verboden te lezen

een blog zoals een ander

CAP - vanalles wat - deel 2


Morgen verkiezingen. Deel 2 van wat nog overschoot aan thema's waar CAP een punt van maakt en waar ik van vind dat ik iets over te vertellen heb.

Actieve bestrijding van discriminatie door middel van praktijktests.

Ewel ja. Een praktijktest zal nooit sluitend zijn, met als gevolg dat de beklaagde snel het voordeel van de twijfel moet krijgen. Dat zeg ik er maar bij omdat ik zo'n praktijktesten toch wel ietsiepietsie gevaarlijk vindt. Een praktijktest is een momentopname en geeft nog steeds geen sluitend bewijs voor discriminerend gedrag.

Ik ben tegen quota voor gelijk welke groep mensen dan ook. Een quotum kan even helpen om een onevenwichtige situatie een duw in de juiste richting te geven, maar ze moeten van heel erg tijdelijke aard zijn. Zo vind ik dat het quotum de helft vrouwen op de kieslijst terug naar de vuilbak mag. Partijen die zichzelf en hun leden respecteren zetten ongeveer evenveel vrouwen als mannen op hun lijst. Daar zijn geen quota voor nodig.

Wat CAP daar van denkt is nogal onduidelijk. Ik zou het verder moeten uitzoeken, maar we moeten verder.

Geen gesloten centra en gedwongen uitwijzingen van asielzoekers.

Ik ben daar nogal principieel in. Ieder mens heeft het recht om gelijk waar zijn leven op te bouwen. Komt het hem beter uit om dat in een westers land te doen, dan doet hij maar. Cap zegt er ook nog het volgende over:

Geen enkel land heeft het recht om mensen, die in een meer welvarend land voor hun gezin en zichzelf proberen een beter leven op te bouwen, in de illegaliteit te drukken.

Lees meer over CAP en discriminatie.

Voor het recht van landen op economische zelfbeschikking door hun rijkdom te beschermen tegen multinationals en de grondstoffenontginning in eigen handen te nemen.
Het is een schandaal hoe sommige derdewereldlanden uitgezogen worden. Koloniale reflex?
Een internationale taks op muntspeculatie.
Is dat de Tobintaks? Ik ben voor. Veel te lange uitleg om nu te doen.
Een onvoorwaardelijke kwijtschelding van de derde wereldschuld.
Deze landen hebben hun schuld al in veelvoud afbetaald aan intresten en moeten nieuwe leningen aangaan om hun intresten te blijven betalen. Een voorbeeldje: Nigeria leende 5 miljard dollar, betaalde reeds 16 miljard dollar af en heeft nog een schuld van 32 miljard dollar open staan. Veel financiële hulp aan landen en winsten uit grondstoffen en productie verdwijnen gewoon in deze bodemloze put.
Producten uit de derde wereld moeten behoorlijk betaald worden. Eerlijke prijzen van producent tot consument.

Leve Oxfam, whoeha!

Lees meer over CAP en solidariteit.

Achter de mening van CAP over veiligheid sta ik helemaal. U moet het daar dan maar eens nalezen.

Ok, ik zie het al. Er volgen nog de thema's vrouwen (zucht), armoede, onderwijs, Europa, cultuur en gezondheidszorg. Ik heb echt geen tijd om dat allemaal nog te bespreken, hoewel er waarschijnlijk nog veel boeiende dingen in te vinden zijn. Onderwerpen waar ik allicht een uitgesproken mening over heb (onderwijs), maar de tijd laat het niet meer toe.

Zal ik CAP stemmen? Ik ben bijna zeker van wel. Geef ze een kans. Ze rekenen niet op de kiesdrempel, maar ze kunnen alle steun gebruiken om hun werking verder uit te breiden en om echt iets te betekenen.

Labels:

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina