Enkel of dubbel

Vul juist in.Je moet telkens een enkele of dubbele klinker of medeklinker invullen.Tussen de haakjes staat steeds welke letter je moet gebruiken.

Vul juist in en klik daarna op "kijk je werk na" om je werk na te kijken.

In de kelder ligt een maa (s) dzen (o) opgestapeld.
De profeor (s) heeft een grte (o) keis (n).
De oicier (f) is ongeluig (k) met al die Chinzen (e) in het lger (e).
Tijdens die peride (o) was er heel wat contrle (o).
De paagiers (s) gaan niet aoord (k) met de grien (l) van de kapitein.
Het prograa (m) van de raijn (b) is tevren (o) gelzen (e) door de lkale (o) secrtaris (e).
De contrle (o) van al die leernijen (k) gebeurt door de baer (k).
De gchelaar (o) doet specile (a) nuers (m) met aaraten (p).
Op heel wat sportdgen (a) wordt er estafee (t) gelpen (o).
De vrijwiigers (l) hlen (a) een goed gemielde (d) bij de testen.
Hij is voedig (l) op de hoogte van de werking van de pian (o) n (a) het lzen (e) van het boek.
De z (e) is vertrouwd teein (r) voor viers (s) en zweers (m).
In de talage (e) lien (g) verschiende (l) horlges (o) en keingen (t).
De sirnes (e) van de wgens (a) gven (e) stringen (o) bij de apothker (e).
Is de overwiing (n) van die splers (e) een coecte (r) weergve (a) van het wedstrijdbeeld?