LONDERZEEL VROEGER

Historische en Genealogische bijdragen over Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

 

 

  

 

 

 

Snelnavigatie door de hele inhoud van deze site

 

 

 

 

GENEALOGIE

0

GESCHIEDENIS VAN GROOT LONDERZEEL

ò

 

ò

0

ò

Volledige genealogieën van

Luc Annaert

 

Overzichten van feiten, plaatsen en mensen

 

Sociale Geschiedenis

 

 

 

 

 

Bewerkingen van

Registers

 

Militaire geschiedenis

 

Economische Geschiedenis

 

 

 

 

 

Genealogische

varia en anekdotes

 

Geschiedenis van  de

Londerzeelse domeinen

 

Sagen, Legenden, Folklore

 Volkstaal, Volksliedjes

 

 

 

 

 

 

 

Kerkelijke Geschiedenis

 

Transcripties van

oude documenten

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling I – Overzicht van Gebeurtenissen, Plaatsen en Mensen

 

 

Tijdbalk van de geschiedenis

van Groot-Londerzeel

40 blz.

directe toegang

 

Biografisch woordenboek

van Groot-Londerzeel

135 blz.

directe toegang

 

Toponymie

van Groot Londerzeel

181 blz.

directe toegang

 

 

 

Oude kranten

over Groot-Londerzeel

48 blz.

directe toegang

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Tijdbalk van de Geschiedenis van Groot Londerzeel: een korte samenvatting, gerangschikt op datum, van gebeurtenissen

uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel, die in hun tijd de regionale pagina’s van de kranten zouden hebben gehaald.

Biografisch woordenboek van Groot-Londerzeel: beschrijving van het leven en de werken van personen die gewoond,

gewerkt of verbleven hebben in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel, en over wie iets bijzonders  te vertellen valt.

Mochten we niet alle mensen even belangrijk vinden, zou dit werk ook “wie is de grootste Londerzelenaar” kunnen heten.

Toponymie van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: bevat a) Toponymie van Londerzeel (Louis De Bondt),

 b) Toponymie van Malderen (Louis De Bondt), en c) Topnymie van Steenhuffel (Jaak Wouters).

Oude kranten over Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: gevarieerd plaatselijk nieuws uit de periode 1840-1940.

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

 

ñterug naar boven

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling II – Militaire Geschiedenis van Groot-Londerzeel

 

 

Groot Londerzeel en de

oorlogen van het Ancien Regime

112 blz.

directe toegang.

 

 

Verhalen van Lotelingen

 uit Groot Londerzeel

32 blz.

directe toegang

 

1914-1918 in Londerzeel

 en Noordwest-Brabant

96 blz.

meer informatie

 

 

 

 

Enkele verhalen over W.O.I

in Groot Londerzeel

64 blz.

 

Juffer Orianne van Londerzeel

348 blz.

directe toegang

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Londerzeel en de oorlogen van het Ancien regime: de Londerzeelse gesneuvelden van 1200 tot heden; de slag bij het

Helleken,  de beroerde tijden (1566-1593); de oorlogen van Lodewijk XIV, de Brabantse omwenteling ...

Lotelingen uit groot-Londerzeel: de procedure van het loten, brieven van lotelingen, verhalen over individuele lotelingen....

1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant: een zeer gedetalleerde reconstructie van de periode 1914-1919 in de

omgeving van Londerzeel.  Met o.m. de slag van Imde, de Slag van Neeravert, het leven in Londerzeel, Malderen en

Steenhuffel tijdens de bezetting. Gedrukt (niet on-line beschikbaar).

 

Enkele verhalen over W.O.I in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: bevat: Londerzeel tijdens de eerste maanden van

de eerste wereldoorlog (met ook een verslag van de slag van Imde) – De Slag van Londerzeel – Duitse Marniniers in

Londerzeel – Het liefdadigheidswerk van juffer Orianne van Londerzeel – Een Londerzelenaar op een militair kerkhof in

Nederland – De groot-Londerzeelse militaire slachtoffers van W.O.I

Juffer Orianne van Londerzeel-Haar turbulente leven, haar 4 werken van liefdadigheid: al 15 jaar geleden beloofd, en

hieris het dan. Grotendeels samengesteld uit haar eigen geschriften.

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER 

Afdeling III – Geschiedenis van de Londerzeelse Domeinen

 

 

Domein Drietoren Londerzeel

151blz.

directe toegang

 

 

Domein Diepensteyn Steenhuffel

362blz.

Dit is niet de definitieve versie,

die komt spoedig op de site van de

NV Diepesteyn (under construction)

https://www.diepensteyn.be/nl/over-diepensteyn/

 

De Hoven van Marselaer

in Steenhuffel en Malderen

219 blz.

directe toegang

 

Domein Groenhoven Malderen

151 blz.

directe toegang

 

Voorspoel en Oudenhove

te Londerzeel

193 blz.

directe toegang

 

Het Steen op de Heuvel ...

te Steenhuffel

82 blz.

directe toegang

 

Het Schaliënhuis Londerzeel

Het Slozenhof Wolvertem

 131 blz.

directe toegang

 

Het Hof ten Trappen

te  Steenhuffel

97 blz.

directe toegang

 

 

Altenaken alias Hof te Pluymennest

Hof te Rode alias ten Opstalle

te Londerzeel

114 blz.

directe toegang

 

3 verdwenen hoven in Londerzeel

Ridderhof te Moortere

Hof te Luyts - Hoeve te Boots

114 blz.

directe toegang

 

Heerlijke Leen-, laat- en cijnshoven

 in Steenhuffel

274 blz.

directe toegang

 

 

Tusschenbeke of Hof ter Hellen

te  Londerzeel 1470-1920 

114 blz.

directe toegang

 

 

Hof ter Locht

te Londerzeel

97 blz.

Directe toegang

Hof ter Perre of Brandewijnhoeve

te Steenhuffel

117 blz.

Directe toegang

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

  De opeenvolgende eigenaars en bewoners van deze domeinen, hun persoonlijke belevenissen en hun dikwijls zeer  ..

aanzienlijke aandeel in de Brabantse en West-Europese geschiedenis.

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling IV – Sociale Geschiedenis van Groot-Londerzeel

 

 

Onderwijs en Onderwijzers (m/v)

in Groot-Londerzeel

164 blz.

directe toegang

 


Tot verheffing van het Volk

van Groot-Londerzeel

25 blz.

directe toegang

 

Gezondheidszorg

in Groot-Londerzeel

37 blz.

directe toegang

 

Misdaad en misdaadbestrijding

in Groot-Londerzeel

111 blz.

directe toegang

 

Branden en Brandbestrijding

in Groot-Londerzeel

42 blz.

directe toegang

 

Sociaal-economische miserie en

andere ongemakken

in Groot-Londerzeel

66 blz.

 directe toegang

 

Kermissen, jaarmarkten,

feesten, vieringen en ander

volksvermaak

in Groot-Londerzeel

107 blz. - directe toegang

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Onderwijs en Onderwijzers in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1593-1920: de evolutie van het lager onderwijs

vanaf het ontstaan van de kosterscholen en informatie over al de gekende leerkrachten.

Tot verheffing van het volk van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: bevat a) de Volksbibliotheek van Steenhuffel,

b) Speuren naar sporen van culturele activiteit in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel in de 19de eeuw c) onderwijs voor

 volwassenen

Gezondheidszorg in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1525-1914: bevat a) middeleeuwse beroepen,

b) middeleeuwse kwalen en remedies, c) onze heelmeesters, chirurgijnen, barbiers, vroedvrouwen en kwakzalvers),

d) enkele geregistreerde epidemieën e) het Sieckhuys van Londerzeel 1525-1754 f) Het Hospitaal van Londerzeel 1895.

Misdaad- en misdaadbestrijding in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1412-1914: bevat a) het wel en wee van de

preters en veldwachters 1412-1920, b) de komst van de Rijkswacht (1898-1904), c) Boswachters en Stropers in de

19de eeuw, d) vermetele diefstallen en inbraken in openbare gebouwen, e) alternatieve straffen in de 19de eeuw, e) over

een aantal logé’s van het gemeentegevang.

Branden en Brandbestrijding in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1815-1914.

Sociaal-economische miserie en andere ongemakken: bevat bijdragen over: De droevige lotgevallen van de Oostindië-

vaarders uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel – De Crisisjaren 1843-1849 – Stoken en Geheimstoken in Steenhuffel –

Verdrinkingen, zelfmoorden, moorden en andere fatale ongelukken (1800-1914).

Kermissen, Jaarmarkten, Feesten, Vieringen en ander Volksvermaak in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel:

Om een beetje vrolijker te eindigen: Kermissen en jaarmarkten van Londerzeel en Sint-Jozef in de 19de en het begin van

 de 20ste eeuw (L. De Bondt) - Kermis, jaarmarkt  en volksspelen in Malderen in de 19de eeuw  (L. De Bondt) – Kermissen

en Jaarmarkten in Steenhuffel in de 19de eeuw (L. De  Bondt) - De eerste Statie-Kermis van Londerzeel, juli 1939 (Louis De

oeck) - Andere feesten en vieringen waar onze voorouders nog voor buiten kwamen (Louis De Bondt) - Malderen

22 mei 1905: De Geschiedkundige Stoet (Louis De Bondt) - Spelen uit onze jeugd (William Van Hemelrijck) – Oude

Herbergen (L. De Bondt).

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling V – Economische Geschiedenis van Gr.-onderzeel

 

 

Leireken, de geschiedenis van

Lijn 61, Aalst-Antwerpen zuid

346 blz.

meer informatie

 

De toepassing van

wind, water, stoom en stroom

De wind en watermolens van Londerzeel

Ontstaan van het openbaar vervoer

De eerste stoommachines in Londerzeel

De komst van de el. straatverlichting

204 blz. - Directe toegang

 

Als Adam niet in de appel

gebeten had

45 blz

directe toegang

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of voor meer meer informatie.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Leireken: geschiedenis van Lijn 61 Aalst-Antwerpen Zuid, over Opwijk, Londerzeel, Willebroek en Boom.

Energiek Londerzeel: bevat a) Wind- en Watermolens van Groot-Londerzeel, b) eerste stoommachines

in Groot-Londerzeel, c) Het onstaan en deontwikkeling van het Openbaar stoomvervoer in Groot-

Londerzeel 1833-1914 (spoorlijn 51 Mechelen-Dendermonde, Lijn 61 Aalst-Antwerpen, tram L Brussel-

Londerzeel, afgeblazen projecten, de stations- en station, chefs van Londerzeel-West, Londerzeel-Oost,

Malderen en Steenhuffel d) De komst van de elektrische straatverlichting in Groot-Londerzeel.

Als Adam niet in de appel gebeten had: hoe de infrastructuur van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

er uit had  gezien als sommige goedgekeurde projecten waren doorgegaan: de spoorwegknooppunten van

Malderen en Londerzeel, de kerk en het gemeentehuis van Steenhuffel, het ziekenhuis van Londerzeel...

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling VI – Kerkelijke Geschiedenis van Gr.-Londerzeel

 

 

Pastoors en onderpastoors van

Londerzeel en iets over hun kerken

100 blz.

directe toegang

 

De Parochiekerk van

Steenhuffel

41 blz.

directe toegang

 

Het Klooster van OLV van

7 Weeën te Steenhuffel

22 blz.

directe toegang

  

Het manuaal van pastoor

Van den Eynde van Steenhuffel

107 blz.

directe toegang

 

Glasramen in de Beeldenstormen

De glasramen van Steenhuffel

186 blz.

 

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Pastoors en Onderpastoors van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1330-1990: zie titel.

De Parochiekerk van Steenhuffel: bevat a) de eerste kerk van Steenhuffel voor 1600, b) de introductie van Genoveva

van Parijs als patroonheilige, c) Kosters, orgelspelers en orgels van de St. Genovevakerk, d) de ‘kathedraal van

Steenhuffel (1911).

Het Klooster van O.L.V. van 7 Weeën te Steenhuffel: met o.m. een geschiedenisoverzicht geschreven door moeder-

overste Paula (1954), een tekst van Francis Kieckens en een fotoreportage van de afbraak in 2001.

Manuaal van pastoor  Van den Eynde en zijn opvolgers 1781-1841: reconstructie van de aantekeningen van Pastoor

Van den Eynde uit Steenhuffel, begonnen in 1781, en aangevuld met nota’s van zijn opvolgers tot 1841. Met informatie over

fundaties, kerkschatten, aankopen, restauraties en gebeurtenissen tijdens de Franse revolutie.

Glasramen in de Beeldenstormen en De Glasramen van Steenhuffel:  Twee onderzoeken van Jozef Verheyden over de

verdwenen 15de en 16de eeuwse glasramen van o.a. Malderen, Opdorp, Lippelo... en de bewaarde glasramen van

Steenhuffel, met opzienbarende resultaten.

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling VII – Sagen, Legenden, Folklore,  Volkstaal, Volksliedjes

 

 

Streektaal en Gezegden

uit Groot-Londerzeel

51 Blz.

directe toegang

 

 

Volksliedjes uit Groot-Londerzeel

52 blz.

Afbeeldingsresultaten voor grammofoondirecte toegang

 

Klik op de

grammofoon en

luister naar Warke

van Amerika.

 

 

De tijd van toen

29 Blz.

directe toegang

 

Volksverhalen

uit Groot-Londerzeel

63 Blz.

directe toegang

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Streektaal en Gezegden: bevat a) zo spraken de Klottestampers (Steenhuffele dialectwoorden), b) zo klapten de vruegere

Lonnesieleneirs (een algemene inleiding op de Lonnesiëlologie)

Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: met werk van o.m. de volkszangers Keunink (Jean Roelants),

Warken van Amerika (Esward Van den Eede) en Nelen Krik (Corneel De Vos). Warken van Amerika is ooki te beluisteren!

De tijd van toen: vertellingen van Pol Despeghel,  Louis De Boeck en Joris Vertonghen over het leven in en de mensen

van Londerzeel en Steenhuffel tijdens het Interbellum   

Volksverhalen uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: 100 korte en 4 langere verhalen over rare dingen van bij ons.

 

Alleen digitaal beschikbaar

Digitaal en gedrukt beschikbaar

Alleen gedrukt beschikbaar

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling VIII – Transcripties van oude documenten

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Zie ook Afdeling 1 Genealogie – A. Bewerkingen van Registers

Londerzeel - Geschiedenis van Londerzeel (basistekst uit 1853)

15 p

Alphonse Wauters

Malderen - Geschiedenis van Malderen (basistekst uit 1853)

10 p

Alphonse Wauters

Steenhuffel - Geschiedenis van Steenhuffel (basistekst uit 1853)

10 p

Alphonse Wauters

Groot-Londerzeel - Het groot onderzoek van 1389: Steenhuffel, Londerzeel, Merchtem, Rossem

27 p

Louis de Bondt

Steenhuffel – Transcripties van diverse oude documenten over Diepensteyn

27 p

Louis De Bondt

Steenhuffel – 1616 – De ordonnantie vanden coster van Steenhuffele

2 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochieregister 2 – 1616-1622 – De Kapelanijen v.d. Sielmisse en Diepensteyn

27 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochieregister 3 – 1631 – Pastorij en Kapelanij Van den Cloote

19 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Manuaal van pastoor Van den Eynde en zijn opvolgers (1781-1841).

106 p

Reconstr. l. De Bondt

Londerzeel – Drietoren – Testament van Cyprianus van Jaersma (1632)

10 p

M.H.H. Engels

Londerzeel – Parochietelling 1702

30 p

Hallemans-De Bondt

Steenhuffel - Rekening der armen 1704

20 p

Louis De Bondt

Londerzeel – 1709 - Parochiemeting en Kaartboek (Jan Van Acoleyen)

86 p

Hallemans-De Bondt

Londerzeel – Parochie St.-Christoffel – Diverse documenten bewaard in het rijksarchief

45 p

Louis De Bondt

Steenhuffel – Parochie – 1716 – Geschil over de saeterdagse misse

2 p

Louis De Bondt

Londerzeel – 1739 - Geschil over onderhoud van de Meysvondelbrug

7 p

Marc Gillisjans

Malderen – Een oude inventaris van het archief (1837)

4 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Nota’ van onderpastoor Geboers 1851-1870

16 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Kerkrekening 1740 van kerkmeester Frans Verhofstadt

3 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Maanboeken van armmeesters Van Assche (1782) en Braeckmans (1784)

3 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Lijst pastoors 1605-1834 en armmeesters 1605-1780 (onvolledig)

1 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Verpanding van eigendommen bij parochiale instellingen (18de eeuw)

 

Louis De Bondt

Londerzeel - Verkoop en verpachting van eigendommen van parochiale instellingen (18de eeuw)

 

Louis De Bondt

Steenhuffel – Nota’s van pastoor Van Ballaer 1881-1904

14 p

Louis De Bondt

Steenhuffel – parochie – 1751 – Testament van pastoor Stockmans

2 p

Dom J. Vertonghen

Steenhuffel – parochie – 1769 – Pastoors vanaf 1570

4 p

Louis De Bondt

Malderen – parochie St-Amandus – archief 1350-1496

18 p

-

Malderen - De geschiedkundige stoet van 1905

11 p

 

Londerzeel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1826-1900

1629 p

Louis De Bondt

Malderen - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1820-1900

1396 p

De Roeck en De Bondt

Steenhuffel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1796-1900

2429 p

De Bondt en De Roeck

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling IX – Genealogie: bewerkingen van registers

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Londerzeel - Schepenbank (namen) 1550-1675

171 p

Louis de Bondt

Londerzeel - Parochieregisters – dopen 1632-1798

213 p

Medard Moerenhout

Londerzeel - Parochieregisters – huwelijken 1614-1802 (13 bestanden)

VERNIEUWD: nu met scans der originele akten !

816 p

Medard Moerenhout

Londerzeel - Parochieregisters – overlijdens 1635-1802

285 p

Medard Moerenhout

Londerzeel - Burgerlijke Stand - geboorten 1800-1830

153 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Burgerlijke Stand - huwelijken 1798-1900

225 p

Robert De Roeck

Londerzeel - Parochietelling 1702

30 p

Hallemans en De Bondt

Londerzeel - Parochiemeting en Kaartboek 1709

86 p

Hallemans en De Bondt

Londerzeel - Reconstructie 1702-1709 bewoning, grondbezit, grondgebruik, etc.

154 p

De Bondt en Hallemans

Londerzeel - Kerkrekening 1740 van kerkmeester Frans Verhofstadt

46 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Maanboeken armmeesters Van Assche (1782) en Braeckmans (1784)

45 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Volkstelling 1796

48 p

-

Londerzeel - Bevolkingsregister 1813-1839

193 p

De Bondt en Hallemans

Londerzeel - Bevolkingsregister 1840-1846

215 p

Hallemans en De Bondt

Londerzeel - Kadaster 1834-1920 (6 bestanden)

986 p

Robert De Roeck

Malderen - Ingezetenen en grondbezitters 1260-1600

39 p

Louis De Bondt

Malderen - Parochie – Dopen 1599-1797

31 p

Medard Moerenhout

Malderen - Parochie – huwelijken 1620-1797 (klapper)

132 p

Medard Moerenhout

Malderen - Parochie – Overlijdens 1620-1797 (klapper)

57 p

Medard Moerenhout

Malderen - Parochie - geboorten 1850-1900

126 p

Louis De Bondt

Malderen - Parochie - huwelijken 1850-1900

45 p

Louis De Bondt

Malderen - Parochie – overlijdens 1850-1900

70 p

Louis De Bondt

Malderen - Cijnsboek 1617

12 p

Louis De Bondt

Malderen - Eigenaars en eigendommen 1717

9 p

-

Malderen - Volkstelling 1796

18 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Geboorten-huwelijken-bevolking 1260-1644

156 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie – Dopen 1645-1799  (met extra persoonsgegevens)

124 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie – Huwelijken (klapper) 1614-1797

69 p

Medard Moerenhout

Steenhuffel - Rekening der armen 1704

20 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Volkstelling 1755

5 p

Dom Joris Vertonghen

Steenhuffel - Volks- en Landbouwtellingen 1795-1796

29 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Leveringen aan het Franse leger

6 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Bewoning 1860 (wie en waar)

48 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie - geboorten 1800-1900

211 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie - huwelijken 1800-1900

97 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie – overlijdens 1800-1900

130 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Bevolking 1905

127 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Kiezerslijst 1970-1971

33 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1826-1900

1629 p

Louis De Bondt

Malderen - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1820-1900

1396 p

De Roeck en De Bondt

Steenhuffel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1796-1900

2429 p

De Bondt en De Roeck

 

 

ñterug naar boven

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling X – Volledige genealogieën van Luc Annaert

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Belangrijk bericht voor stamboomonderzoekers

 

 

Genealogie Annaert (9 bestanden)

584 p

Luc Annaert

Genealogie familie Van Opstal, Steenhuffel-Klein Brabant, vanaf 1520

53 p

Luc Annaert

Afstammelingen van Christoffel Van Assche, Londerzeel ca 1450

178 p

Luc Annaert

Genealogie Beekman-Moortgat-Mannaert (genealogische schets)

355 p

Luc Annaert

Genealogie De Bonte, De Bont, De Bondt...

145 p

Luc Annaert

2 stammen Brusselmans in en rond Steenhuffel

53 p

Luc Annaert

4 Stammen Cleymans

51 p

Luc Annaert

3 Families Van Eeckhout

53 p

Luc Annaert

Genealogie Van Hoomissen, Van Hoeymissen

63 p

Luc Annaert

5 Families De Keersmaecker

144 p

Luc Annaert

2 Families De Maerschalck

39 p

Luc Annaert

Genealogie Van Roy-Van Rode, vanaf 1600 (werkdocument)

75 p

Luc Annaert

Afstammelingen van Petrus Van Der Stappen, Steenhuffel ca 1460

 

L. Vanherrewegen

Van Adam en Eva tot nu in 155 stappen

37 p

Louis De Bondt

Martha Annaert uit Steenhuffel was oudste Belg, een biografie

46 p

Luc Annaert

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling XI – genealogische varia en anekdotes

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Hoe men vroeger in Londerzeel namen noteerde.

8 p

Louis De Bondt

Opmerkelijke aantekeningen in de Londerzeelse parochieregisters.

9 p

Luc Annaert

Burgerlijke Stand te Londerzeel in 1892 (anekdote).

2 p

Louis De Bondt

Oude handtekeningen uit Londerzeel en omgeving.

2 p

Gaston Roggeman

 

ñterug naar boven

 

Terug naar de eerste bladzijde van de website

 

 

 

De vorm en de inhoud van deze website, evenals de inhoud van de hierin opgenomen bijdragen en bronbewerkingen zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende

 het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. van 27-7-1994), gewijzigd bij wet van 3 april 1995 (B.S. van 29-4-1995) en door de wet van 22 mei 2005, houdende omzetting

 in Belgisch recht  van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001

 Voor een handig overzicht, klik op  http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm