1100-1565

1565-1699

1700-1794

1795-1829

1830-1840

1841-1850

1851-1860

1861-1870

1871-1880

1881-1890

1891-1900

1901-1940

 

TEN GELEIDE

BRONNEN

 

Om verder te gaan naar een bepaalde periode, klik op het betreffende vak hierboven.

Om meer te weten over een bepaalde gebeurtenis, klik op de link naar het artikel in de laatste kolom

 

De kleine kroniek van Groot-Londerzeel

Periode 1700-1794

 

Jaar

maand, dag

Omschrijving

Links

1701

Februari 7

Londerzeel: Het lijk van Cornelia van de Ven, de vrouw van Corneel Spiessens, die vroeger meid op kasteel Drietoren was geweest, wordt gevonden in een gracht naast een voetweg, dicht bij het kasteel. Ze moet 7 dagen in het water hebben gelegen.

Meer 5

1705

December 20

Londerzeel: Simon Verdickt wordt dood gevonden in het veld naast de weg naar Ramsdonk en met een plechtige lijkdienst begraven.

Meer 5

1706

Juli 12

Londerzeel: Om een niet helemaal duidelijke reden begint Jan De Boeck, de waard van “de cleyne croon” van uit zijn keukenvenster op mannen te schieten die op het kerkplein bij de schandpaal met elkaar staan te praten. Joseph Van Assche overlijdt aan de opgelopen verwondingen. Ook bakker en schepen Steven Vanden Sande en Andries Mertens worden gekwetst.

 

1707

Maart 31

Londerzeel: Barbara Lemmens, de vrouw van Laurent De Mol, verdrinkt.

Meer 5

1708

September 23

Londerzeel: Petrus Van Hoeck, de huwbare zoon van Judocus, wordt door de Fransen vermoord.

 

1708

November

Londerzeel: In de gemeente verblijven Franse troepen, die op doortocht zijn naar Aalst. De gemeente levert hen 17 wagens met elk 10 zakken koren en haver. Dat is blijkbaar niet genoeg want er wordt geplunderd. Ook in september van datzelfde jaar waren  Franse troepen al op plundertocht in Londerzeel geweest.

 

1708

December 12

Londerzeel: Op kasteel Drietoren kampeert nog altijd een Franse luitenant met 30 soldaten.

 

1709

Januari 17

Londerzeel: Een onbekende Italiaanse soldaat van het leger der Hollanders, wordt in Londerzeel begraven.

 

1709

Mei 14

Londerzeel: In de Cleyne Croon wordt een overeenkomst gesloten tussen de schepenen van Londerzeel en landmeter Jan van Acoleyen uit Steenhuffel voor het meten van de parochie en het opmaken van het kaart- en kohierboek.

 

1709

Juli

Londerzeel: Aan de inwoners wordt gevraagd “om aelmoesen te geven tot het maecken van een schole”, maar zonder resultaat.

 

1709

September 19

Londerzeel: Op 19, 20 en 21 september moet haver geleverd worden aan legertroepen die kamperen in Impde en Ramsdonk. Ook in Londerzeel is er nogal wat schade.

 

1710

Januari 6

Begin van een extreem strenge vriesperiode die aanhoudt tot 22 maart.

 

1710

Augustus 29

Londerzeel: De schepenbank beslist om de toelating te vragen voor het houden van een wekelijkse markt op dinsdag en een jaarmarkt op de 1ste maandag, dinsdag en woensdag na “heilig kruisvinding” (maand mei). 

 

1710

Oktober 24

Londerzeel: Een onbekende Franse soldaat wordt in Londerzeel begraven.

 

1713

Maart 15

Londerzeel: Peeternel De Coninck, de weduwe van Hubert Van Gucht, verdrinkt.

Meer 5

1714

Januari 5

Londerzeel: Jan Kerremans, de man van Anna Van den Eede, verdrinkt in het kanaal.

Meer 5

1717

 

Malderen: Landmeter Jan van Acoleyen uit Steenhuffel maakt de “kadasterkaart” van Malderen.

 

1719

 

Steenhuffel: De donjon (toren) van Diepensteyn wordt afgebroken.

 

1722

 

Steenhuffel: tyfus.

 

1726

 

Steenhuffel: de gemeente moet troepen herbergen.

 

1729

 

Malderen: Opdorp, tot dan bij Malderen, wordt een zelfstandige parochie.

 

1730

Juni 20

Londerzeel: Een brand (blikseminslag) vernielt de kerktoren.

Meer 6

1732

 

Steenhuffel: de gemeente moet troepen herbergen.

 

1740

Januari 10

Begin van een extreem strenge vriesperiode die 63 dagen duurt.

 

1741

September 1

Londerzeel: Christina de Schutter, de vrouw van Frans Blommaert, is op 1 september het eerste Londerzeelse slachtoffer van de dysenterie-epidemie die dat jaar nog lelijk huis zal houden.

Steenhuffel: 86 mensen bezwijken aan de tyfus of de rode loop (volgens J. Vertonghen; volgens de parochieregisters zijn er dat jaar echter maar 83 begrafenissen, wat weliswaar 70 meer is dan normaal).

Malderen: Ook in Malderen is er tyfus.

 

1742

Augustus 13

Londerzeel: Anna Catharina De Kersmaecker, het 18 maanden  oude dochtertje van schepen Frans De Kersmaecker en Elisabeth Verdickt, krijgt een kokende vloeistof over zich heen en sterft aan de gevolgen.

Meer 5

1742

September

Steenhuffel: troepen uit Hannover verblijven in Steenhuffel.

 

1743

September 5

Londerzeel: In de beek op Sneppelaar vindt men, overdekt met wat aarde en met overgesneden keel, het lijk van de 15-jarige Elisabeth, dochter van Jan De Wit.

Meer 5

1744

Juni

Steenhuffel: Geallieerde troepen kamperen in Steenhuffel.

 

1745

Augustus

Steenhuffel en Malderen: een aanzienlijk Frans leger verblijft 3 volle weken (tot 8 september) in Steenhuffel en Malderen. Op 17 augustus komt de Franse koning Louis XV deze troepen inspecteren en verblijft daarbij in het kasteel Melis te Lippelo.

 

1745

 

Londerzeel: De gemeente moet, naast de bevoorrading van de geallieerde legers, ook massaal hooi, stro, haver, hout, wagens en alle soorten van voedsel en drank leveren aan het Franse leger. Om alles te kunnen betalen moet bij baron de Gottignies 10.000 Gulden worden geleend. (Het aantal voederrantsoenen dat Londerzeel in 1745 aan het Franse leger moet leveren, is vastgesteld op 22.316.).

In 1747 wordt bij dezelfde baron nog eens 1500 en 4000 gulden geleend.

 

1746

Januari 29

Steenhuffel: Het stoffelijk overschot van Eugenie de Maldegem, die in Brussel overleden is, wordt naar Steenhuffel overgebracht en in de kerk begraven.

 

1747

December 16

Steenhuffel: Jan Dominicus de Maldeghem, overleden in Brussel op 14 december, wordt in de kerk begraven (Volgens Vertonghen werd ook zijn 2de vrouw op 15 oktober 1749 in de kerk van Steenhuffel begraven, naast haar man en 2 kinderen. Dat moet dan Anna Amour geweest zijn, maar hiervan is niets te vinden in het begrafenisregister).

 

1749

 

Steenhuffel: Grote brand in de pastorij.

 

1750

 

Londerzeel: Petrus De Borgher wordt door de dorpsheer van Londerzeel en met goedkeuring van de prins van Oranje-Nassau en de aartbisschop benoemd tot onderwijzer van een school in het Schaliënhuis op Sneppelaer. Er bestond ook een school in het dorp.

 

1757

Februari 25

Londerzeel: Willem van Oranje-Nassau verkoopt de heerlijkheid Londerzeel aan de hertogin van Croy.

 

1758

Juli 16

Steenhuffel: Jacobus Van Riet, ongeveer 60 jaar oud, de man van Maria Moortgat, wordt dood gevonden in een gracht langs de baan van Steenhuffel naar Londerzeel (Joris Vertonghen heeft het over een Jaak De Raedt die op 26 juli in verdachte omstandigheden aan zijn einde komt). De chirurgijnen Raymaeckers en De Hertoghe ontdekken geen spoor van geweldpleging.

Meer 5

1758

 

Malderen: Bouw van de nog bestaande pastorie (in 1907 wordt er wel nog een verdieping op gezet)..

 

1761

Mei 27

Steenhuffel: Een zware hagelbui richt aanzienlijke schade aan. In Merchtem en Opwijk is het echter nog veel erger.

 

1764

Mei 12

Londerzeel: De hertogin van Croy, die in 1757 eigenares van de heerlijkheid Londerzeel geworden was, verkoopt de heerlijkheid in het openbaar. De hoogste bieder en nieuwe eigenaar is Gaspar Joseph Boot met 102.945 gulden wisselgeld. Op 16 september 1765 duidt die – in zijn hoedanigheid van nieuwe heer van Londerzeel - een nieuwe schepenbank aan.

 

1766

November 16

Londerzeel: Peeter Van Eeckhout, zoon van Jacobus, wordt door  dorpsheer Boot benoemd als opvolger van de overleden (?) onderwijzer Petrus De Borgher van de school in het Schaliënhuis.

 

1768

 

Steenhuffel: In de kerk komt een nieuw orgel.

Meer 7

1770

 

Steenhuffel: Algemene verhageling van de oogst.

 

1770

 

Malderen: Afbraak van het oude kasteel Groenhoven, dat vervangen wordt door het huidige Groenhof.

 

1772

Oktober 22

Londerzeel: Jan Ludovicus De Boeck uit Rossem verdrinkt in Londerzeel.

Meer 5

1774

April 27

Steenhuffel: Petrus Escarlotte, een soldaat van drossaard Van der Stegen, sterft in Steenhuffel.

 

1774

September 7

Steenhuffel: Anna Van Aken, de 80 jarige weduwe van Jan Vranckaert, verdrinkt in een waterput.

Meer 5

1776

Juni 29

Malderen: Pastoor Herben geeft E.F. Van Peteghem uit Gent de opdracht om een orgel te bouwen voor de kerk. Het moet in augustus geleverd worden.

 

1776

 

Malderen: De fundamenten voor een nieuwe schuur op de grond van de pastorij worden gemaakt van afbraakmateriaal van kasteel Diepensteyn te Steenhuffel (3 reizen steengruis met een kar met 3 paarden).

 

1780

 

Steenhuffel: de grootste twee klokken, die gebarsten zijn, worden hergoten (ze dateerden van 1726 en 1754).

 

1783

November 4

Steenhuffel: Carolus Florentius de Maldeghem, heer van Steenhuffel, overleden op 1 november, wordt in de kerk begraven in een loden kist voor het hoogaltaar.

 

1785

April

Londerzeel: De Kaaskantmolen (windmolen) wordt in gebruik genomen. Hij wordt in 1918 buiten gebruik gesteld en in 1930 afgebroken

Meer 9

1785

December 19

Londerzeel: De oude waterburcht “Drij Torren” is net afgebroken om plaats te maken voor een nieuw kasteel (bouwjaar 1786). De afbraakmaterialen en wat inboedel worden publiek verkocht.

 

1786

 

Malderen: Het kerkschip wordt aangepast en verruimd.

 

1786

 

Londerzeel: Bouw van het huidig kasteel Drietoren.

 

1786

September 5

Steenhuffel: Kardinaal de Franckenbergh bezoekt de parochie waar hij aan 1133 kinderen uit de streek het vormsel toedient.

 

1787

Maart 19

Steenhuffel: Er wordt besloten om een nieuwe sacristie aan de kerk te bouwen, samen met een bidkapel voor de grafelijke familie

 

1788

 

Londerzeel: Bouw van de Topmolen op Sint-Jozef (afgebroken in 1920).

Meer 9

1788

November 25

Steenhuffel: Extreem harde winter die begint op 25 november 1788 en bijna onafgebroken zal voortduren tot in maart 1789.

 

1790

Juni 2

Steenhuffel: Brabantse omwenteling. De schepenen en inwoners van Steenhuffel zijn bereid om 972 florijnen te schenken aan het opperste congres voor de verdediging van het vaderland.

 

1790

September

Londerzeel: Een aantal vrijwilligers vervoegt het leger der Belgische (Brabantse) patriotten. Eén van hen is Dominic Lauwers. Een andere is Henri Van Crombruggen, de 22 jarige zoon van Jan en Maria Goossens, die dezelfde maand ziek of gewond in het gasthuis van Marche-en-Famenne wordt binnengebracht en er overlijdt.

 

1791

 

Malderen: De kerk wordt herbouwd. Alleen het koor wordt behouden maar ramen worden dicht gemetseld, glasramen en oude grafzerken verwijderd…

 

1792

Juli 5

Steenhuffel: Een vrouw wordt dood in haar woning aangetroffen. ze werd met een mes vermoord. Niet vermeld in het register der begrafenissen.

 

 

Augustus

Steenhuffel: de kerktoren krijgt een nieuw Belfort.

 

 

November 6

Steenhuffel: Na de Franse zege in Jemappes worden de Oostenrijkse Nederlanden enkele maanden (tot 18 maart 1793) bezet. Na de slag van Fleurus (26 juni 1794) komen de Fransen terug. Door al deze perikelen ziet officier (veldwachter) Adriaan Mertens van Steenhuffel vanaf 30 augustus 1892 tot 4 november 1793 geen kans om zijn onkosten bij het gemeentebestuur in te brengen.

 

1793

Maart 30

Steenhuffel: Er logeert een Franse legerafdeling die haver en hooi nodig heeft. Mogelijk is dit niet de eerste en zeker is het niet de laatste. Er zullen er nog vele volgen.

 

1794

 

 

 

 

v Terug naar periode 1566-1699       Verder naar periode 1795-1829  w

 

vv Terug naar het begin van de website