Voltooid deelwoord

Schrijf telkens het voltooid deelwoord juist.Denk steeds goed na. Het is geen eenvoudige opgave.

Formuleer je antwoord.Klik op "kijk na" om je antwoord na te kijken.