1100-1565

1565-1699

1700-1794

1795-1829

1830-1840

1841-1850

1851-1860

1861-1870

1871-1880

1881-1890

1891-1900

1901-1940

 

TEN GELEIDE

BRONNEN

 

Om verder te gaan naar een bepaalde periode, klik op het betreffende vak hierboven.

Om meer te weten over een bepaalde gebeurtenis, klik op de link naar het artikel in de laatste kolom

 

De kleine kroniek van Groot-Londerzeel

Periode 1100-1565

 

Jaar

maand, dag

Omschrijving

Links

1112

Maart 13

Steenhuffel: Wennemaar, kastelein van Gent, schenkt een deel van het Mulnemerholt (het bos van de molenaar) te Steenhuffel (Stenhufle) aan de pas gestichte abdij van Bornem (die in 1120 met de abdij van Affligem zou verenigd worden). Dat is niet zo vreemd want Wennemaar, zoon van Lambrecht II en gehuwd met Lutgardus, was tevens heer van Bornem.

Meer 1

1125

 

Steenhuffel: Arnold (Arnulf) van Aarschot schenkt goederen, gelegen te Steenhuffel (maar ook te Malderen en te Buggenhout), aan Godfried met de baard, de hertog van Lotharingen en Brabant, ten behoeve van de door die laatste gestichte abdij van Affligem. Hieruit ontstond (volgens geschiedschrijver Beda Regaus van Affligem) de schepenbank van Steenhuffel.

Meer 1

1125

 

Malderen: Eerste teruggevonden vermelding van de naam “Mahl” (voor Malderen).

 

1133

 

Steenhuffel: Eerste vermelding van ridder Joannes de Marselare, zoon van Paridaen Van Ophem en Fulga Van Wanghe, heer van Marselare.

Meer 1

1138

 

Eerste vermelding van het Hof van Marselaer (plaats onbekend). Het is vermoedelijk in bezit van de familie van Ophem.

Meer 1

1138

 

Londerzeel: eerste vermelding van de naam Lundersella.

 

1139

 

Londerzeel: De bisschop van Kamerijk (Nicolas) schenkt (onder meer) (het voogdijschap over) de kerk van Londerzeel aan de abdij van Affligem. Voordien was deze kerk afhankelijk van de moederkerk te Ossel-Brussegem.

 

1147

 

Wouter van Craynhem (zijn nakomelingen worden later van Wange en vervolgens van Bouchout genoemd) ontvangt van de hertog van Brabant in 1147 grote domeinen in de wijde omgeving van Brussel.

Meer 1

1150

 

Londerzeel: Godevaert, Geraert en Jan Asschrijane nemen als vazallen van Arnout van Grimbergen deel aan de Grimbergse oorlog (tussen de heer van Grimbergen en de hertog van Brabant).

 

1180

 

Steenhuffel: Bisschop Rogier de Wavrin (bisdom Kamerijk) geeft de toestemming om in Steenhuffel een bidkapel te bouwen.

Meer 1

1197

 

Het land van Grimbergen wordt verdeeld tussen de oude tak van de familie (Berthout) (in o.a. Londerzeel) en de jonge tak (Van Grimberghen, Van Aa, Glyme) (in o.a. Steenhuffel en Malderen).

 

1220

November 25

Londerzeel: Geeraert IV, heer van Grimbergen, staat zijn tienden in Londerzeel af aan de abdij van Affligem.

 

1228

 

Steenhuffel: Eerste vermelding van de Schepenbank van Steenhuffel.

 

Meer 1

1232

 

Steenhuffel: Willem van Steenhuffel wordt vernoemd als vazal van Arnoul van Grimbergen.

Meer 1

1235

 

Steenhuffel: “Willem” van Steenhuffel ruilt met de abdij van Affligem een stuk grond, gelegen te Merchtem, voor een ander stuk tegen de kerk van Steenhuffel. Meteen ook de eerste vermelding van een kerk in Steenhuffel.

Meer 1

1238

 

Londerzeel: Vermelding van Gillis van Londersele, genaamd van Nursen. Trouwt met Elisabeth Van den Broecke van het gelijknamige hof te Malderen (het latere Groenhoven).

 

1239

Januari

Steenhuffel: Willem en Eggeric de Robbroc, ridders te Merchtem, verkopen gronden (o.a. gelegen in Steenhuffel) aan de abdij van Affligem.

Meer 1

1240

 

Londerzeel: Vermelding van de wijk “Sneppelaer”. In 1268 wordt ook een Henricus de Sneppelaer vermeld. (Vroegste verwijzing naar het latere Schaliënhuis?)

 

1248

 

Steenhuffel: Hendrik III, hertog van Brabant, schenkt vrijheden aan Steenhuffel. Er wordt aangenomen dat er hiermee een hoog, midden en laag gerecht aan de bevoegdheid van de schepenbank werd toegevoegd.

Londerzeel: De heren van Grimbergen schenken tienden aan de abdij van Affligem.

Meer 1

1256

 

Steenhuffel: Gillis III van Wanghe x Catherina van Eppegem
(geciteerd te Steenhuffel).

 

1265

 

Steenhuffel: Gielis III van Wanghe (Zoon van Daneel III van Craynhem) en zijn vrouw Catharina (wellicht Van Eppegem) verkopen 15 bunders grond gelegen te Merchtem, door hen in leen gehouden van de Aa's van Grimbergen, in 1265 aan de abdij van Afflighem voor 150 Leuvense Ponden.  Voor een bedrag van 380 ponden verkopen ze aan dezelfde abdij 34 bunders gelegen te Merchtem en te Steenhuffel.  Deze verkoop wordt, na het overlijden van Gielis, door zijn kinderen erkend op Reminiscere (d.i. de tweede zondag van de vasten van het jaar 1278 - 1279).

Opmerking: de kinderen van Gielis van Wanghe zijn: Daneel V van Boechout, Paridaen, Gielis, Margaretha, Catharina en Beatrix.

Meer 1

1268

 

Sigerius Hobosch van Merchtem, staat met goedkeuring van de heer van Grimbergen (Leon d’Aa) en in ruil voor ieder jaar een paar nieuwe handschoenen, ten gunste van de abdij van Affligem, zijn opperleenheerschap af over de leenen van Adam de Hobosch, Henneman d’Ophem, Masselyn de Leest, Katharina (dochter van Paridaen d’Eppeghem; Jan de Penseghem, Jan de Suthert, Adam Backere, Boch de Honte en Hendrik de Sneppelaer.

Meer 1

1278

 

Steenhuffel: Daneel V van Boechout wordt geciteerd te Steenhuffel). Ook zijn broers Gielis en Paridaen van Boechout worden in Steenhuffel geciteerd in 1321, als cijnsplichtigen van de hertog van Brabant).

Meer 1

1290

 

Steenhuffel: eerste vermelding van Diepensteyn.

 

Meer 1

1304

 

Steenhuffel: Hendrik van Marselaer heeft een Hof van Marselaer te Steenhuffel. Het is een laathof van de Commanderie van Pitzemburg, 7 bunder groot met een watermolen.

In een andere document van hetzelfde jaar wordt gezegd dat de heren van Pitzemburg tienden te Steenhuffel ontvangen van Jan Van Wijneghem, die getrouwd is met de Margriet Van Marselaer.

Meer 1

1310

 

Geeraert van Marselaer, derde zoon van Gielis en Prudentia van Oyenbrugghe, trouwt met een van Asschreyane uit Londerzeel.

 

1312

 

Steenhuffel: Oudste vermelding van de Marselaermolen te Steenhuffel, die hoorde bij het hof van Marselaer te Steenhuffel.

 

1312

 

Malderen: Hendrik van Marselaer heeft een hof van Marselaer te Malderen dat bestaat uit een woning, hoeve, een watermolen genaamd de Quaden Molen (eerste keer vermeld), 36 bunder land en 11 leenmannen.

Meer 1

1314

 

Steenhuffel: Op de Gijselberg heeft een veldslag plaats tussen verschillende heren van sommige heerlijkheden  (bron. A. Wauters).

 

1315

 

Steenhuffel en elders: watersnood.

 

1316

 

Steenhuffel en elders: opnieuw watersnood.

 

1321

 

Malderen (en Londerzeel): Oudste vermelding van de Herbodinnemolen, een watermolen van Groenhoven op de Molenbeek, toen eigendom van Egidius van Mursen.

 

1322

ca

Malderen: “Gielus en Clase van Marselaer, zonen van Janne, en Jan van Heyenbeke” stichten een kapelanie. hiervoor geven zij een cijns op hun erf Coevoirde en op de Quayemolen.

Meer 1

1329

 

Malderen: Gielis van Marselaer verdeelt zijn bezittingen tussen zijn 3 zonen: Jan, Hendrik en Nicolaes.

Meer 1

1329

 

Ida van Marselaer, dochter van Hendrik en Clara van Hamme, trouwt met Arnould van Ursene.

Meer 1

1334

 

Malderen: Begin van de oorlog tussen de hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen. De onlusten ontstaan in Malderen en slaan over richting Asse en Aalst.

 

1336

 

Steenhuffel: In de parochie worden 2 personen dood gebliksemd. 1336 is trouwens een jaar met veel onweer en wind.

 

1348

 

Steenhuffel: Jan van Marselaer bezit het Hof van Marselaer te Steenhuffel.

 

Meer 1

1349

 

Malderen: Jan en Gillis van der Scage, schaliedekkers, dekken het koor van de kerk. (In het anniversarieboek van de kerk van Malderen worden deze heren echter vermeld in 1431, worden ze “meester” genoemd en is er nog sprake van een andere “Janne”, schaliedekker, dit alles ten tijde van pastoor Gillis Loscarde !

 

1350

ca

Malderen: Hendrick van Ursene, genaamd Van den Broecke, trouwt met Elisabeth van Marselaer.

 

1356

 

Steenhuffel: Het hof van Marselaer in de Instraat brandt af tijdens de Brabants-Vlaamse successieoorlog.

Meer 1

1363

 

Zeer strenge winter.

 

1368

 

Steenhuffel: Stichting van de cappelrije Van de Cloote.

Meer 1

1370

Maart 3

Londerzeel: Reynier van Londersele, dictus van Ursene, heer van Asschrijane, poorter van Brussel, overlijdt en wordt in het koor van de kerk van Londerzeel begraven.

 

1371

 

Malderen: Jan van Marselaer wordt samen met Hertog Wencelaus en zijn ridders gevangen genomen in de slag van Basweiler. Mits een hoog losgeld komen ze vrij.

Meer 1

1374

21 december

Steenhuffel: Aert van Steenhuffele ontvangt een vergoeding voor de schade die hij heeft geleden door zijn deelname aan de veldtocht van hertogin Joanna (nà 1371, slag van Basweiler), als krijger onder het vaandel van de heer van Rotselaar.

Meer 1

1384

 

Steenhuffel: Ridder van Marselaer is eigenaar van het hof van Marselaer te Steenhuffel. In het leenboek van Pitzemburg wordt in 1388 gesproken over Jan van Marselaer en “het huis en hof waar hij woont, en land gelegen tussen onzen beemd (dit is het gebied naast het Robbroek) en de Roest.”

Meer 1

1390

 

Malderen: Jan Van Marselaer laat op de kleine Molenbeek de Coevoetmolen bouwen.

Meer 1

1397

ca

(Ergens tussen 1395 en 1400) Groot feest in Steenhuffel. Gielis Van Marselaer, de zoon van ridder Jan van de Bontestraat, hertrouwt met zijn stiefnicht en gebuur Isabella de Luu, de dochter van Gijzelbrecht de Luu van het Hof ten Berg in de Lakeman.

Meer 23

1402

 

Malderen: Het kerkhof wordt herwijd.

 

1406

 

Malderen: Oudste (niet betwistbare) vermelding van de windmolen, die eigendom is van Jan Van den Broecke (Groenhoven).

 

1408

 

Zeer strenge winter.

 

1424

 

Steenhuffel: Henri van Marselaer te Steenhuffel is erflaat van Pitzemburg.

 

Meer 1

1433

 

Steenhuffel: Joannes Van Marselaer helpt een gevangene ontsnappen en houdt hem een tijdlang verborgen. Als de zaak uitlekt en hij door de vierschaar van Steenhuffel veroordeeld wordt neemt hij de wijk naar Vlaanderen.

Meer 1

1438

 

Jaar met veel regen, wind en dijkbreuken.

 

1440

Augustus 3

Steenhuffel: Stichting van de kapelanie van Diepensteyn, nadat de toestemming hiervoor door paus Eugenius IV al op 15 september 1437 gegeven was.

Meer 1

1451

 

Malderen: Er wordt begonnen met de bouw van een nieuw hoogkoor (ingewijd in 1463 door Godfried van Diana).

 

1459

 

Malderen: Philips Van Nieuwenhoven, echtgenoot van Magriete van der Meeren (dochter van Jan Van der Meeren, heer van Zaventem en Sterrebeek), heer van Groenhoven en burgemeester van Brussel, schenker van een glasraam voor het nieuwe koor van Malderen, overlijdt in Brussel.

 

1465

 

Steenhuffel: Voor 1465 werden in Steenhuffel gehouden “ridderlijke tornooien tussen ridders geheten Marselaer, Vilain, Ophem, Wilre, Boechout.”

Meer 1

1464

Juli 16

Steenhuffel: Daneel IX van Boechout, heer van Diepensteyn etc., sneuvelt in Montlhéry. Dat hij veel op Diepensteyn aanwezig was zou worden aangetoond door het feit dat hij, enkele dagen vooraleer hij uit Brussel naar Montlhéry vertrok, samen met vele goede mannen dineerde in den Horen te Londerzeel.

Meer 1

1464

Juli 16

Op dezelfde dag dat Daneel IX van Bouchout sneuvelt in Montlhéry redt Robrecht de Cotereau, tijdens dezelfde slag, het leven van Karel de Stoute, de hertog van Brabant en Bourgondiër. Dat zal onder meer voor Steenhuffel gevolgen hebben.

Meer 16

1470

 

Zeer hete zomer. Van mei tot september valt er geen regen. Alles verdort.

 

1471

 

Steenhuffel: Burgemeester Jan Van der Elst en 2 schepenen worden door de schepenbank te Steenhuffel beboet omdat ze een ter dood veroordeelde gevangene hebben laten ontsnappen.

 

1475

 

Malderen: In zijn testament beveelt Jan Van Marselaer om een jonge priester uit Utrecht, Adriaen Floriszoon Boeyens, wiens studies hij had betaald, verder te blijven steunen. Boeyens zal later Paus Adrianus IV worden.

 

1477

April 26

Malderen: Jan van Marselaer, heer van Opdorp, etc., sterft en wordt in de kerk van Malderen begraven, blijkbaar op dezelfde dag als zijn echtgenote Joanna Sjongen. Hun zoon Adriaen sterft 10 dagen later.

Meer 1

1477

 

Steenhuffel: “Het hof van Marselaer in het dorp van Steenhuffel is mits den oorlog tussen Vlaanderen en Brabant verbrand en geheel geruïneerd”. Het is Elisabeth van Marselaer die het “Verbrandhof” te Steenhuffel kort nadien zal erven. Volgens de volksoverlevering uit 1604 hadden daar voor 1477 zeven ridders gewoond die ieder een stenen brug hadden gelegd.

Meer 1

1480

 

Zeer speciaal jaar op weergebied. Het begint met een ongezien harde winter. Dan zeer hevige orkanen en reusachtige overstromingen, nooit eerder gezien.

 

1480

 

Jean de Cotereau wordt een paar maanden lang de eigenaar van de heerlijkheid van Diepensteyn.te Steenhuffel. Zijn broer Lenaert de Cotereau wordt eigenaar van de heerlijkheid van Ophem, gelegen in dezelfde gemeente.

Meer 16

1488

September 22

Malderen: Het hof van Marselaer, Winterpoel en de Coevoetmolen worden verwoest. Hetzelfde gebeurt in deze periode ook met de kerk van Lippelo en de kapel van Opdorp. De problemen op het Hof van Marselaer worden veroorzaakt door een bende koningsgezinde ruiters uit Mechelen die op Sint-Mathijsavond komen overnachten, plunderen, het aan de stok krijgen met de bewoners van het Hof, en daarna alles in brand steken. Van het hof blijft alleen een ovenmuur over. De eigenaar, Gillis Van Marselaer, die nochtans ook koningsgezind is, verblijft op dat moment in Antwerpen.

Meer 1

1503

 

Malderen: Joos De Rijke trouwt met Joanna Van Marselaer en zal op 15 oktober 1518 heer van Marselaer worden.

 

1514

Juli 8

Malderen: Adolf Herdinck (de broer van de tweede man van Anna van Boechout) koopt het Hof te Broecke (Groenhof) met de heidemolen (windmolen) en Herbodinnemolen (watermolen).

 

1517

 

Steenhuffel: Anna van Bouchout, genaamd Van Boelaere, reeds 2 keer weduwe, trouwt rond 1510 met Alvaro de Almaras, waardoor Diepensteyn in 1517 naar deze laatste familie overgaat.

 

1516

September 8

Malderen: Antoine Marguut, die in Ninove een bediende van de belastingen had belaagd, wordt in Malderen aangehouden, door de schepenbank te Steenhuffel na een 16 weken durend proces berecht, en op de terechtstellingplaats op de Heide in Malderen op 8 september onthoofd.

 

1521

 

Steenhuffel: Oudste vermelding van de Diepensteynmolen (watermolen) maar hij moet aanzienlijk ouder zijn.

 

1525

September 28

Londerzeel: De kapel van de berg van Calvariën wordt overgedragen aan de kerkfabriek van Londerzeel. Vermoedelijk was deze kapel toen pas afgewerkt. (Tot nu werd aangenomen dat deze kapel in 1515 door Matthias Steenbergh, pastoor van Londerzeel, na een reis naar Jeruzalem, was gebouwd. Dit wordt tegengesproken door het feit dat deze in 1514 en 1518 zijn papieren nog niet met “ridder van Jeruzalem” ondertekende en na 1525 wel.

Meer 2

1534

 

Londerzeel: Daneel Vilain (op het Hof ten Berg in de Lakeman te Steenhuffel), Joos Van Voorspoel en Katelijne Estricx, vazallen van Dendermonde (en dus van de graaf van Vlaanderen) verkopen aanzienlijke hoeveelheden eigendommen aan Hendrik van Nassau, die reeds in het bezit was van de Burcht. Hierdoor (onder meer) gaat heel Londerzeel over van Dendermonde naar Grimbergen.

 

1535

 

Steenhuffel: datum in een glasraam in de kerk van Steenhuffel, geschonken door Alvaro de Almaras van Diepensteyn.

 

1558

April 25

Malderen: Boudewijn le Cocq, heer van Groenhoven, overlijdt en wordt begraven in de Sint-Pieterskerk te Mechelen.

 

1552

 

Steenhuffel: Datum in een glasraam in de kerk, geschonken door de familie de Almaras.

 

1559

 

Steenhuffel en Malderen: De hoofdschepenbank van Steenhuffel, die (sedert 1248?) recht sprak in Steenhuffel, Malderen, Lippelo en Liezele onder de bevoegdheid van de heren van Grimbergen) wordt gesplitst. De rechtspraak voor Steenhuffel komt (namens de hertog van Brabant) in het bezit van Alvaro de Almaras jr. van Diepensteyn (dat eerder ook al een eigen schepenbank had). Voor Malderen, Lippelo en Liezele komt er een nieuwe schepenbank (in Liezele), afhangende van de Glymes van Grimbergen.

Meer 1

1565

 

Daniël van Oesbroeck, geboren in Merchtem ca 1510, meier, notaris en dichter, publiceert zijn rijmkroniek “Antiquiteyten der vrijheid ende prochie van Merchten” . Hierin ook tal van historische wetenswaardigheden over de deelgemeenten van groot-Londerzeel.

 

 

Verder naar periode 1566-1699  w   vv Terug naar begin website