Leireken, de geschiedenis van Lijn 61

door Louis De Bondt en Philippe Callaert

 

 

INHOUD

 

DEEL I : LEIREKEN DE SPOORLIJN

 

Woord vooraf                                                                                                                                                                          4

Het geheim van de naam Leireken eindelijk ontraadseld?                                                                                                 5

Periode I 1863-1877: Plannen en herplannen

Inleiding: spoorwegen in België                                                                                                                                          10

1863: géén ijzerenweg van Denderleeuw naar Lier                                                                                                           11

1863: De ontsluiting van de Antwerpse haven                                                                                                                 12

1863-1868: De Cie du chemin de fer d’Anvers à Tournai                                                                                                12

1863: Plan 1a: Antwerpen Oost-Oude God-Boom-Malderen-Aalst-Zottegem-Douai                                          12

1868-1873: Philippart neemt het over. Maar hoe?                                                                                                             17

1868: Plan 1b: Antwerpen Oost-Malderen-Dendermonde-Denderleeuw-Oudenaarde...                                     17

1870: Plan 1c: Antwerpen Oost-Boom-Puurs-Dendermonde-Gent-Oudenaarde                                                   20

1870: Terug naar plan 1a: Antwerpen Oost-Oude God-Boom-Malderen-Aalst-Zottegem-Douai                      21

1873-1875: Plan 1-Fase 1: Antwerpen Oost-Kontich-Boom                                                                                            25

1874-1876: Plan 1-Fase 2: Aalst-Burst (lijn 82)                                                                                                                  28

1874-1876: Antwerpen Zuid-Aalst, het definitieve tracé                                                                                                 30

Antwerpen-Zuid in plaats van Antwerpen-Oost

Londerzeel in plaats van Malderen                                                                                                                              31

Periode II 1876-1881: De aanleg van Leireken

1876-1878: Het echte begin der werken                                                                                                                              35

Antwerpen Zuid-Hoboken en Hoboken-Boom, onderzoek en aanbesteding                                                       35

Brabant (Londerzeel-Opwijk), onderzoek en onteigeningen                                                                                    35

Oost-Vlaanderen (Opwijk-Aalst ), onderzoek en onteigeningen                                                                             42

Boom-Londerzeel, (nog) geen onderzoek en onteigeningen                                                                                    45

Begin der werken in Brabant en, met wat uitstel, in Oost-Vlaanderen                                                                    45

10 juli 1878: Antwerpen Zuid-Hoboken-(Oude God)                                                                                                       47

1878-1879: Londerzeel-Aalst, vandalisme en moord houden de werken niet tegen                                                    49

20 juli 1879: Hoboken-Boom                                                                                                                                                51

26-10-1879: (Londerzeel)-Opwijk-Aalst                                                                                                                              53

1879-1881: de ontbrekende schakel(s)                                                                                                                                56

Aalst-Londerzeel-Mechelen                                                                                                                                          56

Belgische grens-Douai                                                                                                                                                   57

Boom-Londerzeel, nu wel onderzoek en onteigeningen                                                                                           57

De eerste stations langs lijn 61                                                                                                                                            63

Aalst – Moorsel - Opwijk                                                                                                                                               63

Londerzeel Oost – Tisselt - Willebroek - Boom                                                                                                          68

Niel - Hemiksem – Hoboken - Antwerpen Zuid                                                                                                          72

Periode III 1881-1914: Aanpassingen                                                                                   75

Uitbreiding, aanpassing en belang der stopplaatsen                                                                                                      76

Aalst                                                                                                                                                                                  76

Ontdubbeling van het reizigers- en het goederenverkeer: Aalst-Oost

Veiligheid in het reizigersstation

De verhoging van de stations: voor meer veiligheid binnen en buiten

De inhuldiging van de Denderbrug, Leireken krijgt de primeur

Bewoners, gebruikers en bezoekers van de stations van Aalst

Routehuisjes van de Langestraat en de Moorselbaan

Moorsel                                                                                                                                                                            82

Geen tweede halte te Moorsel

Bewoners, gebruikers en bezoekers van het station van Moorsel

Bareelwachtershuis Statiestraat                                                                                                                                

Baardegem                                                                                                                                                                        85

Lange barensweeën voor het station van Baardegem

Over de bewoners, gebruikers en bezoekers van het station van Baardegem

Nijverseel

Nijverseel vraagt en krijgt... geen station                                                                                                              95

Opwijk                                                                                                                                                                               97

Station

De Opwijkse barelen

Peizegem                                                                                                                                                                           97

Een station doet een dorp van naam veranderen

Routehuisjes

Steenhuffel                                                                                                                                                                     101

Steenhuffel kreeg een station en hield een halte over

Bewoners en gebruikers van het station

Bareelwachtershuisjes

Londerzeel                                                                                                                                                                      107

Betekent de bouw van de Ooststatie het einde van de Weststatie?

Uitstel van executie voor de Weststatie

1881-1890: Miraculeuze redding van de Weststatie, zorgen over de Ooststatie

1890: Nieuwe kansen voor Londerzeel-West

1890: De handicap van Londerzeel-Oost

1894-1898: Leireken verlegd

1898-1904: Andere infrastructuurwerken te Londerzeel

Bewoners van de Weststatie tussen 1880 en 1914

Oversten van de Ooststatie tussen 1880 en 1914

Londerzeelse bareel- en kabienwachters

Ramsdonk                                                                                                                                                                       124

Ramsdonkse barelen en bareelwachtershuisjes

Tisselt West                                                                                                                                                                   125

Routehuisje Beekstraat – Station - De Barak

Bareelwachtershuis Statiestraat - Wachthuisjes Bosbeek en Merkezeel

Willebroek                                                                                                                                                                      126

Over de gebruikers van het station van Willebroek

Een splinternieuw station met een torentje                                                                                                              

Boom en Boom Kaai                                                                                                                                                     127

Schelle en Hemiksem                                                                                                                                                    128

Hoboken: stations Polder en Kapelstraat                                                                                                                  128

Antwerpen-Zuid - Antwerpen Zuidkaai - Antwerpen Kiel                                                                                     129

Andere aanpassingen aan het tracé                                                                                                                                 131

Zere voeten of extra treinen: een pijnlijke keuze                                                                                                             132

Enkele sociale aspecten rond de eeuwwisseling                                                                                                            134

Lonen aan de staatsspoorwegen in 1888                                                                                                                       

Vlaams en Frans                                                                                                                                                                 

De miserie van de treinwachter                                                                                                                                        

Het lijden van de bareelwachter                                                                                                                                       

De perikelen van de buren van de ijzerenweg                                                                                                               

De trein als belager der goede zeden en verspreider van de goddeloosheid                                                           

Speciale treinen voor speciale feesten                                                                                                                            

Over de prijs van een ticket                                                                                                                                              

Waar een spoorweg in de gemeente nog goed voor is

Periode IV 1914-1928: Leireken en de Grote Oorlog

Algemeen kader                                                                                                                                                                   147

4 tot 20 augustus 1914: de oorlog komt dichter                                                                                                              148

20/8 tot 24/9/1914: de belevenissen van Leireken in Niemandsland                                                                            148

25/9 tot 10/10/1914: Leireken en de verdediging van Antwerpen                                                                                154

10/10/1914 tot 11/11/1918: Leireken onder de bezetting                                                                                                157

Reparatie van het spoorwegnet in bezet gebied...                                                                                                        

Maar niet tussen Aalst en Londerzeel                                                                                                                            

Duits personeel in de stations                                                                                                                                         

En het vroegere personeel ergens anders                                                                                                                      

Diefstal van kopersdraad, steenkolen en suiker                                                                                                            

Sabotage                                                                                                                                                                              

En spionage                                                                                                                                                                        

De pijnlijke amputatie van Leireken                                                                                                                                  164

Tussen Londerzeel en Opwijk                                                                                                                                          

Tussen Opwijk en Aalst                                                                                                                                                    

Fait-divers: Duitse tweedekker stort neer op Leireken                                                                                                  166

De eerste weken na de oorlog                                                                                                                                           166

Ongelukken met achtergebleven munitie in de stations                                                                                              

De uitverkoop van de Ooststatie in Londerzeel                                                                                                            

Een Belgisch detachement in Londerzeel                                                                                                                       

Repressie van de collaboratie van spoorwegpersoneel                                                                                               

Tenslotte                                                                                                                                                                               167

En nog 2 prentjes om dit hoofdstuk af te sluiten                                                                                                            168

Periode V  1929-1940: Geboorte van een legende

Heraanleg                                                                                                                                                                              169

Versnippering                                                                                                                                                                       170

Besparingen                                                                                                                                                                         171

De degradatie van de stations                                                                                                                                    171

Herrie om overwegen                                                                                                                                                    171

Over een minister, een kardinaal en een onbewaakte overweg in Steenhuffel                                                   

Overwegen 53 en 56 in Londerzeel

De historie van andere overwegen in Moorsel en Steenhuffel

Stations en stopplaatsen tussen 1920 en 1945                                                                                                               175

Aalst: station Aalst-Noord en bareelwachtershuis Langestraat                                                                           175

Mijlbeek: Blokhuis en stopplaats de Rozen                                                                                                              175

Moorsel: station, baanwachtershuis aan de Statie en bareel Beughemstraat                                                     176

Baardegem: station                                                                                                                                                       178

Nijverseel: bareelwachtershuisje en stopplaats, bareel Coenstraat                                                                      180

Opwijk: station, Routehuisjes Neerveldstraat; bareel Heirbaan, seinhuis en kabien                                         181

Peizegem: station en routehuisjes                                                                                                                              183

Steenhuffel: station en bareelwachterhuisjes                                                                                                           184

Londerzeel: stations, routehuisjes en bareelwachtershuisjes                                                                                185

Ramsdonk                                                                                                                                                                       186

Tisselt-West                                                                                                                                                                  186

Willebroek – Boom – Niel – Schelle                                                                                                                           186

Hemiksem: station en seinhuis                                                                                                                                    187

Hoboken en Antwerpen-Zuid                                                                                                                                     188

Leireken, de legende                                                                                                                                                           188

Over legendarische snelheid en brute kracht                                                                                                           189

Leireken en zijn klanten                                                                                                                                                190

Leireken en de schoolgaande jeugd                                                                                                                           190

Leireken en de beesten                                                                                                                                                 191

Schokkende gebeurtenissen                                                                                                                                       193

Leireken en de plaatselijke horeca                                                                                                                              194

Nog meer verhalen                                                                                                                                                        194

Periode VI  1940-1944: Collaborateur of oorlogsheld?                                                          

De inval van de Duitsers                                                                                                                                                    196

De eerste jaren van de bezetting                                                                                                                                       198

Leireken en het leven van alle dag                                                                                                                                    199

Over schlam, briketten, kolen en cokes                                                                                                                            201

1943: de geallieerden komen helpen                                                                                                                                 204

Leireken beschoten                                                                                                                                                             207

De bevrijding                                                                                                                                                                        210

Periode VII  1945-1952: De aftakeling                                                                                                           211

Periode VIII  1952-1976: De ontmanteling

1951: Hoe men in Londerzeel slecht nieuw te weten kwam                                                                                           216

1952: Afschaffing van personenvervoer tussen Londerzeel en Opwijk                                                                     216

1955-1957: Geen sporen meer tussen Londerzele en Boom                                                                                           218

1957: Ook geen reizigers meer tussen Opwijk en Aalst                                                                                                 219

1957-1976: De laatste stuiptrekkingen                                                                                                                              221

Wat er in 2000 nog van over was.

Voormalige spoorweggebouwen tussen Aalst en Londerzeel                                                                                     223

Tussen Londerzeel en Boom                                                                                                                                             227

Tussen Boom en Antwerpen-Zuid                                                                                                                                   229

 

BIJLAGEN BIJ DEEL I

 

Bijlage I  De treinen

1880-1914: type 28                                                                                                                                                               230

1887-1900: type VV Belpaire                                                                                                                                               230

1905-1957: types 15, 15S en 16                                                                                                                                           233

De wagons                                                                                                                                                                            238

Bijlage II Leireken, de doodrijder

Botsingen en ontsporingen                                                                                                                                               239

Persoonlijke ongelukken met fatale afloop                                                                                                                      242

Persoonlijke ongelukken die ‘nog goed’ afliepen                                                                                                          250

Heel even bij de buren kijken                                                                                                                                             253

Bijlage III  Leireken en de Misdaad

Leireken het slachtoffer                                                                                                                                                      254

Inbraken in stations en bij spoorwegpersoneel                                                                                                            

Aanslagen op de trein                                                                                                                                                       

Treinovervallen                                                                                                                                                                  

Eindelijk opgeloste misdaden                                                                                                                                           

Leireken de ooggetuige                                                                                                                                                           

Bijlage IV  Overzicht uurregelingen                                                                                                                 261

Bijlage V  Kaarten                                                                                                                  272

 

DEEL II : LEIREKEN HET FIETSPAD                                                                                      

 

Periode I: 1956-1976                                                                                                                                                 276

De afgeschafte spoorwegzate                                                                                                                                     276

      Deel I: Willebroek-Londerzeel                                                                                                                                     277

      Deel II: Londerzeel-Opwijk - Een expresweg van Londerzeel naar Opwijk?                                                         280

Ontstaan en groei van een idee                                                                                                                            280

Merchtem koopt grond                                                                                                                                          281

Londerzeel: burggraaf de Spoelberch koopt grond                                                                                           283

Ook Steenhuffel vergroot zijn onroerend patrimonium                                                                                     283

Opwijk, Merchtem, Steenhuffel en Londerzeel: een Brabantse “entente cordiale”                                      285

Voor een volgende keer misschien?                                                                                                                    288

Alleen Merchtem zet door                                                                                                                                     289

Periode II: 1976-1978.                                                                                                                                                   

      1976: de Pikfeesten te Moorsel                                                                                                                                   291

      1976-1978: de Leirekensroute, deel een                                                                                                                      291

30-9-1978: feeststemming! Leireken het fietspad                                                                                                      296

Periode III: 1978-1985.                                                                                                                                                 

1978-1985: Steenhuffel: privé-initiatief neemt het over                                                                                            297

1978: wat doen we met het oud-station van Steenhuffel?

1978-1983: De dorpsraad van Steenhuffel.

1983-1985: de vzw Leireken, het ontstaan

1978-1985: in Opwijk zit men ook niet stil                                                                                                         299

1978-1985: de situatie in Aalst                                                                                                                               302

Periode IV: 1985-1993.                                                                                                                                                 

      1985-1993: Brabant, realisatie der doelstellingen                                                                                                      307

      1985-1993: De perikelen van Leireken in Oost-Vlaanderen                                                                                     308

Geen haast in Aalst?                                                                                                                                              308

23-4-1989: Steenhuffel en Opwijk fietsen naar Baardegem                                                                               310

De milieuverenigingen gaan in het verweer                                                                                                        312

Moorsel en Baardegem fietsen naar Steenhuffel                                                                                               314

Moorsel wandelt                                                                                                                                                     315

Moorsel discussieert                                                                                                                                              315

Er komt schot in het dossier                                                                                                                                  317

Periode V: 1993-1994                                                                                                                                                     

      1993-1994: De voltooiing van Leirekensroute                                                                                                           322

      11 september 1994: De officiële opening(en)                                                                                                            326

Nabeschouwingen: 1995 en later

      Leireken nu                                                                                                                                                                     332

      Leireken ook naar Willebroek?                                                                                                                                    334

 

Epiloog                                                                                                                                                                               338

 

Bibliografie en bronnen                                                                                                                                            339

 

Bronvermelding afbeeldingen                                                                                                                              340

 

Lijst van gecontacteerde personen                                                                                                                   341

 

Inhoud                                                                                                                                                                                342