De verleden tijd

Schrijf telkens de vorm van de verleden tijd juist.Denk steeds goed na. Het is geen eenvoudige opgave.Meestal gaat het om klankverandering,maar soms ook om een verdubbeling van de medeklinker.

Formuleer je antwoord.Klik op "kijk na" om je antwoord na te kijken.