Rouwberichten :

Voor stamboomonderzoek ben Ik sinds oktober 2009 ook begonnen met het bijhouden van overlijdensberichten,rouwbrieven,dankbetuigingen,in memorian berichten en bidprentjes.

voorbeeld rouwberichten

Van alles wat is vermeld kan een scan (Jpeg of Pdf ) aangevraagd worden op mijn email adres. Via deze Link

Tevens kunnen geintreseerden het bestand in exel of pdf opvragen.

Alle berichten (liefst in pdf formaat) kunnen op het zelfde adres bezorgd worden om het bestand te kunnen uitbreiden.

Klik op een van deze knoppen om het gewenst bestand (zie een van de voorbeelden hieronder) te raadplegen

"LIJST ROUWBERICHTEN" (scans onbeschikbaar wegens panne zie beginpagina)

"LIJST personen nog niet in de lijst rouwberichten"

 

 

<p

© Marc Lauwereins © 2009-2020 , De Haan (B). De gegevens op deze website zijn nadrukkelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik om tot uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gemeenschappelijke voorouders en als informatie ten behoeve van andere genealogen. Onder geen beding mogen de gegevens van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.Verdere verspreiding via CD-Rom of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de samensteller eveneens verboden.