Kleiner RUP Astravorm

Stop de verstedelijking van woonzone met landelijk karakter!


image egel
image bloem
image bloem
image bloem

Waarom is er nood aan een Nieuw Kleinschalig RUP?

Essene heeft reeds 3 grootschalige woonzones: "de Boonhof", "de Bocht" en recentelijk "de Pelink". Deze 3 woonzones geven aansluiting op de Ternatsestraat die elke ochtend en avond dichtslibt en tot files en verkeerschaos leidt. En daar zou een vierde gelijkaardige woonzone op aansluiten? Dit is onverantwoord!

Wij zijn niet tegen de omvorming van industriegrond naar bouwgrond,maar wel tegen de grootschaligheid van het huidige RUP. Help ons het landelijke karakter te bewaren voor ons nageslacht. Help ons het mobiliteitsprobleem in de Ternatsestraat in te perken, alsook wateroverlast en parkeeroverlast! Investeer in het groen dat er nog is. Het is nog niet te laat.


Waarom een Nieuw Kleinschalig RUP?

OMDAT het oude industrieterrein aan het verloederen is.

OMDAT een verantwoorde woonzone mag.

en belangrijker:

OMDAT huidig groen en landelijk karakter behouden zouden blijven.

OMDAT extra wateroverlast beperkt zou blijven.

OMDAT extra parkeeroverlast beperkt zou blijven.

OMDAT extra verkeersoverlast beperkt zou blijven en Ternatsestraat niet zou dichtslibben."@Essene.....aanschouw ...je buren.in deze straat.....maar weet ook je dorp zit op de eindleefbaarheidsgrens... het slibt dicht.....daarom ...Essene ......spreek.....je zit reeds in het cocon van twee rijkswegen en een autostrade.... je bent een stukje Bermuda-driehoek en waar elk leven in zal verdwijnen....laat de tijd je niet voorbij-glijden ...ontwaak...niet alléén in deze straat die nu aan het vertellen gaat.:....dat er morgen ook nog in Essene..... op elk andere plek een stukje leven noodwendigheid voor elkéén bestaat......" dixit Frank van Alfene


image bloem image bloem