Bericht

Welkom op de website van JoskeD

 

Met deze website wil ik u laten genieten en informeren over alles wat reizen met de motorhome betreft.

Dit is geen officiële website van eender welke officiële instantie of toeristische dienst, maar een website van een enthousiaste reiziger.

Deze site is geheel in eigen tijd en met eigen middelen onderhouden en opgezet.

 

 

Disclaimer:

 

De verantwoordelijke uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de artikels die op deze website verschijnen. Hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Aan de inhoud van de pagina's op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Samensteller aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor informatie, die door derden in ingebracht.

De beheerder van de site kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor informatie die door derden gebruikt wordt om het systeem van de gebruiker te hacken, of om reclame of virrussen toe te zenden.

 

25-Jun-2006