Inleiding

Deze website geeft een idee hoe de gruwel van de Eerste Wereldoorlog op een educatieve wijze reëel beleefd kan worden. Hierbij wordt afgeweken van de klassieke schoolse context. Leerlingen worden meegenomen naar deze tijdsperiode en kunnen op die manier verworven inzichten koppelen aan nieuwe inzichten. Met deze opdrachten hebben leerlingen de mogelijkheid om het verschil te voelen tussen de historische en de actuele werkelijkheid. Deze leerplandoelstellingen vindt u in bijlage.

Bij de eerste stap krijgen de leerlingen een rondleiding in het museum om informatie te verwerven van de Grote Oorlog. Vervolgens wordt de vergaarde informatie op speelse wijze getest door een Kahoot quiz. Bij het derde luik van het bezoek wordt het waargebeurd verhaal van Officier Charles Geoffrey Boothby verteld om zich in te leven in de situatie van toen. Tot slot wordt het grote oorlogsspel gespeeld doorheen de loopgraven. Kortom een unieke ervaring voor leerlingen van een 3de graad ASO of TSO.

Dit is gebasseerd op bestaand materiaal.

Rondleiding

Als eerste onderdeel van deze uitstap wordt er een rondleiding gegeven in het museum. In bijlage vindt u de gidsenbeschrijving. Deze is zodanig opgesteld dat u zich samen met de klasgroep een weg baant door het museum. Er wordt duidelijk aangegeven in welk deel van het museum u zich bevindt. Het is de bedoeling dat de leerlingen goed opletten, want nadien volgt een tussentijdse evaluatie.

Tussentijdse evaluatie Kahoot

Deze uitdagende quiz kan elke leerling prikkelen. Deze quiz is opgebouwd uit 11 vragen met telkens 4 antwoordmogelijkheden. Leerlingen krijgen maximaal 1 minuut tijd om de vraag te beantwoorden. Dit spel wordt gespeeld tegen de medeleerlingen waarbij ze voortdurende een tussenstand zien. Naast de correctheid speelt ook de snelheid van antwoorden een cruciale rol bij deze quiz. Des te sneller, des te hoger in de rangschikking. Na iedere vraag worden de leerlingen van feedback voorzien zodat uit de fouten kan geleerd worden. In bijlage vindt u alvast de vragenlijst.

Royal Engineers Grave Railway Wood

In dit onderdeel wordt er een korte wandeling gemaakt naar het Royal Engineers Grave Railway Wood. Dit monument herdenkt de 8 leden van de 177th Tunnelling Company Royal Engineers en 4 infanteriesoldaten die zijn gesneuveld tijdens het graven van tunnels onder de heuvel "t ’ Hooghe". Eén van deze gesneuvelden is de jonge Officier Charles Geoffey Boothby. Het is de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van dit verhaal te weten komen hoe het contact met het thuisfront verliep. Bovendien leert men dat deze oorlog op verschillende manieren werd uitgevochten. In bijlage vindt u de routebeschrijving en het verhaal terug.

Het leven in de loopgraven

Hierbij zullen we op een speelse manier te maken krijgen met het leven in de loopgraven. De bedoeling is dat de klas in twee groepen worden opgedeeld en zo een kamp Duitsers tegen Britten maken. Elk gaat in zijn loopgraf plaatsnemen waarna de strijd kan beginnen. Dit gegrond op het spel vlaggenwacht, waarbij het ene team de vlag van de andere moeten bemachtigen. Dit doen we aan de hand van een verhaal die gebaseerd werd op verschillende teruggevonden dagboeken en andere informatie van het front. Terwijl de leerlingen luisteren, kunnen ze zich inbeelden in wat voor een situatie de soldaten terechtkwamen. De tekst wordt in twee delen opgesplitst waartussen het spel gespeeld wordt.

Chiara De Vos

Laura Vandenbulcke

Gauthier Van West

Céline Verduyn