LONDERZEEL VROEGER

Historische en Genealogische bijdragen over Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

 

 

  

 

 

 

Snelnavigatie door de hele inhoud van deze site

 

 

 

 

GENEALOGIE

0

GESCHIEDENIS VAN GROOT LONDERZEEL

ò

 

ò

0

ò

Volledige genealogieën van

Luc Annaert

 

Overzichten van feiten, plaatsen en mensen

 

Sociale Geschiedenis

 

 

 

 

 

Bewerkingen van

Registers

 

Militaire geschiedenis

 

Economische Geschiedenis

 

 

 

 

 

Genealogische

varia en anekdotes

 

Geschiedenis van  de

Londerzeelse domeinen

 

Sagen, Legenden, Folklore

 Volkstaal, Volksliedjes

 

 

 

 

 

 

 

Kerkelijke Geschiedenis

 

Transcripties van

oude documenten

 

nieuw – nieuw – nieuw

 

Transcripties van de registers van de Schepenbank van Steenhuffel

(in samenwerking met het Rijksarchief)

 

Register 6936 (1541-1580)

Register 6937 (1581-1612)

Register 6938 (1612-1626)

Register 6939 (1627-1638)

Register 6940 (1639-1646)

Register 6941 (1646-1651)

Register 6942 (1652-1668)

Register 6943 (1669-1678)

Register 6944 (1679-1689)

Register 6945 (1690-1702)

Register 6946 (1702-1729)

Wordt vervolgd

 

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

Open de volledige transcriptie

 

 

 

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de Namenindex

Download de namenindex

Download de namenindex

Download de namenindex

Caertboeck en parochiemering Steenhuffel 1699 (Jan van Acoleyen)

 

Open hier

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling I – Overzicht van Gebeurtenissen, Plaatsen en Mensen

 

40 blz.

directe toegang

 

104 blz.

directe toegang

181 blz.

directe toegang

318 blz.

meer informatie

 

 

 

48 blz.

directe toegang

 

 

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Tijdbalk van de Geschiedenis van Groot Londerzeel: een korte samenvatting, gerangschikt op datum, van gebeurtenissen

uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel, die in hun tijd de regionale pagina’s van de kranten zouden hebben gehaald.

Biografisch woordenboek van Groot-Londerzeel: beschrijving van het leven en de werken van personen die gewoond,

gewerkt of verbleven hebben in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel, en over wie iets bijzonders  te vertellen valt.

Mochten we niet alle mensen even belangrijk vinden, zou dit werk ook “wie is de grootste Londerzelenaar” kunnen heten.

Toponomie van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: bevat a) Toponymie van Londerzeel (Louis De Bondt),

 b) Toponymie van Malderen (Louis De Bondt), en c) Topnymie van Steenhuffel (Jaak Wouters).

Londerzeel Vroeger en Nu: A. Meskens, F. Moeyersons en A. Van Schel. Fotoboek met oude dorpsgezichten

en de vergelijking met nu.

Oude kranten over Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: gevarieerd plaatselijk nieuws uit de periode 1840-1940.

 

 

 

ñterug naar boven

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling II – Militaire Geschiedenis van Groot-Londerzeel

 

75 blz.

directe toegang.

 

32 blz.

directe toegang

396 blz.

meer informatie

opnieuw verkrijgbaar

 

Aloïs en Wim Pas

 

 

64 blz.

directe toegang

 

216 blz.

Meer informatie

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Londerzeel en de oorlogen van het Ancien regime: de Londerzeelse gesneuvelden van 1200 tot heden; de beroerde tijden

(1566-1593); de oorlogen van Lodewijk XIV ...

Lotelingen uit groot-Londerzeel: de procedure van het loten, brieven van lotelingen, verhalen over individuele lotelingen....

1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant: een zeer gedetalleerde reconstructie van de periode 1914-1919 in de

omgeving van Londerzeel.  Met o.m. de slag van Imde, de Slag van Neeravert, het leven in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

tijdens de bezetting. Gedrukt (niet on-line beschikbaar).

Enkele verhalen over W.O.I in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: bevat: Londerzeel tijdens de eerste maanden van de

eerste wereldoorlog (met ook een verslag van de slag van Imde) – De Slag van Londerzeel – Duitse Marniniers in Londerzeel –

Het liefdadigheidswerk van juffer Orianne van Londerzeel – Een Londerzelenaar op een militair kerkhof in Nederland – De groot-

Londerzeelse militaire slachtoffers van W.O.I

 

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER 

Afdeling III – Geschiedenis van de Londerzeelse Domeinen

 

 

Domein Drietoren Londerzeel

143 blz.

directe toegang

 

Domein Diepensteyn Steenhuffel

361 blz.

directe toegang

De Hoven van Marselaer

183 blz.

directe toegang

Domein Groenhoven Malderen

128 blz.

directe toegang

 

Voorspoel en Oudenhove

179  blz.

directe toegang

Het Steen op de Heuvel

70 blz.

directe toegang

Het Schaliënhuis Londerzeel

57 blz.

directe toegang

 

Hof ten Trappen Steenhuffel

64 blz.

directe toegang

 

Hof ter Pluymennest, Altenaken

63 blz.

directe toegang

Het Hof te Boots

53 blz.

directe toegang

Heerlijke Leen-, laat- en cijnshoven in Steenhuffel 189 blz.

directe toegang

Tusschenbeke of Hof ter Hellen

 Londerzeel 1470-1920  72 blz.

directe toegang

’t Wit Peerd

Auteur Peter Buelens

Link naar de website

Hof te Luyts

28 blz.

Directe toegang

Ridderhof te Moortere

29 blz.

Directe toegang

Hof ter Locht

93 blz.

Directe toegang

 

 

 

Hof ter Perre of Brandewijnhoeve

98 blz.

Directe toegang

 

 

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

  De opeenvolgende eigenaars en bewoners van deze domeinen, hun persoonlijke belevenissen en hun dikwijls zeer  ..

aanzienlijke aandeel in de Brabantse en West-Europese geschiedenis.

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling IV – Sociale Geschiedenis van Groot-Londerzeel

 

156 163 blz.

directe toegang

 

336 Blz. – Auteur A. Meskens

meer informatie

 

136 Blz. – auteur A. Meskens

meer informatie

86 Blz. – Auteur A. Meskens

meer informatie

25 blz.

directe toegang

37 blz.

directe toegang

 

42 blz.

directe toegang

111 blz.

directe toegang

 

 

 

 

66 blz.

directe toegang

 

 

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Onderwijs en Onderwijzers in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1593-1920: de evolutie van het lager onderwijs vanaf

het ontstaan van de kosterscholen en informatie over al de gekende leerkrachten.

Historiek (1824-2014) van de Lagere meisjesschool tot de gemeentelijke Centrumschool van Londerzeel: auteur August

Meskens - info-en fotoboek met alle nog bestaande klasfoto’s.

38 Jaar Rijksonderwijs in Londerzeel: auteur August Meskens, info-en fotoboek met alle nog bestaande klasfoto’s.

Londerzeels onderwijs in beeld – Deel 1 Gemeentelijk technisch onderwijs – Deel 2 Virgo Sapiens: auteur August Meskens,

info-en fotoboek met alle nog bestaande klasfoto’s.

Tot verheffing van het volk van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: bevat a) de Volksbibliotheek van Steenhuffel,

b) Speuren naar sporen van culturele activiteit in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel in de 19de eeuw

Gezondheidszorg in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1525-1914: bevat a) aspecten van de gezondheidszorg (over

heelmeesters, chirugijnen, barbiers, vroedvrouwen en kwakzalvers), b) het Sieckhuys van Londerzeel 1525-1754 c) Het Hospitaal

van Londerzeel 1895.

Misdaad- en misdaadbestrijding in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1790-1914: bevat a) het wel en wee van de

veldwachters 1780-1920, b) de komst van de Rijkswacht (1898-1904), c) Boswachters en Stropers in de 19de eeuw,

d) vermetele diefstallen en inbraken in openbare gebouwen, e) alternatieve straffen in de 19de eeuw, e) over een aantal logé’s

van het gemeentegevang.

Branden en Brandbestrijding in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1815-1914.

Sociaal-economische miserie en andere ongemakken: bevat bijdragen over: De droevige lotgevallen van de Oostindië-

vaarders uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel – De Crisisjaren 1843-1849 – Stoken en Geheimstoken in Steenhuffel –

Verdrinkingen, zelfmoorden, moorden en andere fatale ongelukken (1800-1914)

 

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling V – Economische Geschiedenis van Gr.-Londerzeel

 

346 blz.

meer informatie

104 blz.

directe toegang

36 41 blz.

directe toegang

23 blz

directe toegang

 

 

 

 

45 blz

directe toegang

 

 

 

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Leireken: de geschiedenis van Lijn 61 Aalst-Antwerpen Zuid, over Opwijk, Londerzeel, Willebroek en Boom.

Onstaan en ontwikkeling van het Openbaar vervoer in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1833-1914:

spoorlijn 51 Mechelen-Dendermonde, Lijn 61 Aalst-Antwerpen, tram L Brussel-Londerzeel, de stations- en station-

chefs van Londerzeel-West, Londerzeel-Oost, Malderen en Steenhuffel.

De molens van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: Heidemolen, Stenen Molen, Kaaskantmolen, Topmolen,

Gravenmolen 1 en 2, Koevoetmolen, Herbodinnemolen, molen van Ursene, Marselaermolen, Diepensteynmolen ...

De komst van de Moderne Tijd in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: a) De komst van de elektrische

straatverlichting

Als Adam niet in de appel gebeten had: hoe de infrastructuur van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel er uit had

gezien als sommige goedgekeurde projecten waren doorgegaan: de spoorwegknooppunten van Malderen en

Londerzeel, de kerk en het gemeentehuis van Steenhuffel, het ziekenhuis van Londerzeel...

 

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling VI – Kerkelijke Geschiedenis van Gr.-Londerzeel

 

55 blz.

directe toegang

 

41 blz.

directe toegang

22 blz.

directe toegang

  

107 blz.

directe toegang

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Pastoors en Onderpastoors van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel 1330-1990: zie titel.

De Parochiekerk van Steenhuffel: bevat a) de eerste kerk van Steenhuffel voor 1600, b) de introductie van Genoveva

van Parijs als patroonheilige, c) Kosters, orgelspelers en orgels van de St. Genovevakerk, d) de ‘kathedraal van

Steenhuffel (1911).

Het Klooster van O.L.V. van 7 Weeën te Steenhuffel: met o.m. een geschiedenisoverzicht geschreven door moeder-

overste Paula (1954) en een fotoreportage van de afbraak in 2001.

Manuaal van pastoor  Van den Eynde en zijn opvolgers 1781-1841: reconstructie van de aantekeningen van Pastoor

Van den Eynde uit Steenhuffel, begonnen in 1781, en aangevuld met nota’s van zijn opvolgers tot 1841. Met informatie over

fundaties, kerkschatten, aankopen, restauraties en gebeurtenissen tijdens de Franse revolutie.

 

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling VII – Sagen, Legenden, Folklore, Volkstaal, Volksliedjes

 

51 Blz.

directe toegang

 

52 74 blz.

directe toegang

Beluister hier 11 liedjes

Directe toegang

29 Blz.

directe toegang

24 Blz.

directe toegang

 

 

63 Blz.

directe toegang

 

 

107 blz.

directe toegang

 

 

 

Klik op de cover om toegang te krijgen tot het boek of om er meer informatie over te krijgen.

 

Over de inhoud van deze boeken:

 

Streektaal en Gezegden: bevat a) zo spraken de Klottestampers (Steenhuffele dialectwoorden), b) zo klapten de vruegere

Lonnesieleneirs (een algemene inleiding op de Lonnesiëlologie)

Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel:met werk van o.m. de volkszangers Keunink (Jean Roelants), Warken

van Amerika (Esward Van den Eede) en Nelen Krik (Corneel De Vos).

Kermissen, Jaarmarkten, Feesten, Vieringen en ander Volksvermaak in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel:

Kermissen en jaarmarkten van Londerzeel en Sint-Jozef in de 19de en het begin van de 20ste eeuw (L. De Bondt) -

Kermis, jaarmarkt  en volksspelen in Malderen in de 19de eeuw  (L. De Bondt) - Kermissen en Jaarmarkten in Steenhuffel in

de 19de eeuw (L. De  Bondt) - De eerste Statie-Kermis van Londerzeel, juli 1939 (Louis De Boeck) - Andere feesten en

vieringen waar onze voorouders nog voor buiten kwamen (Louis De Bondt) - Malderen 22 mei 1905: De Geschiedkundige

Stoet (Louis De Bondt) - Spelen uit onze jeugd (William Van Hemelrijck)

De tijd van toen: vertellingen van Pol Despeghel,  Louis De Boeck en Joris Vertonghen over het leven in en de mensen van

Londerzeel en Steenhuffel tijdens het Interbellum   

Oude Herbergen in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: zie titel.

Volksverhalen uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel: 100 korte en 4 langere verhalen over rare dingen van bij ons.

 

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling VIII – Transcripties van oude documenten

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Registers van de hertogelijke schepenbank van Steenhuffel – zie bovenaan

 

Algemeen Rijksarchief

Louis de Bondt

Zie ook Afdeling 1 Genealogie – A. Bewerkingen van Registers

Londerzeel - Geschiedenis van Londerzeel (basistekst uit 1853)

15 p

Alphonse Wauters

Malderen - Geschiedenis van Malderen (basistekst uit 1853)

10 p

Alphonse Wauters

Steenhuffel - Geschiedenis van Steenhuffel (basistekst uit 1853)

10 p

Alphonse Wauters

Groot-Londerzeel - Het groot onderzoek van 1389: Steenhuffel, Londerzeel, Merchtem, Rossem

27 p

Louis de Bondt

Steenhuffel – Transcripties van diverse oude documenten over Diepensteyn

27 p

Louis De Bondt

Steenhuffel – 1616 – De ordonnantie vanden coster van Steenhuffele

2 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochieregister 2 – 1616-1622 – De Kapelanijen v.d. Sielmisse en Diepensteyn

27 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochieregister 3 – 1631 – Pastorij en Kapelanij Van den Cloote

19 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Manuaal van pastoor Van den Eynde en zijn opvolgers (1781-1841).

106 p

Reconstr. l. De Bondt

Londerzeel – Drietoren – Testament van Cyprianus van Jaersma (1632)

10 p

M.H.H. Engels

Londerzeel – Parochietelling 1702

30 p

Hallemans-De Bondt

Steenhuffel - Rekening der armen 1704

20 p

Louis De Bondt

Londerzeel – 1709 - Parochiemeting en Kaartboek (Jan Van Acoleyen)

86 p

Hallemans-De Bondt

Londerzeel – Parochie St.-Christoffel – Diverse documenten bewaard in het rijksarchief

45 p

Louis De Bondt

Steenhuffel – Parochie – 1716 – Geschil over de saeterdagse misse

2 p

Louis De Bondt

Londerzeel – 1739 - Geschil over onderhoud van de Meysvondelbrug

7 p

Marc Gillisjans

Malderen – Een oude inventaris van het archief (1837)

4 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Nota’ van onderpastoor Geboers 1851-1870

16 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Kerkrekening 1740 van kerkmeester Frans Verhofstadt

3 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Maanboeken van armmeesters Van Assche (1782) en Braeckmans (1784)

3 p

Louis De Bondt

Londerzeel – Lijst pastoors 1605-1834 en armmeesters 1605-1780 (onvolledig)

1 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Verpanding van eigendommen bij parochiale instellingen (18de eeuw)

 

Louis De Bondt

Londerzeel - Verkoop en verpachting van eigendommen van parochiale instellingen (18de eeuw)

 

Louis De Bondt

Steenhuffel – Nota’s van pastoor Van Ballaer 1881-1904

14 p

Louis De Bondt

Steenhuffel – parochie – 1751 – Testament van pastoor Stockmans

2 p

Dom J. Vertonghen

Steenhuffel – parochie – 1769 – Pastoors vanaf 1570

4 p

Louis De Bondt

Malderen – parochie St-Amandus – archief 1350-1496

18 p

-

Malderen - De geschiedkundige stoet van 1905

11 p

 

Londerzeel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1826-1900

1629 p

Louis De Bondt

Malderen - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1820-1900

1396 p

De Roeck en De Bondt

Steenhuffel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1796-1900

2429 p

De Bondt en De Roeck

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling IX – Genealogie: bewerkingen van registers

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Londerzeel - Schepenbank (namen) 1550-1675

171 p

Louis de Bondt

Londerzeel - Parochieregisters – dopen 1632-1798

213 p

Medard Moerenhout

Londerzeel - Parochieregisters – huwelijken 1614-1802 (13 bestanden)

VERNIEUWD: nu met scans der originele akten !

816 p

Medard Moerenhout

Londerzeel - Parochieregisters – overlijdens 1635-1802

285 p

Medard Moerenhout

Londerzeel - Burgerlijke Stand - geboorten 1800-1830

153 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Burgerlijke Stand - huwelijken 1798-1900

225 p

Robert De Roeck

Londerzeel - Parochietelling 1702

30 p

Hallemans en De Bondt

Londerzeel - Parochiemeting en Kaartboek 1709

86 p

Hallemans en De Bondt

Londerzeel - Reconstructie 1702-1709 bewoning, grondbezit, grondgebruik, etc.

154 p

De Bondt en Hallemans

Londerzeel - Kerkrekening 1740 van kerkmeester Frans Verhofstadt

46 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Maanboeken armmeesters Van Assche (1782) en Braeckmans (1784)

45 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Volkstelling 1796

48 p

-

Londerzeel - Bevolkingsregister 1813-1839

193 p

De Bondt en Hallemans

Londerzeel - Bevolkingsregister 1840-1846

215 p

Hallemans en De Bondt

Londerzeel - Kadaster 1834-1920 (6 bestanden)

986 p

Robert De Roeck

Malderen - Ingezetenen en grondbezitters 1260-1600

39 p

Louis De Bondt

Malderen - Parochie – Dopen 1599-1797

31 p

Medard Moerenhout

Malderen - Parochie – huwelijken 1620-1797 (klapper)

132 p

Medard Moerenhout

Malderen - Parochie – Overlijdens 1620-1797 (klapper)

57 p

Medard Moerenhout

Malderen - Parochie - geboorten 1850-1900

126 p

Louis De Bondt

Malderen - Parochie - huwelijken 1850-1900

45 p

Louis De Bondt

Malderen - Parochie – overlijdens 1850-1900

70 p

Louis De Bondt

Malderen - Cijnsboek 1617

12 p

Louis De Bondt

Malderen - Eigenaars en eigendommen 1717

9 p

-

Malderen - Volkstelling 1796

18 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Geboorten-huwelijken-bevolking 1260-1644

156 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie – Dopen 1645-1799  (met extra persoonsgegevens)

124 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie – Huwelijken (klapper) 1614-1797

69 p

Medard Moerenhout

Steenhuffel - Rekening der armen 1704

20 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Volkstelling 1755

5 p

Dom Joris Vertonghen

Steenhuffel - Volks- en Landbouwtellingen 1795-1796

29 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Leveringen aan het Franse leger

6 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Bewoning 1860 (wie en waar)

48 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie - geboorten 1800-1900

211 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie - huwelijken 1800-1900

97 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Parochie – overlijdens 1800-1900

130 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Bevolking 1905

127 p

Louis De Bondt

Steenhuffel - Kiezerslijst 1970-1971

33 p

Louis De Bondt

Londerzeel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1826-1900

1629 p

Louis De Bondt

Malderen - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1820-1900

1396 p

De Roeck en De Bondt

Steenhuffel - Notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachten 1796-1900

2429 p

De Bondt en De Roeck

 

 

ñterug naar boven

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling X – Volledige genealogieën van Luc Annaert

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Belangrijk bericht voor stamboomonderzoekers

 

 

Genealogie Annaert (9 bestanden)

584 p

Luc Annaert

Afstammelingen van Christoffel Van Assche, Londerzeel ca 1450

178 p

Luc Annaert

Genealogie Beekman-Moortgat-Mannaert (genealogische schets)

355 p

Luc Annaert

Genealogie De Bonte, De Bont, De Bondt...

145 p

Luc Annaert

2 stammen Brusselmans in en rond Steenhuffel

53 p

Luc Annaert

4 Stammen Cleymans

51 p

Luc Annaert

3 Families Van Eeckhout

53 p

Luc Annaert

Genealogie Van Hoomissen, Van Hoeymissen

63 p

Luc Annaert

5 Families De Keersmaecker

144 p

Luc Annaert

2 Families De Maerschalck

39 p

Luc Annaert

Genealogie Van Roy-Van Rode, vanaf 1600 (werkdocument)

75 p

Luc Annaert

Afstammelingen van Petrus Van Der Stappen, Steenhuffel ca 1460

 

L. Vanherrewegen

Van Adam en Eva tot nu in 155 stappen

37 p

Louis De Bondt

Martha Annaert uit Steenhuffel was oudste Belg, een biografie

46 p

Luc Annaert

 

 

ñterug naar boven

 

 

LONDERZEEL VROEGER

Afdeling XI – genealogische varia en anekdotes

 

Omschrijving en link

&

Bewerker/eigenaar

Hoe men vroeger in Londerzeel namen noteerde.

8 p

Louis De Bondt

Opmerkelijke aantekeningen in de Londerzeelse parochieregisters.

9 p

Luc Annaert

Burgerlijke Stand te Londerzeel in 1892 (anekdote).

2 p

Louis De Bondt

Oude handtekeningen uit Londerzeel en omgeving.

2 p

Gaston Roggeman

 

ñterug naar boven

 

Terug naar de eerste bladzijde van de website

 

 

 

De vorm en de inhoud van deze website, evenals de inhoud van de hierin opgenomen bijdragen en bronbewerkingen zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende

 het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. van 27-7-1994), gewijzigd bij wet van 3 april 1995 (B.S. van 29-4-1995) en door de wet van 22 mei 2005, houdende omzetting

 in Belgisch recht  van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001

 Voor een handig overzicht, klik op  http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/copyright.htm