verboden te lezen

een blog zoals een ander

CAP - jobs

Ah, om de stapel onafgewerkte projecten op dit weblog niet groter te laten worden, toch nog een vervolg breien aan dit goed voornemen.

Ik zal tussen nu en de verkiezingen een paar van CAP's standpunten bespreken waar ik heel erg achter sta, of toch een beetje. Ik ben benieuwd wat het resultaat daarvan zal worden. Ik heb er namelijk geen idee van in hoeverre ik eigenlijk overeenkom in ideeën met deze gloednieuwe partij.

Vandaag hebben we het over jobs. Ik moet toegeven dat ik mij in deze kwestie nog maar weinig verdiept heb.

Verdeling van de beschikbare arbeid: te beginnen met een 32-uren- en 4-dagenwerkweek, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen.

Dat lijkt misschien een heel simplistische oplossing van het werkgelegenheidsprobleem, maar ik zie daar wel iets in. In plaats van allemaal meer en langer te werken, laten we gewoon allemaal wat minder werken. Automatisch komen er meer plaatsen vrij. Ok, we verdienen dan misschien wel iets minder, maar hebben we dat extra geld wel nodig? Veel mensen kiezen nu al voor een vier vijfde werkweek (of zouden dat toch willen). Mensen hebben meer tijd voor het gezin (zitten die kinderdagverblijven ook wat minder vol), meer tijd voor vrijwilligerswerk, meer tijd voor vakantie, weekendtripjes, meepikken van een optreden, ... De economie zal er niet op achteruitgaan, en de sociale cohesie ook niet. Of dat verplicht nationaal moet ingevoerd worden, die 4-dagenwerkweek, dat weet ik nog zo goed niet. Maar de mogelijkheid moet er wel zijn, liefst met zo weinig mogelijk loonsverlies. De financiële haalbaarheid daarvan moet een ander maar even zoeken. Héhé.

Herstel van de echte index met een nieuwe samenstelling van de indexkorf die aangepast is aan de werkelijke consumptiebehoeften van de meerderheid van de bevolking.

Als ik het goed begrijp hebben ze een goeie tien jaar geleden een gezondheidsindex ingevoerd, waarin olie- en woonprijzen niet zitten. Zo zouden de lonen, vertrekkende vanuit een realistische indexaanpassing, 4% hoger liggen, wat voor lage inkomens een wereld van verschil maakt. Meer uitleg bij Tati.

Volle erkenning van het stakingsrecht. Afschaffing van eenzijdige verzoekschriften en dwangsommen. Transparante ondernemingen via controlerecht van syndicale afgevaardigden op alle aspecten van de werking van de onderneming en via regelmatige algemene personeelsvergaderingen. Syndicale vertegenwoordiging in de KMO’s. Een betere bescherming van vakbondsdelegees en ook meer democratie op alle niveaus van de vakbonden.

Kijk, vakbonden hebben het volste recht om gelijk wanneer en voor gelijk wat te staken. Basisrecht. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet eens serieus mogen bezinnen over waar ze zichzelf mee helpen. Je bereikt het meest als je de publieke opinie aan je kant hebt en dat wil een vakbond al eens vergeten. Redelijkheid is ook zo'n punt waar je verder mee raakt dan blinde, koppige stakingsposten. Er worden al eens wat tactische fouten gemaakt, om het braaf uit te drukken.

Lees meer over CAP en jobs.

Labels:

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina