Vul in met c of k

Vul juist in.

Vul juist in en klik daarna op "controleer" om je werk na te kijken.

Als mama aoord is,gaan we stras naar de diso.
In het abinet van de minister zijn alle medewerkers met vaantie.
In de maand otober hoeft de inesist niet zo hard te weren.
In de antine eten de mensen otelet.
Een ollega van mijn papa geeft ook les in een groot ollege.
De mensen van de ruise merken niets van de risis.
Met arnaval zien we kinderen verkleed als lown of omponist.
De ommissaris helpt de onciërge de idnapper in te rekenen.
Aan de assa betaalt de ardinaal de ompost en de amera die hij ocht.
In het ontrat staat dat we geen arate mogen beoefenen.
In de biosoop eten we geen speulaas.
De esimo kent geen viadut.
De prins vliegt met een heliopter over het aquadut.
In het ditee staan woorden zoals architet en onduteur.
De trator heeft geen laxon.