LONDERZEEL VROEGER

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: LogoLV

 

Historische en Genealogische bijdragen over Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

 

 

 

 

43 Originele boeken over de Geschiedenis van Groot-Londerzeel (Londerzeel, Malderen en Steenhuffel)

19.000 blz. getranscribeerd bronmateriaal

ò

 

 

 

Deel I – de Boeken

Om te weten hoe en waar ze kunnen gelezen worden of eventueel aangekocht: klik hier

 

 

Algemeen

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX

Biografisch Woordenboek van Groot-Londerzeel.

Dit is een alfabetische verzameling biografieën van mensen die in Londerzeel leefden of werkten en waarover iets bijzonders te vertellen valt.

Uiteraard gaan we niet kiezen wie daarvan de belangrijkste is, want dat kan uiteraard niemand anders zijn dan jijzelf.

Deze inventaris is een begin en nog verre van compleet.

Toch hebben we al 135 blz. vol gekregen.

 

 

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 135 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 19,8 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

XXXXXXXXXXXXXXX

 

Toponymie van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.

In afwachting van de publicatie van de definitieve toponymie van groot-Londerzeel, waarin ook de betekenis, de herkomst, de historische

connotaties en de gebruiksperiode van de talloze plaatsnamen beschreven wordt, alvast deze verzameling.

 

A4 183 Blz. – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

Volstrekt nieuw – en zeker nuttig voor bestudeerders van oude documenten - is de toponiemenkaart van Steenhuffel waarop de ligging

van de belangrijkste plaatsnamen te vinden is. Vanwege de omvang, alleen digitaal te consulteren.

  

 

 

Oude kranten over Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.

Ofschoon er al in het begin van de 17de eeuw pogingen waren om een minuscule krant te publiceren was de verspreiding ervan onbeduidend.

Pas in de eerste helft van de 19de eeuw is de wekelijkse of dagelijkse papieren gazet een massamedium geworden.

Steeds meer van deze oude kranten worden nu door diverse instanties gedigitaliseerd en online ter beschikking gesteld. Ook bij de studie van

onze lokale geschiedenis zijn ze van onschatbaar nut.

Het oudste in deze verzameling opgenomen artikel dateert van 25 juli 1697. Het komt uit de “Oprechte Haerlemsche Courant” en signaleert de

installatie van een Grote Wacht van het Franse leger in Steenhuffel.

Daarna slaan we een hele tijd over om in 1814 (en ditmaal voor goed) te herbeginnen.

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 142 blz. A4

-          Aan te kopen: richtprijs € 20,2 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

 

Tijdbalk van de Geschiedenis van Groot-Londerzeel.

Deze chronologische opsomming van plaatselijke gebeurtenissen die nu zeker de krant zouden halen werd opgemaakt in 2009.

Intussen zijn we zovele jaren verder en zoveel meer over onze geschiedenis te weten gekomen. Deze tijdsbalk is dus dringend aan

vervollediging toe.

Daarom, voorlopig alleen digitaal beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 - 87 blz. Alleen Digitaal (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

 

Militaire Geschiedenis

 

 

Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime (1159-1791).

Het historische Londerzeel lag in het Hertogdom Brabant maar tegen de grens van het graafschap Vlaanderen en dat was het (meestal

vijandige) buitenland. De eerste gedocumenteerde Slag van Londerzeel beschrijft dan ook hoe de Brabanders, geholpen door de bondgenoten uit

de buurt van Verdun en Luxemburg, het vanuit Dendermonde binnenvallende Vlaamse leger in 1334 en, jawel, in Londerzeel, een smadelijke en

beslissende nederlaag hebben toegebracht.

Verder hebben we het over de rampzalige Beroerde Tijden, waarin molens, kerk en burcht van Londerzeel en vele hoven werden platgebrand en

waarin onze bevolking op minder dan 25 jaar (1566-1590) werd gedecimeerd. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de oorlogen van de Franse

Zonnekoning (1643-1697), wiens legers, als ze niet om te vechten kwamen, passeerden om zich te provianderen, over de Brabantse Omwenteling

(1789-1790) en over de vele inwoners die voor God en Heer in verre landen gaan sneuvelen zijn.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 122 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 19,6 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Lotelingen uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.

Tijdens onze intense opzoekingen naar andere dingen in het gemeentearchief van groot-Londerzeel zijn we ook enkele verhalen van en over

lotelingen tegen gekomen. Het zou zonde zijn om ze weer verloren te laten gaan.

Dit boekje bevat:

1.       Loteling in Londerzeel: de procedure van het loten.

2.       De eerste loting in Steenhuffel van 1803.

3.       4 Lotelingen uit Malderen van de eerste Belgische lichting 1831.

4.       Loteling Van Ruysevelt uit Londerzeel (1840).

5.       Ik laat u weten den staat van mijnen gezondheid: 16 brieven van Steenhuffelse lotelingen (1868-1898).

 

 

 

 

 

34 blz. A4

Alleen digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant.

Twee generaties volstonden om alles over één der meest aangrijpende perioden uit onze regionale geschiedenis te vergeten. Van 20 augustus tot

5 oktober 1914, werden onze dorpen afwisselend gecontroleerd door het Belgische leger en de Duitse troepen die de vesting Antwerpen

belegerden. 7 Weken lang waren we het toneel voor verkenningen, schermutselingen, gevechten en bloedige veldslagen. Wat er toen ten oosten

van het kanaal van Willebroek gebeurde, werd door onze historici overvloedig beschreven. Over de gebeurtenissen ten westen ervan werd

daarentegen in alle talen gezwegen. Dit boek toont aan of dat al dan niet terecht is geweest. Aan de hand van militaire en burgerlijke, Belgische en

Duitse, nationale en plaatselijke bronnen, beschrijft het van dag tot dag wat er tijdens de eerste wereldoorlog in de regio Londerzeel (de vierhoek

Willebroek-Humbeek-Asse-Puurs) is gebeurd. Een volledig, authentiek, onthullend en dikwijls verbijsterend verslag.

 

Uit Forum Eerste Wereldoorlog: Een van de betere streekgeschiedenissen 14-18 ooit gemaakt! - Ik kan dit alleen maar beamen. Ik heb het boek

van 1999 en heb zelden een beter boek over WOI in onze streek gezien. Nogmaals, een aanrader! - Is inderdaad een prachtig boek, zowat heel

mijn familie heeft de uitgave van 1999 wel eens gelezen! “

 

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 440 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          3de druk weldra beschikbaar: richtprijs nog niet gekend - voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Enkele Verhalen over W.O.I in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

Het volledige en zeer gedetailleerde verslag over de eerste wereldoorlog in Groot-Londerzeel en omgeving, is te lezen in “1914-1918 in Londerzeel

en Noordwest-Brabant”. Over juffer Orianne bestaat inmiddels ook een heel dik boek (zie hierna)

Hier vind je de verzameling van enkele eerder bij diverse gelegenheden gepubliceerde verhalen.

1.       Londerzeel tijdens de eerste maanden van Wereldoorlog I (met ook een korte samenvatting van de Slag van Imde) – Eerder gepubliceerd ter

gelegenheid van het bezoek van de leden van de Western Front Association (5 mei 2007) aan de slagvelden van Londerzeel en Imde. –

Auteurs: L. De Bondt, F. Hallemans en L. De Boeck.

2.       De Slag van Londerzeel – Gepubliceerd bij de herdenking van de Slag van Londerzeel op 29-9/ 2004, in aanwezigheid van de families van

de gesneuvelden.

3.       Duitse Mariniers in Londerzeel. – Gepubliceerd op de site degrooteoorlog.skynetblogs - Auteurs: L. De Bondt, L. De Boeck en F. Hallemans.

4.       Het liefdadigheidswerk van Juffer Orianne van Londerzeel – eerder gepubliceerd als bijlage in ‘1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-

Brabant’.

5.       Een onbekende gesneuvelde uit Londerzeel op een kerkhof in Nederland. – Auteur: Francis Hallemans.

6.       De Gr. Londerzeelse gesneuvelden van de 1ste wereldoorlog – Auteur: F. Hallemans.

 

64 blz. A4 – Alleen digitaal (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

Juffer Orianne van Londerzeel.

Juffer Orianne van Londerzeel, tijdens en na de 1ste wereldoorlog wereldwijd bekend en geprezen voor haar liefdadige werken (het ontgraven,

identificeren en herbegraven van duizenden gesneuvelde soldaten en het oprichten van oorlogsmonumenten) was in Londerzeel niet graag gezien

er is er vanwege insinuaties en achterklap moeten vluchten. Daarna werd er over haar bij ons niet meer gesproken en is men haar compleet

vergeten. Nu, in 2021, heeft een straat haar naam gekregen. Misschien een beetje hypocriet want ze heeft nooit nagelaten om Londerzeel en de

Londerzelenaren een slechte naam te geven.

Haar recente erkenning heeft zij te danken aan de speciale bijlage die Francis Hallemans en ikzelf in ons boek “De Grote Oorlog in de regio

Londerzeel” (1999) aan haar en haar Londerzeelse medewerkers hebben gewijd. Intussen zijn er 2 volledige boeken over haar werk en leven

geschreven. Dit is niet noodzakelijk het beste maar wel het originele.

Ze was dus zeker een zeer bijzondere madam.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 348 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 29,4 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

 

Geschiedenis van het historische materiële erfgoed

 

 

Geschiedenis van Diepensteyn (1290-2000)

Over 34 generaties gekende eigenaars valt natuurlijk wel wat te vertellen. Ik noem er een paar: 1) De man die in 1288 en quasi in zijn eentje een

groot deel van Limburg bij het Hertogdom Brabant heeft gevoegd, 2) een man, die zijn broer ‘het beruchte Everzwijn van de Ardennen’, in 1466

hielp om 600 Franchimontezen in de Maas te gooien, c) Een door hard werken en een goed huwelijk rijk geworden koopman uit Spanje die in 1535

met Keizer Karel in Tunis de Turken mocht gaan bevechten en niet meer is thuis geraakt, d) ‘la belle héritiere de Diepensteyn oftewel, tot die in

1564 naar Spanje teruggeroepen werd, de officiële concubine van de 1ste aartsbisschop van Mechelen, Granvelle, e) een hoge voor de

Spanjaarden werkende en dus door de Noord-Nederlandse opstandelinge verdreven militair in Lingen (nu Duitsland), die vanaf ca 1600

Diepensteyn construeerde zoals wij het nu terug kennen... Ik stop. Eigenlijk hebben àlle eigenaars hun stempel op de geschiedenis van

West-Europa gedrukt.

Aan dit boek werd een laatste hoofdstuk (met de recente ontwikkelingen) toegevoegd door de heer Jan Toye, eigenaar, Managing Director en

Director van de NV Diepensteyn, die het kasteel op de oude funderingen volledig heeft herbouwd.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 408 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen via https://kasteeldiepensteyn.be/

Digitaal te lezen via https://kasteeldiepensteyn.be/

 

 

 

Drietoren, het domein en der heerlijkheid te Londerzeel (1100-2000).

Schreyhane, Van (N)ursen, Jaersma, Van Doetinchem, de Waha, Boot, de Spoelbergh... Wie waren deze families, waar kwamen ze vandaan,

wat deden ze hier en waar zijn ze heen gegaan? En waarom is het Drietorendomein tot 1764 in feite een deel van het graafschap Vlaanderen en

niet van het hertogdom Brabant gebleven?

Als de antwoorden je interesseren, dan vind je ze hier .

 

 

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 152 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 20,7 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Ten Broecke en Groenhoven, het kasteeldomein te Malderen (1230-2010).

Een heleboel edelen uit Gent, een gemeenteontvanger van Brussel, later schatbewaarder van Leuven, telkens met lange vingers, tevens

ontvoerder van een jonkvrouw uit Londerzeel, de zoon van een rebelse en door de stedelingen doodgeslagen Gentse schepen, een rentmeester

van Zeeland bewester Schelde, de man die vanuit Clabecq de hardsteen voor de versterking van de stadsmuren van Antwerpen mocht leveren en

daarvoor de Zenne tot aan zijn steengroeve bevaarbaar liet maken, de grootste en misschien de wreedste Geuzen- en kettervervolger in de

Nederlanden, en ook daarna nog vele brave en wat minder brave mensen... Neen, we kunnen bepaald niet zeggen dat het Groenhof geen

interessante eigenaars heeft gehad.

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 152 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 20,7 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

De Hoven van Marselaer in Steenhuffel en Malderen.

Er was eens een legende. De oudste mensen uit de Bontestraat hadden op het einde van de vorige eeuw hun grootouders nog horen vertellen dat

daar ooit een schoon kasteel had gestaan. Dank zij Jozef Verheyden herontdekten we dat dit niet het soms veronderstelde Hof de Bonte maar het

oorspronkelijke Hof van Marselaer was. Tijdens de Vlaams-Brabantse oorlogen (ja, we liggen hier op de grens) werd het twee keer met de grond

gelijk gemaakt. eerst in 1366 en de laatste maal in 1477 waarna het niet meer werd opgebouwd. Want de Marselaers hadden intussen ook

onderkomens in Malderen, Opdorp en verder naar het noorden gevonden. Nadat ze de studies van enige Nederlandstalige paus Adrianus VI

hadden bekostigd en voor hem belangrijke posten in Rome bekleedden heeft de familie het nog tot hoge functies in Antwerpen gebracht. Maar

toen waren ze al een poos uit onze contreien verdwenen. Hun hof te Malderen was door een reeks andere adellijke families overgenomen.

Ook hèn volgen we in dit boek

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 220 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 23,9 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Het Steen op de Heuvel (1230-1600).

De naam Steenhuffel zou ontstaan kunnen zijn door de aanwezigheid van een stenen versterking op een heuvel voordat Diepensteyn oftewel het

Steen in de diepte ontstond. Dat was een hypothese of eerder een legende die niemand ooit heeft kunnen bewijzen.

Dat er in de Lakeman ooit een “Steen” op een hoge heuvel of motte gestaan heeft, is nu wel zeker. Dank zij de notities van een mens uit

Antwerpen die in 1593 Steenhuffel bezocht heb ik de geschiedenis ervan grotendeels kunnen reconstrueren en ben ik tot onthutsende

vaststellingen gekomen. Bijvoorbeeld dat één van de bewoners, samen met 6 van zijn 7 zonen, in 1396 met Jan zonder Vrees, de zoon van hertog

Philips de Stoute, naar Hongarije trok om er de Ottomaanse Turken te verjagen.

Dat viel tegen. Na een smadelijke nederlaag werden ze op bevel van sultan Bajezid allemaal onthoofd. Niet helemaal onterecht als we ontdekken

wat ze zelf voordien allemaal hadden uitgespookt.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 82 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 17,3 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

Het Goed van Voorspoel en Oudenhove te Londerzeel en Wolvertem (1310-2000).

Waarom een oude grijsaard van het Groenhof te Malderen in 1472 een jonge weduwe van Voorspoel te Londerzeel ontvoerde en waarom niemand

minder dan Karel de Stoute in deze zaak persoonlijk tussenbeide kwam...

Waarom Antoine de Goignies, vriend van Willem van Oranje en opstandeling tegen het Spaanse bewind, in Nederland nog altijd als één der

stichters van het vaderland wordt vereerd, maar van dezelfde Spanjaarden wel Gouverneur van Brussel mocht worden en in 1587 een schone

hoeve in Londerzeel kreeg...

Wat Igram van Achelen, voorzitter van het Hoog Gerechtshof van Friesland, kort daarna met heel zijn familie in Londerzeel en omgeving kwam

zoeken ...

Wel, deze en nog veel meer antwoorden op niet eerder gestelde vragen zijn allemaal te vinden in dit boek.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 194 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 22,6 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image034.jpg

Het Schaliënhuis te Londerzeel (1550-1816) en het Slozenhof te Wolvertem (1350-1835)

Met ons verhaal over het Schaliënhuis op Sneppelaar krijgen we achtereenvolgens met de families Gillis, Francken, en vander Vekene te maken.

In 1666 trouwde een telg uit dat laatste geslacht met Isabella Helena Francisca Rubens, een kleindochter van onze grote schilder en diplomaat.

In tegenstelling tot Steenhuffel, waar de Brandewijnhoeve een aanzienlijk langer durende band met de familie Rubens had, is men dat in

Londerzeel nooit vergeten.

Als militair zijn enkele vander Vekene’s in het Groothertogdom Luxemburg terecht gekomen waar enkele nazaten nog altijd belangrijke functies

bekleden.

In 1740 werd het Schaliënhuis door een de Hertefelt, aangetrouwde familie, gekocht.

Voordien was die familie, na achtereenvolgens de families de Looze, van Heyenbeke, vanden Beemde, Rattaller, Hoftslach, van Nevele, Musaert,

Paton, Godin(es) en, jawel, vanden Vekene, al eigenaar van het Slozenhof. Ik heb de geschiedenis van dit domein, dat weliswaar niet in

Londerzeel ligt, toch bij die van het Schaliënhuis gevoegd en zo ben ik uiteindelijk toch nog aan een boekje van 132 bladzijden gekomen.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 132 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 19,7 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image040.jpg

3 Verdwenen Hoven te Londerzeel (1350-1900)

In 1384 kreeg Gillis van Bouchout, heer en bewoner van het Steenhuffelse Diepensteyn, het aan de stok met zijn gebuur ridder Jan vande

Moutere. Tot in de 17de eeuw werd in Londerzeel nog enkele keren geschreven over ter Moortere, de naam van een gebied in de buurt

van de Hulst. Is er een verband?

En of !

De geschiedenis van het Ridderhof te Moortere op Sneppelaar is weer grotendeels gekend en de wallen ervan zijn gevonden.

Dat geldt ook voor het Hof te Luyts tegen Slozen.

Beide historische hoven zijn al meer dan 4 eeuwen verdwenen.

De hoeve te Boots heeft het wat langer volgehouden.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 128 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 19,4 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image038.jpg

Altenaken alias Hof te Pluimennest (1450-1950) en Hof ten Rode alias Hof ten Opstalle (1370-1710)

De Pluimennest in Londerzeel werd grotendeels door de Mechelaars gekoloniseerd. Ook voor Voorspoel en Oudenhove aan de andere kant van

de Brusselse straat was dat overigens aanvankelijk het geval.

Over de nobele eigenaars van de twee grote daar gelegen hoven valt heel wat te vertellen.

Dat deed ik in dit boek, 114 bladzijden lang.

 

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 114 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18,8 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image048.jpg

Hof ter Perre of Brandewijnhoeve te Steenhuffel (1500-1926)

De geschiedenis van deze nog bestaande hoeve in de Steenhuffelse Kouter gaat wellicht terug tot de laat-Romeinse, vroeg Frankische tijd. Maar,

ofschoon al de gebruikte argumenten in die richting wijzen vormen ze nog geen bewijs.

De familie van Horenbeke leverde, vanaf ca 1500, de eerste bij naam gekende eigenaars. Daarna kwamen de nog altijd lokale families van

Robbroeck en van Achter. Maar in 1623 werd de hoeve door een zoon van de rijkste burger van Antwerpen en mogelijk van de hele wereld

gekocht en 8 jaar later aan de schoonzus van Pieter Pauwel Rubens doorverkocht.

Haar kinderen Clara en Philips Rubens hebben het Hof ter Perre tot de Brandewijnhoeve herdoopt. Het is dus niet vergezocht om er van uit te

gaan dat de eerste Rub(b)ens Jenever op het einde van de 17de eeuw in Steenhuffel werd gestookt.

De Brandewijnhoeve is tot het einde van de het Ancien Regime eigendom van de familie Rubens gebleven. Er was hier, tot ik het herontdekte,

geen mens die dat nog wist.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 117 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18,9 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

Tusschenbeke alias Hof ter Hellen te Londerzeel (1470-1920) .

Uiteraard denkt niemand dat de Helhoeve zomaar een van de vele Londerzeelse hoeves was, want dat zou een flater zijn.

In zijn Brabantse Yeesten beschreef Jan van Boendale hoe in 1334 “de Brabanders de Vlamingen schoffeerden ten Hellekine”. Dat toponiem was

toen zeer breed gekend. Had hij toen Londerzeel of Steenhuffel geschreven dan hadden ook de latere generaties misschien geweten dat hier in

dat jaar een beslissende slag tussen de twee vijandelijke legers uitgevochten werd en hadden we dat niet meer op moeten zoeken.

Hellekine is inderdaad het Helleken te Londerzeel. De hoeve lag volgens mij aan een bocht van de oude Romeinse Heirbaan van Asse over

Merchtem en Steenhuffel naar de haven van den Briel aan de Schelde. Dit boek geeft daar de nodige argumenten voor. En uiteraard worden de

opeenvolgende illustere generaties eigenaars en gebruikers niet doodgezwegen.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 114 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18,8 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Hof ter Locht te Londerzeel (1500-1920)

In nr. 22, jaargang 1977, van het tijdschrift “Dossiers de l’Archéologie” stond een luchtfoto van Charles Léva, piloot en amateurarcheoloog,

gemaakt boven het noordelijk deel van de Meerstraat in Londerzeel. Daarop een intrigerende, perfect ronde, en vanaf de grond totaal onzichtbare

cirkel in het weidegras. Neen, daar was geen UFO geland. Het was het laatste spoor van de omwaterde motte van het Hof ter Locht die op de

parochiekaart van Jan van Acoleyen uit 1710, zelfs met een vergrootglas, al niet meer te zien was en dus eerder gedempt.

Via de opeenvolgende eigenaars Van Eeckhout, van Heyembeke, Garibaldi, De Moor, de Cort, Spannenberger, Vander Stegen, d’Udekem,

Hanssens en De Meester, hebben we de geschiedenis van dit Hof van 1500 tot 1920 kunnen reconstrueren.

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 97 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18,0 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Hof ten Trappen te Steenhuffel

De geschiedenis van het tot ca 1965 omwalde Hof ten Trappen in Steenhuffel begint, althans in dit boek, omstreeks 1300 met ene Jan de Leeu,

gezegd vander Trappen. Als dat geen toeval is.

Het Hof lag aan de belangrijke middeleeuwse baan naar Brussel. Ofschoon er aanvankelijk wel enkele ridders verbleven was het geen ridderhof.

De eigenaars hebben daarentegen altijd hoge bestuurlijke functies in het hertogdom Brabant waargenomen. Achtereenvolgens waren dat de

families Craenhals, de Moor, Moyersoen, Doublet, Gras ...

En wie, zoals pastoor vanden Eynde in 1790, zich af zou vragen waarom de pachter van de Trappenhoeve tot in der eeuwigheid een jaargetijde

voor de heren van Kruishoutem moest betalen, zal hier het antwoord vinden.

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 98 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Het Cloothof en het Kaashof te Steenhuffel (1300-1920).

De geschiedenis van het huidige Kaashof begint maar op het einde van de 17de eeuw. Het gebouw (met uitzondering van de grote tuin met zomereiken)

oogt misschien niet indrukwekkend maar het heeft wel een reeks indrukwekkende eigenaars/bewoners gehad. Zoals Vincent Anthony, de architect

van het Belfort van Bergen en de man die de oude Leuvense Lakenhalle tot bibliotheek verbouwde. Zoals Jan Prevost, een door de verkoop van wijn

en de uitbating van de wijnherberg Sint Marten op de Zavel schatrijk geworden Brusselaar. Zoals Barbara vanden Elsken, een eenvoudig kamermeisje

dat door een ‘slim’ huwelijk met haar schatrijke maar debiele en ziekelijke jonker haar naam als meter op één van de kerkklokken van Steenhuffel heeft

gekregen. Zoals Gabrielle Quirini, de vrouw en al vroeg de weduwe van René Carton de Wiart, die als militair aan de zijde van Kitchener de

Mahdi-oorlogen in Soedan won, die met baron Empain betrokken was bij de ontwikkeling van het Egyptische spoorwegnet en die een graag geziene

gast was aan het hof van de Egyptische Kedive (koning) Abbas II...

De geschiedenis van het Kaashof en van de voorloper (de Bontenstede en niet het Cloothof, al wordt die geschiedenis hier ook behandeld) staat

nu te boek.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 110 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18,8 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

lhttp://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image042.jpg

Heerlijke Leen-, laat- en cijnshoven in Steenhuffel (1370-1795)

Het bezit van een heerlijkheid (een geheel van eigendommen waar de eigenaar, de heer, gesteund door een bank met stadhouder, meier,

schepenen of erflaten, de bevoegdheid had om recht te spreken en inkomsten te innen) was minder uitzonderlijk dan ik dacht.

Alleen al in Steenhuffel heb ik er 33 geteld. Sommigen hadden exotische namen; anderen kregen de naam van de eigenaar, en omdat die

regelmatig veranderde compliceert dat de zaak. Dit overzicht moet alles wat duidelijker maken.

De eigenaars van zo’n heerlijkheid waren doorgaans van hoge adel en woonden ver van hier. Zo hadden, naast de voor de hand liggende

dynastieën, o.m. de architect van het belfort van Bergen, de schoonzus van onze schilder P.P. Rubens, de beste vriend van de man van Josephine

de Beauharnais (en samen met hem onder het mes van guillotine beland) hier op een gegeven moment zo’n heerlijkheid. En ook, constateerde ik

tot mijn verrassing, mijn eigen voorvaderen Willem en Merck De Bonte, die allerminst van adel waren. Die beleefden hun glorietijd tussen 1566 en

1590. Dat was een zeer beroerde tijd (reformatie, contrareformatie, epidemies en opstand tegen Spanje) waarin hun erflaten, pachters en

cijnsplichtigen bij bosjes stierven of emigreerden. Willem en Merck de Bonte zijn er aan failliet gegaan.

 

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 276 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 26,5 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

 

Sociale Geschiedenis

 

 

Onderwijs en onderwijzers in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel (1593-1920).

Lees hoe Steenhuffel al in de 17de eeuw ook het onderwijs voor (weliswaar een beperkt aantal) arme kinderen financierde, hoe het aanvankelijk de

koster was die het onderwijs verzorgde, hoe dat later door voor hun taak opgeleide onderwijzers en onderwijzeressen overgenomen werd, hoe de

liberalen in de 19de eeuw op katholieke tenen trapten en een eerste schoolstrijd ontketenden waardoor er twee aparte onderwijsnetten ontstonden.

Uiteraard alle aandacht voor de scholeninfrastructuur, voor de onderwijzers en de onderwijzeressen en voor wat zij de kinderen leerden.

En... weet je waarom de Gemeenteschool van Malderen in de periode 1815-1830 (toen Nederland en België één land vormden) overal in de

Nederlanden als hèt te volgen voorbeeld voor de organisatie van een efficiënt gemeentelijk onderwijs werd geprezen?

U leest het hier.

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 164 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 20,7 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

Gezondheidszorg in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel (1525-1914)

De inhoud staat eigenlijk al op de cover van het boek. Het gaat inderdaad over het leven en de werken van het medisch personeel dat hier in de

loop der voorbije eeuwen actief is geweest. Ook over het echt bestaande middeleeuwse Sieckhuys en over de vergevorderde plannen (eind

19de eeuw) voor de bouw van een modern hospitaal worden vele vergeten of nooit eerder geweten dingen onthuld.

Verder komen we te weten aan welke ziekten onzer voorouders leden en met welke serieuze en superstitieuze middelen ze behandeld werden.

En ... Na de ongeziene Corona pandemie die vanaf 2020 de wereld heeft platgelegd is het misschien interessant om ook eens naar enkele eerdere

epidemieën te kijken en naar de manier waarop die bij ons werden aangepakt.

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 104 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 20,8 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image062.jpg

Kermissen, jaarmarkten, feesten, vieringen en ander volksvermaak in groot-Londerzeel.

Dit had eigenlijk een vrolijk boek moeten worden maar waar gefeest en vooral gedronken wordt is ook de miserie nooit ver weg.

Een overzicht:

Over de kermissen en jaarmarkten van Londerzeel en Londerzeel Sint-Jozef in de 19de en het begin van de 20ste eeuw

Louis De Bondt

Kermissen, Jaarmarkten en Volksspelen in Malderen in de 19de eeuw

Louis De Bondt

Kermissen en Jaarmarkten in Steenhuffel in de 19de eeuw

Louis De Bondt

De eerste Statie-Kermis van Londerzeel, juni 1939

Louis De Boeck

Andere feesten en vieringen waar onze voorouders nog voor buiten kwamen

Louis De Bondt

Malderen 22 mei 1905: De Geschiedkundige Stoet

Louis De Bondt

Spelen uit onze jeugd

William Van Hemelrijck

Oude Herbergen in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

Louis De Bondt

 

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 154 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 20,7 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Sociaal-economische miserie en andere ongemakken in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.

Het is niet alleen de oorlog die voor veel ellende zorgt. Naast de vele miserie die ik uitvoerig in de Militaire Geschiedenis van Groot-Londerzeel

beschreven heb, volgen hier een aantal verhalen die niets anders met elkaar te maken hebben dan dat zij over ongelukkige mensen uit Londerzeel,

Malderen en Steenhuffel gaan.

De droevige lotgevallen van de Oost-Indiëvaarders uit groot-Londerzeel.

Van de 13 gekende Oostindiëvaarders stierven er negen op hun eerste reis en nog een tiende op zijn vierde. Twee anderen stierven in Azië binnen

de 14 jaar na hun vertrek. Van de laatste weten we het niet.

De Crisisjaren 1843-1849.

De teloorgang van de Vlasnijverheid, 2 mislukte aardappeloogsten, en dat alles gevolgd door een rampzalige epidemie van de Rode Loop...

Stoken en Geheimstoken in Steenhuffel.

Alcohol is de bron van veel ellende, niet in het minst voor de geheimstoker die wordt betrapt.

Verdrinkingen, zelfmoorden, moorden en andere fatale ongelukken (1800-1914).

Ik verwacht van de geïnteresseerde lezer absoluut geen leesplezier.

Gelukkig heb ik van al deze ellende maar 74 bladzijden bij elkaar gekregen.

 

Versie:

74 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

Tot verheffing van het volk van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

Dit had een bijzonder interessant boekje kunnen worden maar het is helaas niet afgeraakt.

Voorlopig bevat het maar twee (2) bijdragen:

-          De Volksbibliotheek van Steenhuffel.

-          Speuren naar sporen van culturele activiteit in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel in de 19de eeuw.

Er waren uiteraard nog vele andere manieren waarmee men het culturele niveau van onze volksmens heeft proberen op te krikken.

Het onderwijs voor volwassen en de vele toneel- muziek en andere gezelschappen hadden hier ook behandeld kunnen worden.

Mogelijk komt het er nog eens van.

Zolang dat niet gebeurd is, bestaat deze bijdrage alleen in digitale vorm.

 

 

 

 

Versie:

74 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

 

Veiligheid

 

 

Misdaad- en Misdaadbestrijding in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel (1412-1914)

Dit boek gaat in de eerste plaats over onze vorsters, preters, officieren, burgerwachters, veldwachters, rijkswachters en boswachters. Maar ook een

beetje over degenen die deze mensen werk en een inkomen hebben bezorgd.

Puur uit sensatiezucht zijn we op enkele kleinere misdrijven en enkele zware misdaden wat dieper ingegaan. We zochten en vonden onze informatie

in ons oud en meer recent lokaal archief maar om geen naaste familie tegen te komen zijn we in 1914 gestopt.

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 164 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 21,2 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Branden en Brandbestrijding in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel (1815-1914).

Eerlijk is eerlijk. Pas toen de Hollanders het hier in 1815 voor het zeggen kregen is men zich serieus voor brandpreventie en –bestrijding gaan

interesseren.

Pas in 1879 kocht ook Steenhuffel zijn allereerste, zwaar gesubsidieerde, brandweerpomp. We hebben er een prentje van.

Deze tekst bestaat uit 3 gedeelten:

I. De ontwikkeling van de lokale brandbeveiliging en –bestrijding.

II. Een uiteraard onvolledig overzicht en beschrijving van branden.

III. Bijlagen: a) Iets over brandverzekering, b) Lokale politiereglementen inzake brand.

 

 

 

 

 

 

 

Versie:

52 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

 

Economische Geschiedenis

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image066.jpg

Energiek Londerzeel – de toepassing van wind, water, stoom en stroom.

Kenmerkend voor dingen als wind, water en stoom is dat ze niet moesten uitgevonden worden. Ze worden ons door de natuur, weliswaar niet altijd

gratis meer, geschonken. Al in de oudheid wist men ze voor het opwekken van energie te gebruiken:

-          wind om de wieken van een windmolen te laten roteren,

-          water voor het in beweging zetten van een waterrad maar ook om het tot stoom te verhitten,

-          stoom om er stoomlocomotieven en andere stoommachines mee aan te drijven,

-          dat alles om er eventueel stroom mee te maken.

Deze inleiding moet dienen om uit te leggen waarom ik in deze publicatie enkele schijnbaar zeer diverse onderwerpen samengebundeld heb.

-          De Wind- en Watermolens van Londerzeel

-          Ontstaan en ontwikkeling van het door stoom aangedreven openbaar vervoer

-          De eerste stoommachines in Londerzeel

-          De komst van de elektrische straatverlichting

 

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 204 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 23,15 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Leireken, de geschiedenis van Lijn 61.

Lijn 61, Van Antwerpen-Zuid naar Aalst, is nooit erg belangrijk geweest, maar een deel ervan, bekend als ‘Leireken’ was wel behoorlijk legendarisch.

In tal van straten, wijken, paden, verenigingen, afspanningen en streekgerechten leeft de naam nog voort. Maar omdat de herinnering vervaagt, en

nieuwe generaties de ware oorsprong niet meer kennen, hebben we dit boek geschreven.

Zowel over het ontstaan van de spoorlijn als over de creatie van het latere fietspad op de oude bedding beschikten we gelukkig over zeer veel

inside-informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 346 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 39,45 - voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Als Adam niet in de appel gebeten had. Hoe Groot-Londerzeel er uit had kunnen zien.

Ontdek wat we bijna gekregen hadden of waaraan we zijn ontsnapt. Het scheelde weinig.

-          In 1870 zouden 3 spoorlijnen op de Boeksheide in Malderen samenkomen. De al in 1837 geopende lijn van Mechelen naar Gent zou er aansluiting

geven a) op een aftakking naar de lijn Fleurus-Denderleeuw, b) op de geplande spoorlijn van Antwerpen-Zuid naar Douai.

Het 1ste project is in allerlaatste instantie afgeblazen, het 2de heeft een ander tracé gekregen.

-          Antwerpen-Aalst-Douai zou uiteindelijk passeren aan het te bouwen station van Londerzeel Oost waar ze de voorziene lijn Willebroek-Londerzeel-Brussel

zou kruisen. Omdat Leireken de verwachtingen niet heeft ingelost en de verbinding tussen Willebroek en Brussel pas de komende jaren via een sneltram

gerealiseerd zal worden, is Londerzeel-Oost geen belangrijk spoorwegknooppunt geworden

-          Door een samenloop van toevalligheden is het rusthuis van Londerzeel in 1896 geen ziekenhuis geworden. Maar we hebben de plannen nog.

-          Nu staan de kerken leeg, maar in 1906 moest de mannelijke helft van de gelovigen van Steenhuffel de mis nog vanuit het tegenoverliggende café volgen.

De kerkfabriek en de aangestelde architect hadden grootste plannen. Het is ‘iets’ minder geworden.

-          Alleen de gemeentefusie van 1967 heeft belet dat er nu op het dorpsplein van Steenhuffel een mooi gemeentehuis staat.

Ook daarvan bestaan de plannen nog.

 

Versie:

45 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

 

Kerkelijke Geschiedenis

 

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image070.jpg

Alles over de Pastoors en Onderpastoors van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel, en ook iets over hun kerken (1330-1990) .

Nu de beroepsgroep van pastoors, onderpastoors en kapelanen, althans in onze gewesten, een met uitsterven bedreigde soort is geworden,

was het – dacht ik – wellicht nuttig om een verzamelwerk over hun leven en werken te produceren. Zij waren immers de ware machthebbers in een

dorp waarvan de heer doorgaans in een verre stad of op een slagveld verbleef.

Echte genealogen zijn overigens niet erg in deze mensen geïnteresseerd want ze hebben maar weinig nageslacht nagelaten.

Hier de opvulling van deze leemte.

 

 

 

 

 

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel – 100 blz. A4

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen: richtprijs € 18,15 - voor uitleg, zie link bovenaan.

Digitaal: voor uitleg, zie link bovenaan.

 

 

Het Klooster van Onze Lieve Vrouw van 7 Weeën in Steenhuffel.

De definitieve geschiedenis van het klooster van de Zusters van Zeven Weeën te Steenhuffel zal helaas niet snel geschreven worden. De zusters

zijn er niet meer, de gebouwen (klooster, internaat en schoolgebouwen) evenmin. Hopelijk is het archief in goede handen bewaard gebleven.

Intussen groepeer ik hier wat ik in mijn eigen archief over dit klooster vond. Dat is:

-          Een krantenartikel uit 1853 over de opening van het klooster.

-          Een korte geschiedenis van de Congregatie, geschreven door moeder-overste Paula, naar aanleiding van de viering van de honderdste

verjaardag van het klooster.

-          De redevoering, uitgesproken door burgemeester Frans De Donder op 29 juni 1953, maar geschreven door ‘meester’ Alfons De Pauw,

ter gelegenheid van datzelfde eeuwfeest.

-          Enkele bijlagen met informatie afkomstig uit het gemeentearchief

-          Een korte geschiedenis van het klooster, geschreven door Francis Kiekens op 15 augustus 1990

-          Een fotoreportage van de afbraak van het klooster. De foto’s werden door mijzelf genomen op 28 mei 2001.

-          Een krantenartikel uit het Nieuwsblad over de bestemming van het nieuwe kloostergebouw.

 

 

Versie:

23 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

Het Manuaal van Pastoor Van den Eynde.

Joannes Baptista Van den Eynde was pastoor van Steenhuffel van 1781 tot 1805.

In 1797 werd hij door de Franse Revolutionairen uit zijn ambt ontzet en werd zijn kerk tijdelijk gesloten. Helemaal onaangekondigd was dat niet.

Omdat er niets meer zeker was in die dagen en hij zich de pastoor-onvriendelijke tijden van de Reformatie herinnerde heeft pastoor Vanden Eynde

gelukkig vele dingen opgeschreven. Niet alleen over de bedreigde kerkinkomsten maar ook veel over de aanwezige kunstschatten en over de

gebeurtenissen uit zijn tijd.

Deze notities zijn verspreid te vinden in de registers 5, 6 en 7 van het parochie-archief.

Ik heb ze in dit boek (hopelijk wat overzichtelijk) gebundeld en ze met enkele notities van enkele volgende pastoors (tot 1841) aangevuld.

 

 

 

 

 

 

Versie:

108 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/INHOUD%20-%20LONDERZEEL%20-%20MALDEREN%20-%20STEENHUFFEL%20(2)_bestanden/image078.jpg

Glasramen in de Beeldenstormen – De glasramen van Steenhuffel.

De glasraamschilderkunst is een verwaarloosde tak van kunst. Heraldiek en symboliek hadden een grote betekenis voor de toeschouwers in de

16de eeuw. De meeste ramen zijn verdwenen. De symbolen begrijpen we niet meer, tenzij men - zoals in dit boek – de geschiedenis ervan kan

achterhalen.

De nog wèl bestaande, pas gerestaureerde, glasramen van Steenhuffel zijn om veel redenen merkwaardig. U leest hier waarom.

De auteur Jozef Verheyden heeft met dit werk een onschatbare bijdrage aan onze plaatselijke geschiedenis geleverd. Want alles wat we hier over

dachten te weten, was helaas verkeerd.

 

Versie:

Gedrukt, harde kaft met omslagwikkel, A4 186 blz

-          Te lezen en te ontlenen: voor uitleg, zie link bovenaan.

-          Aan te kopen:

Uitvoering zwart-wit Richtprijs € 22,20

https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/jozef-verheyden/glasramen-in-de-beeldenstormen-de-glasramen-van-steenhuffel

Uitvoering in kleur Richtprijs € 45,65

https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/jozef-verheyden-1/glasramen-in-de-beeldenstormen-de-glasramen-van-steenhuffel-full-colour

 

 

 

 

Sagen, Legenden, Folklore, Volkstaal, Volksliedjes

 

 

Volksverhalen uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.

Dit is slechts zeer gedeeltelijk eigen werk. Het bestaat uit:

Honderd korte volksverhalen uit Londerzeel, Malderen, Steenhuffel (en Peizegem)

Met toelating overgenomen uit de jaargangen 1985 tot 1992 van het tijdschrift De Brabantse Folklore waarin professor Top volksverhalen uit heel Brabant

(voor onze streek dikwijls aangeleverd door meester Baeyens uit Peizegem) publiceerde. Ik heb ze ingedeeld onder de rubrieken

-          Volksgeloof- en bijgeloof i.v.m. bovennatuurlijk geachte verschijnselen (gaande van rare snuiters, over relatief ongevaarlijke plaaggeesten,

schrikaanjagende spokerijen tot waarlijk gevaarlijke tovenarij).

-          Volksremedies tegen ziektes en andere ongemakken.

-          Vertellingen over de oude tijd, meestal op ware feiten gebaseerd.

-          Volkse humor.

Vijf langere verhalen met historische raakpunten.

-          De verdwenen en verzonken kastelen van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.

-          De heks Roze Lappers en haar vriendinnen.

-          De Bende van de Vuile Voorschoot.

-          De betoverde katten van het Armemensenhof.

-          Fuivende Framassons op het kasteel van den Bouw.

 

63 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

Tijd van toen kaft

De tijd van toen.

Herinneringen aan het leven in Londerzeel tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw.

Deze verzameling bestaat uit de volgende bijdragen:

·         Redevoering gehouden door Pol Despeghel, najaar 1987 - door Pol Despeghel (met dank aan de familie).

·         Redevoering gehouden door Pol Despeghel op 21 oktober 1988 - door Pol Despeghel (met dank aan de familie).

·         Een verhaaltje in het Londerzeels over de tijd van toen – door Louis De Boeck, geschreven ca 1999.

·         Verdwenen Lonnesielse figuren: de Jun – door Louis De Boeck, geschreven ca 1999.

·         Het leven in Steenhuffel tijdens het Interbellum – Notities van pater Joris Vertonghen uit zijn ongepubliceerde “Hortus deliciarum”.

·         Over ’t Hoeksken (Smisstraat Steenhuffel) en zijn bewoners midden 20ste eeuw – geschreven door Louis Vertonghen ca 1975

met dank aan Hedwig Vertonghen).

 

 

Versie:

71 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

Tot in vrij recente tijden waren er overal wel wat volkszangers die hun zelf op rijm gezette liedjes (meestal op bekende muziek) brachten op straat,

op de kermis of in de cafés. Doorgaans hoorde daar een gedrukte tekst bij die voor een paar centen werd verkocht.

Voor Londerzeel en omstreken was “Keunink” (Jean Roelants) legendarisch, in Malderen waren Edward Van den Eede (alias Warken van Amerika)

en Corneel De Vos (alias Nelen Krik) dat evenzeer. Voor Steenhuffel kennen we ‘de Mossel’ maar zijn liedjes helaas niet meer.

Van hun nalatenschap is niet veel bewaard gebleven. Toch hebben we nog een aantal van hun liedjes gevonden en anderen werden ons door

vriendelijke mensen bezorgd.

Ik heb ze verzameld in dit boek.

Ze zijn niet allemaal van hoog intellectueel of zedelijk niveau. Daarom worden ze ook geen kleinkunst maar “slechts” volksliedjes genoemd.

Ze werden ook niet in de Opera gezongen. Maar waar men ze hoorde was er altijd ‘ambiance’.

 

Van de familie Van den Eede heb ik ook een opname van een tiental door Warken van Amerika zelf gezongen liedjes gekregen. Ze zijn

(onder voorwaarden) te beluisteren in het gemeentearchief.

 

Versie:

76 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

 

Genealogie

 

 

Personenregister groot-Londerzeel 1280-1650.

Het resultaat van 20 jaar gesnuffel in oude registers. Dit bestand bevat de namen van 13700 personen die ik in 72 originele bronnen aangetroffen heb.

Daarbij al de relevante informatie over hun leven, werken, eigendommen en familiebanden. Soms is dat bedroevend weinig maar dikwijls belachelijk

veel.

Ik heb mij beperkt tot de periode waarin er nog geen of amper parochieregisters bestonden.

Alles in 1 Excel bestand waarvoor we, mochten we het zelfs in het allerkleinste lettertype af kunnen drukken, 2300 blz. zouden nodig hebben.

 

Alleen digitaal beschikbaar dus. (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

Enkele serieuze en minder serieuze bedenkingen bij stamboomonderzoek.

1.      Hoe creatief men hier in de 16de, 17de en 18de eeuw eigennamen noteerde. Naamgeving was toen geen exacte wetenschap.

Sommige griffiers verdenk ik er van dat ze er een erezaak van maakten om een naam op zoveel mogelijk verschillende manieren te kunnen

schrijven. Lang geleden heeft men in de Noordelijke Nederlanden deze varianten geüniformeerd. Dat had men beter ook bij ons gedaan en dan

had ik dit stichtende artikel over wolfijzers en schietgeweren niet moeten schrijven.

2.      Als op het schrijven aankwam waren de pastoors vroeger niet erg informatief. Men moet al wat geluk hebben om in de oudste registers naast de

naam van de boreling ook die van de moeder te vinden. Alle enigszins opmerkelijke opmerkingen zijn dus meegenomen en belangrijk genoeg

om er een artikeltje aan te wijden. Ik heb ze geselecteerd uit de bewerking van Luc Annaert van de parochieregisters van Londerzeel

3.      Er volgen nu enkele mooie handtekeningen (met de klemtoon op tekeningen) waarmee sommige van onze voorouders hun papieren signeerden.

Het zijn er helaas niet veel.

4.      Na een bezoek op 15/9/1892 was de arrondissementscommissaris niet te spreken over de werking van de Burgerlijke Stand van Londerzeel.

Burgemeester van Assche heeft het serieus uit mogen leggen. Gelukkig is zijn brief bewaard gebleven.

5.      Het was schrikken toen de meester vertelde dat mijn voorouders apen waren. Wel, vergeet Darwin en zijn evolutietheorie en lees hoe ikzelf in

155 ononderbroken stappen mijn afstamming van Adam en Eva kan bewijzen. Waarmee ik de wetenschappelijke relevantie van

stamboomonderzoek toch een beetje in twijfel trek. Een fijne hobby blijft het wel.

 

80 blz. A4 – Alleen digitaal te consulteren (voor uitleg, zie link bovenaan).

 

 

 

Deel II – de Transcripties

Om te weten hoe en waar ze kunnen gevonden worden: klik hier