verboden te lezen

een blog zoals een ander

0110Zie ze steigeren, zie ze steigeren, zie ze steigeren (Ik heb het gevoel dat ik hier nog veel linkjes ga kunnen bijplaatsen.)
Kijk, ik ben geen voorstander van het rechtstreeks aanvallen van het Vlaams Belang. 't is te zeggen, meestal toch niet. Soms heb ik ook zoiets van 'foert, ze kunnen allemaal de pot op, er valt toch niets mee aan te vangen, ze zijn gewoon te dom om het te begrijpen.' Maar de volgende moment denk ik al weer: 'Zo lossen we niets op, Hans, dit soort reacties heeft er juist voor gezorgd dat het VB staat waar het nu staat.'
Het zit in onze genen, angst voor het vreemde, snel de gemakkelijkste oplossing kiezen ook, zeker als het probleem op de emoties werkt.
Tom Barman zegt: 'Extreemrechts wil de macht in de stad, dat is geen geheim. dEUS organiseert één week voor de verkiezingen een spetterend feest op hun verkiezingsnederlaag.'
Frederik Sioen zegt: ' Gent is tegen zinloos geweld, voor verdraagzaamheid.
Gent is tegen racisme, voor een multiculturele samenleving.'
Eigenlijk vertellen ze alletwee hetzelfde. Mijn idee, en dat van iedereen die meedoet aan dit initiatief waarschijnlijk, is dat wie voor het VB is niet voor een multiculturele en verdraagzame wereld kan zijn. Dus automatisch is een festival vóór verdraagzaamheid er ook een tégen het VB. Dat vinden de mensen van extreem rechts dan weer niet juist natuurlijk, maar daar geeft hun gerechtelijke geschiedenis en hun huidig gedrag hun geen gelijk in.

Ik zal even een poging wagen om het uit te leggen.
Systematisch een bepaalde bevolkingsgroep aanduiden als probleem, of nog beter, elk probleem koppelen aan een bepaalde bevolkingsgroep werkt stigmatiserend en roept racisme op. Racisme in de brede betekenis, wel te verstaan.
Het is een zondebokmechanisme waar we erg voor moeten opletten. Voor we het weten wordt er veralgemeend.
Vlaams Belang heeft het nog steeds systematisch over de allochtonen als problemen, als mensen die zich niet willen aanpassen, meestal in algemene termen: 'de allochtonen' 'de Maghrebijnen' enzovoort. Zij vinden daar niets verkeerd aan, want volgens hen zijn de allochtonen op zich het probleem en problemen moeten aangekaart kunnen worden en als dat niet kan is dat een beperking op de vrije meningsuiting.
Ik vertrouw hun beweegredenen niet. Als ik de kopstukken op tv zie kronkelen en draaien om hun woorden politiek correct te houden, moet ik altijd denken dat ze goed weten waar ze mee bezig zijn, dat ze weten dat ze de mensen ophitsen met algemeenheden en halve waarheden en oplossingen bieden die geen oplossingen zijn. Dat ze bewust de allochtonen als zondebokken gebruiken.

Moeten we daarom alle Vlaams Belangkiezers met de vinger wijzen? Ik weet het niet. Soms denk ik dus van wel, want ze zouden maar al te goed moeten weten waar hun partij voor staat, maar meestal denk ik van niet, omdat mensen nu eenmaal mensen zijn, en stemgedrag niet gelijk loopt met de effectieve daden en gedachten van mensen. En omdat je, als je iets wil veranderen, de mensen niet verder in een hoekje moet drummen. 'Jullie zijn slecht en wij weten het veel beter.' levert niets op, enkel meer uitersten.
Dus vraag ik aan alle Karel De Gughts, Yves Desmedts en Tom Barmans dat ze de volgende keer eens diep ademhalen, tot tien tellen en dan pas hun mond opendoen of iets op papier zetten. Met een positieve boodschap bereik je veel meer dan een rechstreekse aanval.
In Gent klinkt op 1 oktober muziek om een maatschappelijk probleem aan te kaarten.
Een probleem dat samen moet opgelost worden in de hoop dat elke politieke partij, maar ook elke burger, elk individu, in de toekomst zijn verantwoordelijkheid opneemt om in zijn stad beter samen te leven.
En de reacties: lvb, i., pdw, Michel, tomadde (op pocket revolution houden ze de stand van zaken goed bij, laat hen het werk dus maar doen)

Labels: , , , ,

2 reacties:

Blogger Tanguy_Veys zei...

Het Vlaams Belang is klaar en bereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

12 juli 2006 18:55  
Anonymous minor threat zei...

@ t. veys,
en met "verantwoordelijkheid opnemen" bedoel je dan intimideren, stigmatiseren én halve waarheden verkondigen, of heb ik het allemaal verkeerd begrepen?

17 juli 2006 4:47  

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina