Unité 10,texte 1,grammaire

Faire of aller?Schrijf telkens het juiste werkwoord in de juiste vorm.Denk steeds goed na.

Formuleer je antwoord.Klik op "kijk na" om je antwoord na te kijken.