingevulde randvoorwaarden

Figuur 5: Selectie venster met ingevulde randvoorwaarden

De mogelijkheid bestaat om de ingevoerde randvoorwaarden op te slaan in een JSON bestand. Dit kan via het menu File > Save of via het icoon  in de werkbalk. Wanneer er voor de eerste maal wordt opgeslagen, zal verkenner openen om de locatie te kiezen. Via het menu File > Open of via het icoon  kan het bestand geopend worden in de HJS.

1.2.2   Resultaat

Door op de knop Results te klikken verschijnt het Result venster. In het tabblad Elimination zijn de geëlimineerde processen met de reden van eliminatie terug te vinden (zie Figuur 6). In het tabblad Ranking zijn de gerangschikte processen met hun scores te raadplegen (zie Figuur 7).

Tabblad elimination

Figuur 6: Tabblad Elimination

Tabblad ranking

Figuur 7: Tabblad Ranking

De geëlimineerde processen met hun reden van eliminatie kunnen in een verslag uitgeprint worden in het tabblad Elimination. In het tabblad Ranking kan hier opnieuw een verslag uitgeprint worden. Op de eerste pagina staan de geselecteerde randvoorwaarden. Op de volgende pagina’s staan de gerangschikte verbindingstechnieken met elk een detail van hun scores.

Wanneer er op Weights wordt geklikt, verschijnt er een venster Assign Weights waarin de gewichten per categorie kunnen worden toegekend. Bij het klikken op OK wordt de totale score opnieuw berekend met de toegekende gewichten (zie Figuur 8).

Venster om gewichten toe te kennen per categorie

Figuur 8: Venster om gewichten toe te kennen per categorie

Wanneer er op Analyse wordt geklikt, verschijnt er een venster Results Chart waar de ranking grafisch wordt weergegeven in een staafdiagram. Linksboven kan aangeduid worden welke scores op het staafdiagram worden getoond. In het midden kunnen de eigenschappen van het staafdiagram aangepast worden (zie Figuur 9).

Ranking grafisch voorgesteld

Figuur 9: Ranking grafisch voorgesteld

De knop Export kan gebruikt worden om het staafdiagram te exporteren naar een afbeelding of een Excel bestand. Via de Browse knop kan de locatie gekozen worden om het bestand op te slaan. Via de Save knop wordt het bestand opgeslagen. (zie Figuur 10)

Exporteren naar een Excel bestand

Figuur 10: Exporteren naar een Excel bestand

1.2.3   Database

Via het menu Database kunnen de verschillende databasen worden geopend. Via de vijf knoppen rechtsonder kan er een nieuw record worden toegevoegd, record bewerkt worden en record worden verwijderd. Via het menu Database > Processes kunnen de verschillende verbindingstechnieken geraadpleegd worden Via het menu Database > Materials de materialen, via het menu Database > Adhesives de verschillende lijmen en via het menu Database > Hybrid Joining kunnen de hybride verbindingen gegenereerd worden. De verschillende databasen kunnen ook via de werkbalk worden geopend (zie Figuur 11).

Werkbalk

Figuur 11: Werkbalk

Om een nieuw record toe te voegen aan de database moet er op New worden geklikt. Alle velden zullen worden leeggemaakt. Als alles ingevuld kan dit nieuw record opgeslagen worden door op Save te klikken. Om de actie te stoppen op Cancel. (Zie Figuur 12).

Toevoegen van een record

Figuur 12: Toevoegen van een record

Als het record goed is toegevoegd verschijnt een venster waarin staat dat het record is toegevoegd (Figuur 13).

Record toegevoegd

Figuur 13: Record toegevoegd

Op dezelfde manier wordt een record gewijzigd. Als een record goed is gewijzigd verschijnt een venster waarin staat dat het record is gewijzigd (zie Figuur 14).

Record gewijzigd

Figuur 14: Record gewijzigd

Om een record te verwijderen moet op Delete geklikt worden. Als een record goed is verwijderd verschijnt een venster waarin staat dat het record is verwijderd (zie Figuur 15).

Record verwijderen

Figuur 15: Record verwijderd

Bij het klikken op Hybrid Joining wordt vervolgens een nieuw venster Hybrid Joining geopend waarin de hybride verbindingen automatisch worden gegenereerd. De gegeneerde hybride verbindingen worden weergegeven in een tabel zoals in Figuur 16.

De gegeneerde hybride verbindingen

Figuur 16: De gegeneerde hybride verbindingen

1.3   Verwijderen

Om de HJS te verwijderen wordt het bestand UnInstall.exe geopend dat terug te vinden is in Menu Start > Alle programma’s > Map Hybrid Joining Selector > UnInstall.exe. Volgend venster in verschijnt waarop de HJS wordt verwijderd (zie Figuur 17). Na verwijdering sluit het venster automatisch.

Verwijdering van HJS

Figuur 17: Verwijdering van HJS