verboden te lezen

een blog zoals een ander

Een vluchteling is nergens zonder jouw hulp

In de wereld zijn meer dan 36 miljoen mensen op de vlucht. 80% van hen zijn vrouwen en kinderen. Door oorlog en geweld moeten vele gezinnen hun huis verlaten, zonder tijd om zich voor te bereiden. Met weinig hulpmiddelen doorstaan ze veel ontberingen om te merken dat ze maar op weinig plaatsen welkom zijn. Uiteindelijk komen de meesten terecht in vluchtelingenkampen die ook weer mikpunten van geweld worden. In conflicten overal ter wereld wordt seksueel geweld tegen vrouwen meer en meer als wapen gebruikt. Vaak maakt dit het hen onmogelijk om nog terug te keren naar hun woonplaats, waar ze zelf de schuld krijgen van wat gebeurt is.

bannerm4l2008

Waarom meld ik u deze vreselijke gebeurtenissen? Na de vergeten rampen van de landmijnen en het tekort aan drinkbaar water brengt de actie Music for Life van Studio Brussel en het Rode Kruis dit jaar de vluchtelingenproblematiek in de schijnwerpers. Van 19 tot 24 december kruipen alweer drie presentatoren in een glazen huis om al uw giften in ontvangst te nemen en de verzoekplaatjes waar u voor betaalt aan elkaar te praten. Zij zullen dit doen zonder vast voedsel te eten en wel 24 uur per dag. Onderhand zou u het concept wel al moeten kennen.

En het grootste nieuws is uiteraard: Het Glazen Huis staat dit jaar in Gent, meer bepaald op het Woodrow Wilsonplein.

Daniel Termont en Lieven Decaluwe waren heel enthousiast om met de Stad in dit project te stappen, wist Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel ons te melden op de persconferentie. Ze zaten daar dan ook allemaal rijkelijk te glunderen. Door het Glazen Huis in Gent te plaatsen hopen de organisatoren meer aansluiting te vinden bij de mensen uit West- en Oost-Vlaanderen. Dat Gent de grootste studentenstad van België is, doet de zaak natuurlijk ook veel goed.

Op de persconferentie wisten Filip Rylant van het Rode Kruis, Hilde Crevits als Vlaams minister van Leefmilieu en Karel Meesters als woordvoerder van het federaal ministerie van buitenlandse zaken ons te overtuigen dat de giften van vorige jaren goed besteed werden. Zo zijn 500.000 mensen overal ter wereld structureel of in nood geholpen met drinkbaar water. Een hele stap dichter bij de 6 miljoen die de Vlaamse overheid zich als doelstelling heeft gesteld tegen 2015. Ook het probleem van de landmijnen blijft op de agenda staan van onze overheden. Dat is namelijk de bedoeling van Music for Life. Zij kiezen voor de vergeten ellende, de rampen waar niemand naar omkijkt, en brengen die onder de aandacht van publiek, media en politiek.

De actie loopt tegelijk ook in Nederland, waar 3FM het concept uitgevonden heeft, en in Zweden, die dit jaar voor het eerst meedoen.

Ook net verschenen op Gentblogt.

Labels:

Red het internet!

Telefoonmaatschappijen willen het internetverkeer aan banden leggen. Zij kunnen beslissen wat wel of niet, snel of traag bij wie terechtkomt. En dan zou het internet iets als de krant worden. Of als de radio sinds het verdwijnen van de piratenzenders. Bekijk het filmpje en lees wat rond op Save the Internet.

Via Dead Air Space.Save the Internet | Rock the Vote

Zal het zo'n vaart lopen. Wat betekent dat wereldwijd. Hoe geglobaliseerd zijn de telefoonmaatschappijen?

Labels: ,

Inbraak in Centrum Basiseducatie

Ivan, van het project waartoe ik ook mijn steentje probeer bij te dragen, en het Leerpunt waar hij werkt zitten in zak en as. Niets zo mottig voor een school om te merken dat zowat alle computers gestolen zijn tijdens het weekend.

Dit weekend werd ingebroken in het lesgebouw van ‘Leerpunt’, Centrum Basiseducatie in de Hippoliet Lammensstraat (Begijnhof, Rabot). Er verdwenen o.a. 11 pc’s uit het Openleercentrum.

Het gaat om Dell GX620 Optiplex mini-towers met Dell 17” Ultrasharp 1707Fpt LCD-schermen. Kom je via om het even welk kanaal in aanraking met één van onderstaande systemen, verwittig dan a.u.b. zo snel mogelijk de politie.

Iedereen is een mogelijke getuige van de inbraak of de verkoop van de gestolen goederen. Gelieve dan ook allemaal de details door te nemen in het artikel op Gentblogt.

Labels:

Actieve jonge hetero's gezocht

Allé ja. Seksueel actief toch alleszins. Ik krijg hier een oproep en ik vermoed (nee, eigenlijk weet ik het wel zeker) dat elke blogger dit gekregen heeft, wat de intro van haar mail wel wat teniet doet.

ik zag net dat jij een van de meest populaire blogs hebt in België...

Maar we blijven geflatteerd.

Het is een oproep van Sensoa, dus het gaat over seks en ge kunt er iets aan verdienen. GO!

Ben je tussen 20 en 30 jaar, hetero en seksueel actief?
Dan wil Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum rond seksuele gezondheid en hiv, graag jou aan het woord laten.
Om initiatieven uit te weken voor jongvolwassenen rond seksualiteit, organiseren we groepsgesprekken over seksuele ervaringen en seksualiteitsbeleving.
We garanderen volledige anonimiteit en vertrouwelijkheid bij de verwerking van de gegevens.

Met jouw inbreng, kan Sensoa beter op jullie vragen inspelen.

Iedere deelnemer ontvangt een bioscoopcheque. De gesprekken vinden plaats in juni en juli 2008 zowel in Gent als Antwerpen, 's avonds en duren maximum twee uur. De groepjes bestaan steeds uit maximum 8 personen.

Voor verdere praktische details of vrijblijvend meer informatie, stuur je een mailtje naar ilse.vandevelde@sensoa.be

Labels:

Ja, U!

Bloggers aller lande: verplichte lectuur deel 1

Labels: ,

Ik ben EEN

Komt dat niet als geroepen? Nu gaan die kindertjes zeker niet dood gaan van de honger en de kou in de Gentse straten, want ik ben EEN. Of is het enkel voor zwarte kindjes?

www.een.nl

Dit vertellen de Nederlanders er bij:

EEN – jij maakt het verschil
Samen met tientallen BN’ers zoals Bløf en Fatima Moreira de Melo vraagt EEN om jouw stem. Door op www.EEN.nl je stem te geven roep je regeringsleiders op een einde aan armoede te maken.
In 2000 beloofden alle wereldleiders tijdens een VN-top armoede en ongelijkheid de wereld uit te helpen. Deze belofte is verwoord in 8 millenniumdoelen. Een prachtige en unieke belofte, die in 2015 gehaald moet zijn. De stemmen van EEN worden gebruikt om regeringsleiders aan deze belofte te houden.
Wereldwijd werkt EEN samen met campagnes in 122 landen, waaronder ONE met Bono in de Verenigde Staten. In Nederland zijn al meer dan 50 organisaties EEN.

En in België niets over deze campagne. Ja, we hebben een nationale zender met die naam, maar die gaat niet veel aan de armoede doen. Oxfam Solidariteit doet natuurlijk vlijtig verder met actie voeren, maar ze hebben niets dat echt goed aanspreekt, de laatste tijd. Geen aftellende klokjes tot 2015, toffe campagnebeelden. Nikskes.

En is het perongeluk of expres dat ze een.nl gebruiken terwijl er een partij in Nederland is die eenNL heet? Een partij die mijlenver van het linkse gedachtegoed staat? Vriendjes met Geert Wilders?

Labels:

Dode kindjes in Gent binnenkort?

Huize Triest trekt aan de noodbel. 300 kinderen op 6 maanden tijd hebben ze moeten opvangen in hun accute nachtopvang. En elke dag moeten ze 'nee, geen plaats' zeggen tegen dakloze gezinnen.

En dan vraagt e-mino om daar over te schrijven. Wat kan ik anders zeggen dan dat ik het schrijnend vind? Heel de kwestie is zo complex, zoals Michel ook al aangeeft. Ik weet mij daar geen mening over te vormen. Ik heb het web eens afgezocht. Vorig jaar, met het kraken van het postgebouw en het belastingsgebouw aan de Poel is er veel geroepen door linkse groeperingen allerhande. Maar ik lees weinig oplossingen. (Bij Indymedia wel drie heel algemene punten over gelijke kansen.) Het is misschien wel fijn om eens goed te roepen en alle schuld te geven aan stad Gent, OCMW, Europa, de zigeuners of Slovakije. Maar dat heeft allemaal zo weinig zin.

Die mensen zijn hier en we moeten ze opvangen. Dat lukt niet. Er zijn geen langetermijnoplossingen. Slechts weinigen vinden een job die genoeg betaald wordt of kunnen opgevangen worden door ons sociaal net. Velen leven in kraakpanden zonder verwarming, water of elektriciteit of leven simpelweg op straat.

En de groep die zich daar onderhuids heel erg mee bezig houdt, die zit grotendeels momenteel in den bak wegens hun uitstapje van gisteren.

Nee, serieus. De zaak is veel te complex om zomaar even een oplossing te formuleren. Aan u de eer... Hier, of op Gentblogt.

Labels: ,

Appreciate what you have

Ik denk dat ik het lang geleden al eens gepost heb. De cijfers zijn sindsdien allicht al een beetje veranderd maar de grote lijnen blijven hetzelfde. De wereldverhoudingen herrekend op 100 mensen.

via eskimokaka

Labels:

Projectje

i. zet een project op poten.

Het huidige onderwijs verwacht nagenoeg dat iedereen thuis een computer heeft staan. Bij vele gezinnen is dat niet het geval. Veel mensen - in het bijzonder u, aangezien u dit leest - hebben wel een computer en misschien wel een paar op overschot. Voor u een oud geval dat niet meer aan de eisen voldoet omdat hij pakweg de nieuwste Halo niet kan draaien. Voor anderen de ideale oplossing om toch weer een klein stapje bij te benen. Breng het één bij het ander, zo simpel is het concept van i.

Nu, ik weet dat u nu meteen dat beeldscherm in de koffer wilt gooien, maar bedenk dat het project nog maar in haar kinderschoenen staat. Eerst moet er structureel en organisatorisch en praktisch en systematisch nog heel wat uitgedacht worden. En daarvoor worden mensen gezocht. De vraag luidt letterlijk als volgt:

We zijn op zoek naar een paar mensen die over dit project mee willen nadenken, brainstormen en eventueel in een latere fase de zaken mee willen ondersteunen. Dat kunnen veel verschillende dingen zijn:
- je wilt je als vrijwilliger inzetten voor een dergelijk project?
- je hebt ideeën over hoe we een dergelijk project kunnen “verkopen”, structureren, vorm geven?
- je hebt contacten bij bedrijven die interesse hebben in het ondersteunen van dit project?
- je denkt op een andere manier iets te kunnen betekenen?

Ga eens langs op Kerygma en laat het weten indien u geïnteresseerd bent.

Labels:

Betere tijden

Over twee dagen begint de kerstvakantie, die van stubru zijn in hun glazen huis gekropen en we hebben een (weliswaar interim-) regering. Het worden betere tijden. Nu nog sneeuw, wereldvrede en de cadeautjes uitpakken en alles komt goed.

Labels:

Lees voor!

de voorleesweek

U hebt gisteren toch ook een boek ter hand genomen en de eerste de beste jeugdige (of niet zo jeugdige) verblijdt met een verhaal uit uw mond? Ah ja, natuurlijk. Want gisteren is de voorleesweek begonnen.

Ik citeer even:

Onderzoek wijst uit dat kinderen die al vroeg boeken leren kennen taalvaardiger zijn, sneller kunnen lezen, beter rekenen, graag lezen en vaker lid zijn van de bibliotheek. Niets dan voordelen dus. Maar voorlezen is in de eerste plaats gezellig. Samen genieten van een boek, elke dag opnieuw.

Ik wil daar vooral zelf nog bij vermelden dat het voorlezen niet mag stoppen vanaf het kind zelf kan lezen. Een kind wordt namelijk amper uitgedaagd door de verhaallijnen in boeken op zijn leesniveau. Het is pas als een kind pakweg een Harry Potter helemaal zelfstandig uit krijgt dat voorlezen minder belangrijk wordt. Eerder blijft het belangrijk kinderen te voeden met ingenieuze verhaallijnen, een lappendeken van emoties, nagelbijtende spanning en van het lachen op de grond rollende humor.

En zelfs als het kind, of dus evengoed een volwassene, zelf perfect in staat is dat boek te lezen, is het nog altijd wreed gezellig, zo samen naar een verhaal luisteren.

Dus, had u het nog niet gedaan, u heeft nog tot zondag 25 november om u een goed boek te zoeken en uw stem te smeren. Laat uw huisgenoten maar genieten van uw warme stem. U kan het!

Tips en suggesties vindt u in overvloed op de site van de voorleesweek.

Wilt u zich er gemakkelijk vanaf maken? Dat kan. Wally De Doncker leest voor en zingt in de jeugdbib aan het Zuid op woensdag 21 november van 15 tot 16 uur.

Labels: ,

Wereldfeestje

Ik knal dat hier gewoon even integraal op, voor wie niet weet wat te doen vanavond. U herkent de krachtige, typische lay-out van uitnodigingen via mail.

De studenten van ONZ-Ugent ( wereldwinkel,11.11.11,……) steken in elkaar.......

Donderdag 8 november WORLD NIGHT

Optredens van Lady Latho, De Busisciens, MANMANMAN, Jah Generation
+ afterparty (oa the AlsoMighty Jahroen)

20u00

Minus One (JOC Rabot), Opgeëstenlaan 455

Inkom 3€ (tvv 11.11.11 en Oxfam)

www.overlegnz.tk > voor meer info & flyer

Organisatie: ONZ (overleg NoordZuid studentenwerking)

Labels: ,

Griep meten

Ziedaar. Ik heb mij meteen ingeschreven. Al was het maar omdat ik nooit de griep heb. Al dat geneut altijd over griepepidemieën. We zullen die statistieken wat naar beneden halen zie.

Labels:

Welke blogger ben ik?

Vinden jullie nu ook niet dat die test van blogactionday die je op zowat elke weblog tegenkomt op niets trekt? 7 vraagjes over hoe lang je al blogt en hoe populair je bent. De helft van de mensen komt met het zelfde resultaat.

Het mag dan allemaal nobele doelen hebben. Redden van de aardbol en zo. Maar schrijf dan gewoon eens over hoe ge uw auto vandaag hebt thuisgelaten, of hoe die Belgische varkenskotelet toch stukken beter heeft gesmaakt dan die Nieuw-Zeelandse lamskoteletjes uit de GB. Zelfs als je lam veel beter vindt. Zelfs dan.


What Kind of Blogger Are You?

Labels:

This is the end

Nu is het gedaan met de wereld.

Al twee weken op rij staan er op de parking van de Colruyt in Sint-Amandsberg een aantal winkelkarren die niet teruggebracht zijn.

De winkel sluit voor een paar maanden. Hopelijk komen de mensen tot bezinning.

Labels:

ICE ICE baby

ICE staat voor In Case of Emergency. Je slaat het nummer van je dierbare naar keuze op in je GSM onder de naam ICE. Zo weten de hulpdiensten snel wie ze moeten verwittigen in geval van nood. Kwestie dat alles wat vlotter verloopt.

Wat mij tegenhield om ICE in mijn gsm te steken was dat er problemen zijn om 1 nummer onder twee namen in je gsm te hebben. Maar nu lees ik bij Schuppe dat dat eenvoudig op te lossen is door na het nummer een * te zetten. Dit heeft geen invloed op het te bellen nummer, maar maakt het wel mogelijk om één telefoonnummer tweemaal in je gsm te steken.

Zo, nu hopen dat nooit iemand dat nummer nodig heeft.

Labels:

Filmavond
Vorig jaar berichtte ik over een filmavond. Dit jaar is die er weer, nu ten voordele van Kids In Need. Maandag 19 maart, Arteveldehogeschool campus Kattenberg (E-blok).
De films die u kan aanschouwen zijn alweer bijzonder goed:
Een en drie kan ik aanraden want die heb ik al gezien. Ik heb wel het gevoel dat iedereen die geïnteresseerd is in die films die al gezien heeft, en een maandagavond is nu ook niet echt de ideale avond om veel volk te lokken. Maar goed, ik wens ze het beste.

Labels: ,

KoffiestopHé, op mijn nieuw werk (waar ik tot het einde van het schooljaar sta. Had ik dat al gezegd?) doen ze daar ook aan mee.
(via Pietel)

Labels:

2015De milleniumdoelstellingen, daar heeft u uiteraard allemaal al van gehoord. Deze interactieve wereldkaart geeft mooi weer hoe het momenteel gesteld is met die doelstellingen. Waar worden ze gehaald? Per doelstelling krijg je een hoop visuele en tekstuele informatie, en mooi geserveerd. Het kaartje hierboven geeft bijvoorbeeld weer hoeveel mensen er onder de hongergrens leven. De oppervlakte weerspiegelt het aantal inwoners onder de hongergrens, de kleur het percentage van de bevolking. Donkerrood betekent meer dan 50% van de inwoners die onder de hongergrens leven. Het is slecht gesteld met de democratische (ahum) republiek Kongo.

Labels:

Lichten uit


foto: NASA

Op 1 februari doen we ALLE LICHTEN UIT van 19u55 tot 20.00u !
Laat ons alle lichten doven, zodat de (politieke) besluitvormers beseffen dat er iets mis is.

Neem op 1 februari 2007 deel aan de grootste mobilisatie van de burgers tegen de klimaatsverandering !

L’Alliance pour la Planète (groepering van milieuverenigingen) doet een oproep tot al de burgers: “gun de planeet 5 minuten rust”. Iedereen wordt vriendelijk verzocht alle lichten te doven op 1 februari 2007, van 19u55 tot 20.00u.

Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen! Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten : dat duurt echt niet lang en het kost niets. En het zal de politici en kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp uitmaakt dat weegt in het politieke debat.

En waarom op 1 februari 2007? Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experten van de Verenigde Naties uitkomt. En dat gebeurt bij onze buren; wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de schijnwerpers richten op de dringende aard van ’s werelds klimatologische situatie. Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke én politieke invloed hebben, en dit enkele maanden vóór de verkiezingen !

Laat dit bericht zoveel mogelijk circuleren, stuur het zoveel mogelijk door, ook naar lokale politici, vermeld het in newsletters, op je blogs, fora, of schreeuw het gewoon uit!


Ik raad de automobilisten toch aan niet mee te doen aan deze actie.

Labels:

Dance 4 HumanityOfwel lees ik slecht, ofwel is er weinig info te vinden over dit evenement.
Wat ik heb kunnen samensprokkelen is dat het plaats vindt in Culture Club, dat de inkom gratis is na 22u, dat hun "make poverty history"-kalender of -activiteitenagenda wordt voorgesteld, dat er veel schoon bekend volk zal rondlopen (Devos natuurlijk, Kamagurka, Roland, Roos Van Acker, Maaike Kafmeyer, ...) en dat het de start is van een organisatie met de naam Look4Humanity. Allemeel heel hip en zo. En gratis. En voor een goede zaak waar ik heel erg achter sta. Ga allen daarheen, zou ik zo zeggen.

PS: Spijtig genoeg heb ik ook ontdekt dat ze iets te maken hebben met dat irritant mens op Rock 'n Troll dat de hele tijd aan het zagen was naar sms'jes om reizen te winnen. Het publiek van Rock 'n Troll ligt nu eenmaal mijlenver van het 'wij willen iets winnen met sms-spelletjes'-publiek.

Labels: , ,

Win nu €1.000.000Vlug, vlug. Nog één dag te gaan om €1.000.000 !!! te winnen!!!
Verklaar de oplossing van bovenstaande belspeloefening. Het antwoord is 134.
Het initiatief gaat uit van een project waar ik wel kan achter staan: het ontmaskeren van de belspelletjes. Ze gaan er serieus tegenaan, met filmpjes en al.

Labels:

Music For LifeBon, een keer iets meer vertellen over dat goededoelengedoe van StuBru. Wie mee is met het hele concept, slaat best volgende alinea over.
Drie radiopresentatoren, zijnde Peter Van De Veire (de ochtendmens), Tomas De Soete (de Gentse mens, ook een grappige mens) en Christophe Lambrechts (de weekendmens), zullen dinsdag 19 december tot zondag 24 december doorbrengen in een glazen huis in Leuven. Ze zullen overleven op sapjes van het Rode Kruis en uw oneindige liefde. Waar dat allemaal goed voor is? Kindjes die hun benen of andere ledematen verliezen door al eens op een landmijn te staan.
Ik had ook al eerder verteld over die benefietsingle die Gabriel Rios samen met Flip Kowlier en Michael Franti (Spearhead) ging opnemen. Wel, die is vrijdag afgewerkt en voorgesteld in het programma van Tomas. Op de site van StuBru kun je een fragment beluisteren en binnenkort momenteel kan je de single online kopen. (Jochei, zowaar via overschrijving mogelijk. Voorlopig nog steeds geen nood aan het binnenhalen van een creditcard.)
Maar ik dacht dat het nummer al eens volledig beluisteren wel geen kwaad kon. Ik zou het u niet willen ontzeggen. En ze moeten hun programma's bij de VRT maar niet in mp3-formaat te downloaden zetten.
Ik heb de mp3 weggehaald aangezien nu via StuBru een videofilmpje te bekijken is met het volledige lied er op. Aangezien het enkel mijn bedoeling was om iedereen de kans te geven het te beluisteren, is een mp3 niet meer nodig.
Als u hieronder op play drukt bent u wel (nog steeds) moreel verplicht enkele euro's te storten op rekeningnummer 000-0006566-67. Ah ja. (vanaf €30 met fiscaal attest)
Ze zijn heel dicht bij het origineel gebleven en ik vind het een beetje goedkoop klinken. De 'uhn tss' die Flip Kowlier er achter geplakt heeft klinkt echt wel platjes, maar het heeft iets.
Meer info op de weblog en bij het Rode Kruis.

PS: Wie heeft het woord 'goededoelengedoe' niet moeten herlezen?

Labels: ,

Oast er iets scheeltOas ekik nen dag in eu schoenen zou stoan en gij in die van mij
Toengs zoeme misschienst peizen, wa veur een leven hedde gij
We zoeme van malkoar misschienst verstoan wa damme doen
En toengs zoeme kunen klappen mee een beetse mier fatsoen

W'en allemoal gruute woorden over veel verdroagzoamheid
Moar zijme zelf wel zuu goe bezig? Want geef toe, tes toch een feit
Damme nen andere rap verwijten uuk al doenme 't zelf verkierd
En damme mensen rap benijden, da krijge w'uuk nie afgelierd

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juste beeld
Oaster iets scheelt

Verdroagzoamheid es nie allien moar iets van bliek of doenker vel
Moar uuk van ruze mee de buren veur een fiestse mee wa veel kadèl
Hoe damme rijen mee den otto, hoe damme ruuken op restaurangt
Hoe dadde veursteekt in de winkel, we zijme allemoal soms ambetant

We wurden alsmoar sympathieker, de middenvinger populair
En onze kinders doen ons achter mee nen even gruute flair
Pesterijen van collega's, pesterijen in de klas
De mens es overduidelijk 't miest geavanceerde ras

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juste beeld
Oaster iets scheelt

We zijme nieverangst nie veilig, onze beschaving goa kapot
W'en een alarm op iedere deure van ons afgebakend kot
W'en een alarm op onzen otto, w'en alarmen, 't kan nie op!
Moar woarom steekt er ne kier niemand een alarm in onze kop?

Natuurlijk es ter soms misere en toengs moede der iets an doen
En soms zijme zelfs te brove en lache we moar wa groen
Moar we moete nie zuu zoagen, 't leven es al veel te kurt
W'en hoast al damme vroagen, ongs landjen es nog nie zuu vurt

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juste beeld
Oaster iets scheelt


Single van Helmut Lotti, Roland en Sioen, ter gelegenheid van 0110, vanaf vandaag te koop in Fnac en Free Record Shop, naar wie het geld gaat zou ik niet weten.
Tags:

Labels: , , , ,

programma 0110

Het programma van 0110 is in detail bekend:


0110 @ Gent
Stem Vree Wijs.

NMBS parking (St. Pietersstation) - vanaf 14upresentatie: Wim Oosterlinck
14.00 X!nk
14.30 Monza (special guest Thé Lau)
15.10 Gunter Lamoot
15.30 Living Roots I (starring Bert Ostyn, Dirk Blanchart, Kris De Bruyne, Kommil Foo)
16.05 Hadise
16.30 Living Roots II (starring Jan De Campenaere, Gert Bettens, Djamel, PJDS)
17.30 Abdelli
18.05 't Hof van Commerce
18.40 Wouter Deprez
19.00 Luc De Vos + vriendinnen
19.30 Kamagurka
19.45 Sioen
20.20 Will Tura
21.00 Arid
21.35 Helmut Lotti

Labels: , , ,

nieuwe namen en videoclip 0110(via) Nieuwe namen en een videoclip, dat is een goede reden om nog eens een postje te weiden aan de concerten op 1 oktober. De nieuwe namen in Gent zijn Thé Lau, Hadise, Abdelli, Dirk Blanchart, Bert Ostyn (Absynthe Minded) en Arid. Op de site staat dat zo: "en ... Arid!" Bij mij niet, maar enfin.
Ahja, en het is niet op de vrijdagmarkt, die was veel te klein natuurlijk, afgaande op Kutunka. Iedereen wordt vanaf 14u verwacht op de parking van de NMBS aan het Sint-Pietersstation.

En dit is de videoclip (mwoehahaha):

Labels: , ,

Een smsje doet geen zeerIk hoorde het nummer een tijd geleden op de openbare omroep. Hier werd ik er terug aan herinnerd.

Binnenkort in de krant: Sam Gooris haalt met een paar eenvoudige rijmen heel de belspelindustrie onderuit!

Zou het? Het cliché wil dat het publiek van Sam Gooris volledig overlapt met het publiek van de nachtelijke belspelletjes. Dus misschien raakt de boodschap wel waar ze moet geraken.
Voor wie het nummer 'Een smsje doet geen zeer' nog niet gehoord had, hier een stukje tekst:
[...]
Ik dacht bij mezelf: waar gaat dit nu naartoe?
Ik bel de hele nacht en overdag ben ik zo moe.
Maar ze zegt: hey, je hebt geluk,
bel me nu, want het is niet druk.
Dus ik bezwijk en zij wordt rijk.
Probeer het nog een keer, een smsje doet geen zeer.
Ah nee, maar den deze gaat wel failliet.
[...]
Jawadde. Kritische geest. Subtiel de mensen er op wijzen dat het oplichterij is. Het haalt zowaar het niveau van de doorsnee Belgische sensibiliseringscampagne.

Geluid of beeld heb ik niet gevonden op het wijde web, behalve in die andere belgerelateerde oplichterij natuurlijk: de ringtones.

Snelle update: ahaaaa, toch gevonden, in TOTZ.

Labels: , ,

Alweer racistische aanval!


foto: by han Soete

We gaan eens even onze hersenen oefenen. Casus is volgend bericht uit het nieuws:
zo 27/08/06 - In Tienen zijn vannacht twee Slovaakse jongeren aangevallen door een groepje skinheads. Een jongen kreeg messteken en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het parket van Leuven houdt rekening met racisme.
Aangezien de politie geen duidelijke aanleiding ziet voor de steekpartij houdt ze rekening met racisme. Dat is fijn om weten om ons voor te bereiden op een mogelijks nieuw geval van racistisch geweld.
Maar voorlopig is het dat nog niet. Laten we wachten met moord en brand schreeuwen tot de politie of het gerecht een duidelijke uitspraak doet over de motieven.
Dus als ik dan persberichten van politica in mijn bus krijg die stellen:
De laffe aanval op twee Slovaakse jongeren door een bende skinheads is het tweede geval van extreem-rechts geweld op enkele maanden tijd. [...]
Dan denk ik: aub, hou nu toch even je mond, voor we het weten zitten we weer met een polemiek om niets en daar komt iedereen maar idioot uit. Je zou toch van een politicus kunnen verwachten dat hij wacht op de feiten voor hij veroordeelt.

Kijk, als je racisme wil aanpakken en het probleem deftig oplossen dan heeft het geen zin om meteen in het wilde weg te beginnen schieten (no pun intended). Wacht op de feiten en roep dan je verbolgenheid zo hard als je wil, maar niet eerder. Het doet meer slecht dan goed.

Labels: ,

Thom is boos


foto: Radiohead

... op Tony, Tony Blair. En op Bush. Maar dat wisten we al langer.
Blair moet van zijn troon en liefst snel. Niemand vindt hem nog leuk, zegt Thom. Hij zit te veel op George zijn schoot, zegt Thom.
En hij zal wel gelijk hebben zeker?

Labels: ,

Gentblogt


"Anderhalf jaar dag in dag uit artikels en foto’s, elke dag een foto van de dag, praktisch elke dag een overzicht van de pers over Gent. Duizenden bezoekers per dag op een site zonder reclame en zonder winstbejag.

En, zonder melig te doen (of er melig over te doen): we blijven positief maar niet kritiekloos en neutraal maar niet zonder engagement. Eigenlijk, op een bepaalde manier: een anti-shocklog.

Het zijn de mensen die het doen; en dat kan niet genoeg gezegd worden. Het zijn de mensen die het doen, en dat kan niet overdreven worden."

Waarvoor dank, echt waar.

Labels: , , ,

0110Zie ze steigeren, zie ze steigeren, zie ze steigeren (Ik heb het gevoel dat ik hier nog veel linkjes ga kunnen bijplaatsen.)
Kijk, ik ben geen voorstander van het rechtstreeks aanvallen van het Vlaams Belang. 't is te zeggen, meestal toch niet. Soms heb ik ook zoiets van 'foert, ze kunnen allemaal de pot op, er valt toch niets mee aan te vangen, ze zijn gewoon te dom om het te begrijpen.' Maar de volgende moment denk ik al weer: 'Zo lossen we niets op, Hans, dit soort reacties heeft er juist voor gezorgd dat het VB staat waar het nu staat.'
Het zit in onze genen, angst voor het vreemde, snel de gemakkelijkste oplossing kiezen ook, zeker als het probleem op de emoties werkt.
Tom Barman zegt: 'Extreemrechts wil de macht in de stad, dat is geen geheim. dEUS organiseert één week voor de verkiezingen een spetterend feest op hun verkiezingsnederlaag.'
Frederik Sioen zegt: ' Gent is tegen zinloos geweld, voor verdraagzaamheid.
Gent is tegen racisme, voor een multiculturele samenleving.'
Eigenlijk vertellen ze alletwee hetzelfde. Mijn idee, en dat van iedereen die meedoet aan dit initiatief waarschijnlijk, is dat wie voor het VB is niet voor een multiculturele en verdraagzame wereld kan zijn. Dus automatisch is een festival vóór verdraagzaamheid er ook een tégen het VB. Dat vinden de mensen van extreem rechts dan weer niet juist natuurlijk, maar daar geeft hun gerechtelijke geschiedenis en hun huidig gedrag hun geen gelijk in.

Ik zal even een poging wagen om het uit te leggen.
Systematisch een bepaalde bevolkingsgroep aanduiden als probleem, of nog beter, elk probleem koppelen aan een bepaalde bevolkingsgroep werkt stigmatiserend en roept racisme op. Racisme in de brede betekenis, wel te verstaan.
Het is een zondebokmechanisme waar we erg voor moeten opletten. Voor we het weten wordt er veralgemeend.
Vlaams Belang heeft het nog steeds systematisch over de allochtonen als problemen, als mensen die zich niet willen aanpassen, meestal in algemene termen: 'de allochtonen' 'de Maghrebijnen' enzovoort. Zij vinden daar niets verkeerd aan, want volgens hen zijn de allochtonen op zich het probleem en problemen moeten aangekaart kunnen worden en als dat niet kan is dat een beperking op de vrije meningsuiting.
Ik vertrouw hun beweegredenen niet. Als ik de kopstukken op tv zie kronkelen en draaien om hun woorden politiek correct te houden, moet ik altijd denken dat ze goed weten waar ze mee bezig zijn, dat ze weten dat ze de mensen ophitsen met algemeenheden en halve waarheden en oplossingen bieden die geen oplossingen zijn. Dat ze bewust de allochtonen als zondebokken gebruiken.

Moeten we daarom alle Vlaams Belangkiezers met de vinger wijzen? Ik weet het niet. Soms denk ik dus van wel, want ze zouden maar al te goed moeten weten waar hun partij voor staat, maar meestal denk ik van niet, omdat mensen nu eenmaal mensen zijn, en stemgedrag niet gelijk loopt met de effectieve daden en gedachten van mensen. En omdat je, als je iets wil veranderen, de mensen niet verder in een hoekje moet drummen. 'Jullie zijn slecht en wij weten het veel beter.' levert niets op, enkel meer uitersten.
Dus vraag ik aan alle Karel De Gughts, Yves Desmedts en Tom Barmans dat ze de volgende keer eens diep ademhalen, tot tien tellen en dan pas hun mond opendoen of iets op papier zetten. Met een positieve boodschap bereik je veel meer dan een rechstreekse aanval.
In Gent klinkt op 1 oktober muziek om een maatschappelijk probleem aan te kaarten.
Een probleem dat samen moet opgelost worden in de hoop dat elke politieke partij, maar ook elke burger, elk individu, in de toekomst zijn verantwoordelijkheid opneemt om in zijn stad beter samen te leven.
En de reacties: lvb, i., pdw, Michel, tomadde (op pocket revolution houden ze de stand van zaken goed bij, laat hen het werk dus maar doen)

Labels: , , , ,

ZonderhaatstraatEen positief, laagdrempelig symbool tegen onverdraagzaamheid. Als u in Antwerpen woont, dient u zo'n poster aan uw ruit te hangen, als u achter de boodschap staat natuurlijk. Ik hoop dat het veel succes heeft.
De initiatiefnemers zijn verschillende organisaties uit Antwerpen. Meer info op de site uiteraard: www.zonderhaatstraat.be.

Labels: ,

Buurtfeest RabotElke buurt in Gent heeft deze maanden wel zijn buurtfeest. Zo viert dit weekend de wijk Rabot feest. Op vrijdag 9 juni is er om 19u in het buurtcentrum: 'Dragoeiro', wat staat voor een multicultureel feest met samba, dans, percussie, ...
Als je uit die buurt komt, is dat zeker een aanrader, kwestie van je verre buren ook eens te leren kennen. Als je niet uit de buurt komt is het altijd leuk om de sfeer in een andere wijk eens op te snuiven.

Alweer zal onderschrijvende niet aanwezig zijn wegens stagevoorbereidingen, maar enfin, u kan wel gaan natuurlijk. En volgende week woensdag zit dat gestage er op en kan ik ook zelf naar al die toffe dingen gaan.
Tenzij Claire mij thuis houdt om haar te soigneren tijdens haar blok natuurlijk.

Labels: ,

Stop racisme

Een aantal linkse intellectuelen hebben een open brief annex petitie opgesteld met eisen die volgens hen racisme de wereld zouden moeten uithelpen, of toch althans een beetje. De tekst en de eerste lijst ondertekenaars hebben in de De Morgen en De Standaard gestaan en vindt u hier online.

Enerzijds ben ik akkoord met de petitie, anderzijds zijn er een aantal punten die ik toch wil nuanceren of tegenspreken, in mijn persoonlijke mening dan.

Lees mijn mening (gaande naar de volledige tekst).

In verband met het Vlaams Belang. Ik vind het niet slim om VB-stemmers te stigmatiseren. Daar haal je ze niet mee terug. Goede communicatie en de oorzaken van racisme onderuithalen helpen meer. Ik ben er wel van overtuigd dat het VB een oorzaak is van racisme, aangezien ik niet het gevoel heb dat het Vlaams Belang sterk afwijkt van het Vlaams Blok vroeger. Die partij is terecht veroordeeld voor het verkondigen van discriminatie.Een nieuwe klacht, nu tegen het Vlaams Belang, is in een stroomversnelling geraakt na de tragische gebeurtenis in Antwerpen.

Ik denk dat dit een druppel was die de emmer wel eens zou kunnen doen overlopen. De protesten tegen VB worden luider uitgesproken dan een paar weken geleden. Of dit een goede zaak is, is nog de vraag. De slachtofferrol wordt nog groter.
Ik pas dus liever voor gerechtelijke stappen. Uiteindelijk zijn dat gerechtelijke stappen tegen een partij met 18000 leden en 24% kiezers. Dan komen we weer uit bij het stigmatiseren van een massa mensen, en is dat niet wat we net willen vermijden…

Tweede punt van de petitie handelt over ‘de strijd tegen discriminaties in de verschillende maatschappelijke sectoren’, zoals het tegengaan van discriminatie bij aanwervingen. Ik ben voor een efficiënte controle. Met quota moet men echter opletten. Een quotum is goed om een negatief fenomeen te doorbreken, maar moet snel plaats ruimen voor een natuurlijk evenwicht. Het werkt dus enkel als ook op veel andere vlakken aan het probleem gewerkt wordt. Dit is enkel een aandachtspuntje. Quota kunnen nuttig zijn.

Ook wordt gevraagd dat de overheid een voorbeeld stelt. De overheid doet dat niet. Hier een voorbeeldje van een plaatselijke overheid.

Dat de media niet ingaat tegen racisme is eigenlijk niet zo onlogisch. Daarvoor is duiding nodig en duiding is tijd of ruimte, wat dan weer geld kost en de mensen vinden dat saai. Ook goed nieuws brengen over ‘allochtonen’ zou al een evenwichtiger beeld geven. Anderzijds moet je maar eens naar goed nieuws zoeken over ‘autochtonen’, goed nieuws is geen nieuws.
De officiële media doen hun best, de anderen zijn onderhevig aan hun lezerspubliek.

Laatste punt is dat multiculturaliteit moet onderwezen worden. Daar ben ik het absoluut mee eens. Op alle mogelijke manieren moeten we de mensen laten beseffen dat onze wereld nu eenmaal multicultureel is en dat dit gezond is. Mijn oplossing is het stimuleren van het verenigingsleven, mensen elkaar laten leren kennen. Zo zijn de mensen uit het dorp verder meer tegen asielzoekers dan de mensen die in de straat van het asielcentrum wonen. Onbekend is onbemind. Hoe zou je kunnen meeleven met mensen als je hun situatie niet kent, niet weet hoe ze zijn en waar ze voor staan?
Het onderwijs kan daar een belangrijke factor in spelen, de buurt evengoed.

Met de laatste alinea kan ik het enkel maar volmondig eens zijn:

"Problemen in de (multiculturele) samenleving moeten niet onder de mat geveegd worden maar geanalyseerd en verholpen worden. Iedereen heeft daarbij een stem. Medemensen als minderwaardige wezens beschouwen of behandelen staat echter elke humane oplossing in de weg. Vlaanderen is multicultureel, of (democratisch) Vlaanderen zal niet zijn. Racisme en uitsluiting maken een samenleving kapot."

Ik heb de petitie dan ook getekend.

Labels: ,

Wear sunscreenVandaag hoorde ik dit nummer nog eens op de radio. Dat was lang geleden. De beste preek die ik ooit gehoord heb. De tekst komt uit een column uit The Chicago Tribune, maar het is Baz Luhrman die het heeft ingesproken en op muziek gezet.
Wie is Baz Luhrman? Dat is de regisseur, schrijver en producer van Romeo + Juliet en Moulin Rouge.
Aan het einde van de vorige eeuw was de song een kleine hype, of zo heb ik het toch ervaren.

Hier de video.

In de commentaren vindt u de tekst.
Tags:

Labels: ,

Die andere11 mei 2006: Een jongeman schiet drie mensen neer omwille van hun anderszijn.
14 mei 2006: Op het wereldfestival Mano Mundo wordt 'De andere - The other one" voorgesteld. Liedjes die oproepen tot meer respect en minder haat. De tekst van Raimond van het Groenewoud werd door Stijn, X!nk, Sidus en Sweet Coffee op muziek gezet. Je kan de songs downloaden op www.allemaalanders.be.
De samenloop is toeval, maar maakt de liedjes wel pijnlijk actueel.
Die andere is raar
Dat is maar al te waar
Die andere ben ik
’t Is dan pas dat ik schrik
Wie wil, mag het nummer gerust De Afrekening in stemmen.

Labels: , ,

Van harte Gent


Als je dit logo ziet op affiches of stickers, het betekent dus 'van harte Gent'.
Deze actie heeft als bedoeling te bevestigen dat het tof wonen en rondhangen is in Gent. En eerlijk gezegd, ik kan dat enkel maar beamen. Zeker nu de zon er weer begint door te komen en we stilaan terug bezit gaan nemen van de Graslei en het Baudelopark, nu het er nog is.

Het Baudelopark gaat na de Gentse Feesten dicht. Dat klinkt als slecht nieuws, maar is goed nieuws. Ze gaan namelijk de Bibliotheekstraat opbreken en gras zaaien, zodat de twee delen van het park herenigd worden. Ooit, als de dieren terug zullen kunnen spreken, is het dan de bedoeling dat het park volledig in zijn oude glorie zal hersteld worden, op basis van tekeningen uit de tijd dat de dieren wel nog konden praten.
Dit allemaal dankzij de 13 jaar herhaalde vraag van de wijkgroep 'Waterwijk'. (Ik zal ze maar eens vermelden, dacht ik zo, aangezien ze op hun site regelmatig zitten te klagen dat ze nooit vermeld worden.)

Enfin, van harte Gent dus. Op díe site kun je dan weer een quiz invullen die test hoe Gents je wel bent. Ik kwam aan 22/30, waar ze op vanhartegent.be al bij al nog tevreden mee zijn:
Score 22/30

Ge zaat ongetwaafeld nen Gentenirre van ’t zuiverste woiter, moir ge moet toch nog een beetse eu devure doen.

Voor de rest staat er nog bitter weinig op de site, maar daar zal wel verandering in komen.
En voor je té enthousiast wordt over dit initiatief, bedenk wel dat het uitgaat van de sp.a en dat het dus mooi voorafgaat aan de nakende gemeenteraadsverkiezingen.
Andere - meer neutrale - Gentlievendheid is altijd te vinden op Gentblogt.

Edit: ... , waar ik nu trouwens ontdekt heb dat ook de VLD met een gelijkaardige actie bezig is: gebetendoorgent. Ze hebben zich wel een beetje van doelgroep vergist, aan de introductie van hun mascotte, het blauwe draakje Eddie, te zien.

Labels: ,

Geef eens een compliment op een onverwacht moment

Labels:

Less is more


Eerste opdracht van de 'Electrabel Blogwedstrijd': Verzin een tip om energie te besparen als fanatieke multimedia-user.
Mijn tip is gericht naar de bloggers zelf:
Schrijf hetgeen je wil vertellen zo bondig mogelijk neer. Zo moeten je lezers niet onnodig lang hun pc laten aanstaan om je belangrijke boodschap te ontvangen. Hier een goed voorbeeld. Daar een slecht voorbeeld.

Mijn stem voor deze opdracht gaat voorlopig naar Webpalet (hilarisch). Er zijn dan ook nog maar drie inzendingen (mijzelf meegeteld).

Labels: ,

Duurzame dilemma's


Je wilt goed doen voor de wereld en je denkt, ik drink wereldwijn. Maar wereldwijn komt uit een ander continent en Franse wijn uit een buurland. Wereldwijn is dus slechter voor het milieu, door de energie die verbruikt wordt in het transport. Om nog maar te zwijgen over al die halogeenspotjes in de oxfamwinkel in uw buurt.

Je wilt goed doen voor de wereld en je denkt, om een kilo rundsvlees te produceren is zes kilo plantaardige voer nodig, ik word vegetariër. Je eet dan maar veel sojaproducten. Maar de soja die in de Gentse haven wordt ingevoerd, komt uit afgekapt amazonewoud.

Labels: ,

Filmavond


Over exact één week, op dinsdag 28 maart dus, is er een filmavond op mijn hogeschooltje ten voordele van de VZW Mariam. De films die op het programma staan zijn:
De plaats van het gebeuren: Arteveldehogeschool, Kattenberg 9, 9000 Gent in de E-blok. Dat is het nieuwste gebouw uit de rij en ligt tussen de F-blok en de D-blok.
Het uur der waarheid: De deuren gaan open om 19u30. De films starten om 20u00.
Tickets: Aangezien we een goed doel steunen, moet het opbrengen, dus: in voorverkoop €2 en aan de kassa €3. Verwittig mij en ik zorg voor tickets in voorverkoop.

Ikzelf ga waarschijnlijk naar Wallace and Gromit aangezien ik de andere films reeds gezien heb. Voor iemand die twijfelt: Het zijn alle vier topfilms, niettegenstaande ik niet voor de selectie heb ingestaan. Een prachtige prestatie dus.

Het goede doel:
Mariam vzw wil in haar "Gents Jeugdpaleis" aan kinderen uit allochtone of kansarme gezinnen de kans geven om hun leerachterstand in te halen. Kinderen met een taal- of leerachterstand werken niet actief mee in de klas en raken almaar meer achter op school. Als gevolg hiervan worden ze vaak gepest en voelen ze zich niet goed in hun vel. Hun zelfbeeld krijgt een flinke deuk.

Wij willen met eenvoudige middelen kinderen helpen bij het maken van de schooltaken en op die manier bijdragen aan hun integratie in de klas en in de maatschappij.

Labels: ,

Start the revolution!


Bron: U Comics

Labels: ,

Hoe groot is uw voetafdruk?

De mondiale voetafdruk (of ecologische voetafdruk) is een middel om uit te rekenen hoeveel oppervlakte van de wereld je verbruikt om jouw levensstijl te handhaven. Zo heb je voor 1 ton vlees of zuivel 2,1 hectare grond nodig. Eet je dezelfde hoeveelheid in vegetarisch voedsel dan kom je aan 0,8 hectare. Ook vervoer, energieverbruik, ... worden in rekening gebracht.
Per persoon voorziet de wereld in ongeveer 1,7 hectare per jaar. Verbruiken we meer, dan putten we de aarde uit. En dat doen we ook: het wereldgemiddelde ligt op 2,3 hectare per persoon.
Nog een paar landen om te vergelijken (de bronnen zijn het al eens oneens over de precieze getallen, maar de grote orde is wel juist):
  • Ijsland: 9,9 hectare
  • USA: 8,4 hectare
  • België: 4,9 hectare
  • China: 1,2 hectare
  • Ethiopië: 1 hectare
  • India: 0,8 hectare
Je kan ook zelf je voetafdruk berekenen. Op voetafdruk.be gaat de test heel snel. Op voetenbank.nl is de test al wat uitgebreider. Ik kwam aan 4,0 hectare, beter dan het Belgisch gemiddelde, maar nog steeds schandalig ten opzichte van de doorsnee derdewereldbewoner.

Meer info is nog te vinden in dit artikel, met een uitgebreide uitleg en kritieken op de ecologische voetafdruk.

Labels:

Festivalnieuws: Kutúnka en Pinkpop

29 maart wordt u allen verwacht op de Vrijdagsmarkt. Daar bestaat een goede reden voor: Kutúnka.
Kutúnka is een minifestivalletje dat tot nu toe altijd aan het rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat plaatsvond. Het wordt georganiseerd door linkse rakkers en ondersteund door oxfam en dergelijke meer.
Zuiderse groepen maken er hun opwachting en het is echt super gezellig. En nog beter: het is gratis én duurzaam, wat wil zeggen dat je je bekertje oxfamfruitsap, -wijn of -bier dient bij te houden en op het einde weer kan inwisselen voor contanten. EN dat je 's avonds naar huis kunt gaan met het gevoel dat je iets gedaan hebt voor het verbeteren van deze wereld, wat beter is dan de aflaat van die Duitse Vaticaner op één of andere jongerendag.
De optredende groepen zeggen mij persoonlijk niets, maar ze zullen wel weten wie kiezen zeker?
Line-up:
Está Loco
Akwaaba
Wrong 'em Boyo
Raïness


En dan verder, nieuwe namen voor Pinkpop, in het totaal ziet het er zo uit, tot nu toe:
ZATERDAG 3 JUNI / SATURDAY 3TH JUNE

PLACEBO * KAISER CHIEFS * NELLY FURTADO * THE DRESDEN DOLLS
KRAAK & SMAAK * MO'JONES * ALIZE

ZONDAG 4 JUNI / SUNDAY 4TH JUNE

TOOL * dEUS * RACOON * BLOODHOUND GANG * KASHMIR
ALTER BRIDGE * SKIN
HOOVERPHONIC * INFADELS * VANKATOEN

MAANDAG 5 JUNI / MONDAY 5TH JUNE

RED HOT CHILI PEPPERS
FRANZ FERDINAND * KEANE * ANOUK * BLØF
MORRISSEY * NICKELBACK * DEFTONES * DAVID GRAY * SOULFLY
OPGEZWOLLE * THE FLAMING LIPS * EDITORS * JAMIE LIDELL LIVE BAND


Ik zal er niet naartoe kunnen, want het ligt midden in mijn eindstage, zucht.

Labels: , ,

De tijd loopt


Zo'n zes jaar geleden zaten de staatsleiders van 189 landen bij elkaar op een VN-vergadering en dachten ze: 'Nu is het wel eens genoeg geweest met die armoede. Tegen dat onze kleinkinderen naar school gaan, willen we geen stomme BroederlijkDelen-acties meer."
Daarom hebben ze allemaal gezellig tezamen een contract ondertekend met volgende beloften, tegen 2015 na te komen:

1 Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd ten opzichte van 1990. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat honger heeft
2 Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs
3 Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs reeds in 2005, tegen 2015 op alle onderwijsniveaus
4 Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is met twee derde teruggebracht ten opzichte van 1990
5 De moedersterfte is met driekwart teruggebracht ten opzichte van 1990
6 Er is een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes
7 We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen is gestopt. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater is gehalveerd en de levensomstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in sloppenwijken is aanzienlijk verbeterd
8 Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling. Er zijn afspraken over goed bestuur, landen voeren eerlijke handel met elkaar en er is een eerlijk financieel systeem op poten gezet. Het schuldenprobleem van ontwikkelingslanden is opgelost en de ontwikkelingslanden beschikken over nieuwe technologieën. Samen met ontwikkelingslanden is er fatsoenlijk werk voor jongeren gecreëerd

Realistisch, niet?
Nu zijn we zes jaar verder en van deze beloftes is nog bitter weinig waargemaakt. Daarom is er al een hele tijd de actie 'De tijd loopt'. Die is in feite enkel bedoeld om de overheid wat onder druk te zetten om werk te maken van deze beloftes. Niet dat het veel zal uitmaken, net als betogingen, maar we kunnen maar proberen, nee? Trouwens, volgens sommige mensen zijn de witte bandjes die je kunt dragen om de boodschap uit te dragen behoorlijk sexy (volgens anderen zijn ze dan weer homo, é schattebout (trouwens: homo = hip))

Labels: ,

Bully

Normaalgezien zou ik hier zo geen spel van maken, maar dit computerspel gaat iets te ver. Rockstargames brengt binnenkort een playstationspel uit met als hoofdrol een pestkop in een school. De bedoeling is om in virtual reality alle geneugten van het schoolleven mee te maken, zoals het zoeken van een vakantiejob, het rondlopen in de gangen, het gooien van voorwerpen naar de leerkracht of de slimme jongen van de klas met z'n hoofd in een wc laten eindigen. Het spel is bedoeld om te pesten en maakt pesten op die manier als een spel. En dat is het niet.
Het is zo al moeilijk genoeg om kinderen duidelijk te maken dat pesten echt kwetst. Pesterijen kunnen de rest van je leven schaden. Kinderen begrijpen dat niet altijd en een spel als dit geeft dan absoluut niet de juiste boodschap.
Het spel uit de rekken halen, vind ik geen goede optie. Wel hoop ik, dat er een duidelijke boodschap wordt uitgezonden naar ouders om het spel niet te kopen voor hun kinderen.
Als je de petitiewil tekenen, kan dat.

Labels: ,

Waarom ik minder vlees eet.Ik heb beslist om minder vlees te eten. Ik ga proberen een klein beetje uit te leggen waarom. Meer informatie is te vinden op volgende links: vegetarisme.be, ecologische voetafdruk, dumping.

Eenvoudig uitgelegd zit het zo. Een dier voeden vraagt veel graan. Als we dat graan eten in plaats van de dieren, besparen we dus veel op voeding. We besparen dan zoveel dat er een voedseloverschot is op deze wereld, in plaats van een voedseltekort. Niet enkel voor die arme Somaliërs nu is dat beter, ook voor onze wereld in het algemeen, want dan hoeven we niet meer in de reserves te gaan.
Al dat graan dat nodig is om ons vee te voeden kunnen wij hier niet produceren. Een heel groot deel daarvan komt uit de derde wereld. Het openstellen van de handel in Afrikaanse landen heeft als gevolg gehad dat die landen zich zijn gaan concentreren op de export van enkele goederen. Door monopolisering van de aankopers (wij) worden die goederen aan dumpprijzen aangekocht. De arme boer houdt dus weinig over aan zijn veld. Ik ga hier niet verder op in, omdat het een vrij ingewikkelde zaak is, waar plaatselijke overheden, Westerse overheden, oorlogen, multinationals en de natuurlijke omstandigheden bepalende factoren in zijn.
In feite komt het erop neer dat de Westerse wereld zijn voeding gaat halen, daar waar ze zelf het meeste nood aan voedsel hebben.Labels: ,